Coraz więcej firm chce skan/ksero dowodu. Co zrobić, aby było bezpieczniej?

[chan] po_polsku
Dec 7 18:46

Banki skanują dowody osobiste, operatorzy proszą o przesyłanie skanów mailem, nawet skorzystanie z pewnych akcji promocyjnych może wymagać przesłania skanu dowodu lub paszportu. Niektórzy klienci pytają o sens tych praktyk i słyszą, że przecież wszędzie się tak robi. Tylko czy powinno się tak robić i jak to robić, aby było bezpiecznie? Temat skanowania i kserowania dowodów podejmowaliśmy kilkakrotnie, a jednak regularnie dostajemy od was wiadomości w tej sprawie. Pisaliśmy gdzie mogą wam skserować dowody, jakie zastrzeżenia do tego ma GIODO oraz dlaczego kopiowanie dowodu dla Allegro nie zapobiegło przejęciu konta. Wiemy, że powszechność skanowania i kserowania dowodów wzbudza obawy wielu z Was, a ponadto coraz więcej firm prosi o przesłanie skanu dowodu zwykłym e-mailem, bez żadnych zabezpieczeń i na skrzynki, do których dostęp może mieć wiele osób. Zanim opiszemy poszczególne przypadki, powiemy wam jak naszym zdaniem powinny wyglądać praktyki kserowania i skanowania dowodów osobistych. Skanowanie/kserowanie dowodu nie powinno zastępować czynności spisywania danych (bo tak jest szybciej). Klient powinien wiedzieć, że pracownik chce zeskanować/skserować jego dowód. Klient powinien być informowany przed zawarciem umowy, ż koniecznebędzie skanowanie lub kserowanie jego dowodu. Powinien być też poinformowany, czy będzie to konieczne tylko do zawarcia umowy, czy przy innych czynnościach w trakcie jej trwania. Klient powinien mieć możliwość dokonania na skanie/kserze adnotacji o tym, komu udostępnił obraz dowodu i w jakim dniu. Powinna być możliwość zamazania części danych, jeśli nie są one niezbędne do świadczenia usługi. Jeśli obraz dowodu ma być przesłany na odległość, powinno się to odbyć po zaszyfrowaniu pliku i przesłaniu hasła do niego osobnym kanałem. Ewentualnie klient powinien otrzymywać dostęp do specjalnego, odpowiednio zabezpieczonego serwisu, który umożliwia przesłanie skanu dokumentu. Alior nie pozwala na adnotacje(?) Historie naszych Czytelników mówią jak bywa w praktyce. Zacznijmy od tej. Dzisiaj zderzyłem się ze ścianą w Alior Banku bowiem potrzebowałem wypłacić gotówkę, pani uprzejmie poinformowała mnie że zrobi sobie kopię dowodu. Ja równie uprzejmie poprosiłem o wykonanie stosownej adnotacji i spotkałem się ze sprzeciwem. Stanowisko dyrektora placówki było takie, że bank ma prawo zrobić kopię więc ją robi. A jak ja nie wyrażam zgody na wykonanie ‘czystej’ kopii bez opatrzenia jej podpisem – to oni w takim razie nie mogą dla mnie zrealizować wypłaty gotówki. W tym przypadku klient nie został wcześniej poinformowany, że wypłacenie gotówki może wymagać robienia kopii dowodu. Bywa i tak, że klienci w ogóle nie wiedzą, że taką kopie wykonano. Oto co napiszał inny Czytelnik. Kilka miesięcy temu, założyłem konto w Alior Banku. Popełniłem nieostrożność i spuściłem dowód z oka. Okazało się, że zostało to wykorzystane przez pracownika banku do wykonania skanu. W dodatku stało się to bez mojej wiedzy i zgody. O tym, że taki skan istnieje dowiedziałem się kilka tygodni później, po tym jak odmówiłem zgody na wykonanie skanu nowego dokumentu tożsamości. Usłyszałem wtedy zdziwione zapytanie obsługi, że jak to się stało, że poprzednim razem się zgodziłem, a tym już nie. Niestety rzecznik Aliora nie skomentował dla nas tej sytuacji, mimo iż prosiliśmy o to dwukrotnie i dostaliśmy obietnicę otrzymania odpowiedzi (więc jesteśmy pewni, że pytania dotarły). Nie mogąc się dogadać z Aliorem postanowiliśmy popytać konkurencję. Zdziwienie w PKO BP PKO BP to największy bank w Polsce. Wiemy, że w pewnych przypadkach kopiuje on dokumenty swoich klientów. Zaczęliśmy podpytywać oficjalnie i nieoficjalnie, czy w tym banku doradca zgodziłyby się na dokonanie adnotacji na kopii dowodu. Biuro prasowe banku stwierdziło, że nigdy nie słyszało o przypadkach, w których klient o to prosił. Na drodze mniej oficjalnej dowiedzieliśmy się, że… nikt nie powinien robić problemu, ale sprawa nie jest jakoś mocno unormowana. Millennium i jego regulamin Zgłosił się do nas także Czytelnik, który korzysta z usług banku Millennium. Bank ów odmawia mi realizacji dyspozycji, w związku z brakiem mojej zgody na sporządzenie skanu dokumentu tożsamości, po przekroczeniu limitu wypłat 5000 zł na miesiąc. Reklamacje nie odnoszą skutku, środki w kwocie kilkudziesięciu tysięcy zł są zablokowane poprzez wewnętrzne regulacje banku. Nie ma tutaj absolutnie mowy o zajęciu przez uprawnione organa. Czy jest to sytuacja dopuszczalna? Z ostatnim pytaniem zwracam się do KNF. Tłumaczenia banku są dla mnie nielogiczne, pracownik poinformował, że bez skanu bank cyt. “nie wie, że ja to ja”. Bank odmawia także wykonania kserokopii z naniesieniem adnotacji o miejscu, dacie, celu i instytucji jaka kopię wykonuje. Ten Czytelnik dawał znać o sprawie różnym instytucjom – KNF, UOKiK, GIODO i Rzecznikowi Finansowemu. Bez większego rezultatu. Rzecznik Finansowy uznał nawet, że postępowanie banku jest prawidłowe gdyż ten może weryfikować tożsamość klienta (co jednak wcale nie wymaga skanowania/kserowania dowodu). Bank Millenium zastrzega w regulaminie… prawo do odmowy realizacji dyspozycji Posiadacza rachunku, w przypadku braku zgody Posiadacza rachunku na sporządzenie kserokopii/ skanu dokumentu tożsamości (§ 20 ust. 3 ogólnego regulaminu prowadzenia kont dla osób fizycznych). Nasz Czytelnik postawił jednak pytanie, czy ten zapis jest uczciwy? Owszem, niby wszyscy czytamy te regulaminy, ale tak naprawdę możesz być ciężko zaskoczony gdy nagle nie możesz dostać swoich pieniędzy. Przedstawicielka banku Millenium Agnieszka Kubajek powiedziała nam, że w tym banku generalnie w banku nie są wykonywane kserokopie dokumentów tożsamości. Wykonuje się skany, które trafiają bezpośrednio do systemu centralnego banku (bez uprzedniego kserowania i wykonywaniu skanu ksera). To powoduje brak technicznej możliwości wykonania jakiejkolwiek adnotacji na skanowanym dokumencie i brak możliwości zmodyfikowania samego obrazu przez pracownika wykonującego skan. Kserowanie dokumentu zdarza się, jeśli wystąpi awaria i nie można wykonać skanu. Spytaliśmy o stosowaną w Millennium procedurę weryfikacji dokumentu i jej związek ze skanowaniem. Otrzymaliśmy poniższą odpowiedź. Pracownicy banku są zobowiązani do oceny dokumentu tożsamości pod kątem autentyczności. Są zawsze zobowiązani do sprawdzenia, czy: – wygląd, wiek i płeć osoby przedkładającej dokument jest zgodny z fotografią, – dokument tożsamości nie nosi znamion fałszerstwa, – dokument nie znajduje się w bazie dokumentów zastrzeżonych, – dokument nie stracił ważności, – dane z dokumentu są zgodne z danymi w systemie banku (dotyczy obecnych klientów banku) – dokument nie jest uszkodzony. Pracownicy są też wyposażeni w urządzenia pozwalające na weryfikację ukrytych zabezpieczeń dokumentów. Co do skanowania dokumentu, standardową praktyką banku jest skanowanie dokumentu tożsamości klienta podczas otwierania pierwszego rachunku w placówce. Pierwsza identyfikacja klienta musi zostać przeprowadzona z zachowaniem najwyższej staranności, gdyż tym samym bank potwierdza tożsamość danego klienta. Dzięki skanowi mamy pewność, że klient był w placówce i jego identyfikacja została przeprowadzona w sposób prawidłowy. Dysponujemy też zdjęciem klienta, co znacznie zmniejsza ryzyko wyłudzeń dokonywanych na podstawie podrobionych dokumentów tożsamości (można porównać wygląd osoby oraz przedkładany dokument z posiadanym skanem). Podczas obsługi po otwarciu rachunku czy w trakcie aktualizacji danych w systemie banku, brak zgody na wykonanie skanu dokumentu tożsamości (lub ewentualnie kserokopii w przypadku problemów technicznych ze skanowaniem) nie może skutkować odmową realizacji dyspozycji składanej przez klienta. Rzeczniczka Millennium przynajmniej wyjawiła, że kopia dowodu ma być zabezpieczeniem – pracownik może dokonać porównania wyglądu dokumentów (zapewne zwłaszcza zdjęć osoby). To zabezpieczenie może zadziałać, jeśli oszust stworzy fałszywy dowód z własnym zdjęciem. Nie zadziała natomiast, jeśli oszust wejdzie w posiadanie obrazu dokumentu i zamiast zmieniać zdjęcie, postara się przybrać wygląd podobny do posiadacza dowodu. Niestety widzimy rozbieżność miedzy regulaminem banku i tym, co mówi rzeczniczka. Regulamin przewiduje możliwość odmowy realizacji dyspozycji w razie braku zgody na skanowanie. Rzeczniczka stwierdziła, że jest inaczej. Przypadek Czytelnika sugeruje, że w praktyce odmowy się zdarzają. Operatorzy i przesyłanie dowodów mailem Jeden z naszych Czytelników przy przedłużaniu umowy z Play dowiedział się, że będzie potrzebny skan jego dowodu. Miał on być przesłany w formie nieszyfrowanej, zwykłym mailem na adres dokumenty@playsklep.pl. Naszym zdaniem to nie jest najlepszy sposób obchodzenia się ze skanem dowodu. Co ciekawe, GIODO wydawał już decyzje w sprawie operatorów przetwarzających kopie dowodów. Np. decyzja DIS/DEC-170/16/14463 wspomina o tym, że operator nie powinien uzależniać zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych od udzielenia informacji lub danych innych niż określone w art. 161 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego. Są też inne podobne decyzje GIODO, ale takie decyzje to nie prawo. Dotyczą one konkretnych przypadków i akurat nie Playa. Spytaliśmy Play o trzy rzeczy. W jakim celu operator zbiera kopie dowodów? W jaki sposób przetwarzane są kopie dowodów? Czy są one przechowywane, czy usuwane po sfinalizowaniu transakcji? Czy klient może na kopii umieścić adnotację o dacie i instytucji, która tę kopię dostaje. Odpowiedziała nam Ewa Sankowska-Sieniek z biura prasowego Play. Panie Redaktorze, w przypadku chęci skorzystania z oferty promocyjnej wymagamy kopii dokumentu tożsamości (taki warunek znajduje się w regulaminie oferty promocyjnej) . Klient może nie zgodzić się na takie zabezpieczenie i wtedy będzie mógł korzystać ze standardowych ofert. (…) Tak, adnotacja na dowodzie jest akceptowana dopóki nie zasłania istotnych danych. Kopie dowodów są przechowywane zgodnie w obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych. Niestety w tej odpowiedzi nie ma ani słowa o celu przetwarzania obrazu dokumentu i o tym jak długo ta dana będzie przechowywana. Interesujące jest to, że Play zgadza się na adnotację na dowodach. T-Mobile, Plus i Orange Play nie jest jedynym operatorem proszącym o przesłanie skanu dokumentu nieszyfrowanym e-mailem. Wiemy, że podobne rzeczy robił T-Mobile. Jedna z naszych Czytelniczek próbowała się dowiedzieć, czy istnieje możliwość przesłania do T-Mobile kopii dokumentu kurierem. Okazało się, że mail to jedyna możliwość. Inny nasz Czytelnik przedłużał umowę z T-mobile. Zadzwonił do niego konsultant z informacją, że trzeba wysłać skan dowodu osobistego na adres sklep_internetowy@t–mobile.pl. W temacie wiadomości należało wpisać “dokumenty dla Sebastiana”. Cóż… najwyraźniej wiele osób ma dostęp do tej skrzynki (czytaj: wiele osób może sobie obejrzeć ten dowód). Biuro prasowe T-Mobile czasem odpowiada na nasze pytania, czasem nie. Tym razem nie odpowiedziało. Z tego co wiemy, również Plus prosi klientów o przesyłanie skanów dowodów osobistych na adres esklep@plus.pl. Zadaliśmy Plusowi pewne pytania (m.in. o możliwość dokonania adnotacji), ale odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Dla równowagi spytaliśmy także Orange o praktyki w zakresie skanowania/kserowania dowodów. Rzecznik prasowy Orange Wojciech Jabczyński napisał: W standardowej procedurze zawierania umów na odległość nie żądamy kopii dowodów osobistych naszych klientów. Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, kiedy musimy potwierdzić wiarygodność klienta i wtedy skan dowodu jest jednym ze sposobów takiego potwierdzenia. Jeśli prosimy o skan dowodu wymagamy tylko tych danych, które są nam niezbędne. W przypadku pozostałych prosimy klientów o ich ukrycie w przesyłanym skanie. Wojciech Jabczyński dodał, że skany są przesyłane na “dedykowaną skrzynkę”. Zwyczajowo nie są szyfrowane, ale jeśli klient bardzo chciałby zaszyfrować e-mail lub dokonać dodatkowych adnotacji na dokumencie to “może to oczywiście zrobić”. Ktoś pozyskał skan Twojego dowodu? To nie jest podstawa do jego wymiany Naszym zdaniem przepisy prawa powinny jasno definiować kiedy możliwe jest pozyskiwanie danej, którą jest obraz dokumentu. Powinno też istnieć wyraźniejsze rozróżnienie między pozyskiwaniem danych z dokumentu, a pozyskiwaniem obrazu dokumentu. Obecnie takich rozróżnień się nie czyni i tam gdzie w przepisach jest mowa o “przetwarzaniu danych”, tam różne firmy dają sobie prawo kopiowania dokumentu. Co więcej, polskie prawo nie przewiduje możliwości “skompromitowania dokumentu”. Przekonał się o tym jeden z naszych Czytelników, który został oszukany “na pracodawcę” tzn. wysłał osobie niepowołanej skan swojego paszportu. Później postanowił zgłosić na policję, że ktoś wyłudził od niego obraz dokumentu. Relacja Czytelnika: Pojechałem po pracy na komendzie w W. zgłosić wyłudzenie danych. Tam dowiedziałem się, że nie mogę nic zrobić bo nikt mi do g łowy nie przyłożył pistoletu. Jedyne co mogą zrobić to przyjąć zgłoszenie jak mi ukradną paszport, ale mi nie ukradli więc nie mogą nic zrobić. Zachowanie policji było odbiciem stanu prawnego, jaki w Polsce mamy. Ukraść można paszport, ale nie jego obraz. Ba! Nawet biuro paszportowe nie chciało anulować paszportu na podstawie jego “skompromitowania”. Naszemu Czytelnikowi poradzono, aby zniszczył paszport i zgłosił zniszczenie lub zaginięcie. Czy policja powinna przyjąć zgłoszenie o kradzieży obrazu dokumentu? Na to pytanie odpowiedział nam prawnik Jakub Ślązak, wspólnik Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy, szef Zespołu Procesowego. Obowiązujące przepisy dają możliwość ścigania osób wykradających dane osobowe – zgodnie z art. 267 § 1 k.k. „kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej (…) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Jeśli więc organy ścigania odmawiają zajęcia się taką sprawą to problem nie wynika z braku regulacji, lecz raczej przeświadczenia o błahości sprawy i nie dostrzegania potencjalnych skutków takiej kradzieży. Najczęściej następnym krokiem złodzieja będzie wykorzystanie skradzionych danych do wyłudzenia pożyczki lub innego świadczenia. Wtedy dopiero, po stronie osoby której dane skradziono, powstanie realna szkoda. Okaże się, że na jej nazwisko ktoś zaciągnął kredyt w banku, bądź zawarł umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych i właściciel danych osobowych zacznie otrzymywać wezwania do zapłaty, a w przyszłości prawdopodobnie czekać go będzie sądowa walka z wierzycielami. – tłumaczy prawnik Teraz już wiecie na jakie przepisy trzeba się powołać, gdybyście chcieli zgłosić policji taką sprawę. Jakub Ślązak przyznał, że polskie przepisy nie przewidują sytuacji utraty obrazu dokumentu. Wspominaliśmy natomiast, że MSWiA pracuje nad nową Ustawą o dokumentach publicznych. Zaproponowany projekt ustawy przewiduje możliwość unieważnienia “skompromitowanego” dowodu osobistego. Mają się też pojawić przepisy, które położą kres handlowi “kolekcjonerskimi” dokumentami. Projekt, o którym ostatnio pisaliśmy w lipcu, w tej chwili czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów. Inne przypadki zbierania skanów O kopie dowodów prosił także AZ.PL w celu wydania kodu AuthInfo. Firma Phillip Morris prosi o przesłanie kopii dowodu uczestników swoich akcji promocyjnych (sic!). Mamy w redakcyjnej szufladzie ciekawą historię o dowodach osobistych w serwisie PZPN (zasługuje na osobny tekst). Niektóre firmy proszą o kopie dowodów przy rekrutacjach. Skrzętnie wykorzystują to oszuści, którzy podają się za rekruterów i mogą zebrać mnóstwo obrazów dokumentów do odsprzedania lub wykorzystania w działaniach przestępczych. Naszym zdaniem należy ograniczyć praktyki skanowania i kserowania dowodów osobistych. Niestety rynkowe trendy idą w dokładnie przeciwnym kierunku. Co więcej, firmy kserujące czy skanujące dowody powinny przejrzyście informować o tym co zrobią z tymi obrazami, a przesyłanie dokumentów powinno się odbywać przez bezpieczny, szyfrowany kanał. Aktualizacja 4.12.2017 14:36 Rzecznik Plusa Arkadiusz Majewski przysłał nam poniższe oświadczenie. Prośba o kopię dowodu osobistego przy zawieraniu transakcji w Sklepie Internetowym wynika z nadużyć w zakresie przywłaszczenia sprzętu. Proces ten dotyczy wyłącznie zamówień o znacznej wartości. Klient nie może przesłać pliku szyfrowanego i dostarczyć hasła do niego innym kanałem, bowiem pracownicy weryfikujący dane nie mają technicznej możliwości „odszyfrowywania plików”. Natomiast w Sklepie Internetowym pliki te są od razu kasowane od razu po otrzymaniu maila od klienta i przekazaniu pliku Do Działu Aktywacji, gdzie po aktywacji skany dokumentów są usuwane. Tak się ciekawie złożyło, że nieco wcześniej pewna osoba doniosła nam, że padła ofiarą nadużycia związanego z wyłudzeniem sprzętu. Ktoś zamówił telefon na dane tej osoby i oto co było dalej. Otrzymalem od windykacjnej firmy dialtone na zlecenie firmy polkomtel wezwanie do zaplaty na ponad 5600zl. Oczywiscie klientem plusa nigdy nie bylem. Ktos podszyl sie pode mnie w ich sklepie internetowym podajac moje dane. Co ciekawe nigdy nie zgubilem nawet dowodu osobistego. (…) Jako drugiego dokumentu potwierdzajacego oszust uzyl rachunku za internet. Dodam, ze nie mam zadnego internetu na swoje dane osobowe, wiec to pewnie sfalszowany PDF. Oszust telefon zamowil juz w lutym, a za chwile mamy grudzien. Czemu dowiaduje sie o tym dopiero teraz? Oszust wybral efakture i podal adres email. (…) Pisma od plusa pewnie dostawal wczesniej na adres korespondencyjny, a nie moj prawdziwy. Plus nie wpadl na to, aby wyslac mi jakiekolwiek pismo na moj prawdziwy adres z dowodu. Zrobila to jedynie windykacja, ktorej sprzedal dlug. Ta sprawa została zgłoszona na policję. Służby Plusa potwierdziły oszustwo i odstąpiły od roszczeń wobec naszego Czytelnika (odbyło się to bez naszej interwencji). Pytanie tylko, czy przedstawienie skanu dowodu osobistego mogłoby temu nadużyciu zapobiec? Naszym zdaniem stanowiłoby ono pewne utrudnienie, ale nadal utrudnienie do obejścia. A skoro skany są usuwane po aktywacji to znaczy, że Plus nie może wykorzystać ich po to, aby porównać skan z dowodem rzekomego dłużnika. Co się tyczy adresu na dowodzie to przypominamy, że w najnowszych dowodach osobistych adresu nie ma.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
W latach 1947–1948 był członkiem PPR, a następnie, od 1948 należał do PZPR. Dec 18 02:04 43
Krzysztof Bosak przestrzega przed premierem Morawieckim Dec 18 00:55 1
Chomikuj przegrywa proces. Jest współodpowiedzialny za pirackie treści w serwisie? Dec 16 23:05 67
JEBAC KURWE POLICJE Dec 16 20:48 60
214JEBAC KURWE POLICJE Dec 16 20:47 1
FQZOCORT Dec 16 19:32 1
Russian_crazy_teens))_(private_porno) Dec 16 19:25 39
213JEBAC KURWE POLICJE Dec 16 16:53 1
Zbrodnie przyszłości. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą używać technologii przeciwko Tobie Dec 16 15:39 2
Tor + Private Obfs4 Bridge Dec 16 14:27 1
A jednak. To może być koniec internetu jaki znamy obecnie Dec 16 14:15 31
LBC - Wielki Zderzacz Bitcoinów Dec 16 10:44 10
Kontakty z rosyjskim rezydentem, działanie na rzecz obcego wywiadu, fałszowanie danych Dec 16 10:40 1
Skąd Platforma Obywatelska odbiera instrukcje i scenariusze Dec 16 10:35 1
RR4PRZ5Q Dec 16 02:07 1
212JEBAC KURWE POLICJE Dec 15 16:11 1
211JEBAC KURWE POLICJE Dec 14 15:07 1
210JEBAC KURWE POLICJE Dec 14 15:05 1
209JEBAC KURWE POLICJE Dec 13 17:20 1
Dla tych którzy bez gotowych stronek gówno wiedzą i rozumieją Dec 13 16:13 2
Dziś cenzura TVN, jutro internetu Wyciekł fragment projektu ustawy Dec 13 13:45 5
208JEBAC KURWE POLICJE Dec 13 12:33 1
207JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 12 16:12 1
205JEBAC KURWE POLICJE Dec 12 13:26 2
206JEBAC KURWE POLICJE Dec 12 13:24 1
Na wideoczacie obnażał się przed 11-latką - został zatrzymany Dec 11 20:59 3
Dziwny mail od "NATIONAL SECURITY" Dec 11 20:54 3
Policjanci namierzyli i zatrzymali pedofila działającego w sieci Dec 11 14:30 1
204JEBAC KURWE POLICJE Dec 10 01:07 1
203JEBAC KURWE POLICJE Dec 9 12:49 1
(no subject) Dec 8 21:37 2
202JEBAC KURWE POLICJE Dec 8 17:21 1
Wykluczenie Rosji z zimowych igrzysk olimpijskich to mało Dec 8 15:06 3
Titan Gel i inne środki do pakowania siusiaka. Dec 8 13:12 7
Dowód na ukrywanie wybuchów Dec 8 13:08 3
201JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 8 11:45 1
200JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 8 11:42 1
Partia Interesów Syjonistycznych szykuje się do łupienia Polaków pracujących zagranicą Dec 8 03:20 1
Rząd Niemiec chce backdorów dla władz we wszystkich urządzeniach Dec 7 20:04 4
Coraz więcej firm chce skan/ksero dowodu. Co zrobić, aby było bezpieczniej? Dec 7 18:46 1
199JEBAC KURWE POLICJE Dec 7 17:35 1
Rozwiązania z serialu Mr. Robot Dec 7 16:00 2
Szantażysta grozi wysyłaniem wybuchowych paczek. Żąda milionów w bitcoinie Dec 7 14:35 2
198JEBAC KURWE POLICJE Dec 6 20:10 1
Pierwszy skazany za gwałt przez internet. Ofiarami byli nieletni Dec 6 12:49 9
197JEBAC KURWE POLICJE Dec 6 10:17 1
Wpadł za oszustwa. W telefonie znaleziono dziecięcą pornografię Dec 5 23:56 1
Stan wyjątkowy we Francji – ostatni akt czy preludium? Dec 5 23:56 1
Czy warto było…? Rejestracja prepaidów w ustawie antyterrorystycznej Dec 5 23:56 1
Bydgoska policja zatrzymała dwóch braci za posiadanie plików z pornografią dziecięcą i zoofilią Dec 5 23:56 1
wściekły atak na Polskę, bo PiS uzdrowił gospodarkę Dec 5 14:31 1
Jak zrezygnować z obywatelstwa polskiego Dec 5 13:22 16
Subskrypcja, Kanał Dec 5 11:30 5
zrezygnować Dec 5 11:22 1
Rok temu policja wzięła się za cyberprzestępczość. Są konkretne efekty! Dec 5 09:55 7
196JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 5 08:40 1
Hollywood to zinstytucjonalizowana pedofilia Dec 4 17:39 7
195JEBAC KURWE POLICJE Dec 4 17:22 1
194JEBAC KURWE POLICJE Dec 4 17:18 1
Zakazane w Niemczech zegarki do lokalizacji dzieci trafiają do Polski Dec 4 16:23 8
algorytmy do zwalczania mowy nienawiści i hejtu w internecie Dec 4 16:23 1
Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego staje się coraz powszechniejszą praktyką Dec 4 16:23 1
Istnieje globalny cyber-kalifat Dec 3 11:29 1
nie zagłosuję na Andrzeja Dudę w żadnych wyborach Dec 3 11:23 1
193JEBAC KURWE POLICJE Dec 3 08:05 1
Rząd angielski usuwa rosyjskiego backdoora "Kaspersky" Dec 2 19:49 2
Teraz już wiecie dlaczego minister Macierewicz zlikwidował ten zakamuflowany szaniec komuny! Dec 2 18:04 1
Trump: Nie było żadnej zmowy z Rosjanami Dec 2 16:32 1
192JEBAC KURWE POLICJE Dec 2 12:34 1
191JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 2 12:33 1
obóz obrony ciemnej strony III RP Dec 2 10:03 8
Tempo wzrostu gospodarczego jest najwyższe od 6 lat Dec 2 08:35 1
FBI bierze się za kremlowskie zielone ludziki w USA Dec 2 08:27 1
Upada gazeta z czerwonym prostokątem (rot schild) Dec 2 08:26 1
Gang Stalking Dec 1 19:55 20
Wojna hybrydowa w Polsce Dec 1 19:36 1
UWAGA! Wtyczka WSI Joachim Brudziński zostanie umieszczony w nowym składzie rządu! Dec 1 16:39 1
Wieści o końcu demokracji, dyktaturze, przychodzących o 6 rano agentach ABW Dec 1 16:00 1
190JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 1 15:57 3
Złe wieści dla Kremla Dec 1 15:34 4
Dysponujemy kluczowym materiałem dowodowym Dec 1 15:33 3
Gang Stalking czyli służby specjalne do nękania, dyskredytowania i pozorowania wypadków Dec 1 14:27 2
189JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 1 13:46 1
Kuczyński: Moje zdanie jest bliskie zdaniu Stiglitza. Bitcoin powinien być zakazany Dec 1 12:57 2
Inwestycje w kryptowaluty będą nielegalne? Jest pomysł, jak wprowadzić w życie zakaz ich kupowania Dec 1 12:56 1
Państwowa sieć do blokowania internetu. Urzędnicy nie kryją radości Dec 1 07:16 27
Ludzie z SW w Kielcach przy korycie Dec 1 07:16 24
Polską rządzi DUDACZEWSKI Dec 1 07:15 1
MSWiA zamówiło narzędzia do „złamania” Tora i podsłuchiwania internautów. Dec 1 07:11 5
188JEBAC KURWE POLICJE Nov 30 10:50 1
BANy na forumprawne.org za pytania o "gang stalking" Nov 29 22:33 6
30-latek z Torunia wymieniał się pornografią dziecięcą Nov 29 21:52 11
187JEBAĆ KURWE POLICJE Nov 29 18:28 1
186JEBAC KURWE POLICJE Nov 29 18:24 1
Według części prawicowych komentatorów PiS prowadzi lewicową lub nawet socjalistyczną politykę gospodarczą Nov 29 17:56 1
Google i Apple bronią muzyki Taylor Swift przed piractwem na Telegramie Nov 29 13:57 32
Wrzucał pornografię dziecięcą na Facebooka. Będzie opinia biegłych Nov 29 13:44 2
186JEBAĆ KURWE POLICJE Nov 29 09:01 1
Linux Mint 18.3 Sylvia już jest: Flatpak i nowości w kopiach zapasowych Nov 28 22:24 5
Tortury, pobicia, zgony i "niebieski mur" – ujawniamy nowy dokument dot. przemocy policji Nov 28 22:16 1