"Tak" dla prywatności, "nie" dla legalnego policyjnego podglądactwa

[chan] po_polsku
Feb 15 17:47 [raw]

Wśród różnych form własności jednostki, oprócz własności fizycznej i samoposiadania się, znajduje się również własność bardziej „ulotna”, tak samo mocno jednakże istotna - własność prawa do prywatności, które nie może być naruszane. Można ją zaliczyć do dóbr osobistych i to do tych, które, podobnie jak nietykalność cielesna i prawo do ochrony wizerunku, muszą być bezwzględnie poszanowane zarówno w wolnym społeczeństwie, jak i tych rządzonych przez obecne państwa i machiny państwowe. Pisałem o tym w szeregu esejów: „Znieść obowiązek meldunkowy”, „Przeciw dowodom osobistym - nie dla ID”, „W obronie tajemnicy bankowej, przeciw paranoi społecznej” oraz „Rejestracje: zagrożenie wolności u podstaw”, nie będę więc zagłębiał się w samo zjawisko prywatności, jej ochrony i jej naruszania, skupię się natomiast na konkretnych przypadkach jej naruszania: państwowych i prywatnych. Władze wielu państw, pod płaszczykiem ochrony ludzkiego bezpieczeństwa, wprowadziły (i nadal wprowadzają) duże i coraz większe uprawnienia dla policji. Czyny takie, jak wtargnięcie do domu bez nakazu rewizji, zatrzymanie samochodu i dokładne jego przeglądanie, podsłuchiwanie rozmów czy kontrola korespondencji bez nakazu, mało kogo obecnie dziwią. Istnieją nawet zaawansowane systemy, których jedynym celem jest szpiegowanie zwykłych ludzi oraz firm: takie, jak Echelon oraz Carnivore - oba amerykańskie. Jakie bywają usprawiedliwienia tejże agresji w życie prywatne, finansowe i towarzyskie? Na pierwszym oczywiście miejscu jest „wojna z narkotykami” (wiatrakami), która, tak naprawdę, jest wojną żądnych władzy absolutnej polityków z „własnymi” społeczeństwami. Dalej idą sprawy takie, jak bezpośrednio powiązana z walką z narkotykami walka z „praniem brudnych pieniędzy” i ściganie osób pragnących wymknąć się podatkowemu rabunkowi (tzw. „omijaczy podatków”). Oczywiście, dla skuteczności tych argumentów niezbędne jest rozpętanie paranoi społecznej: a to będącej jednym z przejawów masowej histerii paranoi antynarkotykowej, a to paranoi przeciw „nieuczciwym bogaczom”, którzy rzekomo „bogacą się na ludzkiej krzywdzie” (uchodzi za nią handel narkotykami i czasem jest to prawda, przy bezwzględności będących owocem prohibicji środków odurzających mafii narkotykowych) oraz „oszukują społeczeństwo”, jak powszechnie rozumiane jest omijanie podatków, szczególnie przez osoby zamożniejsze, a zwłaszcza to, iż NIE wspierają one w ten sposób opartego na rabunku i uzależnianiu biednych systemu „państwa opiekuńczego”, a nawet mu zagrażają. Zostawmy jednak tą histerię i te usprawiedliwienia walki przestępstw bez ofiar i zastanówmy się: JAKICH kompetencji potrzebuje policja (lub straż obywatelska, lub prywatna, pełniąca role policji agencja ochrony) w wolnym społeczeństwie, w którym „przestępstwa bez ofiar” nie są ścigane, a tępieni są tylko przestępcy, którzy rzeczywiście stwarzają zagrożenie dla ludzkiego życia, wolności i własności? Czy potrzebuje ona specjalnych przywilejów, o których była mowa powyżej? Odpowiedź jest oczywista: jasne, że NIE. Przecież ściganie gwałciciela, mordercy czy złodzieja, lub oszusta NIE wymaga takich uprawnień. Dostęp do mieszkań i prywatności poszkodowanych stworzą sami zainteresowani, którzy chcą przecież ułatwić pracę policji, którą wynajmują do ścigania groźnego przestępcy przeciw życiu, wolności i własności. Zaś wejście do mieszkania bandyty, złodzieja czy gwałciciela w celu np. odzyskania jego łupu, złapania go lub zebrania dowodów jest możliwe, dopuszczalne i akceptowalne zarówno moralnie jak i legalnie już teraz. Żadne dodatkowe uprawnienia nie są tu potrzebne. Jedyne „przestępstwa”, do których ścigania takie uprawnienia się przydają, to „przestępstwa bez ofiar” oraz przestępstwa, których natura jest pokręcona1): handel narkotykami i ich zażywanie, omijanie podatków, przemyt, pranie brudnych pieniędzy, przestępstwa dewizowe, itd. Są więc one potrzebne wyłącznie do ograniczania wolności jednostki przez państwo dążące do sprawowania nad jednostką bliskiej totalitaryzmowi kontroli. Dlaczego nie można ufać państwu policyjnemu, czyli o etatystycznej utopii W innych esejach poruszam problemy utopijności założeń etatyzmu, przedstawiających instytucję państwa jako niemalże wcielenie boskości i doskonałości na ziemi. Gdzie leży prawda? Leży ona w stwierdzeniu, iż państwo nie jest tym, za jakie mają je etatyści, czyli jego zwolennicy. Państwo to NIE hufiec aniołów, a po prostu grupa ludzi władzy, tworzących pewien system polityczno-społeczny. Ponieważ zaś człowiek jest istotą moralnie ułomną, więc jak najbardziej rozsądne, sensowne i logiczne jest NIEdawanie mu dużej władzy nad drugim człowiekiem, gdyż oczywiste jest, iż może on jej nadużyć, co często czyni - obecne państwa bardzo często dopuszczają się uzurpacji różnych praw jednostki. Natura policji Czym jest policja? Jest zbrojnym ramieniem władzy państwowej. Tak więc, dawanie policji szerokich uprawnień oparte jest na utopijnym założeniu, iż formacja ta składa się z aniołów, którzy zstąpili na ziemię, aby ratować ludzi i prowadzić ich do zbawienia, oraz ostro karać grzeszników, czyli przestępców. Tymczasem, w policji pracują ludzie tacy jak ja i Ty - jedni z nich porządni, prawi i czujący powołanie do swojego zawodu, a inni wstępujący do tej formacji dla korzyści osobistych, z braku innych możliwości oraz… osoby o psychopatycznych, sadystycznych skłonnościach do legalnego dominowania nad bezbronnymi osobami, i lubiące się wyszumieć - bądź to siłowo, bądź też w bardziej zaawansowany i wyrafinowany sposób, za pomocą monitorowania życia prywatnego innych ludzi. Takie osoby na pewno nie chcą strzec porządku i bezpieczeństwa. Demoralizacja policji i jej groźba Ustawy rozszerzające kompetencje policji powodują jej demoralizację. Powodują, iż do tej, słusznej skądinąd formacji ściągają właśnie tacy spaczeni psychicznie ludzie, którzy pragną legalnie dokonywać różnych czynów, które nie uszłyby im w życiu cywilnym i za które nie uniknęliby odpowiednich sankcji. Efektem rozszerzonych uprawnień policji nie jest więc „tylko” umniejszenie naszej prywatności, ale postępujące, rosnące zagrożenie demoralizacją tej wpływowej i silnej formacji, która wtedy zaczyna nam zagrażać, zamiast nas, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, chronić. O podglądactwie prywatnym i państwowym Zdecydowana większość z nas nie lubi podglądaczy. Jeśli potępiamy paparazzich (nieetycznych dziennikarzy, ingerujących z butami w życie prywatne), podglądaczy-maniaków czy „zbyt wścibskich” sąsiadów i sąsiadki, którzy gotowi są wypaplać nasze tajemnice ludziom z całej okolicy, to dlaczego nie potępić dopuszczającego się dokładnie tego samego policjanta skoro wiemy, że zarówno wobec niego, jak i wobec każdego innego człowieka, można używać wyłącznie tych samych norm moralnych - gdyż inne nie istnieją i istnieć nie mogą? Niegroźni, choć chorzy na umyśle podglądacze albo wścibscy i plotkarscy sąsiedzi nie są przy tym najgorszym zagrożeniem. Kradnący prywatność, w tym również intymność „dziennikarze” typu „paparazzi” są od nich znacznie gorsi. Jeszcze gorszym przypadkiem osoby ingerującej w naszą prywatność jest szantażysta - ktoś, kto gotów jest opublikować nasze prywatne i intymne sprawy, jeśli nie będziemy spełniać jego żądań (np. dawania mu pieniędzy). W jaki sposób można zapewnić, iż w policji (która, wskutek rosnących uprawnień będzie przyciągać coraz bardziej niemoralnych ludzi do pracy w niej) nie znajdzie się taki właśnie paparazzi czy szantażysta? Czyż nie lepiej nie dawać jej uprawnień, które nie dość, że będą takie sytuacje umożliwiać, to jeszcze będą powodować szkodzenie jej dobremu imieniu i reputacji przez przyciąganie takich właśnie osobników? Wyobraźmy sobie na moment, że jest to niemożliwe, że w policji pracują sami prawi ludzie. Czy, gdyby policja rzeczywiście składała się z aniołów, lub, dajmy na to, z robotów i in. automatów i jej demoralizacja była niemożliwa, to czy obdarzanie jej większymi niż normalnie uprawnieniami byłoby słuszne? Pytanie jest retoryczne, odpowiedź brzmi: oczywiście, że NIE. W każdym bowiem przypadku, umożliwiałoby to jej naruszanie będącej naszą własnością naszej PRYWATNOŚCI, czyli kradzież tego dobra, jednego z najcenniejszych jakie posiada każdy i każda z nas. Co możemy zrobić żeby temu zaradzić? W sytuacji więc, gdy państwa wyciągają swoje chciwe ręce po coraz więcej kontroli nad nami, nad naszym życiem, pracą, prywatnością i intymnością, my wszyscy, którzy kochamy wolność - niezależnie od tego, czy jesteśmy „libertarianami” czy „anarchistami” czy „obrońcami praw człowieka”, czy osobami ukierunkowanymi tylko na zwalczanie kontroli państwowej i cenzury, musimy UŚWIADAMIAĆ, składającym się z milionów jednostek społeczeństwom, w JAK WIELKIM są zagrożeniu i JAK WIELKIM błędem jest ufanie machinom państwowym w „dobroczynne” efekty naruszania prywatności. Jak to powiedział George Washington, „ci, którzy zrzekają się nieodłącznej człowiekowi wolności, w celu uzyskania krótkotrwałej odrobiny bezpieczeństwa, ani na jedno, ani na drugie nie zasługują”. W Polsce, która 12 lat temu wyrwała się z okowów komunistycznej dyktatury, nasze zadanie jest nawet łatwiejsze - przypominajmy ludziom, jak, również rzekomo w imię „ich dobra” inwigilowała ich władza komunistyczna, i jak czyni to ona do dziś w państwach takich, jak Kuba, jak Chiny czy jak Korea Północna. Szukajmy kontaktów w mediach; dziennikarze powinni być wrażliwi na naruszanie prywatności jednostki, gdyż mają do stracenia wiele, gdyby nagle anonimowość straciły ich „źródła informacji”. Współpracujmy nawet z lewicą czy prawicą - pod warunkiem, że osoby, które je reprezentują, są osobiście lub ideowo przeciwne inwigilacji. Gdy działamy w imię wolności, wszelkie sojusze taktyczne prowadzące do sensownego celu są dopuszczalne i do przyjęcia. Podsumowanie Machina ogałacania człowieka z prywatności i praw jednostki zginie, gdy wytkniemy jej fałsz i nawoływać będziemy do niewary w jej hasła. I musimy się spieszyć - razem, zjednoczeni w dążeniu do tego celu, bez żadnych bezsensownych podziałów; bo czas już na wolność w prywatności! Czas już, aby wzmocnić CZŁOWIEKA i osłabić totalitarne zapędy machin państwowych. W Imię Wolności!!! Krzysztof „Critto” Sobolewski

[chan] po_polsku
Feb 15 23:58 [raw]

"...W Polsce, która 12 lat temu wyrwała się z okowów komunistycznej dyktatury..." Przespałem coś, czy to artykuł z przyszłości?

[chan] po_polsku
Feb 16 00:51 [raw]

Nie karm. Wszyscy już śpią.

[chan] po_polsku
Feb 16 06:59 [raw]

Tak. To artykuł z przyszłości. Czytasz go dzięki Jackowskiemu.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Złote Blachy 2017 - rozdane! Mar 20 16:17 1
Zamach terorystyczny - czy pomysł na zabawe ? Mar 20 13:51 15
JEBAC KURWE POLICJE Mar 20 12:59 56
"Dobra" zmiana - FSB przejęła śledztwo smoleńskie Mar 20 12:16 1
268JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 20 12:07 1
Rusofobia albo śmierć Mar 19 20:36 5
PIS zakaże Bitcoin w Polsce - LOL - Ciekawe JAK? Mar 19 15:31 3
Obława na pirackie kopie Windowsa? Mar 18 22:20 32
Polski haker wpadł w Belgii Mar 18 09:17 2
ich szef zasugerował, żeby nie mówić publicznie o tym, co widzieli w Moskwie Mar 17 16:27 4
Rosja odpowiada za próbę zabójstwa Siergieja Skripala i jego córki Mar 17 16:07 3
Kalendarium zamachu Mar 17 15:40 1
Nie było gen. Błasika w kokpicie, ani w kabinie, ale komisja ustaliła między sobą, że generał będzie. Mar 17 15:32 1
Komisja Jerzego Millera pracowała pod z góry ustaloną tezę Mar 17 15:32 1
ten fragment został wycięty, pominięty, uznano, że nie ma co go analizować Mar 17 15:31 1
wbrew faktom komisja Millera stwierdziła „obecność” śp. generała Andrzeja Błasika w kokpicie Tupolewa Mar 17 15:31 1
Czy to przypadek Mar 17 15:31 1
Strach zwolenników „pancernej brzozy” Mar 17 14:54 23
Płacimy trzy razy większe podatki niż chłopi pańszyźniani i nadal nie uważamy się za niewolników Mar 17 14:21 1
Przez 6 lat blisko 50 milionów do podziału dla rodziny Owsiaków! Mar 17 14:21 1
Ile dostali w łapę? Na marginesie oszustwa szczepionkowego Mar 17 14:20 1
"strefy wybuchów" zamieniono na "strefy pożarów" Mar 17 14:15 3
"Komisja Millera" z rozmysłem fałszowała informacje Mar 17 14:15 1
Komisja fałszerzy Millera Mar 17 14:12 1
Powstanie raport dotyczący sposobu „fałszowania prawdy na temat dramatu smoleńskiego” Mar 17 14:11 1
Ofiary zabójstw przeprowadzonych na zlecenie rosyjskich władz Mar 17 12:43 1
Prezydent USA poważnie traktuje sojusz z Polską Mar 17 12:42 1
Mateusz Piskorski nie wyjdzie z aresztu Mar 17 11:53 15
267JEBAC KURWE POLICJE Mar 17 09:04 1
266JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 16 21:44 1
Na co mają iść pieniądze z naszych podatków Mar 16 19:46 1
Korwin Mar 16 19:45 1
Infoanarchizm Mar 16 19:27 1
Encyklopedia wiedzy o globalnym spisku Mar 16 19:10 1
Tomasz Sekielski o pedofilii w Kościele: „Trzeba wywołać wstrząs". Mar 16 19:07 1
Głupi daje sobą manipulować Mar 16 13:49 1
265JEBAC KURWE POLICJE Mar 16 09:36 1
264JEBAC KURWE POLICJE Mar 16 09:21 1
263JEBAC KURWE POLICJE Mar 16 08:25 1
Znany specjalista od wizerunku Piotr Tymochowicz. pobity w areszcie? Wzmocniono ochronę Mar 15 16:37 1
262JEBAC KURWE POLICJE Mar 15 06:44 1
261JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 14 19:33 2
PRZEPAŚĆ Mar 14 18:02 1
260JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 14 17:57 1
Pedofile w sieci. Prawie 14 tys. zgłoszeń w zeszłym roku w Polsce. Mar 14 17:30 1
259JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 14 16:00 1
Stephen Hawking is in court Mar 14 10:24 1
Blockchain w edukacji – Polacy robią największe na świecie wdrożenie. Mar 14 00:58 8
Poradnik dla żółtodziobów Mar 13 18:26 2
258JEBAC KURWE POLICJE Mar 13 18:01 1
Jak policja namierzyła, przejęła i prowadziła wielki bazar narkotykowy Mar 13 17:38 5
Ksiądz z Podkarpacia zszokował wiernych. Muszą chodzić po sąsiadach i zbierać pieniądze na Kościół Mar 13 16:43 1
Polowanie na czarownice? Mar 12 22:29 3
257JEBAC KURWE POLICJE Mar 12 18:26 1
256JEBAC KURWE POLICJE Mar 12 16:38 1
255JEBAC KURWE POLICJE Mar 12 15:06 1
254JEBAC KURWE POLICJE Mar 12 11:33 1
Kolejne postępy cenzury Mar 11 17:51 2
Pokaż, co masz w komputerze Mar 11 17:45 1
Wolność i własność w Internecie Mar 11 17:43 1
47 000 osób może zostać wezwanych na policję, bo duży sprzedawca z Allegro nie płacił podatków Mar 11 16:57 1
Bawiłem się świetnie Mar 11 12:37 1
Na Gadu-Gadu trwa obecnie jeden wielki festiwal pedofilów – i to niestety nawet nie jest przesadzony nagłówek Mar 10 19:11 29
253JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 10 16:36 1
Były doradca prezydenta Donalda Trumpa: "kryptowaluty to wolność" Mar 10 12:51 2
Blockchain wykorzystany w wyborach prezydenckich Mar 10 12:45 1
252JEBAC KURWE POLICJE Mar 10 11:44 1
251JEBAC KURWE POLICJE Mar 10 09:25 1
Hollywood to zinstytucjonalizowana pedofilia Mar 9 21:06 4
Pedofil wykorzystał 12-latkę w pokoju hotelowym Mar 9 19:24 1
Pracownicy kościoła gwałcili parafianki. To ojciec i syn Mar 9 19:04 2
250JEBAC KURWE POLICJE Mar 9 17:28 1
249JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 9 11:26 2
O czym 90% katolików nie wie Mar 9 04:42 3
Przedsiębiorstwo Holokaust - Norman Finkelstein Mar 9 00:20 2
248JEBAC KURWE POLICJE Mar 8 21:11 2
ABW zatrzymało islamskiego terrorystę Mar 8 21:08 1
Areszt Piskorskiego przedłużony do godziny 8:15 Mar 8 17:55 5
Rasputin – przewodnik duchowy, prorok, bestia Mar 8 17:41 2
Policja ponownie nagrodzona Złotymi Blachami za walkę z piractwem Mar 8 17:22 1
Piractwo komputerowe Mar 8 17:19 1
Pierwszy wyrok w Polsce ws. bitcoinów. Handel z 32-procentowym podatkiem Mar 8 17:17 7
Kilka dowodów na to, że USA są państwem zbrodniczym Mar 8 17:15 2
24J7EBAĆ KURWE POLICJE Mar 8 09:25 1
Portale dezinformacyjne Mar 7 19:45 3
246JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 7 18:55 2
Pedofil w twoim domu? Mar 7 18:44 6
Polskie władze „persona non grata” w Białym Domu? Mar 7 14:30 1
Próbowano otruć rosyjskiego szpiega w Wielkiej Brytanii? Mar 7 14:30 1
Znane są co najmniej trzy typy substancji, którymi dysponują rosyjskie służby Mar 6 22:46 2
245JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 6 21:33 1
244JEBAC KURWE POLICJE Mar 6 17:11 1
P2P Mar 6 15:25 1
243JEBAC KURWE POLICJE Mar 6 08:46 1
Pierwsza regulacja kryptowalut przyjęta. Jest definicja cyfrowych pieniędzy i objęcie giełd obowiązkiem raportowania do władz Mar 5 23:57 1
Miał skatować 4-miesięcznego szczeniaka. Możliwy wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania Mar 5 19:32 4
Jak wykształcić killera Mar 5 15:21 1
Pracownicy w natarciu Mar 5 15:21 1
242JEBAC KURWE POLICJE Mar 5 11:21 1
Błędy w myśleniu antypatriotów Mar 4 22:10 1