propagowanie pornografii

BM-2cTZQkKwQFqo3JexnHDS5mHbtULxMKKVyy
Jul 8 10:41

Kiedyś funkcjonowała ideologia ateistyczna pod sztandarem Marksa, Lenina i Engelsa. Ponieważ ten bolszewicki system wartości oparty na antyreligijnych założeniach tych panów nie sprawdził się to zmienili taktykę. Nie powołują się już na te głoszone "wartości" jedynie wprowadzają w czyn ubierając już to w inny przekaz w sposób zawoalowany pod szczytnymi hasłami wolności, demokracji i samostanowieniu. Niestety ten przekaz jest fałszywy bo za nim idą inne czyny już nie wolnościowe i demokratyczne. Odbieranie praw wiary związanych z pielęgnowaniem tradycyjnych wartości opartych na jej wyznawaniu, głoszenie poglądów ateistycznych powiązanych z gorszącą antyreligijną poprawnością polityczną. Aby to miało sens, ręce i nogi wprowadzają odpowiednie ustawy i paragrafy umożliwiające zalegalizowanie tego haniebnego procederu. W czasach istnienia Europy Środkowej pod wpływem komunizmu i wpływami Moskwy jako okupanta trudniej to im było przeprowadzić, szczególnie w PRL-u bo opierając się na aktach terroru przeciwstawiali sobie ludzi. Teraz "zmądrzeli" i powołują się na liberalną wolność po cichu jednak prawnie odbierają tę wolność innym - tym którzy pielęgnują wartości im przeciwstawne. Jak przyjrzymy się dokładniej tej antyreligijnej propagandzie to największą solą w ich oku niekoniecznie jest wiara w Boga (nie negują tego nachalnie) ale przestrzeganie zasad i przykazań Bożych zawartych w wierze. Dlatego główne uderzenie jest w rodzinę i propagowanie pornografii, homoseksualizmu, gender a bożkiem jest pieniądz, kariera i parafrazując do słów Owsiaka - Róbta co chceta - ale bez związku z religią i jej fundamentalnymi zasadami. Możesz wierzyć w Boga ale rób to co my chcemy - taki jest przekaz - bo to co dobre i przyjemne dla mnie to nie grzech. Polityka zawłaszczania ludzkich serc, umysłów i dusz zbytnio im się nie udała w okresie funkcjonowania Układu Warszawskiego w krajach postsowieckich to łatwiej im było uderzyć w kraje zachodnie bo ludzie tam ogarnięci amokiem bogacenia się już dawno zatracili swoje chrześcijańskie korzenie. Teraz u nas znowu próbują (PO, Nowoczesna,PSL itd) wprowadzić ład demokratyczny na wzór zachodniego wyzutego ze wszelkich wartości nie tylko religijnych ale i historyczno-patriotycznych. Prezydent Donald Trump celnie to ujął mówiąc o powrocie do korzeni ale czy Europie Zachodniej to się uda jak będą mieli teraz taki zamęt po sprowadzeniu islamistów? Wątpię w to. Za bardzo się do bożków przyzwyczaili aby zrezygnować z tego. No chyba, że jak trwoga to do Boga.

[chan] wykop
BM-2cXFVu2jrwXJyph3YquB9KY1rgyd2mteRv

Subject Last Count