Dawne służby chcą zemsty i władzy

BM-2cXXRZiVA8f1NM2WP15dcK3b7qyrTQsuX1
Jan 20 10:37 [raw]

Dawne służby chcą zemsty i władzy Rozmowa z Antonim Macierewiczem, byłym wiceministrem obrony narodowej nadzorującym prace Komisji Weryfikacyjnej i byłym szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego "Oni teraz żądają spłacenia rachunku: zrobili wszystko, by PO wygrała, a teraz chcą mieć z tego korzyści." Czy istnieje koalicja pomiędzy byłymi cywilnymi funkcjonariuszami służb specjalnych PRL a żołnierzami wywodzącymi się z Wojskowej Służby Wewnętrznej lub z II Zarządu Sztabu Generalnego? Tak, oczywiście. To wynik tego, co się stało w służbach sowieckich w okresie kiszczakowskim. Wtedy doszło do złamania wszystkich istniejących wcześniej podziałów. Po to właśnie Czesław Kiszczak, wcześniej m.in. szef WSW i wywiadu wojskowego, czyli II Zarządu Sztabu Generalnego, został mianowany szefem służb cywilnych. Jaki był cel konsolidacji tych służb? Kiszczak doprowadził do ich przemieszania i zjednoczenia w walce z opozycją. W jego gabinecie byli ludzie z WSW, którzy nadzorowali zarówno wywiad cywilny, jak i wojskowy i kontrwywiad. Krótko mówiąc, Kiszczak dokonał scalenia wszystkich służb i od tego czasu w istocie postępował proces ich ujednolicenia, mimo pewnego zróżnicowania i mimo pewnej odrębności sitwowej. Odrębności sitwowej? Tak, tradycja odrębności sitwowej wynikała m.in. ze struktury socjalnej i zadaniowej. Były tam nawet poszczególne oddziały, które się nienawidziły, ale nad tymi podziałami była i jest wspólna "czapa". Pozostaje jednak odrębność interesów. Handel bronią raczej był domeną służb wojskowych, chociaż służby cywilne też działały w tej dziedzinie i dochodziło do różnych zgrzytów. Skąd to wiadomo? Z raportu o weryfikacji WSI. Wiemy, że jak dochodziło do zasadniczych konfliktów między poszczególnymi sitwami cywilnymi i wojskowymi, to zwoływano wspólną naradę nieformalnych szefów poszczególnych układów. Znamy nazwiska ludzi, którzy w Polsce w mafijnych układach decydują o handlu bronią. Zresztą Czesław Kiszczak dokonał więcej daleko idących zmian, stąd taka nienawiść niektórych żołnierzy byłych Wojskowych Służb Informacyjnych do Komisji Weryfikacyjnej i do mnie osobiście. Jaki związek ma Czesław Kiszczak z raportem w sprawie weryfikacji WSI? W raporcie opublikowaliśmy instrukcję operacyjną wywiadu wojskowego, gdzie wprost jest powiedziane, że mają oni pracować na rzecz Sowietów: "wywiad wojskowy wykonuje swoje zadania współdziałając z organami wywiadu wojskowego państw Układu Warszawskiego". Wszystkie tezy o rzekomej niezależności służb specjalnych PRL są fałszywe, we wspomnianej instrukcji jest wyraźnie zapisane, że mają oni obowiązek bieżącej współpracy z Sowietami. Jednak ludzie, którzy w służbach specjalnych PRL zajmowali wysokie stanowiska, do dziś forsują pogląd, że w dużej mierze byli wtedy niezależni. Mogli tak mówić, dopóki nie była znana instrukcja operacyjna. Teraz jest namacalny dowód, że kłamią. Czy można powiedzieć, że nie tylko przed rokiem 1989, ale i teraz jest koalicja ludzi z dawnych służb? Po 1989 r. niesłychanie istotnym momentem porozumienia służb był okres 2002-2005, a zwłaszcza współdziałanie, do którego doszło między ludźmi z dawnych służb na bazie jednej z firm prywatnych. Została ona utworzona przez najbardziej sowiecką część cywilnego wywiadu PRL. Istotną rolę odgrywa w niej Aleksander Makowski i ludzie dawnego Wydziału XI Departamentu I SB MSW PRL. Dla bezpieczeństwa państwa bardzo istotne jest, by rozstrzygnąć, jaką rolę w tym odgrywa ta właśnie firma i ludzie z nią związani. Zwłaszcza że ludzie ci podjęli działania mające na celu wprowadzenie w błąd prezydenta państwa i naszych sojuszników. A mieli ambicję przejęcia roli polskich służb na misjach i uzyskali w tej mierze wsparcie czynników oficjalnych. Gdyby nie raport o likwidacji WSI i prace Komisji Weryfikacyjnej, polskie wojska zostałyby uzależnione od tych mafijnych układów. Gdy więc dziś obserwuję ich wściekłość i nienawiść do mnie oraz oszczercze kampanie w mediach, mogę powiedzieć, że jest to miarą sukcesu, jaki odniosła Polska. Z pewnością można było przez ten rok działania SKW zrobić więcej, ale przynajmniej udało się zabezpieczyć polskie wojsko od tej mafii. Jak duże jest to środowisko i kto do niego należy? W centrum są ludzie z Wydziału XI Departamentu I SB MSW PRL, a po 2001 r. dołączyli do nich ludzie z dawnego II Zarządu Sztabu Generalnego, czyli wojskowego wywiadu sowieckiego w PRL. Większość z nich przeszła szkolenie w KGB lub w GRU. Są sprawni i groźni, zwłaszcza dziś, gdy mają oficjalne poparcie rządu. Trzeba też pamiętać, że dysponują wiedzą o agenturalnej współpracy wielu dzisiejszych dygnitarzy i mogą ich zaszantażować. Przecież sami ich kiedyś werbowali dla sowieckiej bezpieki, plasując swoją agenturę w środowiskach emigracyjnych, jak i w centrach kierowniczych polskiego podziemia niepodległościowego. Dlaczego ci dawni funkcjonariusze nadal mają tak duże wpływy? Siła tych ludzi wynika przede wszystkim z tego, że wielu z nich było na najważniejszych palcówkach zachodnich: w Stanach Zjednoczonych, Danii, Szwecji, RFN, Szwajcarii. Z tamtego czasu mają różnorodne znajomości i możliwości w różnych krajach zachodnich. Mają też pewną wiedzę związaną z agenturą, którą tam prowadzili. Czy teraz tę wiedzę wykorzystują? Tak. Najczęściej poprzez wywieranie wpływu na ludzi, którzy chcą na przykład otworzyć firmy na terenie Polski, a o których oni mają wiedzę z okresu, kiedy to jako rezydenci wywiadu PRL działali na terenie krajów, skąd pochodzą ci biznesmeni. Czy w tej chwili w grze uczestniczą ludzie, którzy po 1992 r., po gwałtownym odwołaniu rządu premiera Jana Olszewskiego, atakowali prawicę? Na szczęście dużo więcej wiemy o strukturze esbeckiego podziemia służb specjalnych. Mówię o "podziemiu", chociaż dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której rządzący politycy niedługo będą podziemiem, bo tak naprawdę w coraz większym stopniu to mafijno-esbeckie zaplecze determinuje kierunek działania Platformy Obywatelskiej, co widać gołym okiem. Są jeszcze do podziału "łupy", czyli przeznaczone do prywatyzacji przedsiębiorstwa. To są bardzo poważne zarzuty. Ale to prawda. Dawni funkcjonariusze służb PRL stanowią "infrastrukturę" części największych firm. Jest to konsekwencja tego, że w ich powstawaniu niebagatelną rolę odegrały firmy polonijne i ich centrale w latach 80. Przecież to nikt inny jak Jan Wejchert, szef ITI i współwłaściciel telewizji TVN, był przewodniczącym zrzeszenia firm polonijnych. Najbardziej znani biznesmeni swoje kariery zaczynali w firmach polonijnych. Jaki to ma związek z obecnymi wpływami ludzi z dawnych służb specjalnych? W końcowym okresie PRL nie było możliwe, by jakakolwiek spółka polonijna, nawet ta najmniejsza, mogła działać bez przyzwolenia Służby Bezpieczeństwa czy II Zarządu Sztabu Generalnego. Tam się też zresztą odbywała rywalizacja: jest taki meldunek z początku lat 80., w którym funkcjonariusze II Zarządu Sztabu Generalnego piszą do swojej centrali, że Służba Bezpieczeństwa ma już czterdzieści procent firm polonijnych, a "my mamy tylko dziesięć procent". Ostatecznie doszło do kontroli służb nad wszystkimi spółkami polonijnymi. Czy można postawić tezę, że są ludzie ze służb specjalnych, którzy pozostają w cieniu, lecz odgrywają potężną rolę w tych nieformalnych strukturach? Tak. Jednym z nich jest generał, który ostatnio wyszedł z cienia i można go oglądać w filmie o innym PRL-owskim szpiegu, Marianie Zacharskim. Przed 1989 r. był zastępcą szefa wywiadu Służby Bezpieczeństwa i zajmował się właśnie m.in. firmami polonijnymi oraz plasowaniem agentury gospodarczej i jej kontrolowaniem. Trzeba podkreślić, że równie duża jest jego wiedza: wie, kto skąd wziął pieniądze, jak powstały konkretne firmy. Co się stało, że ludzie, o których wiadomo, że są byłymi funkcjonariuszami służb specjalnych PRL, że wielu z nich przeszło sowieckie szkolenie lub wręcz byli szkoleni w Moskwie, że przed 1989 r. zaciekle zwalczali opozycję - teraz są kreowani niemal na bohaterów narodowych? Myślę, że jest to cena, jaką płaci Platforma Obywatelska za wsparcie w wyborach. Oni teraz żądają spłacenia rachunku: zrobili wszystko, by PO wygrała, a teraz chcą mieć z tego korzyści. Jakie? Zniszczenia Komisji Weryfikacyjnej i nowej służby kontrwywiadu, która pokazała, że jest skuteczną alternatywą dla ich monopolu. Chcą zniszczenia środowisk niepodległościowych, chcą zemsty i władzy. Ich wpływy wynikają z tego, że duża część wielkiego biznesu jest pochodzenia agenturalnego i w związku z tym oni znają te tajemnice. Na szczęście w procesach, jakie mi wytoczono, tajemnice te wychodzą na światło dzienne, jak np. kulisy ITI. Chcę podziękować panu Walterowi i Wejchertowi za ten proces: zrobił on więcej dla ujawnienia związków biznesu ze służbami niż sam raport. Dzięki wyrokowi sądu ujawnili i potwierdzili, że wskazanie na ich związki ze służbami było słuszne - to mnie sąd przyznał rację. Ale MON zawarł ugodę. To już była swobodna decyzja ministra Bogdana Klicha, który działa w ten sposób na szkodę państwa. Podobnie zachował się Andrzej Milczanowski po 1992 r. - nie czekając na wyroki sądu przepraszał osoby, które na mocy uchwały lustracyjnej znalazły się na liście agentów służb specjalnych PRL. Ale rozumiem, że minister Klich obawia się własnego zaplecza - przecież były szef WSI gen. Bojarski jest jednym z jego najbliższych współpracowników.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Podczas okresu 33% dziewczynek w Azji opuszcza lekcje May 23 16:18 2
Niemal nieustanny przyrost długu May 23 16:16 2
Tak kończą dzieci ruskich agentów wpływu May 23 15:54 10
Kacapia znów zasrywa Internet szpiegowskim malware May 23 15:52 1
Protesty w Sejmie 2014 i 2018 oczami kremlowskiej gazetki May 23 15:37 1
BOLEK i LOLEK w jednym stali domu, BOLEK na górze, a LOLEK na dole... May 23 15:37 1
Czesi nie chcą izraelskich radarów May 23 15:37 5
„Sprzedam siebie, mam 13 lat, sprzątam, gotuję, 500 zł – Katowice” – czyli co robią „nasze” dzieci na fejsbukowych grupach May 23 15:18 1
Chile: Zawieszono 14 księży podejrzanych o molestowanie May 23 15:15 1
Powstała nowa jednostka ABW May 23 13:56 1
obrona terytorialna, która reaguje szybciej niż profesjonalna armia May 23 13:56 1
kontynuacja długofalowej polityki ograniczania wpływów rosyjskich w Europie May 23 13:45 1
Realny wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu May 23 13:43 1
robią co tylko mogą, by zaatakować rząd PiS May 23 13:06 1
Zależy nam na polskiej własności, polskim kapitale, polskich przedsiębiorcach May 23 13:06 1
zostanie ono zastosowane jedynie w przypadku ataku Federacji Rosyjskiej May 23 13:06 1
Wałęsę cechuje brak odpowiedzialności w postępowaniu, głupota, cwaniactwo, cynizm i dwulicowość May 23 12:58 1
Wielu komentatorów zachwycało się rumuńską gospodarką May 23 11:52 4
Kapitalizmu w Polsce tak naprawdę nigdy nie było May 23 11:04 1
Odśmiecanie stadionów z ludzkich odpadów May 23 10:44 1
Maleje import gazu z kierunku wschodniego do Polski May 23 10:44 1
Sprzątanie stadionów z mafijnego bydła May 23 10:36 1
W jaki sposób dyskretnie prowadzić dialog, aby uzyskać potrzebne dane. May 23 10:24 1
JEBAC KURWE POLICJE May 23 08:42 53
O prorosyjskiej aktywności na terenie Polski May 23 08:03 6
Wrzutki dotyczące zdrowia prezesa Prawa i Sprawiedliwości May 23 07:36 2
Prorosyjska propaganda była przenoszona na media społecznościowe May 23 07:07 1
0E4F5F85C7A1BF4421763EF054B83E14 May 23 05:05 11
Tor 0.3.3.6 is released: a new stable series! May 23 02:03 1
Polakom w kraju się podoba - nie chcą emigrować! May 23 01:22 2
Zatrzymali pedofila, który nagrywał dziewczynkę korzystającą z toalety. May 23 01:03 2
Kaczyński się doigrał! Ojciec Tadeusz Rydzyk ma dość. Ma sam wystawić swoje listy do europarlamentu! May 22 20:39 17
Zamach terorystyczny - zabawa ? May 22 19:35 1
Miał za zadanie wejść do środka i zabić jak najwięcej żołnierzy wroga May 22 18:03 1
A w sejmie kremlowskie kurwy skamlają, że będą do nich strzelać... May 22 16:23 1
Nie Niemcy. Nie Rosjanie. Nie Amerykanie. Lecz Polacy. May 22 13:01 1
Poznańskie pamiątki przyjaźni polsko-radzieckiej May 22 12:48 2
Kto potrzebuje antysemitów? May 22 11:49 4
Szambo po raz kolejny wybiło w Gorszym Sorcie May 22 06:29 3
Wywiad USA ostrzega: Rosja będzie mogła zniszczyć dowolny cel na Ziemi! May 22 06:29 2
uwaga May 21 21:20 7
Nie wiem czemu lewaki tak bardzo wyśmiewają pizzagate May 21 21:10 5
Jak zostałem ekstremistą May 21 20:01 1
Żaden polityk nie ma zaufania większości obywateli May 21 19:57 1
„Kibol” zostanie wyłapany i ukarany. May 21 19:12 1
Udupianie ruskiego lenna May 21 19:02 3
Pruski dryl edukacyjny May 21 16:13 1
Tylko co to da biznesowi? Co ja z tego będę miał? May 21 14:45 5
Lenin potrafił uczyć się wytrwale i opanował cały program nauki szkoły wyższej May 21 14:09 2
Jak wygląda w praktyce przyjaźń Rosji May 21 12:47 1
Tego rodzaju przekręty nie mogły powstawać bez udziału samego państwa. May 21 12:47 1
Pomalowali Baumana. Stalinowca promowanego przez żydowskie centrum propagandy Polin May 21 09:02 1
UE wdraża zasady ograniczające anonimowość użytkowników kryptowalut May 21 08:49 5
Pojebany świat i polska prawdopodobnie w przyszłości blokada sieci tor May 20 21:25 1
Chcemy budować Polskę równych szans May 20 19:06 13
Sprzątanie gawnojedów w USA May 20 18:18 5
Znaleziony telefon a anonimowość May 20 15:55 4
Biedne osoby niepełnosprawne? Nie, kremlowskie dziwki i zielone ludziki. May 20 15:38 1
Putinowskie zielone ludziki w polskim Sejmie May 20 15:36 1
Dla gawnojedów, broniących "niezawisłych sędziów" May 20 14:30 9
Życie za kratami – 3 May 20 13:00 10
Ministerstwo Finansów napiera na zaostrzenie przepisów. Chcą odebrać możliwość zaskarżania decyzji o blokadzie pieniędzy May 20 06:00 1
Cwany lis Gowin przekazał nagrodę na swoją partię. Przy okazji złamał prawo? May 20 05:58 1
Jarosław Kaczyński wyłączony nawet na pół roku. W kolanie prezesa pojawiła się bakteria, przez którą może stracić nogę May 20 04:32 1
Dlaczego walka z gotówką jest tak ważna? May 19 20:10 1
Złapano kacapów May 19 20:08 1
Przeciwnik żydowskiej dominacji w USA zyskuje w sondażach May 19 19:37 18
Uderzył, szarpał, kopnął. Policja szuka mężczyzny, który znęcał się nad... May 19 15:17 3
Rozpracowano prokremlowskie kurwy w Polsce May 19 15:07 7
Jest praca w policji. Dla… informatyka May 19 14:56 2
Wabił na cukierki, prosił, żeby nikomu nie mówiła. 66-letni pedofil... May 19 14:39 4
Pan Antypiryn pyta dzieci May 19 11:47 5
Zdrajcy Polski - Jak Niemcy, Ukraińcy i Żydzi wbili nam we wrześniu 1939 r. nóż w plecy. May 19 09:30 4
Im więcej zwrócili mafii reprywatyzacyjnej, tym większe nagrody otrzymali od HGW May 19 08:43 1
najbogatsi powinni płacić więcej May 19 06:45 11
Najpierw było to dwóch komandosów z Formozy May 19 06:20 1
PCC do kryptowalut zniesiony ale dopiero od 13 lipca 2018 May 18 20:47 1
Zamiana kryptowalut bez PIT May 18 20:47 1
Wenezuelski raj na ziemi: jak żyje się w krajach pod "opieką" Rosji May 18 18:53 1
Ruska kurwa wyrzucona z Polski May 18 17:47 2
SVR udzieliła nagany kubańskim służbom, które chciały przejść do obozu USA May 18 17:46 1
Dlaczego ruskie kurwy w Polsce szczekają na CPK May 18 17:46 6
Pomysłowość przestępców nie zna granic May 18 16:59 1
Ksiądz Chrostowski przypomina patologie ”dialogu” religijnego z Żydami w III RP May 18 16:14 1
Rządzący finansują promowanie antypolonizmu May 18 15:20 1
Sprzątanie Ojczyzny z ruskich zielonych ludzików May 18 14:09 7
Licencja na mord rytualny May 18 13:50 1
Instruktor nauki jazdy umówił się na seks we Wrocławiu z 13-latką? Zasadzkę na mężczyznę przygotował łowca pedofili May 18 06:38 2
Jak ruskie trolle manipulują Polakami w sieci May 17 18:02 1
Bat na dupę putina May 17 13:54 1
Przez komuchów Gdańsk tonie w gównie May 17 12:39 1
Usuwanie wrogich dezinformacji z Muzeum Auschwitz May 17 12:38 1
Dziecięca prostytucja w przedwojennej Polsce May 17 11:13 4
Panslawizm - wielkie niezwyciężone państwo słowiańskie pod zarządem rosjan May 16 22:18 4
Kolejni żołnierze z USA niebawem trafią do Polski May 16 20:39 2
31-latek uniknął kary więzienia za dziecięcą pornografię May 16 17:44 1
Hamas stoi za tymi zamieszkami May 16 17:31 1
Sprzątanie Ukrainy z kacapskich dezinformatorów May 16 16:46 1
Poczta Polska uruchomiła bezpłatny dostępu do internetu May 16 15:59 1
„Polityka” atakuje i szkaluje dobre imię SKW May 16 15:09 1