Coraz więcej firm chce skan/ksero dowodu. Co zrobić, aby było bezpieczniej?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Dec 7 18:46 [raw]

Banki skanują dowody osobiste, operatorzy proszą o przesyłanie skanów mailem, nawet skorzystanie z pewnych akcji promocyjnych może wymagać przesłania skanu dowodu lub paszportu. Niektórzy klienci pytają o sens tych praktyk i słyszą, że przecież wszędzie się tak robi. Tylko czy powinno się tak robić i jak to robić, aby było bezpiecznie? Temat skanowania i kserowania dowodów podejmowaliśmy kilkakrotnie, a jednak regularnie dostajemy od was wiadomości w tej sprawie. Pisaliśmy gdzie mogą wam skserować dowody, jakie zastrzeżenia do tego ma GIODO oraz dlaczego kopiowanie dowodu dla Allegro nie zapobiegło przejęciu konta. Wiemy, że powszechność skanowania i kserowania dowodów wzbudza obawy wielu z Was, a ponadto coraz więcej firm prosi o przesłanie skanu dowodu zwykłym e-mailem, bez żadnych zabezpieczeń i na skrzynki, do których dostęp może mieć wiele osób. Zanim opiszemy poszczególne przypadki, powiemy wam jak naszym zdaniem powinny wyglądać praktyki kserowania i skanowania dowodów osobistych. Skanowanie/kserowanie dowodu nie powinno zastępować czynności spisywania danych (bo tak jest szybciej). Klient powinien wiedzieć, że pracownik chce zeskanować/skserować jego dowód. Klient powinien być informowany przed zawarciem umowy, ż koniecznebędzie skanowanie lub kserowanie jego dowodu. Powinien być też poinformowany, czy będzie to konieczne tylko do zawarcia umowy, czy przy innych czynnościach w trakcie jej trwania. Klient powinien mieć możliwość dokonania na skanie/kserze adnotacji o tym, komu udostępnił obraz dowodu i w jakim dniu. Powinna być możliwość zamazania części danych, jeśli nie są one niezbędne do świadczenia usługi. Jeśli obraz dowodu ma być przesłany na odległość, powinno się to odbyć po zaszyfrowaniu pliku i przesłaniu hasła do niego osobnym kanałem. Ewentualnie klient powinien otrzymywać dostęp do specjalnego, odpowiednio zabezpieczonego serwisu, który umożliwia przesłanie skanu dokumentu. Alior nie pozwala na adnotacje(?) Historie naszych Czytelników mówią jak bywa w praktyce. Zacznijmy od tej. Dzisiaj zderzyłem się ze ścianą w Alior Banku bowiem potrzebowałem wypłacić gotówkę, pani uprzejmie poinformowała mnie że zrobi sobie kopię dowodu. Ja równie uprzejmie poprosiłem o wykonanie stosownej adnotacji i spotkałem się ze sprzeciwem. Stanowisko dyrektora placówki było takie, że bank ma prawo zrobić kopię więc ją robi. A jak ja nie wyrażam zgody na wykonanie ‘czystej’ kopii bez opatrzenia jej podpisem – to oni w takim razie nie mogą dla mnie zrealizować wypłaty gotówki. W tym przypadku klient nie został wcześniej poinformowany, że wypłacenie gotówki może wymagać robienia kopii dowodu. Bywa i tak, że klienci w ogóle nie wiedzą, że taką kopie wykonano. Oto co napiszał inny Czytelnik. Kilka miesięcy temu, założyłem konto w Alior Banku. Popełniłem nieostrożność i spuściłem dowód z oka. Okazało się, że zostało to wykorzystane przez pracownika banku do wykonania skanu. W dodatku stało się to bez mojej wiedzy i zgody. O tym, że taki skan istnieje dowiedziałem się kilka tygodni później, po tym jak odmówiłem zgody na wykonanie skanu nowego dokumentu tożsamości. Usłyszałem wtedy zdziwione zapytanie obsługi, że jak to się stało, że poprzednim razem się zgodziłem, a tym już nie. Niestety rzecznik Aliora nie skomentował dla nas tej sytuacji, mimo iż prosiliśmy o to dwukrotnie i dostaliśmy obietnicę otrzymania odpowiedzi (więc jesteśmy pewni, że pytania dotarły). Nie mogąc się dogadać z Aliorem postanowiliśmy popytać konkurencję. Zdziwienie w PKO BP PKO BP to największy bank w Polsce. Wiemy, że w pewnych przypadkach kopiuje on dokumenty swoich klientów. Zaczęliśmy podpytywać oficjalnie i nieoficjalnie, czy w tym banku doradca zgodziłyby się na dokonanie adnotacji na kopii dowodu. Biuro prasowe banku stwierdziło, że nigdy nie słyszało o przypadkach, w których klient o to prosił. Na drodze mniej oficjalnej dowiedzieliśmy się, że… nikt nie powinien robić problemu, ale sprawa nie jest jakoś mocno unormowana. Millennium i jego regulamin Zgłosił się do nas także Czytelnik, który korzysta z usług banku Millennium. Bank ów odmawia mi realizacji dyspozycji, w związku z brakiem mojej zgody na sporządzenie skanu dokumentu tożsamości, po przekroczeniu limitu wypłat 5000 zł na miesiąc. Reklamacje nie odnoszą skutku, środki w kwocie kilkudziesięciu tysięcy zł są zablokowane poprzez wewnętrzne regulacje banku. Nie ma tutaj absolutnie mowy o zajęciu przez uprawnione organa. Czy jest to sytuacja dopuszczalna? Z ostatnim pytaniem zwracam się do KNF. Tłumaczenia banku są dla mnie nielogiczne, pracownik poinformował, że bez skanu bank cyt. “nie wie, że ja to ja”. Bank odmawia także wykonania kserokopii z naniesieniem adnotacji o miejscu, dacie, celu i instytucji jaka kopię wykonuje. Ten Czytelnik dawał znać o sprawie różnym instytucjom – KNF, UOKiK, GIODO i Rzecznikowi Finansowemu. Bez większego rezultatu. Rzecznik Finansowy uznał nawet, że postępowanie banku jest prawidłowe gdyż ten może weryfikować tożsamość klienta (co jednak wcale nie wymaga skanowania/kserowania dowodu). Bank Millenium zastrzega w regulaminie… prawo do odmowy realizacji dyspozycji Posiadacza rachunku, w przypadku braku zgody Posiadacza rachunku na sporządzenie kserokopii/ skanu dokumentu tożsamości (§ 20 ust. 3 ogólnego regulaminu prowadzenia kont dla osób fizycznych). Nasz Czytelnik postawił jednak pytanie, czy ten zapis jest uczciwy? Owszem, niby wszyscy czytamy te regulaminy, ale tak naprawdę możesz być ciężko zaskoczony gdy nagle nie możesz dostać swoich pieniędzy. Przedstawicielka banku Millenium Agnieszka Kubajek powiedziała nam, że w tym banku generalnie w banku nie są wykonywane kserokopie dokumentów tożsamości. Wykonuje się skany, które trafiają bezpośrednio do systemu centralnego banku (bez uprzedniego kserowania i wykonywaniu skanu ksera). To powoduje brak technicznej możliwości wykonania jakiejkolwiek adnotacji na skanowanym dokumencie i brak możliwości zmodyfikowania samego obrazu przez pracownika wykonującego skan. Kserowanie dokumentu zdarza się, jeśli wystąpi awaria i nie można wykonać skanu. Spytaliśmy o stosowaną w Millennium procedurę weryfikacji dokumentu i jej związek ze skanowaniem. Otrzymaliśmy poniższą odpowiedź. Pracownicy banku są zobowiązani do oceny dokumentu tożsamości pod kątem autentyczności. Są zawsze zobowiązani do sprawdzenia, czy: – wygląd, wiek i płeć osoby przedkładającej dokument jest zgodny z fotografią, – dokument tożsamości nie nosi znamion fałszerstwa, – dokument nie znajduje się w bazie dokumentów zastrzeżonych, – dokument nie stracił ważności, – dane z dokumentu są zgodne z danymi w systemie banku (dotyczy obecnych klientów banku) – dokument nie jest uszkodzony. Pracownicy są też wyposażeni w urządzenia pozwalające na weryfikację ukrytych zabezpieczeń dokumentów. Co do skanowania dokumentu, standardową praktyką banku jest skanowanie dokumentu tożsamości klienta podczas otwierania pierwszego rachunku w placówce. Pierwsza identyfikacja klienta musi zostać przeprowadzona z zachowaniem najwyższej staranności, gdyż tym samym bank potwierdza tożsamość danego klienta. Dzięki skanowi mamy pewność, że klient był w placówce i jego identyfikacja została przeprowadzona w sposób prawidłowy. Dysponujemy też zdjęciem klienta, co znacznie zmniejsza ryzyko wyłudzeń dokonywanych na podstawie podrobionych dokumentów tożsamości (można porównać wygląd osoby oraz przedkładany dokument z posiadanym skanem). Podczas obsługi po otwarciu rachunku czy w trakcie aktualizacji danych w systemie banku, brak zgody na wykonanie skanu dokumentu tożsamości (lub ewentualnie kserokopii w przypadku problemów technicznych ze skanowaniem) nie może skutkować odmową realizacji dyspozycji składanej przez klienta. Rzeczniczka Millennium przynajmniej wyjawiła, że kopia dowodu ma być zabezpieczeniem – pracownik może dokonać porównania wyglądu dokumentów (zapewne zwłaszcza zdjęć osoby). To zabezpieczenie może zadziałać, jeśli oszust stworzy fałszywy dowód z własnym zdjęciem. Nie zadziała natomiast, jeśli oszust wejdzie w posiadanie obrazu dokumentu i zamiast zmieniać zdjęcie, postara się przybrać wygląd podobny do posiadacza dowodu. Niestety widzimy rozbieżność miedzy regulaminem banku i tym, co mówi rzeczniczka. Regulamin przewiduje możliwość odmowy realizacji dyspozycji w razie braku zgody na skanowanie. Rzeczniczka stwierdziła, że jest inaczej. Przypadek Czytelnika sugeruje, że w praktyce odmowy się zdarzają. Operatorzy i przesyłanie dowodów mailem Jeden z naszych Czytelników przy przedłużaniu umowy z Play dowiedział się, że będzie potrzebny skan jego dowodu. Miał on być przesłany w formie nieszyfrowanej, zwykłym mailem na adres dokumenty@playsklep.pl. Naszym zdaniem to nie jest najlepszy sposób obchodzenia się ze skanem dowodu. Co ciekawe, GIODO wydawał już decyzje w sprawie operatorów przetwarzających kopie dowodów. Np. decyzja DIS/DEC-170/16/14463 wspomina o tym, że operator nie powinien uzależniać zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych od udzielenia informacji lub danych innych niż określone w art. 161 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego. Są też inne podobne decyzje GIODO, ale takie decyzje to nie prawo. Dotyczą one konkretnych przypadków i akurat nie Playa. Spytaliśmy Play o trzy rzeczy. W jakim celu operator zbiera kopie dowodów? W jaki sposób przetwarzane są kopie dowodów? Czy są one przechowywane, czy usuwane po sfinalizowaniu transakcji? Czy klient może na kopii umieścić adnotację o dacie i instytucji, która tę kopię dostaje. Odpowiedziała nam Ewa Sankowska-Sieniek z biura prasowego Play. Panie Redaktorze, w przypadku chęci skorzystania z oferty promocyjnej wymagamy kopii dokumentu tożsamości (taki warunek znajduje się w regulaminie oferty promocyjnej) . Klient może nie zgodzić się na takie zabezpieczenie i wtedy będzie mógł korzystać ze standardowych ofert. (…) Tak, adnotacja na dowodzie jest akceptowana dopóki nie zasłania istotnych danych. Kopie dowodów są przechowywane zgodnie w obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych. Niestety w tej odpowiedzi nie ma ani słowa o celu przetwarzania obrazu dokumentu i o tym jak długo ta dana będzie przechowywana. Interesujące jest to, że Play zgadza się na adnotację na dowodach. T-Mobile, Plus i Orange Play nie jest jedynym operatorem proszącym o przesłanie skanu dokumentu nieszyfrowanym e-mailem. Wiemy, że podobne rzeczy robił T-Mobile. Jedna z naszych Czytelniczek próbowała się dowiedzieć, czy istnieje możliwość przesłania do T-Mobile kopii dokumentu kurierem. Okazało się, że mail to jedyna możliwość. Inny nasz Czytelnik przedłużał umowę z T-mobile. Zadzwonił do niego konsultant z informacją, że trzeba wysłać skan dowodu osobistego na adres sklep_internetowy@t–mobile.pl. W temacie wiadomości należało wpisać “dokumenty dla Sebastiana”. Cóż… najwyraźniej wiele osób ma dostęp do tej skrzynki (czytaj: wiele osób może sobie obejrzeć ten dowód). Biuro prasowe T-Mobile czasem odpowiada na nasze pytania, czasem nie. Tym razem nie odpowiedziało. Z tego co wiemy, również Plus prosi klientów o przesyłanie skanów dowodów osobistych na adres esklep@plus.pl. Zadaliśmy Plusowi pewne pytania (m.in. o możliwość dokonania adnotacji), ale odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Dla równowagi spytaliśmy także Orange o praktyki w zakresie skanowania/kserowania dowodów. Rzecznik prasowy Orange Wojciech Jabczyński napisał: W standardowej procedurze zawierania umów na odległość nie żądamy kopii dowodów osobistych naszych klientów. Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, kiedy musimy potwierdzić wiarygodność klienta i wtedy skan dowodu jest jednym ze sposobów takiego potwierdzenia. Jeśli prosimy o skan dowodu wymagamy tylko tych danych, które są nam niezbędne. W przypadku pozostałych prosimy klientów o ich ukrycie w przesyłanym skanie. Wojciech Jabczyński dodał, że skany są przesyłane na “dedykowaną skrzynkę”. Zwyczajowo nie są szyfrowane, ale jeśli klient bardzo chciałby zaszyfrować e-mail lub dokonać dodatkowych adnotacji na dokumencie to “może to oczywiście zrobić”. Ktoś pozyskał skan Twojego dowodu? To nie jest podstawa do jego wymiany Naszym zdaniem przepisy prawa powinny jasno definiować kiedy możliwe jest pozyskiwanie danej, którą jest obraz dokumentu. Powinno też istnieć wyraźniejsze rozróżnienie między pozyskiwaniem danych z dokumentu, a pozyskiwaniem obrazu dokumentu. Obecnie takich rozróżnień się nie czyni i tam gdzie w przepisach jest mowa o “przetwarzaniu danych”, tam różne firmy dają sobie prawo kopiowania dokumentu. Co więcej, polskie prawo nie przewiduje możliwości “skompromitowania dokumentu”. Przekonał się o tym jeden z naszych Czytelników, który został oszukany “na pracodawcę” tzn. wysłał osobie niepowołanej skan swojego paszportu. Później postanowił zgłosić na policję, że ktoś wyłudził od niego obraz dokumentu. Relacja Czytelnika: Pojechałem po pracy na komendzie w W. zgłosić wyłudzenie danych. Tam dowiedziałem się, że nie mogę nic zrobić bo nikt mi do g łowy nie przyłożył pistoletu. Jedyne co mogą zrobić to przyjąć zgłoszenie jak mi ukradną paszport, ale mi nie ukradli więc nie mogą nic zrobić. Zachowanie policji było odbiciem stanu prawnego, jaki w Polsce mamy. Ukraść można paszport, ale nie jego obraz. Ba! Nawet biuro paszportowe nie chciało anulować paszportu na podstawie jego “skompromitowania”. Naszemu Czytelnikowi poradzono, aby zniszczył paszport i zgłosił zniszczenie lub zaginięcie. Czy policja powinna przyjąć zgłoszenie o kradzieży obrazu dokumentu? Na to pytanie odpowiedział nam prawnik Jakub Ślązak, wspólnik Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy, szef Zespołu Procesowego. Obowiązujące przepisy dają możliwość ścigania osób wykradających dane osobowe – zgodnie z art. 267 § 1 k.k. „kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej (…) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Jeśli więc organy ścigania odmawiają zajęcia się taką sprawą to problem nie wynika z braku regulacji, lecz raczej przeświadczenia o błahości sprawy i nie dostrzegania potencjalnych skutków takiej kradzieży. Najczęściej następnym krokiem złodzieja będzie wykorzystanie skradzionych danych do wyłudzenia pożyczki lub innego świadczenia. Wtedy dopiero, po stronie osoby której dane skradziono, powstanie realna szkoda. Okaże się, że na jej nazwisko ktoś zaciągnął kredyt w banku, bądź zawarł umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych i właściciel danych osobowych zacznie otrzymywać wezwania do zapłaty, a w przyszłości prawdopodobnie czekać go będzie sądowa walka z wierzycielami. – tłumaczy prawnik Teraz już wiecie na jakie przepisy trzeba się powołać, gdybyście chcieli zgłosić policji taką sprawę. Jakub Ślązak przyznał, że polskie przepisy nie przewidują sytuacji utraty obrazu dokumentu. Wspominaliśmy natomiast, że MSWiA pracuje nad nową Ustawą o dokumentach publicznych. Zaproponowany projekt ustawy przewiduje możliwość unieważnienia “skompromitowanego” dowodu osobistego. Mają się też pojawić przepisy, które położą kres handlowi “kolekcjonerskimi” dokumentami. Projekt, o którym ostatnio pisaliśmy w lipcu, w tej chwili czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów. Inne przypadki zbierania skanów O kopie dowodów prosił także AZ.PL w celu wydania kodu AuthInfo. Firma Phillip Morris prosi o przesłanie kopii dowodu uczestników swoich akcji promocyjnych (sic!). Mamy w redakcyjnej szufladzie ciekawą historię o dowodach osobistych w serwisie PZPN (zasługuje na osobny tekst). Niektóre firmy proszą o kopie dowodów przy rekrutacjach. Skrzętnie wykorzystują to oszuści, którzy podają się za rekruterów i mogą zebrać mnóstwo obrazów dokumentów do odsprzedania lub wykorzystania w działaniach przestępczych. Naszym zdaniem należy ograniczyć praktyki skanowania i kserowania dowodów osobistych. Niestety rynkowe trendy idą w dokładnie przeciwnym kierunku. Co więcej, firmy kserujące czy skanujące dowody powinny przejrzyście informować o tym co zrobią z tymi obrazami, a przesyłanie dokumentów powinno się odbywać przez bezpieczny, szyfrowany kanał. Aktualizacja 4.12.2017 14:36 Rzecznik Plusa Arkadiusz Majewski przysłał nam poniższe oświadczenie. Prośba o kopię dowodu osobistego przy zawieraniu transakcji w Sklepie Internetowym wynika z nadużyć w zakresie przywłaszczenia sprzętu. Proces ten dotyczy wyłącznie zamówień o znacznej wartości. Klient nie może przesłać pliku szyfrowanego i dostarczyć hasła do niego innym kanałem, bowiem pracownicy weryfikujący dane nie mają technicznej możliwości „odszyfrowywania plików”. Natomiast w Sklepie Internetowym pliki te są od razu kasowane od razu po otrzymaniu maila od klienta i przekazaniu pliku Do Działu Aktywacji, gdzie po aktywacji skany dokumentów są usuwane. Tak się ciekawie złożyło, że nieco wcześniej pewna osoba doniosła nam, że padła ofiarą nadużycia związanego z wyłudzeniem sprzętu. Ktoś zamówił telefon na dane tej osoby i oto co było dalej. Otrzymalem od windykacjnej firmy dialtone na zlecenie firmy polkomtel wezwanie do zaplaty na ponad 5600zl. Oczywiscie klientem plusa nigdy nie bylem. Ktos podszyl sie pode mnie w ich sklepie internetowym podajac moje dane. Co ciekawe nigdy nie zgubilem nawet dowodu osobistego. (…) Jako drugiego dokumentu potwierdzajacego oszust uzyl rachunku za internet. Dodam, ze nie mam zadnego internetu na swoje dane osobowe, wiec to pewnie sfalszowany PDF. Oszust telefon zamowil juz w lutym, a za chwile mamy grudzien. Czemu dowiaduje sie o tym dopiero teraz? Oszust wybral efakture i podal adres email. (…) Pisma od plusa pewnie dostawal wczesniej na adres korespondencyjny, a nie moj prawdziwy. Plus nie wpadl na to, aby wyslac mi jakiekolwiek pismo na moj prawdziwy adres z dowodu. Zrobila to jedynie windykacja, ktorej sprzedal dlug. Ta sprawa została zgłoszona na policję. Służby Plusa potwierdziły oszustwo i odstąpiły od roszczeń wobec naszego Czytelnika (odbyło się to bez naszej interwencji). Pytanie tylko, czy przedstawienie skanu dowodu osobistego mogłoby temu nadużyciu zapobiec? Naszym zdaniem stanowiłoby ono pewne utrudnienie, ale nadal utrudnienie do obejścia. A skoro skany są usuwane po aktywacji to znaczy, że Plus nie może wykorzystać ich po to, aby porównać skan z dowodem rzekomego dłużnika. Co się tyczy adresu na dowodzie to przypominamy, że w najnowszych dowodach osobistych adresu nie ma.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
POLICJA - JEBAC KURWE Oct 21 15:51 49
Szarpanina na spotkaniu z Michalkiewiczem w Poznaniu Oct 20 18:03 2
Pomysł na zabawe - zamach terorystyczny ? Oct 20 17:40 35
JAK SKW - OBCIAGA KUTASA. Oct 20 17:14 35
Kraków: Umówił się na randkę z 14-latką. Na miejscu czekali na niego policjanci Oct 20 15:45 3
Wolność słowa po rosyjsku Oct 18 18:51 1
Tanie obciąganie Oct 18 18:11 5
Putin ze strachu ma już zruinowaną psychikę Oct 18 18:11 1
Stany Zjednoczone zaproponowały przekazanie Ukrainie fregat rakietowych Oct 18 18:11 1
PO chce sprowadzić uchodźców islamskich do Lublina Oct 18 18:11 1
Koniec Rosji - Zmierzch Trzeciego Rzymu Oct 18 15:00 1
Lech Kaczyński którego wam Rosjanie zamordowali w Smoleńsku Oct 18 14:53 1
Proste: Nie głosujesz na PiS, będziesz miał islamskich uchodźców w swoim mieście. Oct 17 19:01 1
Polak potrafi – fałszował banknoty euro i sprzedawał w sieci Tor Oct 17 16:33 3
Między bezpieczeństwem a inwigilacją, czyli historia o podsłuchiwaniu obywateli Oct 17 16:27 1
Nowe ataki na infrastrukturę krytyczną, z Polską na celowniku włamywaczy Oct 17 16:14 1
Takie rzeczy działy się w państwach totalitarnych Oct 17 15:39 1
Gówno go to obchodzi Oct 17 12:29 1
Porażająca taśma Oct 17 12:29 1
Demontaż pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej Oct 17 12:29 1
Złodziejka i oszustka Zdanowska nie ma szans na powrót na stołek Oct 17 12:29 1
Niemcy sobie kupili - przez inwestycję w Axel Springer – „Fakt”, „Newsweek”, Onet. Oct 17 12:29 1
Nowe materiały ws. zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki Oct 17 12:25 1
Gaz z USA jest tańszy niż gaz rosyjski Oct 17 12:24 1
Wdzięczność wobec Rosji Oct 16 19:43 1
Rosjanie mają coś do ukrycia Oct 16 19:43 1
Bez wprowadzenia kadencji dla samorządowców, nikt nie zlikwiduje patologii Oct 16 19:43 1
Kolejny skandal w rosyjskim sporcie Oct 16 19:43 1
Niektóre treści wystawy nie spodobały się władzom Oct 16 19:42 1
Nawet socjaliści poparli rezolucję ws. wraku TU-154M. Oct 14 17:17 1
Będzie symbolem nowoczesności, zieleni, sukcesu gospodarczego i otwartości Oct 14 10:53 1
Rosja to państwo zbójeckie Oct 14 10:49 1
żadnych przeszkód w fałszowaniu wyborów przez lokalne mafie nie będzie Oct 13 10:26 1
Kolejne dobre wieści dla gospodarki Oct 13 10:25 1
Rating dla Polski podwyższony Oct 13 10:24 1
Ruski złom kosmiczny się sypie Oct 13 02:42 14
W jakich miejscach Michnik rucha nieletnie siksy Oct 13 02:42 5
Rząd PiS broni Polski przed ACTA 2 Oct 13 02:42 1
Sankcje na Rosję są potrzebne Oct 13 02:42 1
Amerykańskie zaangażowanie na rzecz polskiego bezpieczeństwa jest niewzruszone Oct 13 02:42 3
Lubuskie. Amerykańscy wojskowi murzyni podejrzani o pobicie cywili! Jutro przyjdą będą gwałcić swymi ogromnymi czarnymi zaganiasami białe kobiety i dzieci, tak jak to robią w Japonii! Oct 13 02:41 1
Donald Trump o "szczególnej więzi" z Polakami. Oct 13 02:41 1
Kościół przeprasza i wycofuje zakaz "dotykania genitaliów dzieciom" przez księży Oct 13 02:41 1
Posiada bez zezwolenia broń palną Oct 13 02:41 1
Ofiara księdza pozwie Michalkiewicza za słowa o kurwa "Płakała, gdy to czytała" Oct 13 02:41 1
Kandydat do rady miasta Rzeszowa i jego wpisy w Social Media. Oct 13 02:40 1
Mobbing w Urzędzie Miasta Gdańska Oct 13 02:40 1
Iran zdycha z głodu - trwa grillowanie rosyjskiego lenna przez USA Oct 13 02:40 2
Świetne wieści dla polskiej gospodarki! Oct 13 02:39 1
Przyjęto dziś rezolucję wzywającą Rosję do zwrotu wraku Tu-154M Oct 13 02:38 1
Dochody z PIT,CIT,VAT i składki ZUS w ciągu 4 lat wzrosną o aż 147 mld zł Oct 13 02:37 1
Partia Putina chce wdrożyć donosicielstwo w szkołach Oct 13 02:37 1
Rosjanie podmienili skrzynki Tupolewa Oct 13 02:37 1
Problem religijnej nienawiści stosowanej coraz częściej wobec Chrześcijan i Żydów Oct 13 02:37 1
Ukraińcy pomogą Polsce w zwalczeniu ruskiej zielonej kurewki Oct 13 02:36 1
Nagrywał nagie dziewczynki. Tłumaczył to stresem wynikającym z ciężkiej pracy. Oct 13 02:36 1
Konstytucja Biznesu już działa Oct 13 02:35 1
Na tę inwestycję czekano latami Oct 13 02:35 1
O ponad 25%, czyli o około 7 mld zł wzrosły wpływy do budżetu państwa Oct 13 02:35 1
Wprost się stwierdza, że samolot uległ zniszczeniu na skutek eksplozji Oct 13 02:16 1
Człowiek, który od 26 lat żyje z tego, co dzieci nazbierają do skarbonek Oct 13 01:54 1
Wsparcie dla Polski w walce przeciwko unijnej mafii Oct 13 01:52 1
Broadcast List Oct 10 19:29 1
Zdemaskowani agenci wpływu wpadli we wściekłość i szaleją Oct 10 16:13 1
Prezydent wyszczał się na stalinowskich psuedosędziów Oct 10 16:13 1
Ruski agent wpływu dofinansowany przez Niemców Oct 10 15:10 1
W kołach gospodyń wiejskich działa zbyt mało młodych kobiet Oct 10 12:48 1
Ruscy dyplomaci to żule Oct 10 11:29 1
Aleksander Pietrow to naprawdę pracujący dla GRU wojskowy doktor Aleksandr Miszkin Oct 10 11:06 1
Kim jest OneAnother Oct 9 19:54 6
Wypłyną sekstaśmy Schetyny i Trzaskowskiego Oct 9 16:16 1
Chłopcy nie chcą podawać ręki dziewczynkom Oct 9 14:51 1
Polska odstąpi od planu Sorosa Oct 9 14:51 1
Ruska agentura stoi za warszwską mafią reprywatyzacyjną Oct 9 11:15 1
Ruska zielona kurewka porównuje Polskę... do Rosji Oct 9 11:14 1
To Kreml stoi za masową cyberprzestępczością w sieci Oct 9 11:13 1
Zapikselowane dziewczyny Oct 9 11:13 1
Wkrótce stałe bazy USA w Polsce Oct 9 11:12 1
Ruskie służby to złamasy i cieniasy Oct 9 11:12 1
Wielki postęp w rosyjskiej armii Oct 9 11:12 1
To Kreml steruje najazdem "uchodźców" na Europę Oct 9 10:56 1
Minister Antoni Macierewicz jest pierwszym od 2014 r. przedstawicielem Polski, którego zaproszono do udziału w wydarzeniu Oct 8 14:37 1
Ojcem chrzestnym wszystkich afer rządu PO-PSL był Tusk Oct 8 14:29 1
Sekta antyszczepionkowców Oct 8 12:44 1
Król elegancji umarł w łagrze Oct 8 12:44 1
Jedna zielona kurwa zaprosiła drugą zieloną kurwę Oct 8 12:44 1
Dogadywał się z Rosją w sprawie gazociągu? „To jest profesjonalny zdrajca” Oct 8 12:44 1
Wehrmacht: Trade weapons on OpenBazaar Oct 7 20:00 2
DDoS Service by Hades Oct 7 15:47 2
Odzyskamy Ukrainę z powrotem, czyli w granicach sprzed agresji Rosji Oct 6 09:01 1
Łowcy masonów i Ukraińców Oct 6 09:00 1
Grupa APT28, znana również jako Sofacy Group, ma powiązania z rosyjskimi władzami Oct 6 08:48 1
The Big Hack: How China Used a Tiny Chip to Infiltrate U.S. Companies Oct 5 11:18 1
Terroryści z ochroną sądów nadzwyczajnej kasty Oct 4 18:59 1
Rosja prowadzi na całym świecie kampanię cyberataków Oct 4 18:59 1
Rozmowa z ambasador USA w Polsce Oct 4 16:40 1
No i przykre, że dzisiaj sędziowie ich zwalniają Oct 4 16:22 1
Złośliwe działania wojska rosyjskiego w cyberprzestrzeni Oct 4 16:21 1
Ludzie zobaczą, czym tak naprawdę jest rosyjski rząd Oct 4 16:19 1
To trzeba wojnę w Albanii wywołać, no. Oct 4 16:19 1