"Tak" dla prywatności, "nie" dla legalnego policyjnego podglądactwa

[chan] po_polsku
Feb 15 17:47 [raw]

Wśród różnych form własności jednostki, oprócz własności fizycznej i samoposiadania się, znajduje się również własność bardziej „ulotna”, tak samo mocno jednakże istotna - własność prawa do prywatności, które nie może być naruszane. Można ją zaliczyć do dóbr osobistych i to do tych, które, podobnie jak nietykalność cielesna i prawo do ochrony wizerunku, muszą być bezwzględnie poszanowane zarówno w wolnym społeczeństwie, jak i tych rządzonych przez obecne państwa i machiny państwowe. Pisałem o tym w szeregu esejów: „Znieść obowiązek meldunkowy”, „Przeciw dowodom osobistym - nie dla ID”, „W obronie tajemnicy bankowej, przeciw paranoi społecznej” oraz „Rejestracje: zagrożenie wolności u podstaw”, nie będę więc zagłębiał się w samo zjawisko prywatności, jej ochrony i jej naruszania, skupię się natomiast na konkretnych przypadkach jej naruszania: państwowych i prywatnych. Władze wielu państw, pod płaszczykiem ochrony ludzkiego bezpieczeństwa, wprowadziły (i nadal wprowadzają) duże i coraz większe uprawnienia dla policji. Czyny takie, jak wtargnięcie do domu bez nakazu rewizji, zatrzymanie samochodu i dokładne jego przeglądanie, podsłuchiwanie rozmów czy kontrola korespondencji bez nakazu, mało kogo obecnie dziwią. Istnieją nawet zaawansowane systemy, których jedynym celem jest szpiegowanie zwykłych ludzi oraz firm: takie, jak Echelon oraz Carnivore - oba amerykańskie. Jakie bywają usprawiedliwienia tejże agresji w życie prywatne, finansowe i towarzyskie? Na pierwszym oczywiście miejscu jest „wojna z narkotykami” (wiatrakami), która, tak naprawdę, jest wojną żądnych władzy absolutnej polityków z „własnymi” społeczeństwami. Dalej idą sprawy takie, jak bezpośrednio powiązana z walką z narkotykami walka z „praniem brudnych pieniędzy” i ściganie osób pragnących wymknąć się podatkowemu rabunkowi (tzw. „omijaczy podatków”). Oczywiście, dla skuteczności tych argumentów niezbędne jest rozpętanie paranoi społecznej: a to będącej jednym z przejawów masowej histerii paranoi antynarkotykowej, a to paranoi przeciw „nieuczciwym bogaczom”, którzy rzekomo „bogacą się na ludzkiej krzywdzie” (uchodzi za nią handel narkotykami i czasem jest to prawda, przy bezwzględności będących owocem prohibicji środków odurzających mafii narkotykowych) oraz „oszukują społeczeństwo”, jak powszechnie rozumiane jest omijanie podatków, szczególnie przez osoby zamożniejsze, a zwłaszcza to, iż NIE wspierają one w ten sposób opartego na rabunku i uzależnianiu biednych systemu „państwa opiekuńczego”, a nawet mu zagrażają. Zostawmy jednak tą histerię i te usprawiedliwienia walki przestępstw bez ofiar i zastanówmy się: JAKICH kompetencji potrzebuje policja (lub straż obywatelska, lub prywatna, pełniąca role policji agencja ochrony) w wolnym społeczeństwie, w którym „przestępstwa bez ofiar” nie są ścigane, a tępieni są tylko przestępcy, którzy rzeczywiście stwarzają zagrożenie dla ludzkiego życia, wolności i własności? Czy potrzebuje ona specjalnych przywilejów, o których była mowa powyżej? Odpowiedź jest oczywista: jasne, że NIE. Przecież ściganie gwałciciela, mordercy czy złodzieja, lub oszusta NIE wymaga takich uprawnień. Dostęp do mieszkań i prywatności poszkodowanych stworzą sami zainteresowani, którzy chcą przecież ułatwić pracę policji, którą wynajmują do ścigania groźnego przestępcy przeciw życiu, wolności i własności. Zaś wejście do mieszkania bandyty, złodzieja czy gwałciciela w celu np. odzyskania jego łupu, złapania go lub zebrania dowodów jest możliwe, dopuszczalne i akceptowalne zarówno moralnie jak i legalnie już teraz. Żadne dodatkowe uprawnienia nie są tu potrzebne. Jedyne „przestępstwa”, do których ścigania takie uprawnienia się przydają, to „przestępstwa bez ofiar” oraz przestępstwa, których natura jest pokręcona1): handel narkotykami i ich zażywanie, omijanie podatków, przemyt, pranie brudnych pieniędzy, przestępstwa dewizowe, itd. Są więc one potrzebne wyłącznie do ograniczania wolności jednostki przez państwo dążące do sprawowania nad jednostką bliskiej totalitaryzmowi kontroli. Dlaczego nie można ufać państwu policyjnemu, czyli o etatystycznej utopii W innych esejach poruszam problemy utopijności założeń etatyzmu, przedstawiających instytucję państwa jako niemalże wcielenie boskości i doskonałości na ziemi. Gdzie leży prawda? Leży ona w stwierdzeniu, iż państwo nie jest tym, za jakie mają je etatyści, czyli jego zwolennicy. Państwo to NIE hufiec aniołów, a po prostu grupa ludzi władzy, tworzących pewien system polityczno-społeczny. Ponieważ zaś człowiek jest istotą moralnie ułomną, więc jak najbardziej rozsądne, sensowne i logiczne jest NIEdawanie mu dużej władzy nad drugim człowiekiem, gdyż oczywiste jest, iż może on jej nadużyć, co często czyni - obecne państwa bardzo często dopuszczają się uzurpacji różnych praw jednostki. Natura policji Czym jest policja? Jest zbrojnym ramieniem władzy państwowej. Tak więc, dawanie policji szerokich uprawnień oparte jest na utopijnym założeniu, iż formacja ta składa się z aniołów, którzy zstąpili na ziemię, aby ratować ludzi i prowadzić ich do zbawienia, oraz ostro karać grzeszników, czyli przestępców. Tymczasem, w policji pracują ludzie tacy jak ja i Ty - jedni z nich porządni, prawi i czujący powołanie do swojego zawodu, a inni wstępujący do tej formacji dla korzyści osobistych, z braku innych możliwości oraz… osoby o psychopatycznych, sadystycznych skłonnościach do legalnego dominowania nad bezbronnymi osobami, i lubiące się wyszumieć - bądź to siłowo, bądź też w bardziej zaawansowany i wyrafinowany sposób, za pomocą monitorowania życia prywatnego innych ludzi. Takie osoby na pewno nie chcą strzec porządku i bezpieczeństwa. Demoralizacja policji i jej groźba Ustawy rozszerzające kompetencje policji powodują jej demoralizację. Powodują, iż do tej, słusznej skądinąd formacji ściągają właśnie tacy spaczeni psychicznie ludzie, którzy pragną legalnie dokonywać różnych czynów, które nie uszłyby im w życiu cywilnym i za które nie uniknęliby odpowiednich sankcji. Efektem rozszerzonych uprawnień policji nie jest więc „tylko” umniejszenie naszej prywatności, ale postępujące, rosnące zagrożenie demoralizacją tej wpływowej i silnej formacji, która wtedy zaczyna nam zagrażać, zamiast nas, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, chronić. O podglądactwie prywatnym i państwowym Zdecydowana większość z nas nie lubi podglądaczy. Jeśli potępiamy paparazzich (nieetycznych dziennikarzy, ingerujących z butami w życie prywatne), podglądaczy-maniaków czy „zbyt wścibskich” sąsiadów i sąsiadki, którzy gotowi są wypaplać nasze tajemnice ludziom z całej okolicy, to dlaczego nie potępić dopuszczającego się dokładnie tego samego policjanta skoro wiemy, że zarówno wobec niego, jak i wobec każdego innego człowieka, można używać wyłącznie tych samych norm moralnych - gdyż inne nie istnieją i istnieć nie mogą? Niegroźni, choć chorzy na umyśle podglądacze albo wścibscy i plotkarscy sąsiedzi nie są przy tym najgorszym zagrożeniem. Kradnący prywatność, w tym również intymność „dziennikarze” typu „paparazzi” są od nich znacznie gorsi. Jeszcze gorszym przypadkiem osoby ingerującej w naszą prywatność jest szantażysta - ktoś, kto gotów jest opublikować nasze prywatne i intymne sprawy, jeśli nie będziemy spełniać jego żądań (np. dawania mu pieniędzy). W jaki sposób można zapewnić, iż w policji (która, wskutek rosnących uprawnień będzie przyciągać coraz bardziej niemoralnych ludzi do pracy w niej) nie znajdzie się taki właśnie paparazzi czy szantażysta? Czyż nie lepiej nie dawać jej uprawnień, które nie dość, że będą takie sytuacje umożliwiać, to jeszcze będą powodować szkodzenie jej dobremu imieniu i reputacji przez przyciąganie takich właśnie osobników? Wyobraźmy sobie na moment, że jest to niemożliwe, że w policji pracują sami prawi ludzie. Czy, gdyby policja rzeczywiście składała się z aniołów, lub, dajmy na to, z robotów i in. automatów i jej demoralizacja była niemożliwa, to czy obdarzanie jej większymi niż normalnie uprawnieniami byłoby słuszne? Pytanie jest retoryczne, odpowiedź brzmi: oczywiście, że NIE. W każdym bowiem przypadku, umożliwiałoby to jej naruszanie będącej naszą własnością naszej PRYWATNOŚCI, czyli kradzież tego dobra, jednego z najcenniejszych jakie posiada każdy i każda z nas. Co możemy zrobić żeby temu zaradzić? W sytuacji więc, gdy państwa wyciągają swoje chciwe ręce po coraz więcej kontroli nad nami, nad naszym życiem, pracą, prywatnością i intymnością, my wszyscy, którzy kochamy wolność - niezależnie od tego, czy jesteśmy „libertarianami” czy „anarchistami” czy „obrońcami praw człowieka”, czy osobami ukierunkowanymi tylko na zwalczanie kontroli państwowej i cenzury, musimy UŚWIADAMIAĆ, składającym się z milionów jednostek społeczeństwom, w JAK WIELKIM są zagrożeniu i JAK WIELKIM błędem jest ufanie machinom państwowym w „dobroczynne” efekty naruszania prywatności. Jak to powiedział George Washington, „ci, którzy zrzekają się nieodłącznej człowiekowi wolności, w celu uzyskania krótkotrwałej odrobiny bezpieczeństwa, ani na jedno, ani na drugie nie zasługują”. W Polsce, która 12 lat temu wyrwała się z okowów komunistycznej dyktatury, nasze zadanie jest nawet łatwiejsze - przypominajmy ludziom, jak, również rzekomo w imię „ich dobra” inwigilowała ich władza komunistyczna, i jak czyni to ona do dziś w państwach takich, jak Kuba, jak Chiny czy jak Korea Północna. Szukajmy kontaktów w mediach; dziennikarze powinni być wrażliwi na naruszanie prywatności jednostki, gdyż mają do stracenia wiele, gdyby nagle anonimowość straciły ich „źródła informacji”. Współpracujmy nawet z lewicą czy prawicą - pod warunkiem, że osoby, które je reprezentują, są osobiście lub ideowo przeciwne inwigilacji. Gdy działamy w imię wolności, wszelkie sojusze taktyczne prowadzące do sensownego celu są dopuszczalne i do przyjęcia. Podsumowanie Machina ogałacania człowieka z prywatności i praw jednostki zginie, gdy wytkniemy jej fałsz i nawoływać będziemy do niewary w jej hasła. I musimy się spieszyć - razem, zjednoczeni w dążeniu do tego celu, bez żadnych bezsensownych podziałów; bo czas już na wolność w prywatności! Czas już, aby wzmocnić CZŁOWIEKA i osłabić totalitarne zapędy machin państwowych. W Imię Wolności!!! Krzysztof „Critto” Sobolewski

[chan] po_polsku
Feb 15 23:58 [raw]

"...W Polsce, która 12 lat temu wyrwała się z okowów komunistycznej dyktatury..." Przespałem coś, czy to artykuł z przyszłości?

[chan] po_polsku
Feb 16 00:51 [raw]

Nie karm. Wszyscy już śpią.

[chan] po_polsku
Feb 16 06:59 [raw]

Tak. To artykuł z przyszłości. Czytasz go dzięki Jackowskiemu.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Ukradli mi laptopa i telefony! Pomocy! Jun 24 17:29 2
Czy czeka nas cenzura Internetu? Jun 24 17:25 41
Coraz więcej miast z "nocną prohibicją" Jun 24 17:24 7
Mimo wielu już wolnych niedziel, sprzedaż detaliczna wyraźnie rośnie Jun 24 17:24 4
Jak próbowano zatrzeć ślady tego dla kogo pracuje JKM i "Narodowcy" Jun 24 17:22 7
7-godzinny dzień pracy dla rodziców? Projekt ustawy jest już w Sejmie! Jun 24 17:21 12
Odstrzał ruskich terrorystów Jun 24 16:53 1
NATO i Amerykanie zaczynają ćwiczyć różne scenariusze Jun 24 16:47 1
Chodzenie bez podpaski to przywilej? Feministki propagują "wolne krwawienie" Jun 23 17:53 1
Co z tą naszą policją jest nie tak – rozmowa z prof. Ewą Gruzą Jun 23 17:52 1
chuj Jun 23 16:57 3
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y Jun 23 15:59 2
Kupię płytę głowną Abit KD7-RAID Jun 23 15:59 4
John McAfee w szpitalu – o co tak naprawdę chodzi? Jun 23 15:27 1
Koniec ułudy anonimowości VPNów w Chinach Jun 23 10:10 1
JEBAC KURWE POLICJE Jun 23 09:26 48
Do Polski przybędzie blisko 3,5 tysiąca żołnierzy z czołgami M-1 Abrams Jun 23 08:35 11
Jeden z ubeckich morderców, najokrutniejszych śledczych stalinowskiej bezpieki Jun 23 07:17 1
It's the Romans, you stupid Jew-hater (with extra commentary) Jun 23 02:57 1
Nasi "przyjaciele Słowianie" Jun 22 20:42 1
Bo kacapy chcą uzależnić Europę od swojego gazu... Jun 22 20:22 1
JAK SKW OBCIĄGA. Jun 22 19:34 7
Koniec ruskiego desantu na Europę Jun 22 17:57 3
Konfiguracja bitmessage pod windows Jun 22 17:51 2
To bzdury wyssane z palca. Jakieś dziwne przecieki, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jun 22 15:58 1
Dziwka WSI Andrzej Duda otrzymuje pytanie od obywatela Jun 22 14:07 3
JAK OBCIĄGA CBA i ABW. Jun 22 13:15 2
Pewien przepis się stale powtarza Jun 22 13:07 1
Policjant zginął na imprezie Jun 22 12:20 1
Policjan zginął na imprezie Jun 22 12:14 2
JAK OBCIĄGA CBA i ABW . Jun 22 09:35 1
RE: Wiara - co to takiego? Jun 22 04:41 1
Po przejrzeniu zawartości komputerów specjalistom udało się ustalić kody Jun 21 22:13 8
Stzelanina w Bielanach Wrocławskich. Jun 21 20:19 2
Próba ocenzurowania Internetu przez lewaków Jun 21 17:42 2
Agent STASI "Oskar" przejęty przez BND Jun 21 17:02 2
Magia szamanistyczna DZIAŁA Jun 21 16:58 7
Folksdojcz tak obrzydliwy, że aż brzydzą się go Niemcy. Jun 21 16:43 1
RE: Prostytutki oburzone! Okrutne słowa klientów. Powołują się na RODO Jun 21 16:22 10
Wielka Brytania i Polska mówią jednym głosem, idziemy ramię w ramię Jun 21 15:31 1
Pokazujemy piękno Polski, język ojczysty, historię, tradycje. Jun 21 15:01 1
Po zajęciach, w czasie wolnym od służby, doszło do nieszczęśliwego wypadku. Jun 21 15:01 1
Musimy wynająć Rusków, żeby ją załatwić. Jun 21 14:54 1
Polska rośnie w siłę, polska gospodarka jest coraz silniejsza i zaczyna być liderem Europy Wschodniej Jun 21 14:35 10
Rosyjski agent Andrzej Duda próbuje przejąć dla Putina Konstytucję Jun 21 14:28 1
RE: RODO a cezura internetu? Jun 21 14:07 1
Kiedy zostaną sprostowane kłamstwa na temat Antoniego Macierewicza? Jun 21 09:09 2
Są granice kompromisu, poza które cofnąć się nie wolno Jun 21 08:12 1
Przepis na stworzenie leminga jest w zasadzie bardzo prosty Jun 21 07:06 1
Magia szamanistyczna działa skutecznie - polscy "piłkarze" zgnojeni Jun 21 06:00 3
"To miejsce zdrajców i pedofilów". Clint Eastwood zapowiada walkę z Hollywood Jun 20 20:09 1
STOP SOROS Jun 20 17:42 3
Chcą pamiętać tylko o zbrodniach nazizmu, a nie komunizmu Jun 20 17:05 2
Chorzy psychicznie lewacy chcą ocenzurować sieć Jun 20 16:59 1
диверсия, говорите? Jun 20 16:48 8
WYTRYSK ABERRACJI Jun 20 16:14 1
Ćwiczenia w Polsce hipnotycznego sterowania człowiekiem przed realizacją "zamachów terrorystycznych" Jun 20 14:45 1
RODO a cezura internetu? Jun 20 12:13 4
Grillowanie kacapii przez UK Jun 20 06:18 1
Koniec ruskiego szczucia ONZ na Izrael Jun 20 06:06 1
PRL-owkie rządy pomazańców gruzińskiego dewianta i jego następców Jun 20 06:06 1
mecz ... Jun 19 22:35 1
Zamach terorystyczny - zabawa ? Jun 19 17:56 2
Sędziowskie zielone ludzki znowu wierzgają przeciwko desowietyzacji sądów Jun 19 17:31 1
PO reprezentuje mafię Jun 19 15:01 1
Wszyscy uczniowie szkół średnich z Lublina zostali wezwani Jun 19 15:01 1
SZMALCOWNICY Jun 19 15:01 1
Dalsze aresztowania w sprawie kolejnej afery PO-PSL Jun 19 15:01 1
Mafia sędziowska skarży się "zagranico" Jun 19 14:56 1
To już jutro! Ostatni moment, by zaprotestować przeciwko cenzurze internetu Jun 19 12:52 5
Pozostało już tylko jedno zasadnicze pytanie – kto pociąga za sznurki? Jun 19 08:37 1
Patriotyzm - absurd i głupota Jun 19 01:41 3
Wiara - co to takiego? Jun 19 01:35 2
Nowe anonimowe forum Jun 19 00:25 1
Bardziej agresywne podejście do obrony kraju przed cyberatakami Jun 18 18:40 1
Amerykańska dominacja w kosmosie Jun 18 18:36 1
Dociskanie śruby kacapom Jun 18 13:06 1
Kolejna afera rządów PO-PSL Jun 18 12:54 1
Zdrada stanu Jun 18 12:52 1
Kto, kiedy, z kim i gdzie zawarł taką umowę? Jun 18 12:50 1
10 grzechów PiS które zmniejszyły szanse podejrzanych na sprawiedliwy proces w Polsce, to Jun 18 11:20 2
Macierewicz wciąż MON Jun 18 10:58 3
Należy wpisać zwycięstwo PO do Konstytucji. Jun 18 10:56 1
KSIĄŻE NOCY Jun 18 10:55 1
Brońcie dalej niezależności sądownictwa... od prawa, gawnojedy. Jun 18 10:54 1
Profesjonalnie zorganizowane nawoływanie do łamania prawa Jun 18 09:50 1
Charyzma, uległość, podatność Jun 18 07:48 3
Targowiczanie opluwają Polskę Jun 18 06:51 3
chan russia Jun 17 22:31 11
Polska ma zbyt małe zasoby kapitału intelektualnego Jun 17 20:24 1
Kłamstwa, manipulacje, skandale. 50 afer PiS na 2-lecie rządów Jun 17 20:19 1
Jerzy Zięba - Szarlatan czy Zbawiciel Jun 17 20:07 1
Dane DNA w serwisach genealogicznych mogą być wykorzystane w dochodzeniach Jun 17 17:54 2
Izraelski polityk o supremacji rasy żydowskiej Jun 17 16:25 2
Policjanci bardzo ciężko pobici przez zawodnika sportów walki, zawodowego... Jun 17 16:23 1
15 dilerów dopalaczy w areszcie. Handlarze mają już nowy sposób! Jun 17 16:22 1
Nowe prawo w Australii. Zmienia podejście do tajemnicy spowiedzi Jun 17 16:18 5
Zatrzymano mężczyznę, który przekazał dopalacze nastolatkom Jun 17 16:15 1
Doszukiwanie się trzeciego albo i czwartego dna, wielopiętrowych spisków. Jun 17 15:48 1
PiS nie zamiata afer pod dywan Jun 17 14:49 1