"Tak" dla prywatności, "nie" dla legalnego policyjnego podglądactwa

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Feb 15 17:47 [raw]

Wśród różnych form własności jednostki, oprócz własności fizycznej i samoposiadania się, znajduje się również własność bardziej „ulotna”, tak samo mocno jednakże istotna - własność prawa do prywatności, które nie może być naruszane. Można ją zaliczyć do dóbr osobistych i to do tych, które, podobnie jak nietykalność cielesna i prawo do ochrony wizerunku, muszą być bezwzględnie poszanowane zarówno w wolnym społeczeństwie, jak i tych rządzonych przez obecne państwa i machiny państwowe. Pisałem o tym w szeregu esejów: „Znieść obowiązek meldunkowy”, „Przeciw dowodom osobistym - nie dla ID”, „W obronie tajemnicy bankowej, przeciw paranoi społecznej” oraz „Rejestracje: zagrożenie wolności u podstaw”, nie będę więc zagłębiał się w samo zjawisko prywatności, jej ochrony i jej naruszania, skupię się natomiast na konkretnych przypadkach jej naruszania: państwowych i prywatnych. Władze wielu państw, pod płaszczykiem ochrony ludzkiego bezpieczeństwa, wprowadziły (i nadal wprowadzają) duże i coraz większe uprawnienia dla policji. Czyny takie, jak wtargnięcie do domu bez nakazu rewizji, zatrzymanie samochodu i dokładne jego przeglądanie, podsłuchiwanie rozmów czy kontrola korespondencji bez nakazu, mało kogo obecnie dziwią. Istnieją nawet zaawansowane systemy, których jedynym celem jest szpiegowanie zwykłych ludzi oraz firm: takie, jak Echelon oraz Carnivore - oba amerykańskie. Jakie bywają usprawiedliwienia tejże agresji w życie prywatne, finansowe i towarzyskie? Na pierwszym oczywiście miejscu jest „wojna z narkotykami” (wiatrakami), która, tak naprawdę, jest wojną żądnych władzy absolutnej polityków z „własnymi” społeczeństwami. Dalej idą sprawy takie, jak bezpośrednio powiązana z walką z narkotykami walka z „praniem brudnych pieniędzy” i ściganie osób pragnących wymknąć się podatkowemu rabunkowi (tzw. „omijaczy podatków”). Oczywiście, dla skuteczności tych argumentów niezbędne jest rozpętanie paranoi społecznej: a to będącej jednym z przejawów masowej histerii paranoi antynarkotykowej, a to paranoi przeciw „nieuczciwym bogaczom”, którzy rzekomo „bogacą się na ludzkiej krzywdzie” (uchodzi za nią handel narkotykami i czasem jest to prawda, przy bezwzględności będących owocem prohibicji środków odurzających mafii narkotykowych) oraz „oszukują społeczeństwo”, jak powszechnie rozumiane jest omijanie podatków, szczególnie przez osoby zamożniejsze, a zwłaszcza to, iż NIE wspierają one w ten sposób opartego na rabunku i uzależnianiu biednych systemu „państwa opiekuńczego”, a nawet mu zagrażają. Zostawmy jednak tą histerię i te usprawiedliwienia walki przestępstw bez ofiar i zastanówmy się: JAKICH kompetencji potrzebuje policja (lub straż obywatelska, lub prywatna, pełniąca role policji agencja ochrony) w wolnym społeczeństwie, w którym „przestępstwa bez ofiar” nie są ścigane, a tępieni są tylko przestępcy, którzy rzeczywiście stwarzają zagrożenie dla ludzkiego życia, wolności i własności? Czy potrzebuje ona specjalnych przywilejów, o których była mowa powyżej? Odpowiedź jest oczywista: jasne, że NIE. Przecież ściganie gwałciciela, mordercy czy złodzieja, lub oszusta NIE wymaga takich uprawnień. Dostęp do mieszkań i prywatności poszkodowanych stworzą sami zainteresowani, którzy chcą przecież ułatwić pracę policji, którą wynajmują do ścigania groźnego przestępcy przeciw życiu, wolności i własności. Zaś wejście do mieszkania bandyty, złodzieja czy gwałciciela w celu np. odzyskania jego łupu, złapania go lub zebrania dowodów jest możliwe, dopuszczalne i akceptowalne zarówno moralnie jak i legalnie już teraz. Żadne dodatkowe uprawnienia nie są tu potrzebne. Jedyne „przestępstwa”, do których ścigania takie uprawnienia się przydają, to „przestępstwa bez ofiar” oraz przestępstwa, których natura jest pokręcona1): handel narkotykami i ich zażywanie, omijanie podatków, przemyt, pranie brudnych pieniędzy, przestępstwa dewizowe, itd. Są więc one potrzebne wyłącznie do ograniczania wolności jednostki przez państwo dążące do sprawowania nad jednostką bliskiej totalitaryzmowi kontroli. Dlaczego nie można ufać państwu policyjnemu, czyli o etatystycznej utopii W innych esejach poruszam problemy utopijności założeń etatyzmu, przedstawiających instytucję państwa jako niemalże wcielenie boskości i doskonałości na ziemi. Gdzie leży prawda? Leży ona w stwierdzeniu, iż państwo nie jest tym, za jakie mają je etatyści, czyli jego zwolennicy. Państwo to NIE hufiec aniołów, a po prostu grupa ludzi władzy, tworzących pewien system polityczno-społeczny. Ponieważ zaś człowiek jest istotą moralnie ułomną, więc jak najbardziej rozsądne, sensowne i logiczne jest NIEdawanie mu dużej władzy nad drugim człowiekiem, gdyż oczywiste jest, iż może on jej nadużyć, co często czyni - obecne państwa bardzo często dopuszczają się uzurpacji różnych praw jednostki. Natura policji Czym jest policja? Jest zbrojnym ramieniem władzy państwowej. Tak więc, dawanie policji szerokich uprawnień oparte jest na utopijnym założeniu, iż formacja ta składa się z aniołów, którzy zstąpili na ziemię, aby ratować ludzi i prowadzić ich do zbawienia, oraz ostro karać grzeszników, czyli przestępców. Tymczasem, w policji pracują ludzie tacy jak ja i Ty - jedni z nich porządni, prawi i czujący powołanie do swojego zawodu, a inni wstępujący do tej formacji dla korzyści osobistych, z braku innych możliwości oraz… osoby o psychopatycznych, sadystycznych skłonnościach do legalnego dominowania nad bezbronnymi osobami, i lubiące się wyszumieć - bądź to siłowo, bądź też w bardziej zaawansowany i wyrafinowany sposób, za pomocą monitorowania życia prywatnego innych ludzi. Takie osoby na pewno nie chcą strzec porządku i bezpieczeństwa. Demoralizacja policji i jej groźba Ustawy rozszerzające kompetencje policji powodują jej demoralizację. Powodują, iż do tej, słusznej skądinąd formacji ściągają właśnie tacy spaczeni psychicznie ludzie, którzy pragną legalnie dokonywać różnych czynów, które nie uszłyby im w życiu cywilnym i za które nie uniknęliby odpowiednich sankcji. Efektem rozszerzonych uprawnień policji nie jest więc „tylko” umniejszenie naszej prywatności, ale postępujące, rosnące zagrożenie demoralizacją tej wpływowej i silnej formacji, która wtedy zaczyna nam zagrażać, zamiast nas, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, chronić. O podglądactwie prywatnym i państwowym Zdecydowana większość z nas nie lubi podglądaczy. Jeśli potępiamy paparazzich (nieetycznych dziennikarzy, ingerujących z butami w życie prywatne), podglądaczy-maniaków czy „zbyt wścibskich” sąsiadów i sąsiadki, którzy gotowi są wypaplać nasze tajemnice ludziom z całej okolicy, to dlaczego nie potępić dopuszczającego się dokładnie tego samego policjanta skoro wiemy, że zarówno wobec niego, jak i wobec każdego innego człowieka, można używać wyłącznie tych samych norm moralnych - gdyż inne nie istnieją i istnieć nie mogą? Niegroźni, choć chorzy na umyśle podglądacze albo wścibscy i plotkarscy sąsiedzi nie są przy tym najgorszym zagrożeniem. Kradnący prywatność, w tym również intymność „dziennikarze” typu „paparazzi” są od nich znacznie gorsi. Jeszcze gorszym przypadkiem osoby ingerującej w naszą prywatność jest szantażysta - ktoś, kto gotów jest opublikować nasze prywatne i intymne sprawy, jeśli nie będziemy spełniać jego żądań (np. dawania mu pieniędzy). W jaki sposób można zapewnić, iż w policji (która, wskutek rosnących uprawnień będzie przyciągać coraz bardziej niemoralnych ludzi do pracy w niej) nie znajdzie się taki właśnie paparazzi czy szantażysta? Czyż nie lepiej nie dawać jej uprawnień, które nie dość, że będą takie sytuacje umożliwiać, to jeszcze będą powodować szkodzenie jej dobremu imieniu i reputacji przez przyciąganie takich właśnie osobników? Wyobraźmy sobie na moment, że jest to niemożliwe, że w policji pracują sami prawi ludzie. Czy, gdyby policja rzeczywiście składała się z aniołów, lub, dajmy na to, z robotów i in. automatów i jej demoralizacja była niemożliwa, to czy obdarzanie jej większymi niż normalnie uprawnieniami byłoby słuszne? Pytanie jest retoryczne, odpowiedź brzmi: oczywiście, że NIE. W każdym bowiem przypadku, umożliwiałoby to jej naruszanie będącej naszą własnością naszej PRYWATNOŚCI, czyli kradzież tego dobra, jednego z najcenniejszych jakie posiada każdy i każda z nas. Co możemy zrobić żeby temu zaradzić? W sytuacji więc, gdy państwa wyciągają swoje chciwe ręce po coraz więcej kontroli nad nami, nad naszym życiem, pracą, prywatnością i intymnością, my wszyscy, którzy kochamy wolność - niezależnie od tego, czy jesteśmy „libertarianami” czy „anarchistami” czy „obrońcami praw człowieka”, czy osobami ukierunkowanymi tylko na zwalczanie kontroli państwowej i cenzury, musimy UŚWIADAMIAĆ, składającym się z milionów jednostek społeczeństwom, w JAK WIELKIM są zagrożeniu i JAK WIELKIM błędem jest ufanie machinom państwowym w „dobroczynne” efekty naruszania prywatności. Jak to powiedział George Washington, „ci, którzy zrzekają się nieodłącznej człowiekowi wolności, w celu uzyskania krótkotrwałej odrobiny bezpieczeństwa, ani na jedno, ani na drugie nie zasługują”. W Polsce, która 12 lat temu wyrwała się z okowów komunistycznej dyktatury, nasze zadanie jest nawet łatwiejsze - przypominajmy ludziom, jak, również rzekomo w imię „ich dobra” inwigilowała ich władza komunistyczna, i jak czyni to ona do dziś w państwach takich, jak Kuba, jak Chiny czy jak Korea Północna. Szukajmy kontaktów w mediach; dziennikarze powinni być wrażliwi na naruszanie prywatności jednostki, gdyż mają do stracenia wiele, gdyby nagle anonimowość straciły ich „źródła informacji”. Współpracujmy nawet z lewicą czy prawicą - pod warunkiem, że osoby, które je reprezentują, są osobiście lub ideowo przeciwne inwigilacji. Gdy działamy w imię wolności, wszelkie sojusze taktyczne prowadzące do sensownego celu są dopuszczalne i do przyjęcia. Podsumowanie Machina ogałacania człowieka z prywatności i praw jednostki zginie, gdy wytkniemy jej fałsz i nawoływać będziemy do niewary w jej hasła. I musimy się spieszyć - razem, zjednoczeni w dążeniu do tego celu, bez żadnych bezsensownych podziałów; bo czas już na wolność w prywatności! Czas już, aby wzmocnić CZŁOWIEKA i osłabić totalitarne zapędy machin państwowych. W Imię Wolności!!! Krzysztof „Critto” Sobolewski

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Feb 15 23:58 [raw]

"...W Polsce, która 12 lat temu wyrwała się z okowów komunistycznej dyktatury..." Przespałem coś, czy to artykuł z przyszłości?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Feb 16 00:51 [raw]

Nie karm. Wszyscy już śpią.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Feb 16 06:59 [raw]

Tak. To artykuł z przyszłości. Czytasz go dzięki Jackowskiemu.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Potajemne nagrywanie prezydenta Donalda Trumpa Sep 22 08:42 1
Relacje polsko-amerykańskie nigdy nie były tak dobre jak dzisiaj Sep 22 06:45 1
WIS = WSI Sep 22 05:20 1
gdzie kupic lewe papiery Sep 21 21:28 3
Ruscy planowali ucieczkę swojego agenta Assange'a Sep 21 20:30 1
POLICJA - JEBAC KURWE Sep 21 19:12 10
JAK SKW - OBCIAGA KUTASA. Sep 21 18:37 4
JaK SKW OBCIĄGA Sep 21 18:24 1
Tuluza. Gwałt zbiorowy na 19-latce. Wideo pojawiło się w internecie. "Przestańcie filmować, to gwałt!" Sep 21 16:48 6
Wspaniałe życie w Chinach Sep 21 16:18 1
Pieniądze z funduszu na wsparcie ofiar przestępców poszły na system do inwigilacji Sep 21 12:45 1
Morawiecki chce po kryjomu dać dupy nadzwyczajnej kaście Sep 21 11:38 1
Sędzia nie może należeć do partii politycznej Sep 21 11:38 1
Zasłynął wydarzeniami na stacji benzynowej Sep 21 11:38 1
USA ukarały Chiny Sep 21 11:38 1
Akcja wybielania NKWD Sep 21 11:38 1
Dziękuję za te wyrazy uznania! ;-) Sep 21 11:38 1
„To nie ma znaczenia”, „przypadek”, „błędy młodości”, „to było wiele lat temu” Sep 21 11:38 1
Stany Zjednoczone przeniosą do Polski swoje siły zbrojne Sep 21 11:29 1
Trump uderzył w Rosję i Chiny Sep 21 11:29 1
Niemiłe przygody z różnymi służbami – historie prawdziwe Sep 21 11:21 1
NSA potrafi wstrzykiwać pakiety do sieci WiFi z odległości 12 kilometrów Sep 21 11:17 2
Czemu nie powinniście obcym pozwalać dotykać swoich komputerów Sep 21 11:05 5
Te zmiany w sądownictwie realnie odczują Polacy Sep 21 10:58 1
Ekshumacje nie są prywatną sprawą rodzin, które złożyły skargę Sep 21 10:58 1
Podsłuchiwanie monitora mikrofonem, czyli czy obrazy wydają dźwięki Sep 21 10:55 1
Wyłączyliście mikrofon? Dalej można Was podsłuchiwać przez słuchawki Sep 21 10:47 1
Pomysł na zabawe - zamach terorystyczny ? Sep 21 10:34 11
Receptury wytwarzania różnych materiałów wybuchowych Sep 20 18:29 1
Szyderstwa i napad lewackich mediów Sep 20 17:31 1
Pseudo-Polactwo, sowieckie bękarty podrzuconych nam na sowieckich tankach komunistów Sep 20 16:38 1
Wizyta prezydenta Dudy w Waszyngtonie przyniosła nam efekty o strategicznym znaczeniu Sep 20 13:17 1
O co USA walczą z Chinami? Sep 20 12:47 1
„Fort Trump” wypromował Polskę na całym świecie Sep 20 12:29 1
Prezydent Trump poświęcił stronie polskiej więcej czasu niż było planowane Sep 20 12:29 1
Polska wzrasta w siłę i będzie liderem w regionie Sep 20 12:29 1
Archiwum Eissa potwierdza zaangażowanie Polaków, państwa polskiego w ratowanie Żydów. Sep 20 12:29 1
Przedłużyła się o aż o 40 minut, co jest w świecie dyplomacji ewenementem. Sep 20 12:15 1
Orzecznie ETPCz to porażka prokuratury z czasów PO Sep 20 12:14 1
W trumnach prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Anny Walentynowicz złożone były inne osoby Sep 20 12:13 1
Jaśkowiak chce sprowadzić do Polski terrorystów i gwałcicieli Sep 20 12:11 1
Europejski Trybunał Praw Człowieka na smyczy Kremla Sep 20 12:11 1
Zapadła decyzja o fundamentalnej zmianie punktu równowagi strategicznej Sep 20 12:11 1
Konstytucjonalista z ZSMP Sep 20 12:11 1
Kim jest OneAnother Sep 19 19:04 2
penis Sep 19 18:06 1
Niemcy grają na korzyść Rosji Sep 19 17:31 1
A to mówią, że nic nie załatwił, a to, że stał, a nie siedział Sep 19 17:18 1
Ogromny sukces spotkania w Białym Domu Sep 19 16:05 1
Joanna Schmidt poniesie odpowiedzialność za wwiezienie na teren Sejmu terrorystów Sep 19 15:36 1
Kolejna wtopa Platformy Zielonych Ludzików Sep 19 15:36 1
Totalna opozycja i ich „izolacja Polski” Sep 19 15:36 1
Szanowni Państwo Sep 19 15:24 2
Panie "alois" z forum multipasko... Sep 19 15:16 2
Potężna inwigilacja, czyli jak Ameryka podsłuchuje świat... Sep 19 12:33 4
Obława na pirackie kopie Windowsa? Sep 19 12:30 1
Ciche ugody polskiego kościoła z ofiarami pedofilii. 10 tys. zł i milczenie Sep 19 12:10 1
Nie ma mowy o sprowadzaniu uchodźców do Polski i do Poznania Sep 19 11:42 1
Media o świetnych relacjach Dudy i Trumpa Sep 19 11:22 1
Prezydent Trump wspomina polskiego bohatera! Sep 19 11:22 1
Mocny przekaz z USA Sep 19 11:22 1
Zielony ludzik Skolimowski Sep 19 11:22 1
Wspólna konferencja prezydentów Polski i USA Sep 19 11:22 1
Ależ oberwało się Moskwie! Sep 19 11:22 1
Porozumienie Polski i USA, to kolejny cios dla Rosji Sep 19 11:22 1
Każda agresja wobec Polski będzie atakiem na żołnierzy USA Sep 19 11:22 1
Współpraca strategiczna między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Sep 19 11:22 1
Gdzie ci putinofile? Sep 19 11:22 1
magnetlink do filmu "kler" Sep 18 21:34 5
Jeśli będąc nastolatkiem nie ruchałeś małych dziewczynek i nastolatek to przegrałeś życie i to z KRETESEM Sep 18 20:18 1
Korwin-Mikke: „Teraz nastolatki będą się masowo pchały księżom do łóżek!”... Sep 18 18:21 1
Jeżeli chodzi o rzekomy wzrost luki VAT, jest to oczywiście nieprawda Sep 18 18:18 1
Prawda o Bogu - Ateizm Sep 18 17:48 1
Bezpieczeństwo Polski jest dla nas bardzo ważne – oznajmił Trump Sep 18 17:11 1
Jak nie dać się zaskoczyć z włączonym sprzętem? Sep 18 17:02 6
Andrzej Duda z małżonką powitani w Białym Domu Sep 18 16:48 1
Władze Poznania chcą przyjąć u siebie uchodźców Sep 18 15:18 1
Wojna wydana oszustom Sep 18 15:12 2
propozycja Sep 18 11:52 1
Rosjanie podmienili skrzynki Tupolewa Sep 18 11:43 4
Kremlowskie podkopy pod rządem Dobrej Zmiany Sep 18 11:17 1
Węgry to płatna przechowalnia rosyjskiej agentury Sep 18 11:17 1
Wzmocnienie amerykańskiej obecności w Polsce Sep 18 11:16 1
ZAMACH TERORYSTYCZNY - pomysł na zabawe ? Sep 18 08:35 1
ZAmACH TeRORYSTYCZNY - Pomysl na zabawe. Sep 17 19:08 1
Wyznanie Sep 17 18:58 2
siemano Sep 17 18:56 7
JAK SKW - OBCIAGA KUTASA. Sep 17 18:41 1
JEBAC KURWE POLICJE Sep 17 18:35 55
Kukiz'15, przechowalnia komunistycznej agentury Sep 17 18:31 1
Kukiz'15 - partia esbeków i agentów Sep 17 18:29 1
JAK SKW OBCIĄGA. Sep 17 16:48 43
Eurogawnojedy przeciwko KRS Sep 17 16:26 1
Szałasy do żydowskich modlitw staną w Warszawie Sep 17 15:35 1
Czas najwyższy przestać już przejmować się wyborcami Sep 17 15:21 1
A rzecznik Putina brnie... Sep 17 15:21 1
Kasowane są niewygodne fakty o pakcie Ribbentrop-Mołotow Sep 17 13:43 1
Platfonsi wyrzucili nieudolną dezinformatorkę Sep 17 13:33 1
Traktat o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z Federacją Rosyjską Sep 17 13:12 1
Dezinformacyjny atak Rosji Sep 17 13:12 1