Kto obroni nas przed policją?

[chan] po_polsku
Feb 15 17:49

Mimo uchwalenia nowej konstytucji i zmian w kodeksie karnym po uzyskaniu niepodległości, państwo nadal w ten sam sposób gnębi swoich obywateli. Temida pełna jest przepisów, które w jawny sposób działają na szkodę tych, których powinny chronić. Sztandarowymi wrogami wolności jednostki są, mające stalinowski rodowód izby wytrzeźwień, oraz kolegia ds. wykroczeń. Bliskie spotkanie z którąś z tych instytucji, automatycznie urąga godności człowiek, któremu odmawia się, fundamentalnego dla zasad sprawiedliwości, prawa do uczciwego osądzenia popełnionego czynu i możliwości rzetelnej obrony. Wirtualna cenzura W Sądzie Rejonowym na Podhalu toczył się swego czasu pierwszy proces o znieważenie policji w Internecie. Bohaterem sprawy są policjanci, którzy w nadgorliwy sposób dokonali kontroli drogowej studenta śląskiej uczelni. Według funkcjonariuszy policjantów samochód, w którym jechał student, nie zatrzymał się, mimo znaków dawanych przez funkcjonariusza, co natychmiast usankcjonowano odebraniem kierowcy prawa jazdy. Student jest jednak innego zdania. Zeznał, że nie zatrzymał się, ponieważ był przekonany, że patrol chce skontrolować inny samochód. Ponadto twierdzi, że policjanci byli pijani, grozili mu i dotkliwie go pobili. Wyczerpawszy wszelkie możliwości obrony, pokrzywdzony zainteresował incydentem prasę i założył stronę w Internecie, ze szczegółowym opisem zdarzenia. Przeglądający ten wirtualny dokument może zapoznać się z robionymi na gorąco zdjęciami, robionymi przez brata pokrzywdzonego. Widać na nich agresywnie nastawionych policjantów, których trzeźwości należałoby poddać w wątpliwość, oraz obrażenia odniesione przez studenta, co potwierdził później lekarz. Sposób prowadzenia sprawy przez prokuraturę, która bierze w obronę „swoich” ludzi, jest krzywdzące dla „słabszej” strony konfliktu. Natomiast wytoczenie sprawy o publikacje w Internecie jest zamachem na wolność wyrażania swoich poglądów, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, które to stanowią wolności obywatelskie, gwarantowane przez Konstytucję. Wykroczenia kolegium Każdy kto choć raz spotkał się z kolegium ds. wykroczeń zna nie pisaną prawdę: z kolegium nie wygrasz. Urzędnicze gremium o niezbadanej reputacji, automatycznie szafujące orzeczeniami, ma niewiele wspólnego z rzetelnością wypowiadania się w powierzonych mu sprawach, a już z pewnością daleko mu do synonimu sprawiedliwości. Kolegia ds. wykroczeń powstały w Polsce na wzór działających w ZSRR Sądów Ludowych. „Żółta książeczka” kodeksu wykroczeń jest tworem archaicznym, który stracił rację bytu w momencie transformacji ustrojowej. Istnienie powyższej instytucji jest sprzeczne z obowiązującą Konstytucją, której rozdział VIII stanowi, że polski wymiar sprawiedliwości leży w gestii niezawisłych sądów i trybunałów, będących fundamentem państwa prawa. Przepisy kodeksu, są pełne socrealistycznego absurdu w swej najbardziej ironicznej formie. Przestępcą, kwalifikującym się pod orzecznictwo kolegium, jak za dawnych lat, może zostać każdy nieuważny obywatel. Przepisy surowo traktują „spekulantów”. Art. 132 wyjaśnia istotę wykroczenia: „Kto prowadząc przedsiębiorstwo handlu detalicznego lub będąc w nim zatrudniony, zbywa towar w celu odsprzedaży z zyskiem” podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub nałożenia grzywny. Drżyjcie sklepy! Tylko gdzie zatem robić zakupy, aby nie czuć się współwinnym? Z równą surowością traktowani są szalbiercy (jeżdżący na gapę), uprawiający bliżej niezdefiniowane szkodnictwo leśne (grzybiarze?) czy organizatorzy nielegalnych zgromadzeń (melomani?). W okresie PRL władze wykorzystywały kolegia do walki z opozycją, której można było postawić nawet najbardziej niedorzeczny zarzut. Prof. Genowefa Rejmanowa z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od lat jest zdecydowanym propagatorem likwidacji kolegiów i zastąpienia ich instytucją sądów grodzkich. - Kolegia są ściśle powiązane z państwową administracją, nic więc dziwnego, że niezbyt wnikliwie dociekają prawdy obiektywnej i nadmiernie sugerują się tym, co zezna policjant lub oświadczy urzędnik. Takie postępowanie prowadzi do naruszania podstawowych praw obywatelskich. - mówi w jednym z wywiadów prof. Rejman. Sądy grodzkie mają tradycję przedwojenną i są trwałym elementem demokratycznego wymiaru sprawiedliwości w państwach Unii Europejskiej. Na czele sądów grodzkich stoi niezawisły sędzia, działający na tych samych zasadach co w sądach powszechnych czy administracyjnych. Struktura kwalifikowania wykroczenia jest kilkustopniowa. Przewinienia najniższej rangi karane są mandatami. W sprawach poważniejszych proces odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad poszanowania prawa. Pozwany miałby możliwość rzetelnej obrony, ewentualnego odwołania się do sądu wyższej instancji (obecnie droga odwoławcza nie zapewnia należytej rewindykacji orzeczenia kolegium), a przede wszystkim mógłby liczyć na sprawiedliwy wyrok, wydany przez niezależnego sędziego zgodnie z literą prawa. Sądy grodzkie zwykle orzekają również w sprawach z powództwa cywilnego takich jak zniesławienie, kradzież, pobicie, rozpatrując wykroczenia zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności lub karą grzywny. Tego typu rozwiązanie, nie znalazło do tej pory skutecznego oddźwięku wśród rodzimych legislatorów, mimo ewidentnej konieczności reformy najniższych instancji wymiaru sprawiedliwości. Dotychczasowo wszystko działa po staremu, czego doświadczył na własnej skórze student, który za wylewanie swoich żalów znalazł się w prawdziwej sieci. Spadek Stalina Ustawa przeciwalkoholowa z 1956r. usankcjonowała wcześniejsze próby stworzenia izb wytrzeźwień w Związku Radzieckim. O skierowaniu na wytrzeźwienie decydował felczer, najczęściej na podstawie donosu. Polska Rzeczpospolita Ludowa wkrótce doczekała się skopiowania tego pomysłu, który z powodzeniem działa do dziś. W demokratycznej Polsce działa 56 izb wytrzeźwień. W najsławniejszej z nich, mieszczącej się w Warszawie na ulicy Kolskiej pobyt kosztuje niemal tyle samo ile doba w luksusowym hotelu. W zamian każdy z 350 tys. nieopatrznych klientów tych przybytków moralności może w zamian liczyć na pryczę, zimny prysznic i kubek czarnej kawy. Mają szczęście ci, którzy nie zostają pobici, okradzeni lub, jak to ma coraz częściej miejsce, stają się ofiarą gwałtu. Izby wytrzeźwień są przepełnione. Aby zechcieć „wytrzeźwieć” wszystkich mieszkańców Warszawy w sobotni wieczór, trzeba by pewnie zapełnić Pałac Kultury. Do „żłobka” trafiają często osoby przypadkowe, o czym przekonała się Pani Katarzyna Figura. Dobrze poinformowani wiedzą, że na Kolskiej gościły inne znane osoby życia publicznego. Dziś znana aktorka wszelkimi środkami walczy o likwidację izb wytrzeźwień, popierana między innymi przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Przeciwko niej toczy się osobna sprawa o pomówienie, tak samo jak w przypadku studenta. Abstrahując od indywidualnego stosunku do osób niepokornych należy z całą stanowczością stwierdzić, że istnienie tego typu instytucji w demokratycznym państwie jest niedopuszczalne. Na „dołek” teoretycznie trafiają osoby, które „znajdują się w okolicznościach zagrażających zdrowiu lub życiu własnemu lub innych”. W praktyce bywa różnie. Tę, jeszcze bardziej subiektywną niż w przypadku skierowania sprawy do kolegium decyzję, wydają również wydają funkcjonariusze. W majestacie prawa, bez możliwości odwołania się, delikwent zostaje pod przymusem pozbawiony wolności osobistej i nietykalności cielesnej, co jest sprzeczne z art. 40 i 41 Konstytucji. Izby wytrzeźwień zamiast resocjalizować, demoralizują. Alkoholicy, kloszardzi i włóczędzy pogrążają się w beznadziejności, ponieważ w miejsce rzeczywistej pomocy, zmusza się ich do płacenia rachunku, za ten wyjątkowy nocleg. Sytuacja prowadzi także do nadużyć ze strony policji i personelu „wytrzeźwiałek”. Nieludzkie traktowanie, połączone z okradaniem nietrzeźwych stają się nagminne i niezwykle trudne do udowodnienia. Ponadto życie podpowiada, że „na izbę” można być skierowanym pod byle pretekstem np. za sprzeczkę z nieuczciwym taksówkarzem czy za przejście przez ulicę na czerwonym świetle. Po co nam konstytucja? Istnienie instytucji przymusowej trzeźwości być może nie kłóci się z osiąganiem przez państwo kolosalnych zysków z produkcji i sprzedaży alkoholu, jest jednak niezgodne z wolnościami i prawami osobistymi, zawartymi w obowiązującej Konstytucji. Pomijając już niezaprzeczalne prawo każdego do dysponowania swoim ciałem. Tak samo jeśli nikt nie troszczy się, aby ktoś nie zrobił sobie krzywdy w wyniku przejedzenia, można nie życzyć sobie, aby urzędnik decydował ile bordeaux należy się komuś do kolacji. Interwencja państwa w zakres swobód obywatelskich jest usprawiedliwiona tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy korzystanie z wolności przez jednostkę szkodzi innym jednostkom. W III Rzeczpospolitej jak w PRL - ingerencja władzy w obywatelską samorządność przekracza jakiekolwiek granicę zdrowego rozsądku. Zamiast wołać o pomstę do nieba, omnipotencja państwa powinna w końcu zostać raz na zawsze ukrócona.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
http://33xtkivab2nthghe.onion/7uim34gdxs5z6b5l72nbji7ste Feb 25 09:22 3
JEBAC KURWE POLICJE Feb 25 09:20 59
324JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 25 09:14 1
Haker poszukiwany przez FBI wpadł w ręce CBŚP! Feb 25 02:49 6
ZAKAZANY OWOC Feb 25 02:49 2
323JEBAC KURWE POLICJE Feb 24 18:01 1
Młody ksiądz z Podlasia trzykrotnie zgwałcił dziewczynkę. Podstępem... Feb 24 17:21 9
Max O'Connor Feb 24 17:00 1
Hollywood to zinstytucjonalizowana pedofilia Feb 24 04:28 6
322JEBAC KURWE POLICJE Feb 23 18:08 1
Wałbrzych: areszt dla dziadka za gwałt na wnuczce Feb 23 17:34 1
Czemu Linux jest lepszy? Feb 23 16:07 12
321JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 23 15:57 1
320JEBAC KURWE POLICJE Feb 23 14:41 1
Dość kłamstw! Feb 23 14:27 1
Podobno PiS nie rozlicza komuchów... Feb 23 14:26 1
Tezy rosyjskiej agentury Feb 23 14:26 1
Bitmessage: 7 na 8 podłączonych klientów ciągle używa wersji 0.6.2. Feb 23 13:15 8
Wikariusz z Wielączy miał na komputerze nagrania z nagimi nastolatkami. Feb 23 13:10 6
319JEBAC KURWE POLICJE Feb 23 09:47 1
U księdza znaleziono pedofilskie zdjęcia i filmy. Z ukrycia nagrywał dzieci w przebieralniach Feb 23 09:03 5
BTC Feb 23 05:51 9
318JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 22 18:28 1
Kondolencje, dzieciaki... Feb 22 17:22 45
Przepowiednia dla Polski Feb 22 17:17 3
Mity globalnego Internetu Feb 22 16:23 1
14-letnia siostra ogląda filmy porno! Feb 22 16:10 17
Masakra zielonych ludzików Feb 22 15:50 13
Odpowiedź na kłamliwe zarzuty pod adresem Polski Feb 22 12:42 1
Wiadomo, kto stoi za antyamerykańskimi haslami "narodowców" Feb 22 12:41 1
316JEBAC KURWE POLICJE Feb 22 11:10 1
Zamach terorystyczny - czy pomysł na zabawe ? Feb 22 10:58 4
NSA wydał zgodę by Sanepid terroryzował rodziców Feb 21 20:00 1
Ukazał się raport o przystępności języka tekstów urzędowych w internecie Feb 21 19:55 1
Agent Dudaczewski przekazał armię polską w ręce Rosji Feb 21 16:19 1
Lepiej dłużej nie drażnić Trumpa Feb 21 16:17 1
Dokładnie widać spotkanie kpt. Arkadiusza Protasiuka z gen. Andrzejem Błasikiem Feb 21 16:15 1
Zróbcie coś dobrego Feb 21 16:14 1
315JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 21 14:45 1
Co wybitni specjaliści z USA zrobią z wirtualnym modelem Tu-154 Feb 21 12:13 1
Izrael powinien wiedzieć, że nie jest właścicielem pamięci o Zagładzie Feb 21 12:12 1
Żydzi i ich niechlubna rola w Holocauście własnego narodu Feb 21 12:12 1
Rosyjskie kłamstwa w sporze o Holocaust Feb 21 12:07 1
"Nie ma Dudy, rządzi Dudaczewski" Feb 21 12:06 1
Bergman opowiedział historię swojej matki. Internauci wytykają mu kłamstwo. Feb 21 12:04 1
Hurra, Tor jest "bezpieczniejszy" dzięki przejściu na ECC! Feb 21 08:01 6
Ukryta usługa w Torze Feb 20 23:58 5
314JEBAC KURWE POLICJE Feb 20 17:22 1
Bat na podatkowych złodziei Feb 20 15:25 1
Chcą zastraszyć specjalistów z USA Feb 20 13:27 1
Narodowcy tradycyjnie realizują plany Kremla Feb 20 13:26 1
Żeście komunistów pokonali? Feb 20 13:18 1
Mentalność niepodległościowa wyparła postkolonialną Feb 20 13:09 1
313JEBAC KURWE POLICJE Feb 20 11:19 1
Podatki to kradzież Feb 20 08:24 31
Windows Feb 19 21:10 3
312JEBAC KURWE POLICJE Feb 19 19:17 1
Czy Bitmessage może się zatkać? Feb 19 18:14 46
311JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 19 10:09 1
Bitmessage Android Feb 19 01:12 4
Policja znów zabiera komputery za udostępnianie "Drogówki". Feb 19 01:07 2
Pozytywna pedofilia - czyli polscy pedofile kontratakuja Feb 19 01:06 2
Opowiem kawał: Dlaczego na Bitcoin nie ma jeszcze bańki? Feb 19 00:49 10
Oblał kota ropą i podpalił. Kotek żyje i trafił do centrum adopcyjnego Feb 18 18:43 3
310JEBAC KURWE POLICJE Feb 18 18:19 1
Biskupi ukrywają liczbę księży pedofilów. "Boją się wypłaty odszkodowań". Feb 18 09:09 5
309JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 18 07:59 1
PiS daje nowe uprawnienia kolejnej służbie Feb 17 22:44 34
konstytucja Feb 17 21:12 1
Zautomatyzowane uliczne piractwo bez płyt: w Afryce wystarczy pendrive Feb 17 18:29 1
Komisja EU zleciła raport o skutkach piractwa... Wyniki skrzętnie ukryła. Feb 17 18:23 1
308JEBAC KURWE POLICJE Feb 17 15:15 1
Pirackie oprogramowanie w urzędach. Jaka jest skala procederu? Feb 17 14:20 137
Ulepszone wersje ataków na procesory zignorują sprzętowe zabezpieczenia Feb 17 11:09 5
307JEBAC KURWE POLICJE Feb 17 10:19 1
Nasz wróg - państwo Feb 17 08:37 2
HIRE A HACKER/DELETE BAD CREDIT Feb 17 08:12 1
Waluta wirtualna to nie pieniądz Feb 16 20:17 2
[chan] polkowice Feb 16 19:29 7
Kwietniowe Ubuntu w wersji minimalistycznej: desktop i przeglądarka Feb 16 19:20 1
NBP wydał prawie 100tys złotych na youtuberów krytykujących kryptowaluty! Feb 16 19:12 3
PIS zakaże Bitcoin w Polsce - LOL - Ciekawe JAK? Feb 16 18:21 17
306JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 16 09:49 1
"Tak" dla prywatności, "nie" dla legalnego policyjnego podglądactwa Feb 16 06:59 4
Ofiara aktualizacji pozwała Microsoft: płać i płacz, albo daj zainstalować Windows 7 Feb 15 20:54 9
Pieniądze za nadgodziny nie trafią do ręki pracownika, a na konta pracownicze? Dostęp do nich będzie ograniczony… Feb 15 20:29 2
Seks z nieletnimi prostytutkami, kłamstwa i pieniądze – a to wszystko pod płaszczykiem pomocy charytatywnej na Haiti Feb 15 19:33 7
Broda,Klepuch i inni Feb 15 19:17 43
Kto obroni nas przed policją? Feb 15 17:49 1
305JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 15 11:27 1
304JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 15 10:39 1
Linux Kernel Runtime Guard – ochrona przed (jeszcze) nieznanymi exploitami Feb 14 20:36 1
najtrudniejsza do zrozumienia wojna w historii świata Feb 14 18:08 1
Masowe szpiegowanie społeczeństw Feb 14 17:40 1
Zakaz dorabiania do etatu – kolejne propozycje z nowego kodeksu pracy... Feb 14 17:39 4
bitmessage launches cmd and then powershell Feb 14 15:25 11
303JEBAC KURWE POLICJE Feb 14 11:53 1
302JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 14 09:43 1
301JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 14 09:32 1
Rosjanie przyłapani na kopaniu Bitcoina na superkomputerze ośrodka... Feb 13 21:30 2