OD BERKA DO BERMANA

BM-2cXHVfY4pvRWA2s9cAvrgJ2c2ZWnBZbtUT
Jun 16 08:55

OD BERKA DO BERMANA to droga długa i dla wielu karkołomna, prawie dwa wieki naszej historii! Z końcem wieku XVIII tracąc niepodległość, zrywaliśmy się do boju, by przywrócić Rzeczypospolitą na mapie Europy...W powstaniu kościuszkowskim walczył nawet oddział kawalerii starozakonnej, pod wodzą pułkownika Berka Joselewicza, złożony z 400 ( inne źrodła podają 500 ) ochotników żydowskich. Odezwa w języku jidysz trafiła do wielu obywateli Rzeczypospolitej i bili się dzielnie, stając do często nierównej walki z Moskalami. Ich bohaterstwo opisała wierszem i Maria Konopnicka...zacytujmy bodaj dwie zwrotki: I Żyd błysnąć może męstwem – jak królewicz! Pod Kościuszką walczył Berek Joselewicz! I Żydom nie brakuje odważnego serca, kto nie walczy za kraj ten jest przeniewierca! Powstanie upadło. Oddział żydowski został rozbity przez Moskali podczas pamiętnej rzezi Pragi, ocaleli nieliczni. Berek Joselewicz miał szczęście. przedarł się do Włoch, gdzie walczył w legionach gen. Dąbrowskiego – w bitwach nad Trebbią, pod Novi, potem Hohenlinden, a nawet pod Austerlitz i Frydlandem z armią Napoleona. W roku 1808 przyznano mu order Virtuti Militari, także Legię Honorową. Zginął w bitwie z Austriakami pod Kockiem w r.1809 i został pochowany w okolicy. Z „Pana Tadeusza” pamiętamy Jankiela, który grając poloneza Trzeciego Maja, nagle „puścił fałszywy akord jak syk węża”... „coraz głośniej targając akord rozdąsany / przeciwko zgodzie tonów skonfederowany... Aż Klucznik pojął mistrza, zakrył ręką lica / i krzyknął: Znam! Znam głos ten! To jest Targowica!”...Jankiel potrafił oddać na cymbałach i rzeź Pragi... I generała Dąbrowskiego witał grając mu marsza Dąbrowskiego, bo – jak pisał Mickiewicz – „Żyd poczciwy Ojczyznę jako Polak kochał!”...A miał nie kochać, gdy od średniowiecza Żydzi, szukający schronienia w Polsce, cieszyli się przywilejami, jakimi nie obdarzano ich w innych krajach Europy ? Już książę Bolesław Pobożny ( syn Władysława Odonica, wielkiego klerykała ) w r.1264 dał im przywileje, które obowiązywały w Wielkopolsce. Rozszerzył je na całe królestwo Kazimierz Wielki. A Stefan Batory ( w r.1576) dodał nowe, bo pozwolił Żydom prowadzić wszelki handel bez ograniczeń, nawet w święta chrześcijańskie, ustanowił, że zabójstwo Żyda ma być tak samo karane śmiercią, jak chrześcijanina, a na magistraty miejskie złożył odpowiedzialność za zbiegowiska i uszkodzenia synagóg i cmentarzy (...). Sprawca rozruchów antyżydowskich, a najczęściej zdarzały się w półniemieckim Poznaniu, miał zapłacić 10 tysięcy marek polskich i takąż grzywnę magistrat. (...) Nawet Zygmunt III Waza ( 1587-1632) – wychowanek Jezuitów - zatwierdził dawne przywileje kazimierzowskie. ( Prof.H.Graetz, „Historia Żydów”, W-wa, 1929, tom 7, str.323). I dodaje Graetz: „Obok Włoch i Turcji służyła Polska za przytułek dla ofiar prześladowań i rugów, szczególnie niemieckich. W Polsce i połączonym z nią unią Wielkim Księstwie Litewskim znajdowali się Żydzi w położeniu znacznie lepszym niż w sąsiednich krajach za Wisłą i Karpatami, lubo mnich Capistrano zakłócił na czas jakiś dobre porozumienie Polaków z Żydami. ( idem, str. 155). To dobre porozumienie zakłóci poważnie dopiero Karol Marx, twórca kryminogennej ideologii, bo proklamującej dyktat jednej partii i tym podobne absurdy. Poważny naród żydowski – jak nazwał ich Norwid w pięknym wierszu „Żydowie polscy” ( 1861) - nagle został skażony błędami tej doktryny. Zwłaszcza młodzi uwierzyli w obietnice jutrzenki, atakując kapitał i wolny rynek nie przewidzieli, że z wielkiej liczby rozproszonych kapitalistów powstanie jeden niebezpieczny, zjednoczony kapitalista kolektywny pod szyldem partii niby „robotniczej”. I narody budując „komunizm” wpadną w pułapkę monokapitalizmu i totalitaryzmu. A zatem systemu gorszego od faszyzmu, bo faszyści przynajmniej nie niszczyli wolnego rynku. Zaczadzeni marksizmem Żydzi porzucali wiarę ojców, a pierwszą ofiarą tej rewolucji stała się Rosja. W roku 1918 wybuchło tam 140 buntów i powstań przeciwko bolszewikom, rosyjscy chłopi bronili własności prywatnej i wolnego handlu. Ich zdrowy instynkt niestety tępiono straszliwymi represjami, co ilustruje telegram Lenina wysłany do sowietu w Penzie ( 10 marca 1918 ) i nakazujący wieszać masowo „kułaków” i zabierać im ziarno ( vide: „Czarna księga komunizmu”, Paryż-Warszawa, str.85). A w r.1920 groziła ekspansja tej aberracji i zbrodni na całą Europę, gdy bolszewicy parli na Warszawę. W portach Zachodu strajkujący dokerzy – zwolennicy komunizmu – blokowali statki z dostawami dla Polski. Na szczęście Węgrzy przysłali nam amunicję! I tu wróćmy do Norwida: „Poważny narodzie! Cześć tobie w tych, którzy / Mongolsko-czerkieskiej nie zlękli się burzy - / i Boga Mojżeszów bronili wraz z nami...” Jednakże młodzi, zaczadzeni marksizmem ( nie znali też metod bolszewii! ), oczekiwali z nadzieją na świetlany ustrój. Pisali o tym zagraniczni korespondenci w Warszawie, m.in. Curzio Malaparte : „...armia Trockiego była u bram Warszawy, (...) w dzielnicy Nalewki 300 tysięcy Żydów nadsłuchiwało odgłosów bitwy, wyczuwało się ferment buntu” ...A Stalin w Białymstoku trzymał już rząd dla sowietyzowania Polski: Marchlewski, Dzierżyński, Kon, Leszczyński, Unszlicht. Bóg zrządził inaczej... W dziewiętnaście lat później aż 120 tysięcy polskich żołnierzy pochodzenia żydowskiego walczyło z hitlerowskim najazdem, ale zaczadzeni marksizmem Żydzi 17 września 1939 r. będą witali kwiatami sowieckie czołgi. Tak, to już czasy Bermana i wielu „dobermanów” padających na twarz przed Stalinem, który rozwinął marksizm po swojemu w broszurze „Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii”. Stała się ona podręcznikiem Bermana i jemu podobnych odszczepieńców od idei demokracji i zdrowego wolnego rynku. Ci odszczepieńcy przeobrazili się w katów narodu polskiego, ale też innych narodów. Berman był wodzem tych stalinowskich oprawców, a nazwiska ich podają liczne źródła jak np. dwa tomy „Bestii” albo dwa tomy „Czerwonej mszy”. Z winy Marxa i Stalina minęla epoka berków i jankieli, nastał czas krwawej utopii pod czujnym okiem nadzorcy Bermana, Grosza, Borejszów czy Różańskich. Od braterstwa broni doszło do nienawiści wobec Polaków, gospodarzy Kraju, którzy niegdyś przyjęli prześladowanych Izraelitów i dali im przywileje. A podczas wojny ratowali Żydów przed zagładą.Prawdę o tym przedstawia np. film „Azyl”, a nie fałszerstwa Grossa. Tymczasem dzisiaj patrzymy jak nad Polską pastwią się pogrobowcy komunizmu, wychowani w rodzinach wywodzących się z KPP ( Komunistycznej Partii Polski) albo KPZU ( Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy) jak Michnik, Urban, Blumsztajn, Skalski, Łuczywo, Passent, Safjan i wielu innych. Szczególnie agresywne jest środowisko „Gazety Wyborczej”, szkalujące Polaków na całym świecie. Czy naprawdę naród polski zasłużył sobie na taką wrogość i kalumnie ? Oczywiście nie, ale sprawę wyjaśnia nam dr Ewa Kurek przypominając idee Maksymiliana Horwitza-Waleckiego, który od 1918 r. był w KC Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. W przeciwieństwie do obozu Piłsudskiego, który dążył do odbudowy niepodległości Polski, Horwitz i inni zakładali upadek kapitalizmu i państw narodowych. Jedynie komunizm kojarzył się Żydom z wolnością. A Polakom chcieli ją odebrać, po rewolucji znieść demokrację i parlament, ustanowić dyktaturę proletariatu i szukać sojuszu z Sowietami. W swojej publicystyce Horwitz nie szczędził obelg Polakom ( jak dzisiaj Michnik et consortes ) i wzywał, aby odbudowane po zaborach państwo polskie „niszczyć, burzyć, unicestwiać, obracać w perzynę, rozsadzać!”, a zatem propagował czysty terror. ( Ewa Kurek, „Polacy i Żydzi: problemy z historią”, Lublin 2015, str.68). Skrajnie antypolski program frakcji Horwitza negował nie tylko solidarność w walce o wolność Polski, ale był zdradą wobec odrodzonej Rzeczypospolitej. Żarty się skończyły, Ministerstwo Spraw Wojskowych w r.1920 wydało list gończy za Horwitzem , po czym odesłało do umiłowanej ojczyzny, gdzie poniósł śmierć z rąk Stalina. ( idem, str.69). Na koniec zacytujmy puentę dr. Ewy Kurek: „Dziś lewacki Adam Michnik, wzorem Maksymiliana Horwitza, zamiast internacjonalnego komunizmu, zaleca Polakom porzucenie polskości i wtopienie się w bliżej nieokreśloną lewacką internacjonalną strukturę mentalnościową oraz używa bolszewickiego języka nazywając faszystami (?!) wszystkich Polaków skupionych wokół ich odwiecznego zawołania „Bóg, Honor i Oczyzna”. Jednym z największych wrogów Michnika jest Antoni Macierewicz, opluwany w „Gazecie Wyborczej”, choć kiedyś razem zaczynali walkę o wolność Polski. ( idem, str.69) Żarty chyba się kończą, a wrogów Rzeczypospolitej nie wypada trzymać w dorzeczu Wisły i – by przerwać frustrację Michnika, który szaleje, bo Kaczyński...podpieprzył mu Polskę! – byłoby lepiej odesłać go na Krym, gdzie przecież nieraz bywał z wielkim ukontentowaniem. A jak czytamy w internecie podobno Soros zamierza i tak zastąpić Michnika prof. Hartmanem. Czas też najwyższy skończyć z epoką post-Bermanów, którzy zachowują się tak jakby mandat na władzę w Polsce – dany im kiedyś przez Stalina – obowiązywał wiecznie. Nie, Polska jest dla Polaków! A epoka PRL-u skończyła się oficjalnie w r.1989, w ubiegłym stuleciu!

[chan] wykop
BM-2cXFVu2jrwXJyph3YquB9KY1rgyd2mteRv

Subject Last Count
prezydent Warszawy życzyła sobie zmiany decyzji BGN Jun 26 18:45 1
zafiksowani na punkcie samochodów elektrycznych Jun 26 17:31 1
Hańba niemieckiego Jugendamtu Jun 26 16:06 1
Kobieta odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie Jun 26 15:53 1
po decyzji odmownej prezydent wezwała dyrektora i powiedziała:zawiodłam sie na panu Jun 26 15:50 1
nieformalne ciało podejmujące decyzje Jun 26 15:50 1
pani prezydent życzyła sobie zmiany decyzji Biura Gospodarki Nieruchomościami Jun 26 15:48 1
Świadek sypie HGW Jun 26 15:47 1
Komunizm to samo zło! Jun 25 15:32 1
Jesteśmy zmuszeni zabrać głos Jun 24 20:21 1
podgryzanie wizyty Trumpa w Polsce Jun 24 20:21 1
Kolejne prześladowania obrońców prawa i konstytucji! Jun 24 20:21 1
Schetyna na liście płac ISIS Jun 24 12:52 1
nie obowiązują nas cudze umowy Jun 24 12:52 1
Lokaj Junckera Jun 24 12:52 1
Chcą umieścić w Poslce terrorystów Jun 24 12:52 1
Media są pod absolutną kontrolą rządu Jun 23 17:07 1
Lider KOD-kapeli – ten od handlu kobietami – aresztowany Jun 23 17:05 1
Rzeczywistość okazała się być zupełnie inna Jun 23 14:10 1
Józef Bąk. Fraszka " Na lipę " Jun 23 13:57 1
Sam pcha się pod nóż Jun 23 11:40 1
Organizacje ekologiczne Jun 23 09:22 1
My leśnicy realizujemy prawo Jun 23 09:22 1
CBA już się zbliża, już puka do twych drzwi... Jun 22 19:24 1
Korupcyjna mafia lewackich komediantów Jun 22 19:23 1
Rdzenna Polka Edfij Paflantic Jun 22 13:09 1
CBA likwiduje PO Jun 22 13:08 1
WSIowe GRUbasy Jun 22 13:04 1
Kacapy podskakują - zyska USA... Jun 22 13:03 1
Stepowe bydło trzymane krótko za mordę Jun 21 19:44 1
Kacapy się zesrają Jun 21 19:43 1
Kopaczowa na celowniku Jun 21 12:32 1
Nagonka ruszyła Jun 21 12:32 1
każdy z nich zgwałcił ją trzykrotnie Jun 20 18:19 1
Leworęczne plastikowe nazistki Jun 20 14:31 1
Zielone ludziki z KRS do odstrzału Jun 20 11:34 1
muzułmanie wysadzają się w powietrze tak jak... chrześcijanie Jun 20 11:33 1
to on zatrudnił Tuska na gdańskim lotnisku Jun 20 11:30 1
Tak wygląda osamotniona Polska Jun 19 15:40 1
o tym, jak mafia paliwowa przy wsparciu PO okradała nas na miliardy Jun 19 12:21 1
Włamał się do ponad stu radiowozów! Jun 18 18:25 1
pili, lulki palili, swoich ludzi poobstawiali Jun 18 14:14 1
Głos Europy czy chór Kremla? Jun 18 13:44 1
spadają nie tylko samoloty, ale także łby zdrajców Jun 18 12:22 1
To Putin nagania terrorystów do Europy Jun 18 12:19 1
ludzie pragnący wolności i suwerenności to wrogowie systemu Jun 18 09:11 1
Spółka OLT powstała by prać pieniądze z Amber Gold Jun 18 09:11 1
ruchy pacyfistyczne na Zachodzie były finansowane i sterowane przez KGB Jun 17 08:19 1
Niewidzialna ręka rynku działa rewelacyjnie Jun 16 13:49 1
prawdy objawione marksistowskiego doktrynera Balcerowicza Jun 16 13:47 1
Never trust the 999 operators to stay and wait for help Jun 16 12:59 1
CCTV Grenfell Tower fire of London from Inside - Video Source Unknown Jun 16 12:45 1
"Nasze kamienice"? Jun 16 10:22 1
Kuć i orać w dzień zawzięcie Jun 16 09:44 1
OD BERKA DO BERMANA Jun 16 08:55 1
Asystent Angeli Merkel Jun 16 08:49 1
Nadzwyczajna kasta chroni swoje przestępstwa Jun 16 08:45 1
Gang Stalking czyli służby specjalne do nękania, dyskredytowania i mordowania ludzi Jun 16 06:52 2
Fabrication of the story that AIDS virus was manufactured by US scientists Jun 15 21:49 1
przegrana jest w waszych mózgach i w waszych króliczych sercach Jun 15 21:43 1
Rosja bandyta i zakala calego cywilizowanego swiata Jun 15 21:41 1
Gra Rosji jest ta sama od wieków Jun 15 21:37 1
Amerykanie metodycznie demontują podrzedną podupadającą stację paliw zwaną Rosją Jun 15 20:30 1
Czy Allah kocha małe dziewczynki? Jun 15 16:44 1
Trump, kontrrewolucja i globaliści… Jun 15 13:36 1
wyłapują kobiety i następnie handlują nimi jako niewolnicami seksualnymi Jun 15 13:13 2
Kolejny plaskacz w mongolski pysk putina Jun 15 10:16 1
https://twitter.com/10murzynkow/status/875005117682122752/video/1 Jun 14 16:19 1
czemu pan epatuje kawałkami ciał Jun 14 16:08 1
Putin kaputt Jun 14 14:52 1
Były ambasador Schnepf pobrał łącznie ok. 448 tys. zł nienależnego dodatku Jun 14 12:32 1
nieświadome kobiety do domów publicznych na zachodzie Europy Jun 14 11:58 1
W grobie śp. Natalii Januszko fragmenty ciał pięciu osób, w grobie śp. generała Kwiatkowskiego – siedmiu osób Jun 14 11:45 1
Mafijna Złodziejka Kamienic Gronkowiec-Walec Do Pierdla !!! Jun 14 11:33 1
szacunek dla Pana Walesy wy oblesne swinie ! Jun 14 11:32 1
Donosy składane na Polskę w Brukseli i Berlinie Jun 13 15:41 1
Bard KOD handlował kobietami Jun 13 11:37 1
Ryszard Schnepf to prostacki złodziej Jun 13 11:34 1
Światowe elity są zgodne w swojej antypatii do wiary i patriotyzmu Jun 12 17:02 1
Ja mogę robić za małpę, nie, ale to jest duża rzecz, nie? Jun 12 12:40 1
z nieprawdopodobną nienawiścią próbowali zablokować ludzi modlących się Jun 12 12:39 1
przychylność nowej amerykańskiej administracji dla polskich spraw Jun 12 12:37 1
burda na Krakowskim Przedmieściu Jun 12 12:37 1
wściekłość i bezradność umysłowa leszczy z platformy Jun 12 12:36 1
"Komisja Millera" do odstrzału Jun 12 12:33 1
Frasyniuk odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta Jun 11 14:54 1
Kłamstwo w islamie. Jun 11 13:14 1
Poszanowanie godności… Co wy, kurwa, wiecie o godności? Jun 11 12:59 1
Co wam zostało? Już tylko złość i strach! Jun 11 07:59 1
Wyjątkowa kasta porywa i morduje dzieci Jun 11 07:58 1
W Polsce jest ogromnie rozbudowana agentura obcych państw Jun 10 19:53 1
Krucjata Jamesa Comeya Jun 10 17:31 1
"Samotny" kapłan biznesu Ks. Kazimierz Sowa Jun 10 15:39 1
PiS prześladuje sędziów! Jun 10 13:52 1
jeśli Kościół bierze udział w pewnej grze, no to trzeba go traktować jak zawodnika Jun 10 12:38 1
Zwinęli mnie w Kętach, zapakowali na komisariat. Jun 10 12:32 1
ich szef zasugerował, żeby nie mówić publicznie o tym, co widzieli w Moskwie Jun 10 12:29 1
Jakie tajemnice Petru zna ks. Sowa? Jun 10 10:23 1
Jeszcze teraz se porsche kupił Jun 10 10:20 1
Wizyta prezydenta Trumpa w Polsce potwierdzi niezachwiane oddanie Ameryki wobec jednego z jej najbliższych sojuszników w Europie Jun 10 07:58 1