Dawne służby chcą zemsty i władzy

BM-2cXXRZiVA8f1NM2WP15dcK3b7qyrTQsuX1
Jan 20 10:37 [raw]

Dawne służby chcą zemsty i władzy Rozmowa z Antonim Macierewiczem, byłym wiceministrem obrony narodowej nadzorującym prace Komisji Weryfikacyjnej i byłym szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego "Oni teraz żądają spłacenia rachunku: zrobili wszystko, by PO wygrała, a teraz chcą mieć z tego korzyści." Czy istnieje koalicja pomiędzy byłymi cywilnymi funkcjonariuszami służb specjalnych PRL a żołnierzami wywodzącymi się z Wojskowej Służby Wewnętrznej lub z II Zarządu Sztabu Generalnego? Tak, oczywiście. To wynik tego, co się stało w służbach sowieckich w okresie kiszczakowskim. Wtedy doszło do złamania wszystkich istniejących wcześniej podziałów. Po to właśnie Czesław Kiszczak, wcześniej m.in. szef WSW i wywiadu wojskowego, czyli II Zarządu Sztabu Generalnego, został mianowany szefem służb cywilnych. Jaki był cel konsolidacji tych służb? Kiszczak doprowadził do ich przemieszania i zjednoczenia w walce z opozycją. W jego gabinecie byli ludzie z WSW, którzy nadzorowali zarówno wywiad cywilny, jak i wojskowy i kontrwywiad. Krótko mówiąc, Kiszczak dokonał scalenia wszystkich służb i od tego czasu w istocie postępował proces ich ujednolicenia, mimo pewnego zróżnicowania i mimo pewnej odrębności sitwowej. Odrębności sitwowej? Tak, tradycja odrębności sitwowej wynikała m.in. ze struktury socjalnej i zadaniowej. Były tam nawet poszczególne oddziały, które się nienawidziły, ale nad tymi podziałami była i jest wspólna "czapa". Pozostaje jednak odrębność interesów. Handel bronią raczej był domeną służb wojskowych, chociaż służby cywilne też działały w tej dziedzinie i dochodziło do różnych zgrzytów. Skąd to wiadomo? Z raportu o weryfikacji WSI. Wiemy, że jak dochodziło do zasadniczych konfliktów między poszczególnymi sitwami cywilnymi i wojskowymi, to zwoływano wspólną naradę nieformalnych szefów poszczególnych układów. Znamy nazwiska ludzi, którzy w Polsce w mafijnych układach decydują o handlu bronią. Zresztą Czesław Kiszczak dokonał więcej daleko idących zmian, stąd taka nienawiść niektórych żołnierzy byłych Wojskowych Służb Informacyjnych do Komisji Weryfikacyjnej i do mnie osobiście. Jaki związek ma Czesław Kiszczak z raportem w sprawie weryfikacji WSI? W raporcie opublikowaliśmy instrukcję operacyjną wywiadu wojskowego, gdzie wprost jest powiedziane, że mają oni pracować na rzecz Sowietów: "wywiad wojskowy wykonuje swoje zadania współdziałając z organami wywiadu wojskowego państw Układu Warszawskiego". Wszystkie tezy o rzekomej niezależności służb specjalnych PRL są fałszywe, we wspomnianej instrukcji jest wyraźnie zapisane, że mają oni obowiązek bieżącej współpracy z Sowietami. Jednak ludzie, którzy w służbach specjalnych PRL zajmowali wysokie stanowiska, do dziś forsują pogląd, że w dużej mierze byli wtedy niezależni. Mogli tak mówić, dopóki nie była znana instrukcja operacyjna. Teraz jest namacalny dowód, że kłamią. Czy można powiedzieć, że nie tylko przed rokiem 1989, ale i teraz jest koalicja ludzi z dawnych służb? Po 1989 r. niesłychanie istotnym momentem porozumienia służb był okres 2002-2005, a zwłaszcza współdziałanie, do którego doszło między ludźmi z dawnych służb na bazie jednej z firm prywatnych. Została ona utworzona przez najbardziej sowiecką część cywilnego wywiadu PRL. Istotną rolę odgrywa w niej Aleksander Makowski i ludzie dawnego Wydziału XI Departamentu I SB MSW PRL. Dla bezpieczeństwa państwa bardzo istotne jest, by rozstrzygnąć, jaką rolę w tym odgrywa ta właśnie firma i ludzie z nią związani. Zwłaszcza że ludzie ci podjęli działania mające na celu wprowadzenie w błąd prezydenta państwa i naszych sojuszników. A mieli ambicję przejęcia roli polskich służb na misjach i uzyskali w tej mierze wsparcie czynników oficjalnych. Gdyby nie raport o likwidacji WSI i prace Komisji Weryfikacyjnej, polskie wojska zostałyby uzależnione od tych mafijnych układów. Gdy więc dziś obserwuję ich wściekłość i nienawiść do mnie oraz oszczercze kampanie w mediach, mogę powiedzieć, że jest to miarą sukcesu, jaki odniosła Polska. Z pewnością można było przez ten rok działania SKW zrobić więcej, ale przynajmniej udało się zabezpieczyć polskie wojsko od tej mafii. Jak duże jest to środowisko i kto do niego należy? W centrum są ludzie z Wydziału XI Departamentu I SB MSW PRL, a po 2001 r. dołączyli do nich ludzie z dawnego II Zarządu Sztabu Generalnego, czyli wojskowego wywiadu sowieckiego w PRL. Większość z nich przeszła szkolenie w KGB lub w GRU. Są sprawni i groźni, zwłaszcza dziś, gdy mają oficjalne poparcie rządu. Trzeba też pamiętać, że dysponują wiedzą o agenturalnej współpracy wielu dzisiejszych dygnitarzy i mogą ich zaszantażować. Przecież sami ich kiedyś werbowali dla sowieckiej bezpieki, plasując swoją agenturę w środowiskach emigracyjnych, jak i w centrach kierowniczych polskiego podziemia niepodległościowego. Dlaczego ci dawni funkcjonariusze nadal mają tak duże wpływy? Siła tych ludzi wynika przede wszystkim z tego, że wielu z nich było na najważniejszych palcówkach zachodnich: w Stanach Zjednoczonych, Danii, Szwecji, RFN, Szwajcarii. Z tamtego czasu mają różnorodne znajomości i możliwości w różnych krajach zachodnich. Mają też pewną wiedzę związaną z agenturą, którą tam prowadzili. Czy teraz tę wiedzę wykorzystują? Tak. Najczęściej poprzez wywieranie wpływu na ludzi, którzy chcą na przykład otworzyć firmy na terenie Polski, a o których oni mają wiedzę z okresu, kiedy to jako rezydenci wywiadu PRL działali na terenie krajów, skąd pochodzą ci biznesmeni. Czy w tej chwili w grze uczestniczą ludzie, którzy po 1992 r., po gwałtownym odwołaniu rządu premiera Jana Olszewskiego, atakowali prawicę? Na szczęście dużo więcej wiemy o strukturze esbeckiego podziemia służb specjalnych. Mówię o "podziemiu", chociaż dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której rządzący politycy niedługo będą podziemiem, bo tak naprawdę w coraz większym stopniu to mafijno-esbeckie zaplecze determinuje kierunek działania Platformy Obywatelskiej, co widać gołym okiem. Są jeszcze do podziału "łupy", czyli przeznaczone do prywatyzacji przedsiębiorstwa. To są bardzo poważne zarzuty. Ale to prawda. Dawni funkcjonariusze służb PRL stanowią "infrastrukturę" części największych firm. Jest to konsekwencja tego, że w ich powstawaniu niebagatelną rolę odegrały firmy polonijne i ich centrale w latach 80. Przecież to nikt inny jak Jan Wejchert, szef ITI i współwłaściciel telewizji TVN, był przewodniczącym zrzeszenia firm polonijnych. Najbardziej znani biznesmeni swoje kariery zaczynali w firmach polonijnych. Jaki to ma związek z obecnymi wpływami ludzi z dawnych służb specjalnych? W końcowym okresie PRL nie było możliwe, by jakakolwiek spółka polonijna, nawet ta najmniejsza, mogła działać bez przyzwolenia Służby Bezpieczeństwa czy II Zarządu Sztabu Generalnego. Tam się też zresztą odbywała rywalizacja: jest taki meldunek z początku lat 80., w którym funkcjonariusze II Zarządu Sztabu Generalnego piszą do swojej centrali, że Służba Bezpieczeństwa ma już czterdzieści procent firm polonijnych, a "my mamy tylko dziesięć procent". Ostatecznie doszło do kontroli służb nad wszystkimi spółkami polonijnymi. Czy można postawić tezę, że są ludzie ze służb specjalnych, którzy pozostają w cieniu, lecz odgrywają potężną rolę w tych nieformalnych strukturach? Tak. Jednym z nich jest generał, który ostatnio wyszedł z cienia i można go oglądać w filmie o innym PRL-owskim szpiegu, Marianie Zacharskim. Przed 1989 r. był zastępcą szefa wywiadu Służby Bezpieczeństwa i zajmował się właśnie m.in. firmami polonijnymi oraz plasowaniem agentury gospodarczej i jej kontrolowaniem. Trzeba podkreślić, że równie duża jest jego wiedza: wie, kto skąd wziął pieniądze, jak powstały konkretne firmy. Co się stało, że ludzie, o których wiadomo, że są byłymi funkcjonariuszami służb specjalnych PRL, że wielu z nich przeszło sowieckie szkolenie lub wręcz byli szkoleni w Moskwie, że przed 1989 r. zaciekle zwalczali opozycję - teraz są kreowani niemal na bohaterów narodowych? Myślę, że jest to cena, jaką płaci Platforma Obywatelska za wsparcie w wyborach. Oni teraz żądają spłacenia rachunku: zrobili wszystko, by PO wygrała, a teraz chcą mieć z tego korzyści. Jakie? Zniszczenia Komisji Weryfikacyjnej i nowej służby kontrwywiadu, która pokazała, że jest skuteczną alternatywą dla ich monopolu. Chcą zniszczenia środowisk niepodległościowych, chcą zemsty i władzy. Ich wpływy wynikają z tego, że duża część wielkiego biznesu jest pochodzenia agenturalnego i w związku z tym oni znają te tajemnice. Na szczęście w procesach, jakie mi wytoczono, tajemnice te wychodzą na światło dzienne, jak np. kulisy ITI. Chcę podziękować panu Walterowi i Wejchertowi za ten proces: zrobił on więcej dla ujawnienia związków biznesu ze służbami niż sam raport. Dzięki wyrokowi sądu ujawnili i potwierdzili, że wskazanie na ich związki ze służbami było słuszne - to mnie sąd przyznał rację. Ale MON zawarł ugodę. To już była swobodna decyzja ministra Bogdana Klicha, który działa w ten sposób na szkodę państwa. Podobnie zachował się Andrzej Milczanowski po 1992 r. - nie czekając na wyroki sądu przepraszał osoby, które na mocy uchwały lustracyjnej znalazły się na liście agentów służb specjalnych PRL. Ale rozumiem, że minister Klich obawia się własnego zaplecza - przecież były szef WSI gen. Bojarski jest jednym z jego najbliższych współpracowników.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Dziękujemy wam, debile antyszczepionkowcy! Jan 16 19:25 1
JEBAĆ KURWE - POLICJE Jan 16 18:44 21
JAK SKW OBCIAGA KUTASA :) Jan 16 17:58 82
Pomysł na zabawe - zamach terorystyczny ? Jan 16 17:23 19
Kto go odwiedzał spoza zakładu karnego na tzw. widzeniach ? Jan 16 17:01 1
temat kiboli Jan 16 13:39 1
Polska Rzeczpospolita Bananowa im. Adamowicza Jan 16 12:11 1
Rząd powinien zrezygnować z Huawei Jan 15 19:02 1
Ponad połowa Rosjan chce dymisji rządu Jan 15 16:57 1
Lecha nie ma, ale został ten drugi Jan 15 16:57 1
Ty chamie, polski chamie! Jan 15 15:31 1
Paweł "Santo Subito" Adamowicz i jego brudne sprawki Jan 15 15:31 1
B.L.O.S. Jan 15 15:11 1
Remington 760 sprzedany Jan 15 13:27 1
Gangsterskie porachunki w Gdańsku: złodziej wsadził kosę złodziejowi Jan 15 13:20 5
JAK SKW - OBCIAGA KUTASA . :) Jan 15 13:08 67
Sprzątanie Polski z chińskich gówien z backdoorami Jan 14 19:32 1
Dobre wiadomości dla Polski i Gdańska! Jan 14 15:49 4
Tak naprawdę to PRL nigdy się nie skończył Jan 14 15:21 1
Czy tamte zastrzelone dziki były gorsze? Jan 14 15:16 1
Brudziński grozi internautom. Pokażmy mu kto jest silniejszy! Jan 14 12:35 1
Polski rząd rozważa rezygnację z urządzeń mobilnych chińskich marek Jan 14 12:35 1
Obecność w Polsce bazy wojsk USA wzmocni bezpieczeństwo w całym regionie Jan 14 12:20 1
Pijani piloci, brzoza i „Pierwszy Pasażer” Jan 13 18:53 1
Ludzie odchodzą, środowisko pozostaje. Jan 13 18:49 1
Zsowietyzowane Szwaby wzięte za mordy przez USA Jan 13 17:24 1
Huawei is a Chinese intelligence front Jan 13 14:47 1
Niemieckie służby atakują Michała Rachonia Jan 13 11:36 1
Sprzedam Remington 760 Jan 13 10:42 1
Za wszelką cenę chcą zablokować polską inwestycję Jan 13 10:37 1
spacer Jan 13 01:51 7
Firma Huawei powinna zostać wykluczona z polskiego rynku Jan 13 01:49 2
UWAGA: Wrogowie Polski próbują wymusić wprowadzenie euro! Jan 13 01:49 2
Brudasy gwałcą dziewczynki Jan 12 23:21 1
Ataki nożowników są w Niemczech coraz częstsze. Jan 12 23:21 1
Ruska dziwka Krzysztof Bosak chciałby szkody dla Polski Jan 12 20:57 1
PISowskie debile łatwe do manipulacji Jan 12 16:34 5
Komisja Burdenki i kłamstwo katyńskie Jan 12 09:28 1
W momencie zagrożenia życia należy zadzwonić Jan 11 21:39 3
Czym jest UE? Jan 11 21:39 1
Ruska agentura szczeka na Andruszkiewicza Jan 11 20:51 1
Monaro router kovri (i2p) Jan 11 19:46 1
Nowe materiały ws. zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki Jan 11 19:34 1
Zapraszamy na polskie forum wywrotowe Jan 11 19:10 4
Nie cierpię propagandy Jan 11 18:56 2
gowno p2p Jan 11 18:37 8
Uprawiałam seks z Murzynem Jan 11 17:35 1
Pijaczek Kukiz i dziadunio Korwin Jan 11 17:35 1
Kelebija-Tompa i Horgosz-Roeszke Jan 11 17:21 1
Ruskie zielone ludzki a Afryce Jan 10 18:50 1
Zboczeńcy zagrażają naszym dzieciom Jan 10 18:44 1
sprawdzony kod Jan 10 17:00 6
Elysium is back! Jan 10 12:19 3
UWAGA: Osłabienie Tora na życzenie służb dodane w najnowszej wersji! Jan 9 15:30 1
polityczne akty zgonu Jan 9 14:49 1
kto zawiadamia o przestępstwie, wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega karze od grzywny do dwóch lat więzienia Jan 9 14:49 1
Porywacze domagają się 9 mln euro w wirtualnej kryptowalucie monero Jan 9 14:43 1
Jak bezpiecznie publikować materiały? Jak zacząć sprzedawać materiały? Jan 9 11:50 4
Akasha Project Jan 9 11:44 1
JEBAC - KURWE POLICJE Jan 9 10:28 25
Jaki offshoreowy VPN polecacie ? Jan 9 00:40 1
sleep 2019 Jan 9 00:13 11
cisza na kanale Jan 9 00:13 3
Tak testowano na nich szczepionki Jan 9 00:10 2
Trwa na mnie nagonka Jan 8 23:47 2
Podwyżek cen prądu nie będzie Jan 7 17:02 1
brednie o „upaińcach” i „usraelu” Jan 7 16:59 1
Ocena relacji polsko-żydowskich Jan 7 15:46 1
JEŚLI NIE CHCECIE STRACIĆ OJCZYZNY NA ZAWSZE, WSPIERAJCIE DOBRĄ ZMIANĘ. DRUGIEJ SZANSY NIE BĘDZIE. Jan 7 15:28 1
JEBAĆ KURWE - POLICJE Jan 7 13:11 1
Posunął się zbyt daleko Jan 7 12:49 1
zabarykadowała się w pokoju, z którego nie wyjdzie Jan 7 12:48 1
Ostatni krok do niezależności Cerkwi na Ukrainie Jan 6 14:07 1
podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat i zabranie z OFE ponad 150 mld zł Jan 6 11:48 1
zawładnąć ludźmi przez podcinanie ich korzeni Jan 6 11:47 1
Falanga - wielbiciele Putina Jan 5 20:54 1
Falanga - polskojęzyczne ruskie zielone kurewki prowokują na Ukrainie Jan 5 20:51 1
To wy wywindowaliście to bydlę na piedestał Jan 5 19:38 1
zagrożeniem dla Europy nie są populiści Jan 5 17:16 1
Rosja znowu dokonuje prestępstw w sieci Jan 5 17:14 1
Demontaż wplywów Rosji w kościele prawosławnym Jan 5 11:58 1
odpowiedź na agresję Rosji Jan 5 11:57 1
Skąd się wziął słynny antysemityzm Polaków? Jan 4 17:02 1
Rosysjki agent wpływu w Cytadeli Warszawskiej Jan 4 16:41 1
Portret bohaterskiego obrońcy konstytucji Jan 4 16:41 1
Ruskie marionetki Korwin i Bosak plują na Andruszkiewicza Jan 4 16:39 1
pozorność i ułomność polskiej suwerenności Jan 4 13:07 1
histeryczne reakcje islamofobiczne i rasistowskie Jan 4 13:02 1
ilu nas jest Jan 4 11:30 2
Brazylia zaszczepiona przeciwko Imperium Zła Jan 4 10:08 1
Nie Andruszkiewicza gnoją, ale Polskę Jan 4 10:07 1
I po co liżecie dupę Rosji, narodowcy? Jan 4 10:07 1
Rosyjski atak na narodowców Jan 4 10:06 1
Tusk reprezentuje w UE Niemcy Jan 4 10:04 1
czyli teraz w tym kraju sowieckim można iść do pierdla za konto na facebooku? Jan 3 23:24 2
O diabelskich źródłach komunizmu. Stalin był SATANISTĄ Jan 3 21:45 1
"Misiewicze" z PiS spowodowali wzrost wartości spółek Skarbu Państwa o 75 mld PLN Jan 3 10:48 1
Rosyjska agentka Magdalena Fitas-Dukaczewska ucieka od przesłuchania Jan 3 10:46 1
Agresja rosyjska jest niesłychana Jan 3 09:16 1
Sex! Jan 2 21:20 1