Kto obroni nas przed policją?

[chan] po_polsku
Feb 15 17:49 [raw]

Mimo uchwalenia nowej konstytucji i zmian w kodeksie karnym po uzyskaniu niepodległości, państwo nadal w ten sam sposób gnębi swoich obywateli. Temida pełna jest przepisów, które w jawny sposób działają na szkodę tych, których powinny chronić. Sztandarowymi wrogami wolności jednostki są, mające stalinowski rodowód izby wytrzeźwień, oraz kolegia ds. wykroczeń. Bliskie spotkanie z którąś z tych instytucji, automatycznie urąga godności człowiek, któremu odmawia się, fundamentalnego dla zasad sprawiedliwości, prawa do uczciwego osądzenia popełnionego czynu i możliwości rzetelnej obrony. Wirtualna cenzura W Sądzie Rejonowym na Podhalu toczył się swego czasu pierwszy proces o znieważenie policji w Internecie. Bohaterem sprawy są policjanci, którzy w nadgorliwy sposób dokonali kontroli drogowej studenta śląskiej uczelni. Według funkcjonariuszy policjantów samochód, w którym jechał student, nie zatrzymał się, mimo znaków dawanych przez funkcjonariusza, co natychmiast usankcjonowano odebraniem kierowcy prawa jazdy. Student jest jednak innego zdania. Zeznał, że nie zatrzymał się, ponieważ był przekonany, że patrol chce skontrolować inny samochód. Ponadto twierdzi, że policjanci byli pijani, grozili mu i dotkliwie go pobili. Wyczerpawszy wszelkie możliwości obrony, pokrzywdzony zainteresował incydentem prasę i założył stronę w Internecie, ze szczegółowym opisem zdarzenia. Przeglądający ten wirtualny dokument może zapoznać się z robionymi na gorąco zdjęciami, robionymi przez brata pokrzywdzonego. Widać na nich agresywnie nastawionych policjantów, których trzeźwości należałoby poddać w wątpliwość, oraz obrażenia odniesione przez studenta, co potwierdził później lekarz. Sposób prowadzenia sprawy przez prokuraturę, która bierze w obronę „swoich” ludzi, jest krzywdzące dla „słabszej” strony konfliktu. Natomiast wytoczenie sprawy o publikacje w Internecie jest zamachem na wolność wyrażania swoich poglądów, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, które to stanowią wolności obywatelskie, gwarantowane przez Konstytucję. Wykroczenia kolegium Każdy kto choć raz spotkał się z kolegium ds. wykroczeń zna nie pisaną prawdę: z kolegium nie wygrasz. Urzędnicze gremium o niezbadanej reputacji, automatycznie szafujące orzeczeniami, ma niewiele wspólnego z rzetelnością wypowiadania się w powierzonych mu sprawach, a już z pewnością daleko mu do synonimu sprawiedliwości. Kolegia ds. wykroczeń powstały w Polsce na wzór działających w ZSRR Sądów Ludowych. „Żółta książeczka” kodeksu wykroczeń jest tworem archaicznym, który stracił rację bytu w momencie transformacji ustrojowej. Istnienie powyższej instytucji jest sprzeczne z obowiązującą Konstytucją, której rozdział VIII stanowi, że polski wymiar sprawiedliwości leży w gestii niezawisłych sądów i trybunałów, będących fundamentem państwa prawa. Przepisy kodeksu, są pełne socrealistycznego absurdu w swej najbardziej ironicznej formie. Przestępcą, kwalifikującym się pod orzecznictwo kolegium, jak za dawnych lat, może zostać każdy nieuważny obywatel. Przepisy surowo traktują „spekulantów”. Art. 132 wyjaśnia istotę wykroczenia: „Kto prowadząc przedsiębiorstwo handlu detalicznego lub będąc w nim zatrudniony, zbywa towar w celu odsprzedaży z zyskiem” podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub nałożenia grzywny. Drżyjcie sklepy! Tylko gdzie zatem robić zakupy, aby nie czuć się współwinnym? Z równą surowością traktowani są szalbiercy (jeżdżący na gapę), uprawiający bliżej niezdefiniowane szkodnictwo leśne (grzybiarze?) czy organizatorzy nielegalnych zgromadzeń (melomani?). W okresie PRL władze wykorzystywały kolegia do walki z opozycją, której można było postawić nawet najbardziej niedorzeczny zarzut. Prof. Genowefa Rejmanowa z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od lat jest zdecydowanym propagatorem likwidacji kolegiów i zastąpienia ich instytucją sądów grodzkich. - Kolegia są ściśle powiązane z państwową administracją, nic więc dziwnego, że niezbyt wnikliwie dociekają prawdy obiektywnej i nadmiernie sugerują się tym, co zezna policjant lub oświadczy urzędnik. Takie postępowanie prowadzi do naruszania podstawowych praw obywatelskich. - mówi w jednym z wywiadów prof. Rejman. Sądy grodzkie mają tradycję przedwojenną i są trwałym elementem demokratycznego wymiaru sprawiedliwości w państwach Unii Europejskiej. Na czele sądów grodzkich stoi niezawisły sędzia, działający na tych samych zasadach co w sądach powszechnych czy administracyjnych. Struktura kwalifikowania wykroczenia jest kilkustopniowa. Przewinienia najniższej rangi karane są mandatami. W sprawach poważniejszych proces odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad poszanowania prawa. Pozwany miałby możliwość rzetelnej obrony, ewentualnego odwołania się do sądu wyższej instancji (obecnie droga odwoławcza nie zapewnia należytej rewindykacji orzeczenia kolegium), a przede wszystkim mógłby liczyć na sprawiedliwy wyrok, wydany przez niezależnego sędziego zgodnie z literą prawa. Sądy grodzkie zwykle orzekają również w sprawach z powództwa cywilnego takich jak zniesławienie, kradzież, pobicie, rozpatrując wykroczenia zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności lub karą grzywny. Tego typu rozwiązanie, nie znalazło do tej pory skutecznego oddźwięku wśród rodzimych legislatorów, mimo ewidentnej konieczności reformy najniższych instancji wymiaru sprawiedliwości. Dotychczasowo wszystko działa po staremu, czego doświadczył na własnej skórze student, który za wylewanie swoich żalów znalazł się w prawdziwej sieci. Spadek Stalina Ustawa przeciwalkoholowa z 1956r. usankcjonowała wcześniejsze próby stworzenia izb wytrzeźwień w Związku Radzieckim. O skierowaniu na wytrzeźwienie decydował felczer, najczęściej na podstawie donosu. Polska Rzeczpospolita Ludowa wkrótce doczekała się skopiowania tego pomysłu, który z powodzeniem działa do dziś. W demokratycznej Polsce działa 56 izb wytrzeźwień. W najsławniejszej z nich, mieszczącej się w Warszawie na ulicy Kolskiej pobyt kosztuje niemal tyle samo ile doba w luksusowym hotelu. W zamian każdy z 350 tys. nieopatrznych klientów tych przybytków moralności może w zamian liczyć na pryczę, zimny prysznic i kubek czarnej kawy. Mają szczęście ci, którzy nie zostają pobici, okradzeni lub, jak to ma coraz częściej miejsce, stają się ofiarą gwałtu. Izby wytrzeźwień są przepełnione. Aby zechcieć „wytrzeźwieć” wszystkich mieszkańców Warszawy w sobotni wieczór, trzeba by pewnie zapełnić Pałac Kultury. Do „żłobka” trafiają często osoby przypadkowe, o czym przekonała się Pani Katarzyna Figura. Dobrze poinformowani wiedzą, że na Kolskiej gościły inne znane osoby życia publicznego. Dziś znana aktorka wszelkimi środkami walczy o likwidację izb wytrzeźwień, popierana między innymi przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Przeciwko niej toczy się osobna sprawa o pomówienie, tak samo jak w przypadku studenta. Abstrahując od indywidualnego stosunku do osób niepokornych należy z całą stanowczością stwierdzić, że istnienie tego typu instytucji w demokratycznym państwie jest niedopuszczalne. Na „dołek” teoretycznie trafiają osoby, które „znajdują się w okolicznościach zagrażających zdrowiu lub życiu własnemu lub innych”. W praktyce bywa różnie. Tę, jeszcze bardziej subiektywną niż w przypadku skierowania sprawy do kolegium decyzję, wydają również wydają funkcjonariusze. W majestacie prawa, bez możliwości odwołania się, delikwent zostaje pod przymusem pozbawiony wolności osobistej i nietykalności cielesnej, co jest sprzeczne z art. 40 i 41 Konstytucji. Izby wytrzeźwień zamiast resocjalizować, demoralizują. Alkoholicy, kloszardzi i włóczędzy pogrążają się w beznadziejności, ponieważ w miejsce rzeczywistej pomocy, zmusza się ich do płacenia rachunku, za ten wyjątkowy nocleg. Sytuacja prowadzi także do nadużyć ze strony policji i personelu „wytrzeźwiałek”. Nieludzkie traktowanie, połączone z okradaniem nietrzeźwych stają się nagminne i niezwykle trudne do udowodnienia. Ponadto życie podpowiada, że „na izbę” można być skierowanym pod byle pretekstem np. za sprzeczkę z nieuczciwym taksówkarzem czy za przejście przez ulicę na czerwonym świetle. Po co nam konstytucja? Istnienie instytucji przymusowej trzeźwości być może nie kłóci się z osiąganiem przez państwo kolosalnych zysków z produkcji i sprzedaży alkoholu, jest jednak niezgodne z wolnościami i prawami osobistymi, zawartymi w obowiązującej Konstytucji. Pomijając już niezaprzeczalne prawo każdego do dysponowania swoim ciałem. Tak samo jeśli nikt nie troszczy się, aby ktoś nie zrobił sobie krzywdy w wyniku przejedzenia, można nie życzyć sobie, aby urzędnik decydował ile bordeaux należy się komuś do kolacji. Interwencja państwa w zakres swobód obywatelskich jest usprawiedliwiona tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy korzystanie z wolności przez jednostkę szkodzi innym jednostkom. W III Rzeczpospolitej jak w PRL - ingerencja władzy w obywatelską samorządność przekracza jakiekolwiek granicę zdrowego rozsądku. Zamiast wołać o pomstę do nieba, omnipotencja państwa powinna w końcu zostać raz na zawsze ukrócona.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
5 cech kroczącego autorytaryzmu. May 23 18:26 2
BOLEK i LOLEK w jednym stali domu, BOLEK na górze, a LOLEK na dole... May 23 18:23 2
JEBAC KURWE POLICJE May 23 17:34 54
Gruzin walczący w czasie II wojny światowej o wyzwolenie Polski May 23 17:24 1
Podczas okresu 33% dziewczynek w Azji opuszcza lekcje May 23 16:18 2
Niemal nieustanny przyrost długu May 23 16:16 2
Tak kończą dzieci ruskich agentów wpływu May 23 15:54 10
Kacapia znów zasrywa Internet szpiegowskim malware May 23 15:52 1
Protesty w Sejmie 2014 i 2018 oczami kremlowskiej gazetki May 23 15:37 1
Czesi nie chcą izraelskich radarów May 23 15:37 5
„Sprzedam siebie, mam 13 lat, sprzątam, gotuję, 500 zł – Katowice” – czyli co robią „nasze” dzieci na fejsbukowych grupach May 23 15:18 1
Chile: Zawieszono 14 księży podejrzanych o molestowanie May 23 15:15 1
Powstała nowa jednostka ABW May 23 13:56 1
obrona terytorialna, która reaguje szybciej niż profesjonalna armia May 23 13:56 1
kontynuacja długofalowej polityki ograniczania wpływów rosyjskich w Europie May 23 13:45 1
Realny wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu May 23 13:43 1
robią co tylko mogą, by zaatakować rząd PiS May 23 13:06 1
Zależy nam na polskiej własności, polskim kapitale, polskich przedsiębiorcach May 23 13:06 1
zostanie ono zastosowane jedynie w przypadku ataku Federacji Rosyjskiej May 23 13:06 1
Wałęsę cechuje brak odpowiedzialności w postępowaniu, głupota, cwaniactwo, cynizm i dwulicowość May 23 12:58 1
Wielu komentatorów zachwycało się rumuńską gospodarką May 23 11:52 4
Kapitalizmu w Polsce tak naprawdę nigdy nie było May 23 11:04 1
Odśmiecanie stadionów z ludzkich odpadów May 23 10:44 1
Maleje import gazu z kierunku wschodniego do Polski May 23 10:44 1
Sprzątanie stadionów z mafijnego bydła May 23 10:36 1
W jaki sposób dyskretnie prowadzić dialog, aby uzyskać potrzebne dane. May 23 10:24 1
O prorosyjskiej aktywności na terenie Polski May 23 08:03 6
Wrzutki dotyczące zdrowia prezesa Prawa i Sprawiedliwości May 23 07:36 2
Prorosyjska propaganda była przenoszona na media społecznościowe May 23 07:07 1
0E4F5F85C7A1BF4421763EF054B83E14 May 23 05:05 11
Tor 0.3.3.6 is released: a new stable series! May 23 02:03 1
Polakom w kraju się podoba - nie chcą emigrować! May 23 01:22 2
Zatrzymali pedofila, który nagrywał dziewczynkę korzystającą z toalety. May 23 01:03 2
Kaczyński się doigrał! Ojciec Tadeusz Rydzyk ma dość. Ma sam wystawić swoje listy do europarlamentu! May 22 20:39 17
Zamach terorystyczny - zabawa ? May 22 19:35 1
Miał za zadanie wejść do środka i zabić jak najwięcej żołnierzy wroga May 22 18:03 1
A w sejmie kremlowskie kurwy skamlają, że będą do nich strzelać... May 22 16:23 1
Nie Niemcy. Nie Rosjanie. Nie Amerykanie. Lecz Polacy. May 22 13:01 1
Poznańskie pamiątki przyjaźni polsko-radzieckiej May 22 12:48 2
Kto potrzebuje antysemitów? May 22 11:49 4
Szambo po raz kolejny wybiło w Gorszym Sorcie May 22 06:29 3
Wywiad USA ostrzega: Rosja będzie mogła zniszczyć dowolny cel na Ziemi! May 22 06:29 2
uwaga May 21 21:20 7
Nie wiem czemu lewaki tak bardzo wyśmiewają pizzagate May 21 21:10 5
Jak zostałem ekstremistą May 21 20:01 1
Żaden polityk nie ma zaufania większości obywateli May 21 19:57 1
„Kibol” zostanie wyłapany i ukarany. May 21 19:12 1
Udupianie ruskiego lenna May 21 19:02 3
Pruski dryl edukacyjny May 21 16:13 1
Tylko co to da biznesowi? Co ja z tego będę miał? May 21 14:45 5
Lenin potrafił uczyć się wytrwale i opanował cały program nauki szkoły wyższej May 21 14:09 2
Jak wygląda w praktyce przyjaźń Rosji May 21 12:47 1
Tego rodzaju przekręty nie mogły powstawać bez udziału samego państwa. May 21 12:47 1
Pomalowali Baumana. Stalinowca promowanego przez żydowskie centrum propagandy Polin May 21 09:02 1
UE wdraża zasady ograniczające anonimowość użytkowników kryptowalut May 21 08:49 5
Pojebany świat i polska prawdopodobnie w przyszłości blokada sieci tor May 20 21:25 1
Chcemy budować Polskę równych szans May 20 19:06 13
Sprzątanie gawnojedów w USA May 20 18:18 5
Znaleziony telefon a anonimowość May 20 15:55 4
Biedne osoby niepełnosprawne? Nie, kremlowskie dziwki i zielone ludziki. May 20 15:38 1
Putinowskie zielone ludziki w polskim Sejmie May 20 15:36 1
Dla gawnojedów, broniących "niezawisłych sędziów" May 20 14:30 9
Życie za kratami – 3 May 20 13:00 10
Ministerstwo Finansów napiera na zaostrzenie przepisów. Chcą odebrać możliwość zaskarżania decyzji o blokadzie pieniędzy May 20 06:00 1
Cwany lis Gowin przekazał nagrodę na swoją partię. Przy okazji złamał prawo? May 20 05:58 1
Jarosław Kaczyński wyłączony nawet na pół roku. W kolanie prezesa pojawiła się bakteria, przez którą może stracić nogę May 20 04:32 1
Dlaczego walka z gotówką jest tak ważna? May 19 20:10 1
Złapano kacapów May 19 20:08 1
Przeciwnik żydowskiej dominacji w USA zyskuje w sondażach May 19 19:37 18
Uderzył, szarpał, kopnął. Policja szuka mężczyzny, który znęcał się nad... May 19 15:17 3
Rozpracowano prokremlowskie kurwy w Polsce May 19 15:07 7
Jest praca w policji. Dla… informatyka May 19 14:56 2
Wabił na cukierki, prosił, żeby nikomu nie mówiła. 66-letni pedofil... May 19 14:39 4
Pan Antypiryn pyta dzieci May 19 11:47 5
Zdrajcy Polski - Jak Niemcy, Ukraińcy i Żydzi wbili nam we wrześniu 1939 r. nóż w plecy. May 19 09:30 4
Im więcej zwrócili mafii reprywatyzacyjnej, tym większe nagrody otrzymali od HGW May 19 08:43 1
najbogatsi powinni płacić więcej May 19 06:45 11
Najpierw było to dwóch komandosów z Formozy May 19 06:20 1
PCC do kryptowalut zniesiony ale dopiero od 13 lipca 2018 May 18 20:47 1
Zamiana kryptowalut bez PIT May 18 20:47 1
Wenezuelski raj na ziemi: jak żyje się w krajach pod "opieką" Rosji May 18 18:53 1
Ruska kurwa wyrzucona z Polski May 18 17:47 2
SVR udzieliła nagany kubańskim służbom, które chciały przejść do obozu USA May 18 17:46 1
Dlaczego ruskie kurwy w Polsce szczekają na CPK May 18 17:46 6
Pomysłowość przestępców nie zna granic May 18 16:59 1
Ksiądz Chrostowski przypomina patologie ”dialogu” religijnego z Żydami w III RP May 18 16:14 1
Rządzący finansują promowanie antypolonizmu May 18 15:20 1
Sprzątanie Ojczyzny z ruskich zielonych ludzików May 18 14:09 7
Licencja na mord rytualny May 18 13:50 1
Instruktor nauki jazdy umówił się na seks we Wrocławiu z 13-latką? Zasadzkę na mężczyznę przygotował łowca pedofili May 18 06:38 2
Jak ruskie trolle manipulują Polakami w sieci May 17 18:02 1
Bat na dupę putina May 17 13:54 1
Przez komuchów Gdańsk tonie w gównie May 17 12:39 1
Usuwanie wrogich dezinformacji z Muzeum Auschwitz May 17 12:38 1
Dziecięca prostytucja w przedwojennej Polsce May 17 11:13 4
Panslawizm - wielkie niezwyciężone państwo słowiańskie pod zarządem rosjan May 16 22:18 4
Kolejni żołnierze z USA niebawem trafią do Polski May 16 20:39 2
31-latek uniknął kary więzienia za dziecięcą pornografię May 16 17:44 1
Hamas stoi za tymi zamieszkami May 16 17:31 1
Sprzątanie Ukrainy z kacapskich dezinformatorów May 16 16:46 1