Dawne służby chcą zemsty i władzy

BM-2cXXRZiVA8f1NM2WP15dcK3b7qyrTQsuX1
Jan 20 10:37 [raw]

Dawne służby chcą zemsty i władzy Rozmowa z Antonim Macierewiczem, byłym wiceministrem obrony narodowej nadzorującym prace Komisji Weryfikacyjnej i byłym szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego "Oni teraz żądają spłacenia rachunku: zrobili wszystko, by PO wygrała, a teraz chcą mieć z tego korzyści." Czy istnieje koalicja pomiędzy byłymi cywilnymi funkcjonariuszami służb specjalnych PRL a żołnierzami wywodzącymi się z Wojskowej Służby Wewnętrznej lub z II Zarządu Sztabu Generalnego? Tak, oczywiście. To wynik tego, co się stało w służbach sowieckich w okresie kiszczakowskim. Wtedy doszło do złamania wszystkich istniejących wcześniej podziałów. Po to właśnie Czesław Kiszczak, wcześniej m.in. szef WSW i wywiadu wojskowego, czyli II Zarządu Sztabu Generalnego, został mianowany szefem służb cywilnych. Jaki był cel konsolidacji tych służb? Kiszczak doprowadził do ich przemieszania i zjednoczenia w walce z opozycją. W jego gabinecie byli ludzie z WSW, którzy nadzorowali zarówno wywiad cywilny, jak i wojskowy i kontrwywiad. Krótko mówiąc, Kiszczak dokonał scalenia wszystkich służb i od tego czasu w istocie postępował proces ich ujednolicenia, mimo pewnego zróżnicowania i mimo pewnej odrębności sitwowej. Odrębności sitwowej? Tak, tradycja odrębności sitwowej wynikała m.in. ze struktury socjalnej i zadaniowej. Były tam nawet poszczególne oddziały, które się nienawidziły, ale nad tymi podziałami była i jest wspólna "czapa". Pozostaje jednak odrębność interesów. Handel bronią raczej był domeną służb wojskowych, chociaż służby cywilne też działały w tej dziedzinie i dochodziło do różnych zgrzytów. Skąd to wiadomo? Z raportu o weryfikacji WSI. Wiemy, że jak dochodziło do zasadniczych konfliktów między poszczególnymi sitwami cywilnymi i wojskowymi, to zwoływano wspólną naradę nieformalnych szefów poszczególnych układów. Znamy nazwiska ludzi, którzy w Polsce w mafijnych układach decydują o handlu bronią. Zresztą Czesław Kiszczak dokonał więcej daleko idących zmian, stąd taka nienawiść niektórych żołnierzy byłych Wojskowych Służb Informacyjnych do Komisji Weryfikacyjnej i do mnie osobiście. Jaki związek ma Czesław Kiszczak z raportem w sprawie weryfikacji WSI? W raporcie opublikowaliśmy instrukcję operacyjną wywiadu wojskowego, gdzie wprost jest powiedziane, że mają oni pracować na rzecz Sowietów: "wywiad wojskowy wykonuje swoje zadania współdziałając z organami wywiadu wojskowego państw Układu Warszawskiego". Wszystkie tezy o rzekomej niezależności służb specjalnych PRL są fałszywe, we wspomnianej instrukcji jest wyraźnie zapisane, że mają oni obowiązek bieżącej współpracy z Sowietami. Jednak ludzie, którzy w służbach specjalnych PRL zajmowali wysokie stanowiska, do dziś forsują pogląd, że w dużej mierze byli wtedy niezależni. Mogli tak mówić, dopóki nie była znana instrukcja operacyjna. Teraz jest namacalny dowód, że kłamią. Czy można powiedzieć, że nie tylko przed rokiem 1989, ale i teraz jest koalicja ludzi z dawnych służb? Po 1989 r. niesłychanie istotnym momentem porozumienia służb był okres 2002-2005, a zwłaszcza współdziałanie, do którego doszło między ludźmi z dawnych służb na bazie jednej z firm prywatnych. Została ona utworzona przez najbardziej sowiecką część cywilnego wywiadu PRL. Istotną rolę odgrywa w niej Aleksander Makowski i ludzie dawnego Wydziału XI Departamentu I SB MSW PRL. Dla bezpieczeństwa państwa bardzo istotne jest, by rozstrzygnąć, jaką rolę w tym odgrywa ta właśnie firma i ludzie z nią związani. Zwłaszcza że ludzie ci podjęli działania mające na celu wprowadzenie w błąd prezydenta państwa i naszych sojuszników. A mieli ambicję przejęcia roli polskich służb na misjach i uzyskali w tej mierze wsparcie czynników oficjalnych. Gdyby nie raport o likwidacji WSI i prace Komisji Weryfikacyjnej, polskie wojska zostałyby uzależnione od tych mafijnych układów. Gdy więc dziś obserwuję ich wściekłość i nienawiść do mnie oraz oszczercze kampanie w mediach, mogę powiedzieć, że jest to miarą sukcesu, jaki odniosła Polska. Z pewnością można było przez ten rok działania SKW zrobić więcej, ale przynajmniej udało się zabezpieczyć polskie wojsko od tej mafii. Jak duże jest to środowisko i kto do niego należy? W centrum są ludzie z Wydziału XI Departamentu I SB MSW PRL, a po 2001 r. dołączyli do nich ludzie z dawnego II Zarządu Sztabu Generalnego, czyli wojskowego wywiadu sowieckiego w PRL. Większość z nich przeszła szkolenie w KGB lub w GRU. Są sprawni i groźni, zwłaszcza dziś, gdy mają oficjalne poparcie rządu. Trzeba też pamiętać, że dysponują wiedzą o agenturalnej współpracy wielu dzisiejszych dygnitarzy i mogą ich zaszantażować. Przecież sami ich kiedyś werbowali dla sowieckiej bezpieki, plasując swoją agenturę w środowiskach emigracyjnych, jak i w centrach kierowniczych polskiego podziemia niepodległościowego. Dlaczego ci dawni funkcjonariusze nadal mają tak duże wpływy? Siła tych ludzi wynika przede wszystkim z tego, że wielu z nich było na najważniejszych palcówkach zachodnich: w Stanach Zjednoczonych, Danii, Szwecji, RFN, Szwajcarii. Z tamtego czasu mają różnorodne znajomości i możliwości w różnych krajach zachodnich. Mają też pewną wiedzę związaną z agenturą, którą tam prowadzili. Czy teraz tę wiedzę wykorzystują? Tak. Najczęściej poprzez wywieranie wpływu na ludzi, którzy chcą na przykład otworzyć firmy na terenie Polski, a o których oni mają wiedzę z okresu, kiedy to jako rezydenci wywiadu PRL działali na terenie krajów, skąd pochodzą ci biznesmeni. Czy w tej chwili w grze uczestniczą ludzie, którzy po 1992 r., po gwałtownym odwołaniu rządu premiera Jana Olszewskiego, atakowali prawicę? Na szczęście dużo więcej wiemy o strukturze esbeckiego podziemia służb specjalnych. Mówię o "podziemiu", chociaż dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której rządzący politycy niedługo będą podziemiem, bo tak naprawdę w coraz większym stopniu to mafijno-esbeckie zaplecze determinuje kierunek działania Platformy Obywatelskiej, co widać gołym okiem. Są jeszcze do podziału "łupy", czyli przeznaczone do prywatyzacji przedsiębiorstwa. To są bardzo poważne zarzuty. Ale to prawda. Dawni funkcjonariusze służb PRL stanowią "infrastrukturę" części największych firm. Jest to konsekwencja tego, że w ich powstawaniu niebagatelną rolę odegrały firmy polonijne i ich centrale w latach 80. Przecież to nikt inny jak Jan Wejchert, szef ITI i współwłaściciel telewizji TVN, był przewodniczącym zrzeszenia firm polonijnych. Najbardziej znani biznesmeni swoje kariery zaczynali w firmach polonijnych. Jaki to ma związek z obecnymi wpływami ludzi z dawnych służb specjalnych? W końcowym okresie PRL nie było możliwe, by jakakolwiek spółka polonijna, nawet ta najmniejsza, mogła działać bez przyzwolenia Służby Bezpieczeństwa czy II Zarządu Sztabu Generalnego. Tam się też zresztą odbywała rywalizacja: jest taki meldunek z początku lat 80., w którym funkcjonariusze II Zarządu Sztabu Generalnego piszą do swojej centrali, że Służba Bezpieczeństwa ma już czterdzieści procent firm polonijnych, a "my mamy tylko dziesięć procent". Ostatecznie doszło do kontroli służb nad wszystkimi spółkami polonijnymi. Czy można postawić tezę, że są ludzie ze służb specjalnych, którzy pozostają w cieniu, lecz odgrywają potężną rolę w tych nieformalnych strukturach? Tak. Jednym z nich jest generał, który ostatnio wyszedł z cienia i można go oglądać w filmie o innym PRL-owskim szpiegu, Marianie Zacharskim. Przed 1989 r. był zastępcą szefa wywiadu Służby Bezpieczeństwa i zajmował się właśnie m.in. firmami polonijnymi oraz plasowaniem agentury gospodarczej i jej kontrolowaniem. Trzeba podkreślić, że równie duża jest jego wiedza: wie, kto skąd wziął pieniądze, jak powstały konkretne firmy. Co się stało, że ludzie, o których wiadomo, że są byłymi funkcjonariuszami służb specjalnych PRL, że wielu z nich przeszło sowieckie szkolenie lub wręcz byli szkoleni w Moskwie, że przed 1989 r. zaciekle zwalczali opozycję - teraz są kreowani niemal na bohaterów narodowych? Myślę, że jest to cena, jaką płaci Platforma Obywatelska za wsparcie w wyborach. Oni teraz żądają spłacenia rachunku: zrobili wszystko, by PO wygrała, a teraz chcą mieć z tego korzyści. Jakie? Zniszczenia Komisji Weryfikacyjnej i nowej służby kontrwywiadu, która pokazała, że jest skuteczną alternatywą dla ich monopolu. Chcą zniszczenia środowisk niepodległościowych, chcą zemsty i władzy. Ich wpływy wynikają z tego, że duża część wielkiego biznesu jest pochodzenia agenturalnego i w związku z tym oni znają te tajemnice. Na szczęście w procesach, jakie mi wytoczono, tajemnice te wychodzą na światło dzienne, jak np. kulisy ITI. Chcę podziękować panu Walterowi i Wejchertowi za ten proces: zrobił on więcej dla ujawnienia związków biznesu ze służbami niż sam raport. Dzięki wyrokowi sądu ujawnili i potwierdzili, że wskazanie na ich związki ze służbami było słuszne - to mnie sąd przyznał rację. Ale MON zawarł ugodę. To już była swobodna decyzja ministra Bogdana Klicha, który działa w ten sposób na szkodę państwa. Podobnie zachował się Andrzej Milczanowski po 1992 r. - nie czekając na wyroki sądu przepraszał osoby, które na mocy uchwały lustracyjnej znalazły się na liście agentów służb specjalnych PRL. Ale rozumiem, że minister Klich obawia się własnego zaplecza - przecież były szef WSI gen. Bojarski jest jednym z jego najbliższych współpracowników.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Nawet socjaliści poparli rezolucję ws. wraku TU-154M. Oct 14 17:17 1
POLICJA - JEBAC KURWE Oct 14 16:36 45
Pomysł na zabawe - zamach terorystyczny ? Oct 14 15:22 38
Będzie symbolem nowoczesności, zieleni, sukcesu gospodarczego i otwartości Oct 14 10:53 1
Rosja to państwo zbójeckie Oct 14 10:49 1
żadnych przeszkód w fałszowaniu wyborów przez lokalne mafie nie będzie Oct 13 10:26 1
Kolejne dobre wieści dla gospodarki Oct 13 10:25 1
Rating dla Polski podwyższony Oct 13 10:24 1
Ruski złom kosmiczny się sypie Oct 13 02:42 14
W jakich miejscach Michnik rucha nieletnie siksy Oct 13 02:42 5
Rząd PiS broni Polski przed ACTA 2 Oct 13 02:42 1
Sankcje na Rosję są potrzebne Oct 13 02:42 1
Amerykańskie zaangażowanie na rzecz polskiego bezpieczeństwa jest niewzruszone Oct 13 02:42 3
Lubuskie. Amerykańscy wojskowi murzyni podejrzani o pobicie cywili! Jutro przyjdą będą gwałcić swymi ogromnymi czarnymi zaganiasami białe kobiety i dzieci, tak jak to robią w Japonii! Oct 13 02:41 1
Donald Trump o "szczególnej więzi" z Polakami. Oct 13 02:41 1
Kościół przeprasza i wycofuje zakaz "dotykania genitaliów dzieciom" przez księży Oct 13 02:41 1
Posiada bez zezwolenia broń palną Oct 13 02:41 1
Ofiara księdza pozwie Michalkiewicza za słowa o kurwa "Płakała, gdy to czytała" Oct 13 02:41 1
JAK SKW - OBCIAGA KUTASA. Oct 13 02:41 24
Kandydat do rady miasta Rzeszowa i jego wpisy w Social Media. Oct 13 02:40 1
Mobbing w Urzędzie Miasta Gdańska Oct 13 02:40 1
Iran zdycha z głodu - trwa grillowanie rosyjskiego lenna przez USA Oct 13 02:40 2
Świetne wieści dla polskiej gospodarki! Oct 13 02:39 1
Przyjęto dziś rezolucję wzywającą Rosję do zwrotu wraku Tu-154M Oct 13 02:38 1
Dochody z PIT,CIT,VAT i składki ZUS w ciągu 4 lat wzrosną o aż 147 mld zł Oct 13 02:37 1
Partia Putina chce wdrożyć donosicielstwo w szkołach Oct 13 02:37 1
Rosjanie podmienili skrzynki Tupolewa Oct 13 02:37 3
Problem religijnej nienawiści stosowanej coraz częściej wobec Chrześcijan i Żydów Oct 13 02:37 1
Ukraińcy pomogą Polsce w zwalczeniu ruskiej zielonej kurewki Oct 13 02:36 1
Nagrywał nagie dziewczynki. Tłumaczył to stresem wynikającym z ciężkiej pracy. Oct 13 02:36 1
Konstytucja Biznesu już działa Oct 13 02:35 1
Na tę inwestycję czekano latami Oct 13 02:35 1
O ponad 25%, czyli o około 7 mld zł wzrosły wpływy do budżetu państwa Oct 13 02:35 1
Wprost się stwierdza, że samolot uległ zniszczeniu na skutek eksplozji Oct 13 02:16 1
Człowiek, który od 26 lat żyje z tego, co dzieci nazbierają do skarbonek Oct 13 01:54 1
Wsparcie dla Polski w walce przeciwko unijnej mafii Oct 13 01:52 1
Broadcast List Oct 10 19:29 1
Zdemaskowani agenci wpływu wpadli we wściekłość i szaleją Oct 10 16:13 1
Prezydent wyszczał się na stalinowskich psuedosędziów Oct 10 16:13 1
Ruski agent wpływu dofinansowany przez Niemców Oct 10 15:10 1
W kołach gospodyń wiejskich działa zbyt mało młodych kobiet Oct 10 12:48 1
Ruscy dyplomaci to żule Oct 10 11:29 1
Aleksander Pietrow to naprawdę pracujący dla GRU wojskowy doktor Aleksandr Miszkin Oct 10 11:06 1
Kim jest OneAnother Oct 9 19:54 8
Wypłyną sekstaśmy Schetyny i Trzaskowskiego Oct 9 16:16 1
Chłopcy nie chcą podawać ręki dziewczynkom Oct 9 14:51 1
Polska odstąpi od planu Sorosa Oct 9 14:51 1
Ruska agentura stoi za warszwską mafią reprywatyzacyjną Oct 9 11:15 1
Ruska zielona kurewka porównuje Polskę... do Rosji Oct 9 11:14 1
To Kreml stoi za masową cyberprzestępczością w sieci Oct 9 11:13 1
Zapikselowane dziewczyny Oct 9 11:13 1
Wkrótce stałe bazy USA w Polsce Oct 9 11:12 1
Ruskie służby to złamasy i cieniasy Oct 9 11:12 1
Wielki postęp w rosyjskiej armii Oct 9 11:12 1
To Kreml steruje najazdem "uchodźców" na Europę Oct 9 10:56 1
Minister Antoni Macierewicz jest pierwszym od 2014 r. przedstawicielem Polski, którego zaproszono do udziału w wydarzeniu Oct 8 14:37 1
Ojcem chrzestnym wszystkich afer rządu PO-PSL był Tusk Oct 8 14:29 1
Sekta antyszczepionkowców Oct 8 12:44 1
Król elegancji umarł w łagrze Oct 8 12:44 1
Jedna zielona kurwa zaprosiła drugą zieloną kurwę Oct 8 12:44 1
Dogadywał się z Rosją w sprawie gazociągu? „To jest profesjonalny zdrajca” Oct 8 12:44 1
Wehrmacht: Trade weapons on OpenBazaar Oct 7 20:00 2
DDoS Service by Hades Oct 7 15:47 3
Odzyskamy Ukrainę z powrotem, czyli w granicach sprzed agresji Rosji Oct 6 09:01 1
Łowcy masonów i Ukraińców Oct 6 09:00 1
Grupa APT28, znana również jako Sofacy Group, ma powiązania z rosyjskimi władzami Oct 6 08:48 1
The Big Hack: How China Used a Tiny Chip to Infiltrate U.S. Companies Oct 5 11:18 1
Terroryści z ochroną sądów nadzwyczajnej kasty Oct 4 18:59 1
Rosja prowadzi na całym świecie kampanię cyberataków Oct 4 18:59 1
Rozmowa z ambasador USA w Polsce Oct 4 16:40 1
No i przykre, że dzisiaj sędziowie ich zwalniają Oct 4 16:22 1
Złośliwe działania wojska rosyjskiego w cyberprzestrzeni Oct 4 16:21 1
Ludzie zobaczą, czym tak naprawdę jest rosyjski rząd Oct 4 16:19 1
To trzeba wojnę w Albanii wywołać, no. Oct 4 16:19 1
Rosjanie żulami Internetu Oct 4 14:49 1
Kolejny krok w partnerstwie z USA Oct 4 14:48 1
Okazuje się, że rosyjski prokurator zajmował się jeszcze jedną ważną sprawą Oct 4 14:47 1
Przeciwko PiS protestują żałosne pijaczki Oct 4 12:13 1
9M729: Nierespektowanie przez Rosję jej międzynarodowych zobowiązań. Oct 4 12:05 5
UK Column News - 4th October 2018 Oct 4 12:04 1
Pierwotne źródło „kłamstwa smoleńskiego” Oct 4 11:46 1
Rosja stoi za masową cyberprzestępczością Oct 4 11:46 1
Rosjanie będą pracowali do śmierci. Oct 4 11:42 1
Kacapskie drgawki w temacie przekopu Mierzei Wiślanej Oct 4 11:42 1
Ścios okazał się „śpiochem” obudzonym we właściwym momencie przez swoich wodzirejów Oct 4 11:42 1
Kolejne mordy polityczne w Rosji Oct 4 11:30 1
Stargard. Fotograf molestował dzieci znajomych. Zdemaskowała go własna żona Oct 4 11:21 12
Miał być przełomem w walce z pedofilią. W jawnym rejestrze brakuje duchownych Oct 3 13:01 2
Utrzymujący się wzrost gospodarczy i wciąż spadające bezrobocie Oct 3 12:43 1
Radomir Szumełda zniesławił Młodzież Wszechpolską Oct 3 12:15 1
Doniesienia o rzekomo kompromitującej treści nagrania Mateusza Morawieckiego Oct 3 10:14 1
Mapa księży pedofilów i przestępców na tle seksualnym Oct 3 10:05 1
Sprzątanie MSZ z komunistycznej agentury Oct 2 16:06 1
Lista zostanie uzupełniona, bo kolejne ciekawe materiały są w opracowaniu Oct 2 11:35 1
Będą stałe bazy USA w Polsce – ale zwiększymy też armię Oct 2 11:35 1
Opracowano wykaz ponad 8 tys. przedwojennych nieruchomośc Oct 2 11:35 1
Strażacy i personel karetek pogotowia otrzymali kamizelki kuloodporne i paralizatory Oct 2 11:35 1
W sierpniu Polska już na 2 miejscu wśród krajów UE o najniższym poziomie bezrobocia Oct 2 11:35 1
Kukiz to jest klasyka esbeckiej roboty Oct 2 11:23 1
Głosuję na PiS w ciemno i bez zastanowienia Oct 1 15:35 1