Dziwne przypadki Radosława Sikorskiego

BM-2cSnPBuBdEFZvoQ3Qw1eZbAaWqDn7v6Qz1
Aug 4 00:58

Dziwne przypadki Radosława Sikorskiego Radosław Sikorski jako pierwszy minister III RP wystosował notę do Stolicy Apostolskiej w sprawie polskiego duchownego – ojca Tadeusza Rydzyka. Jednocześnie, będąc szefem dyplomacji rządu Donalda Tuska, przez szereg miesięcy nie reagował na niszczenie wraku tupolewa na smoleńskim lotnisku, zabranie przez Rosjan czarnych skrzynek czy też kampanię oczerniania polskich pilotów, w tym gen. Andrzeja Błasika. Tolerował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych osoby oskarżane o kłamstwo lustracyjne, a także fakt, że Tomasz Turowski odpowiadał za organizację wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu. Radosław Sikorski zawsze przywiązywał znaczenie do tworzenia swojego wizerunku, chociaż nie zawsze był on zgodny z rzeczywistością. Aleksander Szczygło, który pracował z nim w Ministerstwie Obrony Narodowej, stwierdził: “On jest innym człowiekiem w przekazie medialnym, a innym na co dzień. W swojej książce napisał, że to on, a nie ja, kazał pozdejmować z holu MON-u portrety komunistycznych ministrów obrony. Zapytajcie szeregowych pracowników ministerstwa, z czyjego polecenia zdejmowali portrety”. Birbant z Oksfordu Życie Sikorskiego potoczyłoby się inaczej, gdyby nie wyjazd w połowie 1981 r. na kurs języka angielskiego do Anglii. Dopisało mu szczęście, tygodnik “Polityka” pisał, że otrzymał turystyczny paszport, liceum ukończył rok wcześniej i nie upominało się o niego wojsko. W październiku 1981 r., po informacjach, że Służba Bezpieczeństwa interesuje się jego kolegami, wystąpił o azyl polityczny. We wniosku pisał o działalności konspiracyjnej, represjach, wyrzuconych z wojska stryjach, którzy byli oficerami Ludowego Wojska Polskiego (stryj Edward był oficerem politycznym, skazanym na trzy lata za pobicie sowieckiego generała, a stryj Klemens został wyrzucony z wojska w 1968 r., bo nie chciał wstąpić do partii). Sikorski rozpoczął studia na Oksfordzie, wstąpił do Bullingdon Club. Wiódł życie towarzyskie, wręcz hulaszcze. Wiosną 2010 r. stacja Channel 4 wyemitowała reportaż o młodości lidera brytyjskich konserwatystów Davida Camerona. Informacje te powtórzyła polska prasa. Bullingdon Club kojarzy się na Wyspach już wyłącznie z pijackimi ucztami i demolowaniem restauracji. Obecnie członkowie Bullingdon Club wstydzą się i tuszują burzliwą przeszłość, wszyscy odmówili wystąpienia w brytyjskim filmie, wyjątkiem był tylko Sikorski. Niewątpliwie zaskakuje fakt, że Sikorski przez lata ukrywał te młodzieńcze wyskoki, starał się wytworzyć w Polsce obraz młodzieńca, który ciężko pracował i walczył z komunizmem nawet w najdalszych zakątkach świata. Zaskakuje również to, że tak dokładnie opowiedział o luzackim stylu dopiero po blisko 30 latach, i to w Anglii. W czasie pobytu w Anglii był obserwowany i rozpracowywany przez służby PRL. 21 stycznia 1983 r. został zarejestrowany przez wydział II Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy pod nr. 21200 jako “osoba do obiektu” do sprawy “Bristol” nr ewid. 9219. Sprawę przerejestrowano na Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. “Bastard” – “podejrzany o kontakt ze służbami specjalnymi państw NATO”. Sprawę zdjęto z ewidencji 15 stycznia 1990 roku. Sikorskim zajmował się funkcjonariusz o pseudonimie “Brig”, ten sam, który “opiekował się” w Londynie Bogusławem Wołoszańskim. Rezydentura polskiego wywiadu w Londynie uważała, że Sikorski “najprawdopodobniej jest powiązany z brytyjskimi służbami specjalnymi, żyje ponad stan, szuka kontaktów i dużo podróżuje, a nie wiadomo, skąd ma pieniądze”. Od Afganistanu, przez Afrykę, do Polski W okresie studiów rozpoczął współpracę z prasą polonijną i angielską. Jego wywiad z pisarzem Grahamem Greene´em przedrukował w Polsce “Tygodnik Powszechny”. W 1986 r. wyjechał do Afganistanu jako korespondent wojenny “The Spectator”. Był jednym z kilku Polaków, którzy w czasie wojny z Sowietami przebywali w Afganistanie. Sympatyzował z mudżahedinami, z pobytu napisał “Prochy świętych”. W 1988 r. zdobył nagrodę World Press Photo za zdjęcie martwej Afganki z dziećmi. Uzyskał obywatelstwo brytyjskie. Był też korespondentem w Afryce. Tam najprawdopodobniej zetknął się z późniejszym szefem Wojskowych Służb Informacyjnych Bolesławem Izydorczykiem. Wspominał o tym Janusz Onyszkiewicz w liście do Sikorskiego z marca 1993 r.: “Pan generał Izydorczyk, który na Pana temat powiedział jedynie, że przychodząc do resortu nie był Pan dla niego osobą całkiem nieznaną, gdyż spotkał się z Panem w Namibii”. Na początku lat 90. drogi Sikorskiego i Izydorczyka skrzyżowały się w polskim MON. Na przełomie lat 80. i 90. Sikorski wrócił do Polski, w środowiskach antykomunistycznych stał się swoistą gwiazdą. Był bywalcem Salonu 101 Małgorzaty Bocheńskiej, żony Jana Parysa. Jednocześnie był przedstawicielem koncernu News Corporation Ruperta Murdocha, próbował uruchomić w Polsce jego stację. Zajął się remontem ruin dworu w Chobielinie, ożenił się z amerykańską dziennikarką Anne Applebaum. 'Polskę byłoby łatwiej reformować, gdyby porzuciła wyeksploatowane regiony, takie jak Śląsk.' - Radosław Sikorski w amerykańskim piśmie Foreign Affairs Jednak cały czas w Polsce żywa była jego “afgańska legenda”. Sikorski był postrzegany jako emigrant polityczny stanu wojennego, który aktywnie sprzeciwiał się komunizmowi w Afganistanie. To chyba m.in. dzięki temu wizerunkowi został wiceministrem obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego. Miał uosabiać prozachodni kurs rządu i otwarcie administracji dla młodych, wykształconych ludzi. Po tzw. nocnej zmianie 4 czerwca 1992 r. powrócił do dziennikarstwa, publikował w zachodnich mediach. Jego artykuły, obok książki Jacka Kurskiego i Piotra Semki “Lewy czerwcowy” oraz pierwszego wywiadu z Janem Olszewskim, były wtedy ważną lekturą sympatyków prawicy niepodległościowej. Ostro krytykował Lecha Wałęsę za obalenie rządu Jana Olszewskiego, “Gazetę Wyborczą” za kampanię oszczerstw, a Wojskowe Służby Informacyjne za związki z Moskwą. W jednym z artykułów pisał: “WSI były ostatnią funkcjonującą organizacją komunistyczną, która mogła przejąć kontrolę nad krajem, gdyby ze Wschodu znów zaczęły wiać chłodniejsze wiatry. Jeszcze długo po puczu w Związku Radzieckim polscy szefowie WSI wciąż myśleli, że ich czas może nadejść”. “Szpak” z WSI W świetle ujawnionych po latach informacji ten ostatni wątek jest szczególnie ważny. Od 1 października 1992 r. do 17 lutego 1995 r. WSI inwigilowały Radosława Sikorskiego, nadając tej akcji kryptonim “Szpak”. Rozpoczęcie operacji argumentowano tym, że Sikorski jest “zaangażowany w działalność polityczną ugrupowań stawiających sobie za cel osłabienie struktury i spoistości wojska, osłabienie autorytetu Zwierzchnika Sił Zbrojnych i kierownictwa MON. W perspektywie podporządkowania Sił Zbrojnych określonym celom politycznym “Szpak” szczególnie zaciekle atakuje Wojskowe Służby Informacyjne podważając ich cele i zadania, chce paraliżować działania WSI” (Raport z weryfikacji WSI, s. 75). Teczkę “Szpak” ujawnił Sikorski w czerwcu 2006 r., na kilka tygodni przed rozpoczęciem działalności komisji weryfikacyjnej. Dla członków tej komisji był to dowód na oddziaływanie WSI na sferę polityczną. Szukając innych materiałów, powoływali się na ten przykład. Wykorzystali to oficerowie WSI, do Sikorskiego dotarła zniekształcona informacja, że są poszukiwane tzw. haki na niego. Tymczasem Sikorski w Raporcie z weryfikacji WSI został przedstawiony jako ofiara służb wojskowych, tak samo byłby przedstawiony w przypadku odnalezienia kolejnych dokumentów. Dla nikogo nie było zaskoczeniem, że w latach 90. związał się z Ruchem Odbudowy Polski Jana Olszewskiego, chociaż jeden z jego artykułów stał się dzwonkiem alarmowym, gdy w amerykańskim piśmie “Foreign Affairs” zasugerował: “Polskę byłoby łatwiej reformować, gdyby porzuciła wyeksploatowane regiony, takie jak Śląsk”. Artykuł stał się powodem konfliktu w tej partii, mimo to w 1997 r. Sikorski startował do Sejmu z listy ROP. W 1998 r. został wiceministrem spraw zagranicznych u ministra Bronisława Geremka. Odpowiadał za konsulaty, polskie ośrodki kultury i stosunki z Trzecim Światem. Po odejściu z MSZ został dyrektorem wykonawczym Nowej Inicjatywy Atlantyckiej. Od bezpieczeństwa ważniejsza toaleta W 2005 r. otrzymał od prawicy kolejny kredyt zaufania – został senatorem Prawa i Sprawiedliwości, a w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza objął tekę szefa MON. Starannie dbał o wizerunek młodego, wysportowanego ministra współpracującego z NATO – fotografował się w F-16, w czasie skoków spadochronowych, zajęć z wychowania fizycznego itd. Jednak ten propagandowy wizerunek skrywał dziwne posunięcia Sikorskiego w politycznej rzeczywistości. Przykładem jest choćby postępowanie przetargowe na zakup nowych samolotów dla VIP-ów ogłoszone 26 lipca 2006 r. przez Sikorskiego jako ministra obrony narodowej. Miał on zlekceważyć podstawowe założenia bezpieczeństwa. Ujawnił to były wiceminister obrony narodowej Jacek Kotas: “Założenia odwołanego przetargu zostały źle przygotowane. W ogłoszonym za kadencji Radka Sikorskiego przetargu głównym kryterium była cena samolotu. Była ważniejsza od kwestii bezpieczeństwa. Najbardziej jaskrawym przykładem jest dodatkowa toaleta w samolocie. Za drugą toaletę oferent dostałby 0,77 pkt, a za dodatkowy, trzeci silnik – jedynie 0,26 pkt. Podkreślę jeszcze raz: trzy razy wyżej oceniana była dodatkowa toaleta niż dodatkowy silnik”. Ten fatalny przetarg został odwołany 30 maja 2007 roku. Jesienią 2007 r. ówczesny szef MON Aleksander Szczygło powołał komisję przetargową, dokumenty były gotowe, ale rząd Tuska zablokował zakup nowoczesnych samolotów dla VIP-ów. Sikorski deklarował się wówczas jako zwolennik zainstalowania w Polsce amerykańskiej tarczy antyrakietowej, jednak później wielokrotnie deklarował swój sceptycyzm w tej sprawie. Problem z “wojskówką” Kolejną kwestią, która różniła Sikorskiego z programem PiS, był projekt reformy wojskowych służb specjalnych – rozwiązania WSI i powołania w ich miejsce nowych. Było to sztandarowe hasło partii Jarosława Kaczyńskiego. Jednak po powołaniu rządu Marcinkiewicza na tym tle doszło do istotnych różnic pomiędzy Sikorskim a Zbigniewem Wassermannem, ówczesnym koordynatorem służb specjalnych. Sikorski opowiadał się za włączeniem wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w skład Sił Zbrojnych. Szef tych służb miał być mianowany przez ministra obrony narodowej, zaś pracownicy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego mieli rekrutować się z żołnierzy. Takie rozwiązania Sikorski zgłaszał w Sejmie w połowie lutego 2006 roku. Natomiast min. Wassermann proponował, żeby wywiad i kontrwywiad wojskowy były instytucjami niezależnymi od wojska. Szefów miałby powoływać premier na wniosek ministra obrony narodowej. Do wojskowych służb mieli być przyjmowani specjaliści cywilni. Koordynator argumentował, że podporządkowanie służb resortowi obrony narodowej nie gwarantowało “usunięcia wszystkich patologii”. Natomiast Sikorski twierdził: “Tak jak ganimy patologię, tak powinniśmy chwalić sukcesy. Jest tam też praca uczciwych oficerów dla dobra Polski; dobra praca analityczna i operacyjna”. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja min. Wassermanna, ale tylko dzięki śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który zgłosił pakiet ustaw o likwidacji WSI autorstwa koordynatora, de facto było to odsunięcie rządu Marcinkiewicza od reformy wojskowych specsłużb. Sikorski komentował zresztą, że nie wie, jak będą wyglądały ustawy o likwidacji WSI i powołaniu nowych służb. Tolerancja dla wybranych Jednocześnie Sikorski miał dziwną słabość do gen. Marka Dukaczewskiego, szefa Wojskowych Służb Informacyjnych, które w III RP prowadziły m.in. działania opresyjne wobec ludzi Kościoła. Odwołał go z funkcji szefa WSI dopiero 14 grudnia 2005 r., czyli półtora miesiąca po nominacji na ministra obrony narodowej! Zaskakujące opóźnienie, biorąc pod uwagę, że szefowie służb należą do grupy urzędników najszybciej wymienianych po wyborach. W dodatku po odwołaniu Dukaczewskiego proponował mianowanie go dowódcą Śląskiego Okręgu Wojskowego lub wysłanie do ataszatu w Pekinie. Jeszcze w lutym 2006 r. Sikorski pytany w TVN 24 o przyszłość b. szefa WSI przypomniał, że zgodnie z prawem może on być w rezerwie kadrowej przez sześć miesięcy: “Do tych sześciu miesięcy bardzo daleko. Rozważamy, co dalej, szukamy stanowiska, które byłoby zgodne z jego kwalifikacjami. Zastanawiamy się”. Takich skrupułów Sikorski nie miał w październiku 2007 r., kiedy na konwencji Platformy krzyczał: “Jeszcze dorżniemy watahy, wygramy tę batalię!”. W październiku 2007 r. Sikorski zaatakował Zbigniewa Wassermanna, kiedy przyniósł na rozmowę z nim w TVN 24 świadectwo ukończenia przez Dukaczewskiego kursu w ZSRS. Na dziwne relacje Sikorskiego z Dukaczewskim wskazywał były wiceminister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski (główny negocjator w sprawie tarczy antyrakietowej). Ujawnił on, że Dukaczewski bywał częstym gościem w gabinecie Sikorskiego wieczorami i nocami. Waszczykowski odniósł wrażenie, że Sikorski konsultuje z nim wiele decyzji personalnych. Prowokacja ZEN Problem rozwiązania WSI i utworzenia nowych służb musiał bardzo nurtować Sikorskiego, ponieważ nieustannie i wielokrotnie powracał do niego. Negatywnie oceniał raport z weryfikacji WSI, upublicznienie nazwisk kursantów w Moskwie (była to jedyna lista w raporcie) oraz współpracowników WSI, którzy przekroczyli ustawowe ramy działalności, a zwłaszcza opisanie tzw. operacji ZEN. W akcji ZEN uczestniczył b. funkcjonariusz wywiadu SB. W Raporcie z weryfikacji WSI stwierdzono, że ZEN wprowadzała w błąd najwyższe władze państwa, w tym prezydenta Kaczyńskiego. Sikorski znał szczegóły operacji ZEN i nie zgłaszał zastrzeżeń. W oparciu o informacje z tej akcji Dukaczewski sugerował po wyborach 2005 r. wykorzystanie nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa w kraju. 7 lutego 2007 r. Sikorski został odwołany z rządu. Premier Jarosław Kaczyński tak wtedy tłumaczył tę dymisję: “Nie po to odsunęliśmy generała Dukaczewskiego i usunęliśmy WSI, by teraz awansować go na wysokie stanowisko. Minister obrony musi być człowiekiem, który dobrze współpracuje z premierem i prezydentem. Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych musi wiedzieć o wszystkich podejmowanych decyzjach. Tymczasem zdarzało się, że nie wiedział o bardzo ważnych”. W obronie szpiega Sikorski swoje odejście z rządu tłumaczył konfliktem z Antonim Macierewiczem, jednak po kilku latach media wskazywały na zupełnie inną przyczynę tej dymisji. Media poinformowały, że w 2007 r. Sikorski bronił białoruskiego szpiega Siergieja M. Szpieg proponował polskiemu konsulowi z Mińska, by przekazywał informacje za pieniądze. Konsul powiadomił polski wywiad. Litwa zatrzymała Białorusina i zgodziła się na jego ekstradycję, a sąd w Warszawie go skazał. Podczas akcji polskiego wywiadu miało dojść do sporu – jak rozegrać sprawę białoruskiego szpiega. Sikorski chciał przewerbować Białorusina i wykorzystać go jako źródło informacji dla Polski, ale sprzeciwiał się temu ówczesny szef wywiadu Zbigniew Nowek, którego poparł premier Jarosław Kaczyński -jak podawały media. Znamienne było, że w obronie Sikorskiego stanął Gromosław Czempiński, były oficer wywiadu PRL i jeden z założycieli Platformy: “Widocznie minister Sikorski uznawał, że tę sprawę można załatwić inaczej. (…) Nie wiem, jakie materiały posiadał minister Sikorski, ale na pewno na czymś swoje propozycje opierał. (…) Radosław Sikorski być może szukał innego rozwiązania, co wcale nie znaczy, że chciał źle. Proszę zauważyć, że kiedy na początku lat 90. likwidowaliśmy rozbudowaną siatkę agentów rosyjskich, nikogo nie aresztowaliśmy”. To właśnie interwencja Sikorskiego w sprawie białoruskiego szpiega miała być przyczyną, że jesienią prezydent Lech Kaczyński odradzał Donaldowi Tuskowi nominację Sikorskiego na szefa dyplomacji. W tym kontekście zupełnie inaczej odczytujemy wypowiedź koordynatora Zbigniewa Wassermanna, który w listopadzie 2007 r., tuż przed ustąpieniem z urzędu, w radiowym wywiadzie stwierdził, że informacje stawiające Sikorskiego w niekorzystnym świetle pojawiły się tuż przed zdymisjonowaniem go ze stanowiska ministra obrony w rządzie PiS. Minister Wassermann mówił wtedy również, że Donald Tusk będzie mógł się dowiedzieć, co to za informacje, kiedy uzyska jako premier dostęp do informacji ściśle tajnych, a teraz powinien “uwierzyć w to, co mówi pan prezydent, bo pan prezydent mówi w dobrze pojętym interesie państwa. To jest sfera bezpieczeństwa, objęta tajemnicą ścisłą, państwową”. Po odejściu z rządu pojawiły się informacje, że Sikorski wyjedzie na placówkę do USA, ale postawił warunek, który wyjawił Aleksander Szczygło w jednym z wywiadów radiowych: “Jeśli chodzi o stanowisko ambasadora w Waszyngtonie – tak – była taka propozycja. I to była propozycja, którą Radek przyjmował pod jednym warunkiem: że kupimy nową siedzibę dla ambasadora w Waszyngtonie”. Wkrótce Sikorski związał się z PO i rozpoczął kampanię ataków na PiS. Kpił z proamerykańskiej strategii urzędników prezydenta Kaczyńskiego: “Pół roku temu prorokowałem, że nawet jeśli prezydent USA wycofa się z umowy, to “okopy świętej trójcy” światowego buszyzmu, czyli nasze Biuro Bezpieczeństwa Narodowego się na to nie zgodzi i będzie walczyć dalej”. Jednocześnie sam jest wyjątkowo czuły na głosy negatywne, ostatnio wytoczył nawet kilku redakcjom procesy za wpisy internetowe czytelników. Dyplomatyczna stajnia Augiasza W wyborach w 2007 r. Sikorski został posłem PO, a potem szefem MSZ. Po objęciu resortu przez Sikorskiego przerwano realizowane w nim zmiany. Za czasów min. Anny Fotygi absolwenci sowieckiej uczelni MGIMO (Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych) byli usuwani ze stanowisk kierowniczych do mniej odpowiedzialnych zadań. Jednak za czasów Sikorskiego w MSZ uznano, że studia w MGIMO nie są powodem do wstydu, chociaż wpływy w MGIMO miały posiadać sowieckie służby specjalne. Ryszard Schnepf, wiceminister w MSZ, stwierdził: “Radosław Sikorski uważa, że jedyne kryteria, jakimi powinno się kierować przy doborze ludzi, to ich profesjonalizm i lojalność wobec kraju. Nie byłoby dobrze, gdyby z powodu ukończenia tej czy tamtej uczelni ktoś był dyskryminowany lub faworyzowany”. Absolwenci MGIMO obejmowali ambasady, awansowali w centrali. Nominacji doczekał się np. wiceszef kadr w MSZ Roman Kowalski, który ukończył MGIMO. “Nasz Dziennik” zwracał uwagę na fakt, że w ostatnim okresie do sądów trafiło kilkanaście wniosków biura lustracyjnego dotyczących osób z MSZ. Sądy wszczęły postępowania lustracyjne wobec ambasadora tytularnego w Moskwie Tomasza Turowskiego, Janiny Biernackiej z kancelarii MSZ, Witolda Raczkowskiego, byłego konsula w Grodnie, oraz Mirosława Lewińskiego, członka “służby zagranicznej”, a także wnioski dotyczące Wojciecha Piątkowskiego, radcy z ambasady w Katarze. Pion lustracyjny Instytutu Pamięci Narodowej zarzuca byłemu konsulowi we Lwowie Mirosławowi Grycie i obecnemu konsulowi w Łucku Andrzejowi Kucharczukowi, że złożyli “nieprawdziwe oświadczenia lustracyjne”. Jednocześnie Sikorski czynił trudności tzw. pisowskim kandydatom na ambasadorów, zwłaszcza byłej minister Annie Fotydze, o której powiedział: “Dobrze, że Anna Fotyga nie została naszym ambasadorem przy ONZ, bo wstyd byłby jeszcze większy niż po jej nagłym odejściu ze stanowiska w Międzynarodowej Organizacji Pracy”. Natomiast w kwietniu 2009 r. oświadczył, że jest “mało prawdopodobne”, aby jego poprzedniczka została polskim ambasadorem przy ONZ. Stało się to po spotkaniu Anny Fotygi z sejmową Komisją Spraw Zagranicznych, kiedy stwierdziła: “Człowiek o moim życiorysie jest naprawdę głęboko poraniony przyglądaniem się temu, co się dzieje z polską polityką zagraniczną”. Trudno nie zgodzić się z byłą szefową dyplomacji RP. Sikorski wielokrotnie agresywnie atakował samego prezydenta Lecha Kaczyńskiego: “Prezydent wolnej Polski może być niski, ale nie powinien być mały”. Do min. Anny Fotygi miał powiedzieć: “Można być prezydentem, ale można być też chamem”. Na tarczy w sprawie tarczy Strategię MSZ za czasów Sikorskiego charakteryzuje skrajny serwilizm wobec Unii Europejskiej i Moskwy. Dyplomaci nie bronili interesów naszego państwa na arenie europejskiej, nie realizowali wypracowanej wcześniej strategii stabilizacji naszego regionu i utrzymania przez Polskę ważnej pozycji w Europie, dzięki bliskim stosunkom z Waszyngtonem. Istotnym elementem tej architektury geopolitycznej był wspólny amerykańsko-polski projekt instalacji w Polsce tarczy antyrakietowej. Jego realizacja uczyniłaby z Polski samodzielnego gracza w tym regionie Europy, uniezależniłaby nas od Brukseli i Moskwy. Wprawdzie w okresie szefowania MON Sikorski werbalnie postulował budowę tego systemu, jednak po odejściu z rządu premiera Kaczyńskiego natychmiast zaczął wskazywać na kolejne trudności w sprawie budowy w Polsce amerykańskich baz antyrakietowych. Krytykował rząd polski i administrację USA. W “Washington Post” opublikował artykuł, w którym stwierdził, że jest “długa lista powinności państwa przyjmującego tarczę i niewiele zobowiązań USA. (…) Jeśli administracja Busha liczy na to, że Polacy i Czesi, skacząc z radości, zgodzą się na wszystko, co się im zaproponuje, czeka go bolesne zderzenie z rzeczywistością. (…) Nastawienie opinii publicznej do Ameryki jest coraz gorsze i rośnie sprzeciw wobec operacji wojskowych pod kierunkiem USA, a zwłaszcza do proponowanego umieszczenia bazy rakietowej w Polsce”. Natomiast już jako szef MSZ w styczniu 2008 r. skrytykował byłą minister Fotygę za jej wypowiedź, że “rząd Tuska prowadzi negocjacje z USA techniką żądań zaporowych”, a poprzedni rząd rozmawiał ze Stanami o bardziej zaawansowanych technologiach, które “niekoniecznie musimy dostać” od USA, bo Polskę też “stać na modernizację armii”. Sikorski powiedział wtedy: “Rząd ma pewną pozycję negocjacyjną i bardzo proszę, żeby pani minister Fotyga tej polskiej pozycji nie podcinała”. Jednocześnie dodał, że prosi też prezydenta, by przywołał swoją podwładną do porządku. Jaką strategię negocjacyjną rząd Tuska wypracował w tej sprawie, przekonaliśmy się kilka miesięcy później, kiedy to dopiero publiczna wypowiedź min. Witolda Waszczykowskiego, głównego negocjatora Polski w sprawie tarczy antyrakietowej, spowodowała przyspieszenie ze strony MSZ i podpisanie umowy. Przez kolejne miesiące można było zaobserwować, że rząd Tuska wyczekiwał rezygnacji USA z projektu rozmieszczenia w Polsce tych baz. Taka postawa doprowadziła do sporu z prezydentem Kaczyńskim, który był zwolennikiem uczynienia z Polski lidera w Europie Środkowej. Ewidentną dyplomatyczną winą ekipy PO i osobiście Sikorskiego było opóźnienie rozmów z USA i oczekiwanie na dojście do władzy w Waszyngtonie zwolenników tzw. resetu w stosunkach z Rosją. Afrodyzjakowa dyplomacja Taki “reset” z UE i Rosją dyplomacja Sikorskiego rozpoczęła bowiem znacznie wcześniej. Kolejne wizyty w Moskwie, Brukseli, Berlinie, eliminowanie prezydenta Kaczyńskiego z rozmów dyplomatycznych (bo taki miała sens słynna “wojna o samolot”), doprowadziły do pochwał ze strony Brukseli i słownego ocieplenia z Rosją. Po jednej z wizyt w Moskwie Sikorski oświadczył: “To początek przekuwania się przez warstwy lodu. Odkurzamy umowy i wróciliśmy do języka pragmatyki, tzn. odpowiadania sobie pozytywnymi gestami na pozytywne gesty”. Bagatelizował kolejne oświadczenia dostojników rosyjskich na temat groźby użycia broni: “To, że Rosja po raz kolejny używa doktryny pierwszego użycia broni atomowej, to nic nowego. Opracowała ją już w latach 90. To nie oznaka siły, ale słabości. Mam wrażenie, że te publiczne dywagacje pana generała nie są nawet w Moskwie i przez rosyjską prasę traktowane poważnie”. W kolejnych oświadczeniach Sikorski nie wykluczał przyjęcia Rosji do NATO, przebudowy tego paktu itd. Ten wschodni “reset” Sikorskiego wynikał z polityki UE, która postanowiła uczynić z Rosji partnera strategicznego, nawet kosztem nowych członków. Kwintesencją dyplomacji Sikorskiego są dwa jego spotkania – pierwsze z prezydentem Alaksandrem Łukaszenką (razem z szefem dyplomacji Niemiec) i drugie z polskimi ambasadorami w obecności szefa dyplomacji Rosji. W obu wypadkach interesy kraju zostały podporządkowane strategii UE. Najdobitniej odczuła to Polonia za wschodnią granicą. Dyplomacja Sikorskiego była zagranicznym wydaniem “polityki miłości” PO. Zresztą jego resort stał się sławny za sprawą specyficznego hobby Sikorskiego. “Nasz Dziennik” ujawnił, a MSZ potwierdziło, iż wykorzystał on jedną z dyplomatycznych wizyt w Chinach, by nabyć popularny wśród ludów Azji afrodyzjak przygotowany ze sproszkowanego rogu jelenia. Spreparowanie kosztownego specyfiku wiąże się z ogromnym cierpieniem zwierzęcia, któremu ścina się jeszcze młode, bardzo silnie unerwione poroże, przeciwko czemu protestują międzynarodowe organizacje ekologiczne zajmujące się ochroną ginących gatunków. Tymczasem do poszukiwania afrodyzjaku Sikorski zaangażował nawet personel polskiej placówki dyplomatycznej. Mecenas skuteczniejszy od MSZ O ile ten ostatni wyczyn Sikorskiego można oceniać w kategoriach satyrycznych, o tyle inne są już poważniejsze, tragiczne. To właśnie postawa dyplomacji rządu PO doprowadziła do rozdzielenia wizyt premiera Tuska i prezydenta Kaczyńskiego w Katyniu. Zaniechania polskich władz spowodowały, że wizyta głowy państwa polskiego była traktowana przez władze Rosji jako prywatna i była gorzej przygotowana. Pomimo tragedii 10 kwietnia Sikorski nie wyciągnął konsekwencji wobec urzędników winnych tych zaniedbań, nie wszczął postępowań dyscyplinarnych, nie skierował wniosków do prokuratury. Zachował się tak, jakby nie wydarzyła się największa tragedia w Polsce po II wojnie światowej. Sikorski nie podjął działań dyplomatycznych po publikacji raportu MAK. Zaniechania MSZ w tej sprawie unaocznił mec. Bartosz Kownacki, który praktycznie jako osoba prywatna doprowadził do usunięcia ze strony internetowej MAK części fałszywych informacji o gen. Andrzeju Błasiku. Interwencja Sikorskiego byłaby skuteczniejsza. Miejsce dla Turowskiego Najdobitniejszym przykładem skandalicznych przygotowań wizyty polskiego prezydenta w Katyniu jest fakt, że osobą odpowiedzialną za organizację był ambasador tytularny Tomasz Turowski, który powrócił do pracy w MSZ w lutym 2010 r. i natychmiast zlecono mu prace w tym zakresie. Instytut Pamięci Narodowej oskarżył Turowskiego o złożenie fałszywego oświadczenia lustracyjnego. Według archiwalnych dokumentów miał być w czasach PRL komunistycznym agentem pracującym pod przykryciem, m.in. w Watykanie. Oczywiście to nie są wszystkie “dokonania” ministra Radosława Sikorskiego, ale już tylko to zestawienie charakteryzuje go jako Zeliga, bohatera filmu Woody´ego Allena, “człowieka bez właściwości”, który bez trudu dostosowuje się do każdych warunków i otoczenia. Zapewne fakt wysłania przez Sikorskiego noty do Watykanu w sprawie ojca Tadeusza Rydzyka wpisuje się w nowy etap działalności jego i jego partii – podważania i dyskredytowania osób duchownych.

[chan] po_polsku
Aug 13 08:42

> Życie Sikorskiego potoczyłoby się inaczej, gdyby nie wyjazd w połowie 1981 r. na kurs języka angielskiego do Anglii. Dopisało mu szczęście, tygodnik “Polityka” pisał, że otrzymał turystyczny paszport, liceum ukończył rok wcześniej i nie upominało się o niego wojsko. Zbieg okoliczności. ;) Wojsko się wtedy dopierdalało, do wszystkich. > W październiku 1981 r., po informacjach, że Służba Bezpieczeństwa interesuje się jego kolegami, wystąpił o azyl polityczny. We wniosku pisał o działalności konspiracyjnej, represjach, wyrzuconych z wojska stryjach, którzy byli oficerami Ludowego Wojska Polskiego (stryj Edward był oficerem politycznym, skazanym na trzy lata za pobicie sowieckiego generała, a stryj Klemens został wyrzucony z wojska w 1968 r., bo nie chciał wstąpić do partii). Każdy agent musi mieć własną LEGENDĘ > Sikorski rozpoczął studia na Oksfordzie, wstąpił do Bullingdon Club. Wiódł życie towarzyskie, wręcz hulaszcze. Kto go wkręcił w okolice brytyjskich elit? Kto mu te zabawy finansował? Wszak nie ma darmowych obiadów... > Sympatyzował z mudżahedinami, z pobytu napisał “Prochy świętych”. Podobno w tamtym okresie stracił klejnoty. > Był też korespondentem w Afryce. Tam najprawdopodobniej zetknął się z późniejszym szefem Wojskowych Służb Informacyjnych Bolesławem Izydorczykiem. Wspominał o tym Janusz Onyszkiewicz Czyżby Izydorczyk byl jego kontaktem operacyjnym? > Na przełomie lat 80. i 90. Sikorski wrócił do Polski, w środowiskach antykomunistycznych stał się swoistą gwiazdą. Kto go wtedy lansował? > Był bywalcem Salonu 101 Małgorzaty Bocheńskiej, żony Jana Parysa. A kto stał za Parysem? > ożenił się z amerykańską dziennikarką Anne Applebaum. Pokaż mi co jebiesz, a powiem ci kim jesteś. ;) > Dla nikogo nie było zaskoczeniem, że w latach 90. związał się z Ruchem Odbudowy Polski Jana Olszewskiego, Jak się jest oddelegowanym do opozycji, to się jest tam gdzie koryto. > chociaż jeden z jego artykułów stał się dzwonkiem alarmowym, gdy w amerykańskim piśmie “Foreign Affairs” zasugerował: “Polskę byłoby łatwiej reformować, gdyby porzuciła wyeksploatowane regiony, takie jak Śląsk”. A kto miałby mieć kontrolę na zasobami węgla? Jemu chodziło o niepodlagły Śląsk czy raczej niemiecki Land? > W 1998 r. został wiceministrem spraw zagranicznych u ministra Bronisława Geremka. Geremek brał wyłącznie swoich, genetycznych komuchów. > Jednocześnie Sikorski miał dziwną słabość do gen. Marka Dukaczewskiego, szefa Wojskowych Służb Informacyjnych, które w III RP prowadziły m.in. działania opresyjne wobec ludzi Kościoła. Odwołał go z funkcji szefa WSI dopiero 14 grudnia 2005 r., czyli półtora miesiąca po nominacji na ministra obrony narodowej! Swój chroni swego. > Podczas akcji polskiego wywiadu miało dojść do sporu – jak rozegrać sprawę białoruskiego szpiega. Sikorski chciał przewerbować Białorusina i wykorzystać go jako źródło informacji dla Polski Powszechnie się mówi, że białoruskie służby mają haka na Radka. Podczas pobytu na Białorusi miał wprowadzać młode nieletnie chłopięcie w sztukę męskiej miłości, co zostało uwiecznione przez białoruskie KGB. Jak ktoś wcześniej stracił w Afganistanie klejnoty, to pozostały mu lubieżne ciągoty. > Znamienne było, że w obronie Sikorskiego stanął Gromosław Czempiński, były oficer wywiadu PRL Znów swój chroni swego. > Miejsce dla Turowskiego Agent chroni agenta. Solidarność zawodowa. Czego w tym tekście o Sikorskim brakuje? Jego wizyt w niemieckich burdelach za pieniądze podatnika, zdjęć z jego balang i orgii, w tym z restauracji "Sowa i Przyjaciele" oraz o jego lubieżnych słabościach do chłopięcych tyłków.

[chan] po_polsku
Aug 14 19:26

Historyjka o kastracji nie pasuje do historyjki o dobieraniu się do chłopców. Ustal jakąś jednolitą wersję, bo mieszanie dezinformacji udającej inną dezinformację z faktami jest niezdrowe.

[chan] po_polsku
Aug 16 01:42

Pewnie miał na myśli to, że w Afganistanie został po raz pierwszy wyruchany przez innego chłopa w dupę, a nie to że upierdolili mu jądra. I wtedy wszystko by pasowało. Choć upierdolenia jąder ja bym nie wykluczał. Wszak włoskie operowe eunuchy były ostrymi jebczycami. Podobnie jak i chińskie cesarskie eunuchy, które słynęły z jurności i rozpasania. A dzieci na Appelbaumównie mógł machnąć ktoś inny, to może być białe małżeństwo, jakich wiele wśród ludzi powiązanych z władzą.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Chomikuj przegrywa proces. Jest współodpowiedzialny za pirackie treści w serwisie? Dec 16 22:29 62
JEBAC KURWE POLICJE Dec 16 20:48 61
214JEBAC KURWE POLICJE Dec 16 20:47 1
FQZOCORT Dec 16 19:32 1
Russian_crazy_teens))_(private_porno) Dec 16 19:25 39
213JEBAC KURWE POLICJE Dec 16 16:53 1
Zbrodnie przyszłości. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą używać technologii przeciwko Tobie Dec 16 15:39 2
Tor + Private Obfs4 Bridge Dec 16 14:27 1
A jednak. To może być koniec internetu jaki znamy obecnie Dec 16 14:15 31
LBC - Wielki Zderzacz Bitcoinów Dec 16 10:44 10
Kontakty z rosyjskim rezydentem, działanie na rzecz obcego wywiadu, fałszowanie danych Dec 16 10:40 1
Skąd Platforma Obywatelska odbiera instrukcje i scenariusze Dec 16 10:35 1
RR4PRZ5Q Dec 16 02:07 1
212JEBAC KURWE POLICJE Dec 15 16:11 1
211JEBAC KURWE POLICJE Dec 14 15:07 1
210JEBAC KURWE POLICJE Dec 14 15:05 1
209JEBAC KURWE POLICJE Dec 13 17:20 1
Dla tych którzy bez gotowych stronek gówno wiedzą i rozumieją Dec 13 16:13 2
Dziś cenzura TVN, jutro internetu Wyciekł fragment projektu ustawy Dec 13 13:45 5
208JEBAC KURWE POLICJE Dec 13 12:33 1
207JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 12 16:12 1
205JEBAC KURWE POLICJE Dec 12 13:26 2
206JEBAC KURWE POLICJE Dec 12 13:24 1
Na wideoczacie obnażał się przed 11-latką - został zatrzymany Dec 11 20:59 3
Dziwny mail od "NATIONAL SECURITY" Dec 11 20:54 3
Policjanci namierzyli i zatrzymali pedofila działającego w sieci Dec 11 14:30 1
204JEBAC KURWE POLICJE Dec 10 01:07 1
203JEBAC KURWE POLICJE Dec 9 12:49 1
(no subject) Dec 8 21:37 2
202JEBAC KURWE POLICJE Dec 8 17:21 1
Wykluczenie Rosji z zimowych igrzysk olimpijskich to mało Dec 8 15:06 3
Titan Gel i inne środki do pakowania siusiaka. Dec 8 13:12 7
Dowód na ukrywanie wybuchów Dec 8 13:08 3
201JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 8 11:45 1
200JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 8 11:42 1
Partia Interesów Syjonistycznych szykuje się do łupienia Polaków pracujących zagranicą Dec 8 03:20 1
Rząd Niemiec chce backdorów dla władz we wszystkich urządzeniach Dec 7 20:04 4
Coraz więcej firm chce skan/ksero dowodu. Co zrobić, aby było bezpieczniej? Dec 7 18:46 1
199JEBAC KURWE POLICJE Dec 7 17:35 1
Rozwiązania z serialu Mr. Robot Dec 7 16:00 2
Szantażysta grozi wysyłaniem wybuchowych paczek. Żąda milionów w bitcoinie Dec 7 14:35 2
198JEBAC KURWE POLICJE Dec 6 20:10 1
Pierwszy skazany za gwałt przez internet. Ofiarami byli nieletni Dec 6 12:49 9
197JEBAC KURWE POLICJE Dec 6 10:17 1
Wpadł za oszustwa. W telefonie znaleziono dziecięcą pornografię Dec 5 23:56 1
Stan wyjątkowy we Francji – ostatni akt czy preludium? Dec 5 23:56 1
Czy warto było…? Rejestracja prepaidów w ustawie antyterrorystycznej Dec 5 23:56 1
Bydgoska policja zatrzymała dwóch braci za posiadanie plików z pornografią dziecięcą i zoofilią Dec 5 23:56 1
wściekły atak na Polskę, bo PiS uzdrowił gospodarkę Dec 5 14:31 1
Jak zrezygnować z obywatelstwa polskiego Dec 5 13:22 16
Subskrypcja, Kanał Dec 5 11:30 5
zrezygnować Dec 5 11:22 1
Rok temu policja wzięła się za cyberprzestępczość. Są konkretne efekty! Dec 5 09:55 7
196JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 5 08:40 1
Hollywood to zinstytucjonalizowana pedofilia Dec 4 17:39 7
195JEBAC KURWE POLICJE Dec 4 17:22 1
194JEBAC KURWE POLICJE Dec 4 17:18 1
Zakazane w Niemczech zegarki do lokalizacji dzieci trafiają do Polski Dec 4 16:23 8
algorytmy do zwalczania mowy nienawiści i hejtu w internecie Dec 4 16:23 1
Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego staje się coraz powszechniejszą praktyką Dec 4 16:23 1
Istnieje globalny cyber-kalifat Dec 3 11:29 1
nie zagłosuję na Andrzeja Dudę w żadnych wyborach Dec 3 11:23 1
193JEBAC KURWE POLICJE Dec 3 08:05 1
Rząd angielski usuwa rosyjskiego backdoora "Kaspersky" Dec 2 19:49 2
Teraz już wiecie dlaczego minister Macierewicz zlikwidował ten zakamuflowany szaniec komuny! Dec 2 18:04 1
Trump: Nie było żadnej zmowy z Rosjanami Dec 2 16:32 1
192JEBAC KURWE POLICJE Dec 2 12:34 1
191JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 2 12:33 1
obóz obrony ciemnej strony III RP Dec 2 10:03 8
Tempo wzrostu gospodarczego jest najwyższe od 6 lat Dec 2 08:35 1
FBI bierze się za kremlowskie zielone ludziki w USA Dec 2 08:27 1
Upada gazeta z czerwonym prostokątem (rot schild) Dec 2 08:26 1
Gang Stalking Dec 1 19:55 20
Wojna hybrydowa w Polsce Dec 1 19:36 1
UWAGA! Wtyczka WSI Joachim Brudziński zostanie umieszczony w nowym składzie rządu! Dec 1 16:39 1
Wieści o końcu demokracji, dyktaturze, przychodzących o 6 rano agentach ABW Dec 1 16:00 1
190JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 1 15:57 3
Złe wieści dla Kremla Dec 1 15:34 4
Dysponujemy kluczowym materiałem dowodowym Dec 1 15:33 3
Gang Stalking czyli służby specjalne do nękania, dyskredytowania i pozorowania wypadków Dec 1 14:27 2
189JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 1 13:46 1
Kuczyński: Moje zdanie jest bliskie zdaniu Stiglitza. Bitcoin powinien być zakazany Dec 1 12:57 2
Inwestycje w kryptowaluty będą nielegalne? Jest pomysł, jak wprowadzić w życie zakaz ich kupowania Dec 1 12:56 1
Państwowa sieć do blokowania internetu. Urzędnicy nie kryją radości Dec 1 07:16 27
Ludzie z SW w Kielcach przy korycie Dec 1 07:16 24
Polską rządzi DUDACZEWSKI Dec 1 07:15 1
MSWiA zamówiło narzędzia do „złamania” Tora i podsłuchiwania internautów. Dec 1 07:11 5
188JEBAC KURWE POLICJE Nov 30 10:50 1
BANy na forumprawne.org za pytania o "gang stalking" Nov 29 22:33 6
30-latek z Torunia wymieniał się pornografią dziecięcą Nov 29 21:52 11
187JEBAĆ KURWE POLICJE Nov 29 18:28 1
186JEBAC KURWE POLICJE Nov 29 18:24 1
Według części prawicowych komentatorów PiS prowadzi lewicową lub nawet socjalistyczną politykę gospodarczą Nov 29 17:56 1
Google i Apple bronią muzyki Taylor Swift przed piractwem na Telegramie Nov 29 13:57 32
Wrzucał pornografię dziecięcą na Facebooka. Będzie opinia biegłych Nov 29 13:44 2
186JEBAĆ KURWE POLICJE Nov 29 09:01 1
Linux Mint 18.3 Sylvia już jest: Flatpak i nowości w kopiach zapasowych Nov 28 22:24 5
Tortury, pobicia, zgony i "niebieski mur" – ujawniamy nowy dokument dot. przemocy policji Nov 28 22:16 1
Bitcoin przekroczył 10 000$ Nov 28 21:18 5
185JEBAĆ KURWE POLICJE Nov 28 19:50 1