Dawne służby chcą zemsty i władzy

BM-2cXXRZiVA8f1NM2WP15dcK3b7qyrTQsuX1
Jan 20 10:37

Dawne służby chcą zemsty i władzy Rozmowa z Antonim Macierewiczem, byłym wiceministrem obrony narodowej nadzorującym prace Komisji Weryfikacyjnej i byłym szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego "Oni teraz żądają spłacenia rachunku: zrobili wszystko, by PO wygrała, a teraz chcą mieć z tego korzyści." Czy istnieje koalicja pomiędzy byłymi cywilnymi funkcjonariuszami służb specjalnych PRL a żołnierzami wywodzącymi się z Wojskowej Służby Wewnętrznej lub z II Zarządu Sztabu Generalnego? Tak, oczywiście. To wynik tego, co się stało w służbach sowieckich w okresie kiszczakowskim. Wtedy doszło do złamania wszystkich istniejących wcześniej podziałów. Po to właśnie Czesław Kiszczak, wcześniej m.in. szef WSW i wywiadu wojskowego, czyli II Zarządu Sztabu Generalnego, został mianowany szefem służb cywilnych. Jaki był cel konsolidacji tych służb? Kiszczak doprowadził do ich przemieszania i zjednoczenia w walce z opozycją. W jego gabinecie byli ludzie z WSW, którzy nadzorowali zarówno wywiad cywilny, jak i wojskowy i kontrwywiad. Krótko mówiąc, Kiszczak dokonał scalenia wszystkich służb i od tego czasu w istocie postępował proces ich ujednolicenia, mimo pewnego zróżnicowania i mimo pewnej odrębności sitwowej. Odrębności sitwowej? Tak, tradycja odrębności sitwowej wynikała m.in. ze struktury socjalnej i zadaniowej. Były tam nawet poszczególne oddziały, które się nienawidziły, ale nad tymi podziałami była i jest wspólna "czapa". Pozostaje jednak odrębność interesów. Handel bronią raczej był domeną służb wojskowych, chociaż służby cywilne też działały w tej dziedzinie i dochodziło do różnych zgrzytów. Skąd to wiadomo? Z raportu o weryfikacji WSI. Wiemy, że jak dochodziło do zasadniczych konfliktów między poszczególnymi sitwami cywilnymi i wojskowymi, to zwoływano wspólną naradę nieformalnych szefów poszczególnych układów. Znamy nazwiska ludzi, którzy w Polsce w mafijnych układach decydują o handlu bronią. Zresztą Czesław Kiszczak dokonał więcej daleko idących zmian, stąd taka nienawiść niektórych żołnierzy byłych Wojskowych Służb Informacyjnych do Komisji Weryfikacyjnej i do mnie osobiście. Jaki związek ma Czesław Kiszczak z raportem w sprawie weryfikacji WSI? W raporcie opublikowaliśmy instrukcję operacyjną wywiadu wojskowego, gdzie wprost jest powiedziane, że mają oni pracować na rzecz Sowietów: "wywiad wojskowy wykonuje swoje zadania współdziałając z organami wywiadu wojskowego państw Układu Warszawskiego". Wszystkie tezy o rzekomej niezależności służb specjalnych PRL są fałszywe, we wspomnianej instrukcji jest wyraźnie zapisane, że mają oni obowiązek bieżącej współpracy z Sowietami. Jednak ludzie, którzy w służbach specjalnych PRL zajmowali wysokie stanowiska, do dziś forsują pogląd, że w dużej mierze byli wtedy niezależni. Mogli tak mówić, dopóki nie była znana instrukcja operacyjna. Teraz jest namacalny dowód, że kłamią. Czy można powiedzieć, że nie tylko przed rokiem 1989, ale i teraz jest koalicja ludzi z dawnych służb? Po 1989 r. niesłychanie istotnym momentem porozumienia służb był okres 2002-2005, a zwłaszcza współdziałanie, do którego doszło między ludźmi z dawnych służb na bazie jednej z firm prywatnych. Została ona utworzona przez najbardziej sowiecką część cywilnego wywiadu PRL. Istotną rolę odgrywa w niej Aleksander Makowski i ludzie dawnego Wydziału XI Departamentu I SB MSW PRL. Dla bezpieczeństwa państwa bardzo istotne jest, by rozstrzygnąć, jaką rolę w tym odgrywa ta właśnie firma i ludzie z nią związani. Zwłaszcza że ludzie ci podjęli działania mające na celu wprowadzenie w błąd prezydenta państwa i naszych sojuszników. A mieli ambicję przejęcia roli polskich służb na misjach i uzyskali w tej mierze wsparcie czynników oficjalnych. Gdyby nie raport o likwidacji WSI i prace Komisji Weryfikacyjnej, polskie wojska zostałyby uzależnione od tych mafijnych układów. Gdy więc dziś obserwuję ich wściekłość i nienawiść do mnie oraz oszczercze kampanie w mediach, mogę powiedzieć, że jest to miarą sukcesu, jaki odniosła Polska. Z pewnością można było przez ten rok działania SKW zrobić więcej, ale przynajmniej udało się zabezpieczyć polskie wojsko od tej mafii. Jak duże jest to środowisko i kto do niego należy? W centrum są ludzie z Wydziału XI Departamentu I SB MSW PRL, a po 2001 r. dołączyli do nich ludzie z dawnego II Zarządu Sztabu Generalnego, czyli wojskowego wywiadu sowieckiego w PRL. Większość z nich przeszła szkolenie w KGB lub w GRU. Są sprawni i groźni, zwłaszcza dziś, gdy mają oficjalne poparcie rządu. Trzeba też pamiętać, że dysponują wiedzą o agenturalnej współpracy wielu dzisiejszych dygnitarzy i mogą ich zaszantażować. Przecież sami ich kiedyś werbowali dla sowieckiej bezpieki, plasując swoją agenturę w środowiskach emigracyjnych, jak i w centrach kierowniczych polskiego podziemia niepodległościowego. Dlaczego ci dawni funkcjonariusze nadal mają tak duże wpływy? Siła tych ludzi wynika przede wszystkim z tego, że wielu z nich było na najważniejszych palcówkach zachodnich: w Stanach Zjednoczonych, Danii, Szwecji, RFN, Szwajcarii. Z tamtego czasu mają różnorodne znajomości i możliwości w różnych krajach zachodnich. Mają też pewną wiedzę związaną z agenturą, którą tam prowadzili. Czy teraz tę wiedzę wykorzystują? Tak. Najczęściej poprzez wywieranie wpływu na ludzi, którzy chcą na przykład otworzyć firmy na terenie Polski, a o których oni mają wiedzę z okresu, kiedy to jako rezydenci wywiadu PRL działali na terenie krajów, skąd pochodzą ci biznesmeni. Czy w tej chwili w grze uczestniczą ludzie, którzy po 1992 r., po gwałtownym odwołaniu rządu premiera Jana Olszewskiego, atakowali prawicę? Na szczęście dużo więcej wiemy o strukturze esbeckiego podziemia służb specjalnych. Mówię o "podziemiu", chociaż dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której rządzący politycy niedługo będą podziemiem, bo tak naprawdę w coraz większym stopniu to mafijno-esbeckie zaplecze determinuje kierunek działania Platformy Obywatelskiej, co widać gołym okiem. Są jeszcze do podziału "łupy", czyli przeznaczone do prywatyzacji przedsiębiorstwa. To są bardzo poważne zarzuty. Ale to prawda. Dawni funkcjonariusze służb PRL stanowią "infrastrukturę" części największych firm. Jest to konsekwencja tego, że w ich powstawaniu niebagatelną rolę odegrały firmy polonijne i ich centrale w latach 80. Przecież to nikt inny jak Jan Wejchert, szef ITI i współwłaściciel telewizji TVN, był przewodniczącym zrzeszenia firm polonijnych. Najbardziej znani biznesmeni swoje kariery zaczynali w firmach polonijnych. Jaki to ma związek z obecnymi wpływami ludzi z dawnych służb specjalnych? W końcowym okresie PRL nie było możliwe, by jakakolwiek spółka polonijna, nawet ta najmniejsza, mogła działać bez przyzwolenia Służby Bezpieczeństwa czy II Zarządu Sztabu Generalnego. Tam się też zresztą odbywała rywalizacja: jest taki meldunek z początku lat 80., w którym funkcjonariusze II Zarządu Sztabu Generalnego piszą do swojej centrali, że Służba Bezpieczeństwa ma już czterdzieści procent firm polonijnych, a "my mamy tylko dziesięć procent". Ostatecznie doszło do kontroli służb nad wszystkimi spółkami polonijnymi. Czy można postawić tezę, że są ludzie ze służb specjalnych, którzy pozostają w cieniu, lecz odgrywają potężną rolę w tych nieformalnych strukturach? Tak. Jednym z nich jest generał, który ostatnio wyszedł z cienia i można go oglądać w filmie o innym PRL-owskim szpiegu, Marianie Zacharskim. Przed 1989 r. był zastępcą szefa wywiadu Służby Bezpieczeństwa i zajmował się właśnie m.in. firmami polonijnymi oraz plasowaniem agentury gospodarczej i jej kontrolowaniem. Trzeba podkreślić, że równie duża jest jego wiedza: wie, kto skąd wziął pieniądze, jak powstały konkretne firmy. Co się stało, że ludzie, o których wiadomo, że są byłymi funkcjonariuszami służb specjalnych PRL, że wielu z nich przeszło sowieckie szkolenie lub wręcz byli szkoleni w Moskwie, że przed 1989 r. zaciekle zwalczali opozycję - teraz są kreowani niemal na bohaterów narodowych? Myślę, że jest to cena, jaką płaci Platforma Obywatelska za wsparcie w wyborach. Oni teraz żądają spłacenia rachunku: zrobili wszystko, by PO wygrała, a teraz chcą mieć z tego korzyści. Jakie? Zniszczenia Komisji Weryfikacyjnej i nowej służby kontrwywiadu, która pokazała, że jest skuteczną alternatywą dla ich monopolu. Chcą zniszczenia środowisk niepodległościowych, chcą zemsty i władzy. Ich wpływy wynikają z tego, że duża część wielkiego biznesu jest pochodzenia agenturalnego i w związku z tym oni znają te tajemnice. Na szczęście w procesach, jakie mi wytoczono, tajemnice te wychodzą na światło dzienne, jak np. kulisy ITI. Chcę podziękować panu Walterowi i Wejchertowi za ten proces: zrobił on więcej dla ujawnienia związków biznesu ze służbami niż sam raport. Dzięki wyrokowi sądu ujawnili i potwierdzili, że wskazanie na ich związki ze służbami było słuszne - to mnie sąd przyznał rację. Ale MON zawarł ugodę. To już była swobodna decyzja ministra Bogdana Klicha, który działa w ten sposób na szkodę państwa. Podobnie zachował się Andrzej Milczanowski po 1992 r. - nie czekając na wyroki sądu przepraszał osoby, które na mocy uchwały lustracyjnej znalazły się na liście agentów służb specjalnych PRL. Ale rozumiem, że minister Klich obawia się własnego zaplecza - przecież były szef WSI gen. Bojarski jest jednym z jego najbliższych współpracowników.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Haker poszukiwany przez FBI wpadł w ręce CBŚP! Feb 24 21:50 5
JEBAC KURWE POLICJE Feb 24 18:03 58
323JEBAC KURWE POLICJE Feb 24 18:01 1
Młody ksiądz z Podlasia trzykrotnie zgwałcił dziewczynkę. Podstępem... Feb 24 17:21 9
ZAKAZANY OWOC Feb 24 17:06 1
Max O'Connor Feb 24 17:00 1
http://33xtkivab2nthghe.onion/7uim34gdxs5z6b5l72nbji7ste Feb 24 08:36 1
Hollywood to zinstytucjonalizowana pedofilia Feb 24 04:28 6
322JEBAC KURWE POLICJE Feb 23 18:08 1
Wałbrzych: areszt dla dziadka za gwałt na wnuczce Feb 23 17:34 1
Czemu Linux jest lepszy? Feb 23 16:07 12
321JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 23 15:57 1
320JEBAC KURWE POLICJE Feb 23 14:41 1
Dość kłamstw! Feb 23 14:27 1
Podobno PiS nie rozlicza komuchów... Feb 23 14:26 1
Tezy rosyjskiej agentury Feb 23 14:26 1
Bitmessage: 7 na 8 podłączonych klientów ciągle używa wersji 0.6.2. Feb 23 13:15 8
Wikariusz z Wielączy miał na komputerze nagrania z nagimi nastolatkami. Feb 23 13:10 6
319JEBAC KURWE POLICJE Feb 23 09:47 1
U księdza znaleziono pedofilskie zdjęcia i filmy. Z ukrycia nagrywał dzieci w przebieralniach Feb 23 09:03 5
BTC Feb 23 05:51 9
318JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 22 18:28 1
Kondolencje, dzieciaki... Feb 22 17:22 45
Przepowiednia dla Polski Feb 22 17:17 3
Mity globalnego Internetu Feb 22 16:23 1
14-letnia siostra ogląda filmy porno! Feb 22 16:10 17
Masakra zielonych ludzików Feb 22 15:50 13
Odpowiedź na kłamliwe zarzuty pod adresem Polski Feb 22 12:42 1
Wiadomo, kto stoi za antyamerykańskimi haslami "narodowców" Feb 22 12:41 1
316JEBAC KURWE POLICJE Feb 22 11:10 1
Zamach terorystyczny - czy pomysł na zabawe ? Feb 22 10:58 4
NSA wydał zgodę by Sanepid terroryzował rodziców Feb 21 20:00 1
Ukazał się raport o przystępności języka tekstów urzędowych w internecie Feb 21 19:55 1
Agent Dudaczewski przekazał armię polską w ręce Rosji Feb 21 16:19 1
Lepiej dłużej nie drażnić Trumpa Feb 21 16:17 1
Dokładnie widać spotkanie kpt. Arkadiusza Protasiuka z gen. Andrzejem Błasikiem Feb 21 16:15 1
Zróbcie coś dobrego Feb 21 16:14 1
315JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 21 14:45 1
Co wybitni specjaliści z USA zrobią z wirtualnym modelem Tu-154 Feb 21 12:13 1
Izrael powinien wiedzieć, że nie jest właścicielem pamięci o Zagładzie Feb 21 12:12 1
Żydzi i ich niechlubna rola w Holocauście własnego narodu Feb 21 12:12 1
Rosyjskie kłamstwa w sporze o Holocaust Feb 21 12:07 1
"Nie ma Dudy, rządzi Dudaczewski" Feb 21 12:06 1
Bergman opowiedział historię swojej matki. Internauci wytykają mu kłamstwo. Feb 21 12:04 1
Hurra, Tor jest "bezpieczniejszy" dzięki przejściu na ECC! Feb 21 08:01 6
Ukryta usługa w Torze Feb 20 23:58 5
314JEBAC KURWE POLICJE Feb 20 17:22 1
Bat na podatkowych złodziei Feb 20 15:25 1
Chcą zastraszyć specjalistów z USA Feb 20 13:27 1
Narodowcy tradycyjnie realizują plany Kremla Feb 20 13:26 1
Żeście komunistów pokonali? Feb 20 13:18 1
Mentalność niepodległościowa wyparła postkolonialną Feb 20 13:09 1
313JEBAC KURWE POLICJE Feb 20 11:19 1
Podatki to kradzież Feb 20 08:24 31
Windows Feb 19 21:10 3
312JEBAC KURWE POLICJE Feb 19 19:17 1
Czy Bitmessage może się zatkać? Feb 19 18:14 46
311JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 19 10:09 1
Bitmessage Android Feb 19 01:12 4
Policja znów zabiera komputery za udostępnianie "Drogówki". Feb 19 01:07 2
Pozytywna pedofilia - czyli polscy pedofile kontratakuja Feb 19 01:06 2
Opowiem kawał: Dlaczego na Bitcoin nie ma jeszcze bańki? Feb 19 00:49 10
Oblał kota ropą i podpalił. Kotek żyje i trafił do centrum adopcyjnego Feb 18 18:43 3
310JEBAC KURWE POLICJE Feb 18 18:19 1
Biskupi ukrywają liczbę księży pedofilów. "Boją się wypłaty odszkodowań". Feb 18 09:09 5
309JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 18 07:59 1
PiS daje nowe uprawnienia kolejnej służbie Feb 17 22:44 34
konstytucja Feb 17 21:12 1
Zautomatyzowane uliczne piractwo bez płyt: w Afryce wystarczy pendrive Feb 17 18:29 1
Komisja EU zleciła raport o skutkach piractwa... Wyniki skrzętnie ukryła. Feb 17 18:23 1
308JEBAC KURWE POLICJE Feb 17 15:15 1
Pirackie oprogramowanie w urzędach. Jaka jest skala procederu? Feb 17 14:20 137
Ulepszone wersje ataków na procesory zignorują sprzętowe zabezpieczenia Feb 17 11:09 5
307JEBAC KURWE POLICJE Feb 17 10:19 1
Nasz wróg - państwo Feb 17 08:37 2
HIRE A HACKER/DELETE BAD CREDIT Feb 17 08:12 1
Waluta wirtualna to nie pieniądz Feb 16 20:17 2
[chan] polkowice Feb 16 19:29 7
Kwietniowe Ubuntu w wersji minimalistycznej: desktop i przeglądarka Feb 16 19:20 1
NBP wydał prawie 100tys złotych na youtuberów krytykujących kryptowaluty! Feb 16 19:12 3
PIS zakaże Bitcoin w Polsce - LOL - Ciekawe JAK? Feb 16 18:21 17
306JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 16 09:49 1
"Tak" dla prywatności, "nie" dla legalnego policyjnego podglądactwa Feb 16 06:59 4
Ofiara aktualizacji pozwała Microsoft: płać i płacz, albo daj zainstalować Windows 7 Feb 15 20:54 9
Pieniądze za nadgodziny nie trafią do ręki pracownika, a na konta pracownicze? Dostęp do nich będzie ograniczony… Feb 15 20:29 2
Seks z nieletnimi prostytutkami, kłamstwa i pieniądze – a to wszystko pod płaszczykiem pomocy charytatywnej na Haiti Feb 15 19:33 7
Broda,Klepuch i inni Feb 15 19:17 43
Kto obroni nas przed policją? Feb 15 17:49 1
305JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 15 11:27 1
304JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 15 10:39 1
Linux Kernel Runtime Guard – ochrona przed (jeszcze) nieznanymi exploitami Feb 14 20:36 1
najtrudniejsza do zrozumienia wojna w historii świata Feb 14 18:08 1
Masowe szpiegowanie społeczeństw Feb 14 17:40 1
Zakaz dorabiania do etatu – kolejne propozycje z nowego kodeksu pracy... Feb 14 17:39 4
bitmessage launches cmd and then powershell Feb 14 15:25 11
303JEBAC KURWE POLICJE Feb 14 11:53 1
302JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 14 09:43 1
301JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 14 09:32 1
Rosjanie przyłapani na kopaniu Bitcoina na superkomputerze ośrodka... Feb 13 21:30 2
VLC 3.0 już dostępny! Jest wsparcie dla HDR i Chromecast Feb 13 20:35 1