Coraz więcej firm chce skan/ksero dowodu. Co zrobić, aby było bezpieczniej?

[chan] po_polsku
Dec 7 18:46 [raw]

Banki skanują dowody osobiste, operatorzy proszą o przesyłanie skanów mailem, nawet skorzystanie z pewnych akcji promocyjnych może wymagać przesłania skanu dowodu lub paszportu. Niektórzy klienci pytają o sens tych praktyk i słyszą, że przecież wszędzie się tak robi. Tylko czy powinno się tak robić i jak to robić, aby było bezpiecznie? Temat skanowania i kserowania dowodów podejmowaliśmy kilkakrotnie, a jednak regularnie dostajemy od was wiadomości w tej sprawie. Pisaliśmy gdzie mogą wam skserować dowody, jakie zastrzeżenia do tego ma GIODO oraz dlaczego kopiowanie dowodu dla Allegro nie zapobiegło przejęciu konta. Wiemy, że powszechność skanowania i kserowania dowodów wzbudza obawy wielu z Was, a ponadto coraz więcej firm prosi o przesłanie skanu dowodu zwykłym e-mailem, bez żadnych zabezpieczeń i na skrzynki, do których dostęp może mieć wiele osób. Zanim opiszemy poszczególne przypadki, powiemy wam jak naszym zdaniem powinny wyglądać praktyki kserowania i skanowania dowodów osobistych. Skanowanie/kserowanie dowodu nie powinno zastępować czynności spisywania danych (bo tak jest szybciej). Klient powinien wiedzieć, że pracownik chce zeskanować/skserować jego dowód. Klient powinien być informowany przed zawarciem umowy, ż koniecznebędzie skanowanie lub kserowanie jego dowodu. Powinien być też poinformowany, czy będzie to konieczne tylko do zawarcia umowy, czy przy innych czynnościach w trakcie jej trwania. Klient powinien mieć możliwość dokonania na skanie/kserze adnotacji o tym, komu udostępnił obraz dowodu i w jakim dniu. Powinna być możliwość zamazania części danych, jeśli nie są one niezbędne do świadczenia usługi. Jeśli obraz dowodu ma być przesłany na odległość, powinno się to odbyć po zaszyfrowaniu pliku i przesłaniu hasła do niego osobnym kanałem. Ewentualnie klient powinien otrzymywać dostęp do specjalnego, odpowiednio zabezpieczonego serwisu, który umożliwia przesłanie skanu dokumentu. Alior nie pozwala na adnotacje(?) Historie naszych Czytelników mówią jak bywa w praktyce. Zacznijmy od tej. Dzisiaj zderzyłem się ze ścianą w Alior Banku bowiem potrzebowałem wypłacić gotówkę, pani uprzejmie poinformowała mnie że zrobi sobie kopię dowodu. Ja równie uprzejmie poprosiłem o wykonanie stosownej adnotacji i spotkałem się ze sprzeciwem. Stanowisko dyrektora placówki było takie, że bank ma prawo zrobić kopię więc ją robi. A jak ja nie wyrażam zgody na wykonanie ‘czystej’ kopii bez opatrzenia jej podpisem – to oni w takim razie nie mogą dla mnie zrealizować wypłaty gotówki. W tym przypadku klient nie został wcześniej poinformowany, że wypłacenie gotówki może wymagać robienia kopii dowodu. Bywa i tak, że klienci w ogóle nie wiedzą, że taką kopie wykonano. Oto co napiszał inny Czytelnik. Kilka miesięcy temu, założyłem konto w Alior Banku. Popełniłem nieostrożność i spuściłem dowód z oka. Okazało się, że zostało to wykorzystane przez pracownika banku do wykonania skanu. W dodatku stało się to bez mojej wiedzy i zgody. O tym, że taki skan istnieje dowiedziałem się kilka tygodni później, po tym jak odmówiłem zgody na wykonanie skanu nowego dokumentu tożsamości. Usłyszałem wtedy zdziwione zapytanie obsługi, że jak to się stało, że poprzednim razem się zgodziłem, a tym już nie. Niestety rzecznik Aliora nie skomentował dla nas tej sytuacji, mimo iż prosiliśmy o to dwukrotnie i dostaliśmy obietnicę otrzymania odpowiedzi (więc jesteśmy pewni, że pytania dotarły). Nie mogąc się dogadać z Aliorem postanowiliśmy popytać konkurencję. Zdziwienie w PKO BP PKO BP to największy bank w Polsce. Wiemy, że w pewnych przypadkach kopiuje on dokumenty swoich klientów. Zaczęliśmy podpytywać oficjalnie i nieoficjalnie, czy w tym banku doradca zgodziłyby się na dokonanie adnotacji na kopii dowodu. Biuro prasowe banku stwierdziło, że nigdy nie słyszało o przypadkach, w których klient o to prosił. Na drodze mniej oficjalnej dowiedzieliśmy się, że… nikt nie powinien robić problemu, ale sprawa nie jest jakoś mocno unormowana. Millennium i jego regulamin Zgłosił się do nas także Czytelnik, który korzysta z usług banku Millennium. Bank ów odmawia mi realizacji dyspozycji, w związku z brakiem mojej zgody na sporządzenie skanu dokumentu tożsamości, po przekroczeniu limitu wypłat 5000 zł na miesiąc. Reklamacje nie odnoszą skutku, środki w kwocie kilkudziesięciu tysięcy zł są zablokowane poprzez wewnętrzne regulacje banku. Nie ma tutaj absolutnie mowy o zajęciu przez uprawnione organa. Czy jest to sytuacja dopuszczalna? Z ostatnim pytaniem zwracam się do KNF. Tłumaczenia banku są dla mnie nielogiczne, pracownik poinformował, że bez skanu bank cyt. “nie wie, że ja to ja”. Bank odmawia także wykonania kserokopii z naniesieniem adnotacji o miejscu, dacie, celu i instytucji jaka kopię wykonuje. Ten Czytelnik dawał znać o sprawie różnym instytucjom – KNF, UOKiK, GIODO i Rzecznikowi Finansowemu. Bez większego rezultatu. Rzecznik Finansowy uznał nawet, że postępowanie banku jest prawidłowe gdyż ten może weryfikować tożsamość klienta (co jednak wcale nie wymaga skanowania/kserowania dowodu). Bank Millenium zastrzega w regulaminie… prawo do odmowy realizacji dyspozycji Posiadacza rachunku, w przypadku braku zgody Posiadacza rachunku na sporządzenie kserokopii/ skanu dokumentu tożsamości (§ 20 ust. 3 ogólnego regulaminu prowadzenia kont dla osób fizycznych). Nasz Czytelnik postawił jednak pytanie, czy ten zapis jest uczciwy? Owszem, niby wszyscy czytamy te regulaminy, ale tak naprawdę możesz być ciężko zaskoczony gdy nagle nie możesz dostać swoich pieniędzy. Przedstawicielka banku Millenium Agnieszka Kubajek powiedziała nam, że w tym banku generalnie w banku nie są wykonywane kserokopie dokumentów tożsamości. Wykonuje się skany, które trafiają bezpośrednio do systemu centralnego banku (bez uprzedniego kserowania i wykonywaniu skanu ksera). To powoduje brak technicznej możliwości wykonania jakiejkolwiek adnotacji na skanowanym dokumencie i brak możliwości zmodyfikowania samego obrazu przez pracownika wykonującego skan. Kserowanie dokumentu zdarza się, jeśli wystąpi awaria i nie można wykonać skanu. Spytaliśmy o stosowaną w Millennium procedurę weryfikacji dokumentu i jej związek ze skanowaniem. Otrzymaliśmy poniższą odpowiedź. Pracownicy banku są zobowiązani do oceny dokumentu tożsamości pod kątem autentyczności. Są zawsze zobowiązani do sprawdzenia, czy: – wygląd, wiek i płeć osoby przedkładającej dokument jest zgodny z fotografią, – dokument tożsamości nie nosi znamion fałszerstwa, – dokument nie znajduje się w bazie dokumentów zastrzeżonych, – dokument nie stracił ważności, – dane z dokumentu są zgodne z danymi w systemie banku (dotyczy obecnych klientów banku) – dokument nie jest uszkodzony. Pracownicy są też wyposażeni w urządzenia pozwalające na weryfikację ukrytych zabezpieczeń dokumentów. Co do skanowania dokumentu, standardową praktyką banku jest skanowanie dokumentu tożsamości klienta podczas otwierania pierwszego rachunku w placówce. Pierwsza identyfikacja klienta musi zostać przeprowadzona z zachowaniem najwyższej staranności, gdyż tym samym bank potwierdza tożsamość danego klienta. Dzięki skanowi mamy pewność, że klient był w placówce i jego identyfikacja została przeprowadzona w sposób prawidłowy. Dysponujemy też zdjęciem klienta, co znacznie zmniejsza ryzyko wyłudzeń dokonywanych na podstawie podrobionych dokumentów tożsamości (można porównać wygląd osoby oraz przedkładany dokument z posiadanym skanem). Podczas obsługi po otwarciu rachunku czy w trakcie aktualizacji danych w systemie banku, brak zgody na wykonanie skanu dokumentu tożsamości (lub ewentualnie kserokopii w przypadku problemów technicznych ze skanowaniem) nie może skutkować odmową realizacji dyspozycji składanej przez klienta. Rzeczniczka Millennium przynajmniej wyjawiła, że kopia dowodu ma być zabezpieczeniem – pracownik może dokonać porównania wyglądu dokumentów (zapewne zwłaszcza zdjęć osoby). To zabezpieczenie może zadziałać, jeśli oszust stworzy fałszywy dowód z własnym zdjęciem. Nie zadziała natomiast, jeśli oszust wejdzie w posiadanie obrazu dokumentu i zamiast zmieniać zdjęcie, postara się przybrać wygląd podobny do posiadacza dowodu. Niestety widzimy rozbieżność miedzy regulaminem banku i tym, co mówi rzeczniczka. Regulamin przewiduje możliwość odmowy realizacji dyspozycji w razie braku zgody na skanowanie. Rzeczniczka stwierdziła, że jest inaczej. Przypadek Czytelnika sugeruje, że w praktyce odmowy się zdarzają. Operatorzy i przesyłanie dowodów mailem Jeden z naszych Czytelników przy przedłużaniu umowy z Play dowiedział się, że będzie potrzebny skan jego dowodu. Miał on być przesłany w formie nieszyfrowanej, zwykłym mailem na adres dokumenty@playsklep.pl. Naszym zdaniem to nie jest najlepszy sposób obchodzenia się ze skanem dowodu. Co ciekawe, GIODO wydawał już decyzje w sprawie operatorów przetwarzających kopie dowodów. Np. decyzja DIS/DEC-170/16/14463 wspomina o tym, że operator nie powinien uzależniać zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych od udzielenia informacji lub danych innych niż określone w art. 161 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego. Są też inne podobne decyzje GIODO, ale takie decyzje to nie prawo. Dotyczą one konkretnych przypadków i akurat nie Playa. Spytaliśmy Play o trzy rzeczy. W jakim celu operator zbiera kopie dowodów? W jaki sposób przetwarzane są kopie dowodów? Czy są one przechowywane, czy usuwane po sfinalizowaniu transakcji? Czy klient może na kopii umieścić adnotację o dacie i instytucji, która tę kopię dostaje. Odpowiedziała nam Ewa Sankowska-Sieniek z biura prasowego Play. Panie Redaktorze, w przypadku chęci skorzystania z oferty promocyjnej wymagamy kopii dokumentu tożsamości (taki warunek znajduje się w regulaminie oferty promocyjnej) . Klient może nie zgodzić się na takie zabezpieczenie i wtedy będzie mógł korzystać ze standardowych ofert. (…) Tak, adnotacja na dowodzie jest akceptowana dopóki nie zasłania istotnych danych. Kopie dowodów są przechowywane zgodnie w obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych. Niestety w tej odpowiedzi nie ma ani słowa o celu przetwarzania obrazu dokumentu i o tym jak długo ta dana będzie przechowywana. Interesujące jest to, że Play zgadza się na adnotację na dowodach. T-Mobile, Plus i Orange Play nie jest jedynym operatorem proszącym o przesłanie skanu dokumentu nieszyfrowanym e-mailem. Wiemy, że podobne rzeczy robił T-Mobile. Jedna z naszych Czytelniczek próbowała się dowiedzieć, czy istnieje możliwość przesłania do T-Mobile kopii dokumentu kurierem. Okazało się, że mail to jedyna możliwość. Inny nasz Czytelnik przedłużał umowę z T-mobile. Zadzwonił do niego konsultant z informacją, że trzeba wysłać skan dowodu osobistego na adres sklep_internetowy@t–mobile.pl. W temacie wiadomości należało wpisać “dokumenty dla Sebastiana”. Cóż… najwyraźniej wiele osób ma dostęp do tej skrzynki (czytaj: wiele osób może sobie obejrzeć ten dowód). Biuro prasowe T-Mobile czasem odpowiada na nasze pytania, czasem nie. Tym razem nie odpowiedziało. Z tego co wiemy, również Plus prosi klientów o przesyłanie skanów dowodów osobistych na adres esklep@plus.pl. Zadaliśmy Plusowi pewne pytania (m.in. o możliwość dokonania adnotacji), ale odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Dla równowagi spytaliśmy także Orange o praktyki w zakresie skanowania/kserowania dowodów. Rzecznik prasowy Orange Wojciech Jabczyński napisał: W standardowej procedurze zawierania umów na odległość nie żądamy kopii dowodów osobistych naszych klientów. Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, kiedy musimy potwierdzić wiarygodność klienta i wtedy skan dowodu jest jednym ze sposobów takiego potwierdzenia. Jeśli prosimy o skan dowodu wymagamy tylko tych danych, które są nam niezbędne. W przypadku pozostałych prosimy klientów o ich ukrycie w przesyłanym skanie. Wojciech Jabczyński dodał, że skany są przesyłane na “dedykowaną skrzynkę”. Zwyczajowo nie są szyfrowane, ale jeśli klient bardzo chciałby zaszyfrować e-mail lub dokonać dodatkowych adnotacji na dokumencie to “może to oczywiście zrobić”. Ktoś pozyskał skan Twojego dowodu? To nie jest podstawa do jego wymiany Naszym zdaniem przepisy prawa powinny jasno definiować kiedy możliwe jest pozyskiwanie danej, którą jest obraz dokumentu. Powinno też istnieć wyraźniejsze rozróżnienie między pozyskiwaniem danych z dokumentu, a pozyskiwaniem obrazu dokumentu. Obecnie takich rozróżnień się nie czyni i tam gdzie w przepisach jest mowa o “przetwarzaniu danych”, tam różne firmy dają sobie prawo kopiowania dokumentu. Co więcej, polskie prawo nie przewiduje możliwości “skompromitowania dokumentu”. Przekonał się o tym jeden z naszych Czytelników, który został oszukany “na pracodawcę” tzn. wysłał osobie niepowołanej skan swojego paszportu. Później postanowił zgłosić na policję, że ktoś wyłudził od niego obraz dokumentu. Relacja Czytelnika: Pojechałem po pracy na komendzie w W. zgłosić wyłudzenie danych. Tam dowiedziałem się, że nie mogę nic zrobić bo nikt mi do g łowy nie przyłożył pistoletu. Jedyne co mogą zrobić to przyjąć zgłoszenie jak mi ukradną paszport, ale mi nie ukradli więc nie mogą nic zrobić. Zachowanie policji było odbiciem stanu prawnego, jaki w Polsce mamy. Ukraść można paszport, ale nie jego obraz. Ba! Nawet biuro paszportowe nie chciało anulować paszportu na podstawie jego “skompromitowania”. Naszemu Czytelnikowi poradzono, aby zniszczył paszport i zgłosił zniszczenie lub zaginięcie. Czy policja powinna przyjąć zgłoszenie o kradzieży obrazu dokumentu? Na to pytanie odpowiedział nam prawnik Jakub Ślązak, wspólnik Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy, szef Zespołu Procesowego. Obowiązujące przepisy dają możliwość ścigania osób wykradających dane osobowe – zgodnie z art. 267 § 1 k.k. „kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej (…) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Jeśli więc organy ścigania odmawiają zajęcia się taką sprawą to problem nie wynika z braku regulacji, lecz raczej przeświadczenia o błahości sprawy i nie dostrzegania potencjalnych skutków takiej kradzieży. Najczęściej następnym krokiem złodzieja będzie wykorzystanie skradzionych danych do wyłudzenia pożyczki lub innego świadczenia. Wtedy dopiero, po stronie osoby której dane skradziono, powstanie realna szkoda. Okaże się, że na jej nazwisko ktoś zaciągnął kredyt w banku, bądź zawarł umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych i właściciel danych osobowych zacznie otrzymywać wezwania do zapłaty, a w przyszłości prawdopodobnie czekać go będzie sądowa walka z wierzycielami. – tłumaczy prawnik Teraz już wiecie na jakie przepisy trzeba się powołać, gdybyście chcieli zgłosić policji taką sprawę. Jakub Ślązak przyznał, że polskie przepisy nie przewidują sytuacji utraty obrazu dokumentu. Wspominaliśmy natomiast, że MSWiA pracuje nad nową Ustawą o dokumentach publicznych. Zaproponowany projekt ustawy przewiduje możliwość unieważnienia “skompromitowanego” dowodu osobistego. Mają się też pojawić przepisy, które położą kres handlowi “kolekcjonerskimi” dokumentami. Projekt, o którym ostatnio pisaliśmy w lipcu, w tej chwili czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów. Inne przypadki zbierania skanów O kopie dowodów prosił także AZ.PL w celu wydania kodu AuthInfo. Firma Phillip Morris prosi o przesłanie kopii dowodu uczestników swoich akcji promocyjnych (sic!). Mamy w redakcyjnej szufladzie ciekawą historię o dowodach osobistych w serwisie PZPN (zasługuje na osobny tekst). Niektóre firmy proszą o kopie dowodów przy rekrutacjach. Skrzętnie wykorzystują to oszuści, którzy podają się za rekruterów i mogą zebrać mnóstwo obrazów dokumentów do odsprzedania lub wykorzystania w działaniach przestępczych. Naszym zdaniem należy ograniczyć praktyki skanowania i kserowania dowodów osobistych. Niestety rynkowe trendy idą w dokładnie przeciwnym kierunku. Co więcej, firmy kserujące czy skanujące dowody powinny przejrzyście informować o tym co zrobią z tymi obrazami, a przesyłanie dokumentów powinno się odbywać przez bezpieczny, szyfrowany kanał. Aktualizacja 4.12.2017 14:36 Rzecznik Plusa Arkadiusz Majewski przysłał nam poniższe oświadczenie. Prośba o kopię dowodu osobistego przy zawieraniu transakcji w Sklepie Internetowym wynika z nadużyć w zakresie przywłaszczenia sprzętu. Proces ten dotyczy wyłącznie zamówień o znacznej wartości. Klient nie może przesłać pliku szyfrowanego i dostarczyć hasła do niego innym kanałem, bowiem pracownicy weryfikujący dane nie mają technicznej możliwości „odszyfrowywania plików”. Natomiast w Sklepie Internetowym pliki te są od razu kasowane od razu po otrzymaniu maila od klienta i przekazaniu pliku Do Działu Aktywacji, gdzie po aktywacji skany dokumentów są usuwane. Tak się ciekawie złożyło, że nieco wcześniej pewna osoba doniosła nam, że padła ofiarą nadużycia związanego z wyłudzeniem sprzętu. Ktoś zamówił telefon na dane tej osoby i oto co było dalej. Otrzymalem od windykacjnej firmy dialtone na zlecenie firmy polkomtel wezwanie do zaplaty na ponad 5600zl. Oczywiscie klientem plusa nigdy nie bylem. Ktos podszyl sie pode mnie w ich sklepie internetowym podajac moje dane. Co ciekawe nigdy nie zgubilem nawet dowodu osobistego. (…) Jako drugiego dokumentu potwierdzajacego oszust uzyl rachunku za internet. Dodam, ze nie mam zadnego internetu na swoje dane osobowe, wiec to pewnie sfalszowany PDF. Oszust telefon zamowil juz w lutym, a za chwile mamy grudzien. Czemu dowiaduje sie o tym dopiero teraz? Oszust wybral efakture i podal adres email. (…) Pisma od plusa pewnie dostawal wczesniej na adres korespondencyjny, a nie moj prawdziwy. Plus nie wpadl na to, aby wyslac mi jakiekolwiek pismo na moj prawdziwy adres z dowodu. Zrobila to jedynie windykacja, ktorej sprzedal dlug. Ta sprawa została zgłoszona na policję. Służby Plusa potwierdziły oszustwo i odstąpiły od roszczeń wobec naszego Czytelnika (odbyło się to bez naszej interwencji). Pytanie tylko, czy przedstawienie skanu dowodu osobistego mogłoby temu nadużyciu zapobiec? Naszym zdaniem stanowiłoby ono pewne utrudnienie, ale nadal utrudnienie do obejścia. A skoro skany są usuwane po aktywacji to znaczy, że Plus nie może wykorzystać ich po to, aby porównać skan z dowodem rzekomego dłużnika. Co się tyczy adresu na dowodzie to przypominamy, że w najnowszych dowodach osobistych adresu nie ma.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Snowden: Przecieki sugerują, że NSA szczegółowo śledzi użytkowników Bitcoin Mar 22 00:23 1
W łańcuchu bloków bitcoina ukryto nielegalne pornograficzne treści Mar 22 00:20 1
PIS zakaże Bitcoin w Polsce - LOL - Ciekawe JAK? Mar 21 23:22 8
Donos sąsiada a nakaz przeszukania domu Mar 21 23:22 12
Kaspersky kontrolowany przez rosyjskie służby Mar 21 22:04 4
JEBAC KURWE POLICJE Mar 21 21:23 58
272JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 21 21:23 1
Prywatność Europejczyków znów pod ostrzałem Kongresu Mar 21 19:47 2
271JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 21 15:09 1
270JEBAC KURWE POLICJE Mar 21 11:52 1
The NSA Worked to “Track Down” Bitcoin Users, Snowden Documents Reveal Mar 21 00:19 3
269JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 20 18:22 1
Złote Blachy 2017 - rozdane! Mar 20 16:17 1
Zamach terorystyczny - czy pomysł na zabawe ? Mar 20 13:51 15
"Dobra" zmiana - FSB przejęła śledztwo smoleńskie Mar 20 12:16 1
268JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 20 12:07 1
Rusofobia albo śmierć Mar 19 20:36 5
Obława na pirackie kopie Windowsa? Mar 18 22:20 32
Polski haker wpadł w Belgii Mar 18 09:17 2
ich szef zasugerował, żeby nie mówić publicznie o tym, co widzieli w Moskwie Mar 17 16:27 4
Rosja odpowiada za próbę zabójstwa Siergieja Skripala i jego córki Mar 17 16:07 3
Kalendarium zamachu Mar 17 15:40 1
Nie było gen. Błasika w kokpicie, ani w kabinie, ale komisja ustaliła między sobą, że generał będzie. Mar 17 15:32 1
Komisja Jerzego Millera pracowała pod z góry ustaloną tezę Mar 17 15:32 1
ten fragment został wycięty, pominięty, uznano, że nie ma co go analizować Mar 17 15:31 1
wbrew faktom komisja Millera stwierdziła „obecność” śp. generała Andrzeja Błasika w kokpicie Tupolewa Mar 17 15:31 1
Czy to przypadek Mar 17 15:31 1
Strach zwolenników „pancernej brzozy” Mar 17 14:54 23
Płacimy trzy razy większe podatki niż chłopi pańszyźniani i nadal nie uważamy się za niewolników Mar 17 14:21 1
Przez 6 lat blisko 50 milionów do podziału dla rodziny Owsiaków! Mar 17 14:21 1
Ile dostali w łapę? Na marginesie oszustwa szczepionkowego Mar 17 14:20 1
"strefy wybuchów" zamieniono na "strefy pożarów" Mar 17 14:15 3
"Komisja Millera" z rozmysłem fałszowała informacje Mar 17 14:15 1
Komisja fałszerzy Millera Mar 17 14:12 1
Powstanie raport dotyczący sposobu „fałszowania prawdy na temat dramatu smoleńskiego” Mar 17 14:11 1
Ofiary zabójstw przeprowadzonych na zlecenie rosyjskich władz Mar 17 12:43 1
Prezydent USA poważnie traktuje sojusz z Polską Mar 17 12:42 1
Mateusz Piskorski nie wyjdzie z aresztu Mar 17 11:53 15
267JEBAC KURWE POLICJE Mar 17 09:04 1
266JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 16 21:44 1
Na co mają iść pieniądze z naszych podatków Mar 16 19:46 1
Korwin Mar 16 19:45 1
Infoanarchizm Mar 16 19:27 1
Encyklopedia wiedzy o globalnym spisku Mar 16 19:10 1
Tomasz Sekielski o pedofilii w Kościele: „Trzeba wywołać wstrząs". Mar 16 19:07 1
Głupi daje sobą manipulować Mar 16 13:49 1
265JEBAC KURWE POLICJE Mar 16 09:36 1
264JEBAC KURWE POLICJE Mar 16 09:21 1
263JEBAC KURWE POLICJE Mar 16 08:25 1
Znany specjalista od wizerunku Piotr Tymochowicz. pobity w areszcie? Wzmocniono ochronę Mar 15 16:37 1
262JEBAC KURWE POLICJE Mar 15 06:44 1
261JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 14 19:33 2
PRZEPAŚĆ Mar 14 18:02 1
260JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 14 17:57 1
Pedofile w sieci. Prawie 14 tys. zgłoszeń w zeszłym roku w Polsce. Mar 14 17:30 1
259JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 14 16:00 1
Stephen Hawking is in court Mar 14 10:24 1
Blockchain w edukacji – Polacy robią największe na świecie wdrożenie. Mar 14 00:58 8
Poradnik dla żółtodziobów Mar 13 18:26 2
258JEBAC KURWE POLICJE Mar 13 18:01 1
Jak policja namierzyła, przejęła i prowadziła wielki bazar narkotykowy Mar 13 17:38 5
Ksiądz z Podkarpacia zszokował wiernych. Muszą chodzić po sąsiadach i zbierać pieniądze na Kościół Mar 13 16:43 1
Polowanie na czarownice? Mar 12 22:29 3
257JEBAC KURWE POLICJE Mar 12 18:26 1
256JEBAC KURWE POLICJE Mar 12 16:38 1
255JEBAC KURWE POLICJE Mar 12 15:06 1
254JEBAC KURWE POLICJE Mar 12 11:33 1
Kolejne postępy cenzury Mar 11 17:51 2
Pokaż, co masz w komputerze Mar 11 17:45 1
Wolność i własność w Internecie Mar 11 17:43 1
47 000 osób może zostać wezwanych na policję, bo duży sprzedawca z Allegro nie płacił podatków Mar 11 16:57 1
Bawiłem się świetnie Mar 11 12:37 1
Na Gadu-Gadu trwa obecnie jeden wielki festiwal pedofilów – i to niestety nawet nie jest przesadzony nagłówek Mar 10 19:11 29
253JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 10 16:36 1
Były doradca prezydenta Donalda Trumpa: "kryptowaluty to wolność" Mar 10 12:51 2
Blockchain wykorzystany w wyborach prezydenckich Mar 10 12:45 1
252JEBAC KURWE POLICJE Mar 10 11:44 1
251JEBAC KURWE POLICJE Mar 10 09:25 1
Hollywood to zinstytucjonalizowana pedofilia Mar 9 21:06 4
Pedofil wykorzystał 12-latkę w pokoju hotelowym Mar 9 19:24 1
Pracownicy kościoła gwałcili parafianki. To ojciec i syn Mar 9 19:04 2
250JEBAC KURWE POLICJE Mar 9 17:28 1
249JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 9 11:26 2
O czym 90% katolików nie wie Mar 9 04:42 3
Przedsiębiorstwo Holokaust - Norman Finkelstein Mar 9 00:20 2
248JEBAC KURWE POLICJE Mar 8 21:11 2
ABW zatrzymało islamskiego terrorystę Mar 8 21:08 1
Areszt Piskorskiego przedłużony do godziny 8:15 Mar 8 17:55 5
Rasputin – przewodnik duchowy, prorok, bestia Mar 8 17:41 2
Policja ponownie nagrodzona Złotymi Blachami za walkę z piractwem Mar 8 17:22 1
Piractwo komputerowe Mar 8 17:19 1
Pierwszy wyrok w Polsce ws. bitcoinów. Handel z 32-procentowym podatkiem Mar 8 17:17 7
Kilka dowodów na to, że USA są państwem zbrodniczym Mar 8 17:15 2
24J7EBAĆ KURWE POLICJE Mar 8 09:25 1
Portale dezinformacyjne Mar 7 19:45 3
246JEBAĆ KURWE POLICJE Mar 7 18:55 2
Pedofil w twoim domu? Mar 7 18:44 6
Polskie władze „persona non grata” w Białym Domu? Mar 7 14:30 1
Próbowano otruć rosyjskiego szpiega w Wielkiej Brytanii? Mar 7 14:30 1
Znane są co najmniej trzy typy substancji, którymi dysponują rosyjskie służby Mar 6 22:46 2