Kto obroni nas przed policją?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Feb 15 17:49 [raw]

Mimo uchwalenia nowej konstytucji i zmian w kodeksie karnym po uzyskaniu niepodległości, państwo nadal w ten sam sposób gnębi swoich obywateli. Temida pełna jest przepisów, które w jawny sposób działają na szkodę tych, których powinny chronić. Sztandarowymi wrogami wolności jednostki są, mające stalinowski rodowód izby wytrzeźwień, oraz kolegia ds. wykroczeń. Bliskie spotkanie z którąś z tych instytucji, automatycznie urąga godności człowiek, któremu odmawia się, fundamentalnego dla zasad sprawiedliwości, prawa do uczciwego osądzenia popełnionego czynu i możliwości rzetelnej obrony. Wirtualna cenzura W Sądzie Rejonowym na Podhalu toczył się swego czasu pierwszy proces o znieważenie policji w Internecie. Bohaterem sprawy są policjanci, którzy w nadgorliwy sposób dokonali kontroli drogowej studenta śląskiej uczelni. Według funkcjonariuszy policjantów samochód, w którym jechał student, nie zatrzymał się, mimo znaków dawanych przez funkcjonariusza, co natychmiast usankcjonowano odebraniem kierowcy prawa jazdy. Student jest jednak innego zdania. Zeznał, że nie zatrzymał się, ponieważ był przekonany, że patrol chce skontrolować inny samochód. Ponadto twierdzi, że policjanci byli pijani, grozili mu i dotkliwie go pobili. Wyczerpawszy wszelkie możliwości obrony, pokrzywdzony zainteresował incydentem prasę i założył stronę w Internecie, ze szczegółowym opisem zdarzenia. Przeglądający ten wirtualny dokument może zapoznać się z robionymi na gorąco zdjęciami, robionymi przez brata pokrzywdzonego. Widać na nich agresywnie nastawionych policjantów, których trzeźwości należałoby poddać w wątpliwość, oraz obrażenia odniesione przez studenta, co potwierdził później lekarz. Sposób prowadzenia sprawy przez prokuraturę, która bierze w obronę „swoich” ludzi, jest krzywdzące dla „słabszej” strony konfliktu. Natomiast wytoczenie sprawy o publikacje w Internecie jest zamachem na wolność wyrażania swoich poglądów, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, które to stanowią wolności obywatelskie, gwarantowane przez Konstytucję. Wykroczenia kolegium Każdy kto choć raz spotkał się z kolegium ds. wykroczeń zna nie pisaną prawdę: z kolegium nie wygrasz. Urzędnicze gremium o niezbadanej reputacji, automatycznie szafujące orzeczeniami, ma niewiele wspólnego z rzetelnością wypowiadania się w powierzonych mu sprawach, a już z pewnością daleko mu do synonimu sprawiedliwości. Kolegia ds. wykroczeń powstały w Polsce na wzór działających w ZSRR Sądów Ludowych. „Żółta książeczka” kodeksu wykroczeń jest tworem archaicznym, który stracił rację bytu w momencie transformacji ustrojowej. Istnienie powyższej instytucji jest sprzeczne z obowiązującą Konstytucją, której rozdział VIII stanowi, że polski wymiar sprawiedliwości leży w gestii niezawisłych sądów i trybunałów, będących fundamentem państwa prawa. Przepisy kodeksu, są pełne socrealistycznego absurdu w swej najbardziej ironicznej formie. Przestępcą, kwalifikującym się pod orzecznictwo kolegium, jak za dawnych lat, może zostać każdy nieuważny obywatel. Przepisy surowo traktują „spekulantów”. Art. 132 wyjaśnia istotę wykroczenia: „Kto prowadząc przedsiębiorstwo handlu detalicznego lub będąc w nim zatrudniony, zbywa towar w celu odsprzedaży z zyskiem” podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub nałożenia grzywny. Drżyjcie sklepy! Tylko gdzie zatem robić zakupy, aby nie czuć się współwinnym? Z równą surowością traktowani są szalbiercy (jeżdżący na gapę), uprawiający bliżej niezdefiniowane szkodnictwo leśne (grzybiarze?) czy organizatorzy nielegalnych zgromadzeń (melomani?). W okresie PRL władze wykorzystywały kolegia do walki z opozycją, której można było postawić nawet najbardziej niedorzeczny zarzut. Prof. Genowefa Rejmanowa z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od lat jest zdecydowanym propagatorem likwidacji kolegiów i zastąpienia ich instytucją sądów grodzkich. - Kolegia są ściśle powiązane z państwową administracją, nic więc dziwnego, że niezbyt wnikliwie dociekają prawdy obiektywnej i nadmiernie sugerują się tym, co zezna policjant lub oświadczy urzędnik. Takie postępowanie prowadzi do naruszania podstawowych praw obywatelskich. - mówi w jednym z wywiadów prof. Rejman. Sądy grodzkie mają tradycję przedwojenną i są trwałym elementem demokratycznego wymiaru sprawiedliwości w państwach Unii Europejskiej. Na czele sądów grodzkich stoi niezawisły sędzia, działający na tych samych zasadach co w sądach powszechnych czy administracyjnych. Struktura kwalifikowania wykroczenia jest kilkustopniowa. Przewinienia najniższej rangi karane są mandatami. W sprawach poważniejszych proces odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad poszanowania prawa. Pozwany miałby możliwość rzetelnej obrony, ewentualnego odwołania się do sądu wyższej instancji (obecnie droga odwoławcza nie zapewnia należytej rewindykacji orzeczenia kolegium), a przede wszystkim mógłby liczyć na sprawiedliwy wyrok, wydany przez niezależnego sędziego zgodnie z literą prawa. Sądy grodzkie zwykle orzekają również w sprawach z powództwa cywilnego takich jak zniesławienie, kradzież, pobicie, rozpatrując wykroczenia zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności lub karą grzywny. Tego typu rozwiązanie, nie znalazło do tej pory skutecznego oddźwięku wśród rodzimych legislatorów, mimo ewidentnej konieczności reformy najniższych instancji wymiaru sprawiedliwości. Dotychczasowo wszystko działa po staremu, czego doświadczył na własnej skórze student, który za wylewanie swoich żalów znalazł się w prawdziwej sieci. Spadek Stalina Ustawa przeciwalkoholowa z 1956r. usankcjonowała wcześniejsze próby stworzenia izb wytrzeźwień w Związku Radzieckim. O skierowaniu na wytrzeźwienie decydował felczer, najczęściej na podstawie donosu. Polska Rzeczpospolita Ludowa wkrótce doczekała się skopiowania tego pomysłu, który z powodzeniem działa do dziś. W demokratycznej Polsce działa 56 izb wytrzeźwień. W najsławniejszej z nich, mieszczącej się w Warszawie na ulicy Kolskiej pobyt kosztuje niemal tyle samo ile doba w luksusowym hotelu. W zamian każdy z 350 tys. nieopatrznych klientów tych przybytków moralności może w zamian liczyć na pryczę, zimny prysznic i kubek czarnej kawy. Mają szczęście ci, którzy nie zostają pobici, okradzeni lub, jak to ma coraz częściej miejsce, stają się ofiarą gwałtu. Izby wytrzeźwień są przepełnione. Aby zechcieć „wytrzeźwieć” wszystkich mieszkańców Warszawy w sobotni wieczór, trzeba by pewnie zapełnić Pałac Kultury. Do „żłobka” trafiają często osoby przypadkowe, o czym przekonała się Pani Katarzyna Figura. Dobrze poinformowani wiedzą, że na Kolskiej gościły inne znane osoby życia publicznego. Dziś znana aktorka wszelkimi środkami walczy o likwidację izb wytrzeźwień, popierana między innymi przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Przeciwko niej toczy się osobna sprawa o pomówienie, tak samo jak w przypadku studenta. Abstrahując od indywidualnego stosunku do osób niepokornych należy z całą stanowczością stwierdzić, że istnienie tego typu instytucji w demokratycznym państwie jest niedopuszczalne. Na „dołek” teoretycznie trafiają osoby, które „znajdują się w okolicznościach zagrażających zdrowiu lub życiu własnemu lub innych”. W praktyce bywa różnie. Tę, jeszcze bardziej subiektywną niż w przypadku skierowania sprawy do kolegium decyzję, wydają również wydają funkcjonariusze. W majestacie prawa, bez możliwości odwołania się, delikwent zostaje pod przymusem pozbawiony wolności osobistej i nietykalności cielesnej, co jest sprzeczne z art. 40 i 41 Konstytucji. Izby wytrzeźwień zamiast resocjalizować, demoralizują. Alkoholicy, kloszardzi i włóczędzy pogrążają się w beznadziejności, ponieważ w miejsce rzeczywistej pomocy, zmusza się ich do płacenia rachunku, za ten wyjątkowy nocleg. Sytuacja prowadzi także do nadużyć ze strony policji i personelu „wytrzeźwiałek”. Nieludzkie traktowanie, połączone z okradaniem nietrzeźwych stają się nagminne i niezwykle trudne do udowodnienia. Ponadto życie podpowiada, że „na izbę” można być skierowanym pod byle pretekstem np. za sprzeczkę z nieuczciwym taksówkarzem czy za przejście przez ulicę na czerwonym świetle. Po co nam konstytucja? Istnienie instytucji przymusowej trzeźwości być może nie kłóci się z osiąganiem przez państwo kolosalnych zysków z produkcji i sprzedaży alkoholu, jest jednak niezgodne z wolnościami i prawami osobistymi, zawartymi w obowiązującej Konstytucji. Pomijając już niezaprzeczalne prawo każdego do dysponowania swoim ciałem. Tak samo jeśli nikt nie troszczy się, aby ktoś nie zrobił sobie krzywdy w wyniku przejedzenia, można nie życzyć sobie, aby urzędnik decydował ile bordeaux należy się komuś do kolacji. Interwencja państwa w zakres swobód obywatelskich jest usprawiedliwiona tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy korzystanie z wolności przez jednostkę szkodzi innym jednostkom. W III Rzeczpospolitej jak w PRL - ingerencja władzy w obywatelską samorządność przekracza jakiekolwiek granicę zdrowego rozsądku. Zamiast wołać o pomstę do nieba, omnipotencja państwa powinna w końcu zostać raz na zawsze ukrócona.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Putin na równi pochyłej Feb 20 17:57 1
Polska Rada Chrześcijan i Żydów Feb 20 17:57 1
Prześwietliliśmy jego życiorys, a przede wszystkim jego interesy. Feb 20 17:54 1
Przyjęto ACTA 2 Feb 20 17:53 1
JEBAĆ ŻydkóW Feb 20 12:54 2
JAK polski KONTRWYWIAD OBCIAGA KUTASA . Feb 20 11:57 30
JEBAĆ KURWE - POLICJE Feb 20 11:57 45
POMYSŁ na ZABAWE ? CZY to jest ZAMACH TERORYSTYCZNY ? Feb 19 18:15 41
Pomysł - używanie ID Feb 19 06:42 6
Wypowiedzi premiera Izraela były kompletnie nieprawdziwe Feb 17 12:47 1
Ratowali Żydów od Zagłady dzięki fałszywym paszportom Feb 17 09:30 1
BITBAY SZYKUJ TRUMNE . egzekucja kurwy Feb 16 10:26 15
W amerykańskich komediach hajskulowych pojawia się czasem taki motyw Feb 15 17:37 3
Czy BitBay próbuje okradać klientów? Feb 15 15:52 8
MAK-ówki pracują! Feb 15 15:27 1
Polacy kolaborowali z nazistami. Nie znam nikogo, kto zostałby pozwany za tego typu stwierdzenie Feb 15 13:04 8
BITBAY JEBAC KURWE, trumna w drodze ! Feb 14 21:25 2
Wiele Whonix Workstations Feb 14 16:38 8
testowanie kodu C++ Feb 13 21:57 4
WTB szukam osób od rozsyłania Feb 13 18:42 10
Huawei jest po prostu przedłużeniem wywiadu chińskiego Feb 13 16:54 1
Obrona sektora telekomunikacyjnego Feb 13 16:48 1
do Warszawy przybył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence Feb 13 12:48 1
Transfery pieniężne o dużej wartości z Wenezueli Feb 13 12:47 1
Musimy robić co w naszej mocy, żeby zatrzymać ataki Kremla Feb 13 12:46 1
Decyzja o wycofaniu się Rosji z europy środkowej Feb 13 11:51 1
Już wkrótce ruscy zaczną żreć tekturę Feb 13 11:18 1
Dobrze rozwijają się polsko-amerykańskie stosunki Feb 12 18:26 1
Nie lubię PiS, szanuję Budkę. Feb 12 16:49 1
W środę umowa na zakup HIMARS Feb 12 16:47 1
TSP 91 Feb 12 14:01 5
tracker2.postman.i2p i przyszłe wersje i2p Feb 12 12:51 11
Należy zaostrzyć prawo karne Feb 11 14:31 1
Lepiej jest w Afryce. Jesteście gównem. Feb 11 14:30 1
52 proc. Rosjan Feb 11 11:54 1
Michalkiewicz, ruski propagandysta. Feb 10 11:26 1
Jak wysoka kultura Rzeczypospolitej edukowała ciemną Moskwę Feb 9 12:18 1
zaniepokojenie pozycją chińskiego koncernu elektronicznego Huawei w Europie Środkowej Feb 8 22:26 1
MWAHAHAHAHA Feb 8 22:25 1
Pan Antypiryn zaleca lektury Feb 8 17:48 2
Jarosław Ziętara Feb 8 12:58 1
SKW OBCIĄGA KUTASA Feb 7 16:33 2
SKW OBCIĄGA KUTASA . :) Feb 7 16:33 2
Kto zasypuje świat narkotykami? Feb 7 16:22 5
JAK SKW :) OBCIĄGA KUTASA . Feb 7 14:35 31
Dezentrale Plattformen zur Förderung des Links- und Rechtsterrorismus Feb 4 18:09 1
Hi, polish users ! Feb 4 10:53 2
jebany karakan Feb 2 19:10 1
Wiem o potrąceniu kobiety Jan 31 12:15 1
Kaczor wyruchał GW i totalniaków Jan 31 12:14 1
Do Adamowicza podchodzi mężczyzna, z którym prezydent krótko rozmawia. Jan 31 12:10 13
Więź pomiędzy Polską a USA jest więzią nierozerwalną Jan 30 18:37 1
Dlaczego żydzi boją się PRAWDY o holokauście? Jan 30 18:14 1
bomba mogła nie wybuchnąć Jan 30 17:45 1
gińcie pisiory Jan 30 14:42 3
Grillowanie nazistowskiego Szwaba Jan 30 12:28 1
chetni do podsieci Jan 30 10:47 1
Katalog strat i zbrodni wojennych popełnionych w Polsce w latach 1939-45 Jan 29 15:05 1
Mecenas Roman Giertych należy do mafii papierosowej Jan 29 13:27 1
Wolność słowa w cudownych Chinach Jan 29 13:19 1
JAK SKW - OBCIAGA KUTASA . :) Jan 29 12:03 17
Propaganda rosyjska to nie tylko dezinformacja Jan 29 11:43 1
Czułam, że jestem częścią czegoś zgniłego Jan 29 11:43 1
Elysium is back! Jan 28 22:50 1
do wszystkich :) Jan 28 11:56 3
Do makabrycznego odkrycia doszło podczas prac porządkowych Jan 27 13:37 1
Zagłady nie zrobili żadni naziści, tylko Niemcy hitlerowskie Jan 27 13:29 1
Zaostrzenie kar za najpoważniejsze przestępstwa Jan 26 21:10 1
Czeka nas koniec starego świata Jan 26 12:37 1
Ale skuteczna jest ustawa antyterrorystyczna! Jan 26 11:41 1
RE: POMYSŁ na ZABAWE ? CZY to jest ZAMACH TERORYSTYCZNY ? Jan 26 11:34 1
Ruskie lenno Wenezuela się sypie. Ruscy wysyłają swoje zielone ludziki na pomoc reżimowi. Jan 25 23:17 1
Polska przekazywała stronie amerykańskiej nawet ponad 3 miliony metadanych telekomunikacyjnych dziennie Jan 25 18:16 1
Co to jest retencja danych? Jan 25 18:08 1
Operatorzy telefoniczni po roku kasują ROZMOWY Jan 25 17:47 1
Po utrąceniu przez Izrael (przy wsparciu USA) ustawy IPN-u o karaniu za obwinianie narodu polskiego Jan 25 11:46 1
Policyjna gangsterka polit-poprawności Brudzińskiego Jan 25 11:45 1
ZDRADZILIŚCIE NAS! OSZUKALI! Jan 25 11:45 1
Dlaczego przekop Mierzei Wiślanej jest ważny dla bezpieczeństwa Polski Jan 24 19:19 1
Chiny klękają przed USA Jan 24 19:06 1
Porada pana Antypiryna na dzień 2019-01-24 Jan 24 18:29 5
Dlaczego wklejac tresc zamiast podawac same linki Jan 24 18:20 25
Policjanci rozmawiają sami ze sobą? Jan 24 17:40 2
Wolność w sieci po rosyjsku Jan 24 17:13 1
Tak naprawdę robimy was w bambuko, przyciągamy efekciarstwem. Jan 24 15:22 1
Przygotowania do konferencji nt. Bliskiego Wschodu w Warszawie Jan 24 14:41 1
Wolność w sieci po chińsku Jan 24 14:38 1
Sieć, która nie jest stworzona, by pochwycić w pułapkę. Jan 24 14:34 1
wyborcy partii opozycyjnych żywią bardziej negatywne uczucia Jan 24 14:32 1
Bezpośrednie oskarżenia Polaków o antysemityzm Jan 24 12:13 1