Odpowiedzialność karna pedofila

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jul 17 21:52 [raw]

Sytuacja wyglądała tak: 24-letni mężczyzna próbował uwieść przez Internet nastolatkę i proponował jej seks. Nie zdawał sobie sprawy, że 13-letnia dziewczyna jest w rzeczywistości dorosłym internautą-prowokatorem, który przygotowywał pułapkę na pedofila. Amant zjawił się o umówionej porze w ustalonym miejscu schadzki, aby spotkać się z „nastolatką”. Został wówczas zatrzymany przez Policję (zob. np. materiał prasowy na portalu tvn24.pl). Groźna, żałosna sytuacja – ale jej bohater nie jest przestępcą. Opisanym powyżej czynem 24-letni pedofil nie zrealizował znamion żadnego czynu zabronionego pod groźbą kary. Niekaralne przygotowanie nieudolne Karalne jest wyłącznie udolne przygotowywanie się do popełnienia przestępstwa pedofilskiego. W polskim prawie karnym nie jest karalne umawianie się przez internet z dorosłym blogerem, w błędnym przekonaniu, że jest to dziecko. Tego typu sytuacja jest nieudolną próbą złożenia propozycji obcowania płciowego małoletniemu do lat 15 (jest to granica wieku decydująca do pedofilskim charakterze czynu) – żeby odpowiadać karnie za umawianie się przez internet z dzieckiem, celem doprowadzenia go do obcowania płciowego, sprawca musi rzeczywiście umówić się z dzieckiem. Gdy w rolę dziecka wciela się osoba dorosła – prowokator – sprawca nie może wyczerpać znamion przestępstwa, polegającego na składaniu seksualnej propozycji dziecku poniżej lat 15. Dwa typy karalnego przygotowania do przestępstwa pedofilskiego w aktualnym stanie prawnym zostały opisane w art. 200a § 1 i 2 k.k. W art. 200a § 1 k.k. jest penalizowane uwodzenie małoletniego za pomocą oszustwa: sprawca wprowadza ofiarę w szeroko rozumiany błąd co do własnego wieku, intencji itp., zmierzając do spotkania się z dzieckiem. Składanie małoletniemu do lat 15 otwartej, bezwstydnej propozycji obcowania płciowego i zmierzanie do jej realizacji to z kolei przestępstwo opisane w art. 200a § 2 k.k. W obu tych przepisach mowa jest konsekwentnie o małoletnim poniżej lat 15; dorosły prowokator-bloger, który podaje się za dziecko, nie spełnia tego warunku, a zatem złożona przez pedofila propozycja nie była, w omawianej sprawie, skierowana do osoby, o której mowa w art. 200a § 2 k.k. Zmierzanie do spotkania z blogerem nie było zmierzaniem do realizacji propozycji, o której mowa w tym przepisie, nawet jeśli sprawca myślał, że jest inaczej. Niemożliwe usiłowanie przygotowania W polskim porządku prawnym nie jest możliwe usiłowanie przygotowania. Przygotowanie jest tzw. formą stadialną przestępstwa i polega na tym, że sprawca w celu popełnienia określonego czynu zabronionego podejmuje opisane w ustawie czynności, mające stworzyć mu warunki do wkroczenia w kolejną fazę przestępstwa. Poszczególne formy stadialne układają się w klarowną i logiczną sekwencję, w ramach której każdy z etapów w pochodzie przestępstwa jest jednoznacznie przyporządkowany do określonego punktu dojścia (celu). Pochód przestępstwa przedstawia się następująco: przygotowanie – usiłowanie – dokonanie. Formy stadialne nie są autozwrotne („usiłowanie usiłowania”) ani „odwrotne” (konstrukcja „usiłowania przygotowania” jest więc normatywnie dewiacyjna). Skoro nie jest możliwe usiłowanie przygotowania, to nie jest możliwe ani usiłowanie udolne, ani usiłowanie nieudolne przygotowania. Umawianie się z internautą w błędnym przekonaniu, że mamy do czynienia z dzieckiem, celem doprowadzenia go do obcowania płciowego, przypominałoby konstrukcję usiłowania nieudolnego. Jednak przygotowawcza faza przeddokonania przestępstwa nie ma własnych form stadialnych. Nie można odpowiadać karnie za usiłowanie nieudolne przygotowania do popełnienia któregoś z przestępstw pedofilskich, opisanego w art. 200a § 1 albo 2 k.k. Inne przygotowania, inne dokonania Policyjna bądź obywatelska prowokacja, z jaką mieliśmy do czynienia w omawianej sprawie, może służyć ujawnieniu innych przestępstw popełnionych przez tego samego sprawcę w przeszłości. Mogą to być niedoszłe do skutku przygotowania, popełniane wobec rzeczywistych małoletnich do lat 15 albo, co gorsza, już dokonane przestępstwa pedofilskie bądź inne przestępstwa popełnione na szkodę małoletnich (np. udostępnianie im zdjęć pornograficznych). Dzięki obywatelskiej prowokacji zorganizowanej przez blogera zatrzymany mężczyzna, jak czytamy w notatce prasowej (jw.), przyznał się do dokonania innych przestępstw seksualnych. Prowokacja umożliwia dotarcie do osoby, która ma skłonności do umawiania się z dziećmi przez internet, dzięki czemu mogą wyjść na jaw wszystkie jej uczynki (dowodu mogą dostarczyć dane z pamięci komputera). Nie może ona jednak odpowiadać karnie za czyn podjęty w ramach policyjnej bądź obywatelskiej prowokacji, gdyż czynem tym de facto nie godziła w dobro prawne małoletniego poniżej lat 15. Kontrowersje Omawiane zagadnienia nie są wolne od kontrowersji. Po pierwsze, nie wszyscy zgadzają się z tezą, że czyny opisane w art. 200a k.k. to kryminalizacja przygotowania do przestępstwa; po drugie, nie wszyscy zgadzają się z poglądem, w myśl którego nie można usiłować przygotowania. Żeby to wszystko dobrze omówić i uzasadnić, należałoby napisać książkę, więc… napisałem książkę, która, mam nadzieję, ukaże się na początku nowego roku (tytuł: Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna). W zarysie analizowałem te zagadnienia w następujących publikacjach: 1. Grooming (karalne przygotowanie do przestępstwa pedofilskiego), „Państwo i Prawo” 2011, nr 7/8, s. 89–101 – próba uzasadnienia tezy, że art. 200a § 1 i 2 k.k. to karalne czynności przygotowawcze. 2. Granice usiłowania przestępstw pedofilskich w świetle art. 200a § 1 i § 2 k.k., „Przegląd Sądowy” 2011, nr 6, s. 50–63 – zarysowuję granice sąsiadujących ze sobą form stadialnych w wypadku tych przestępstw pedofilskich, których przygotowanie jest kryminalizowane w art. 200a § 1 i 2 k.k. 3. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 1 września 2011 r., V KK 43/11, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 11/12, s. 196–205 – częściowo krytyczna glosa, w której pokazuję kilka problemów na kanwie konkretnej sprawy. 4. Karalne czy niekaralne formy form stadialnych?, w: Granice kryminalizacji i penalizacji, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2013, s. 35–45 – omawiam zagadnienie nieusiłowalności przygotowania, ustosunkowując się do niektórych argumentów spotykanych w literaturze. A poniżej przepisy z Kodeksu karnego, o których była mowa w dzisiejszym wpisie: Definicja przygotowania Art. 16. § 1. Przygotowanie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania, w szczególności w tymże celu wchodzi w porozumienie z inną osobą, uzyskuje lub przysposabia środki, zbiera informacje lub sporządza plan działania. § 2. Przygotowanie jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi. Karalne przygotowania Art. 200a. §1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowanie sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Pomysł na zabawe - zamach terorystyczny ? Dec 18 18:16 10
Kryptowaluty Dec 18 15:47 24
Rosja klęka: "Jest tylko jedno rozwiązanie: pojednanie z Zachodem" Dec 18 14:27 1
peerfreedom - programy p2p, sieci rozproszone, szyfrowanie kryptografia Dec 18 12:06 1
Próba zablokowania prezentacji wystawy poświęconej ludziom ratującym Żydów Dec 18 12:02 1
Zagłada Żydów i stosunki polsko-żydowskie podczas II wojny światowej. Dec 18 12:01 1
JEBAC - KURWE POLICJE Dec 17 18:52 56
Miłujący wolność, kulturę i tolerancję naród Dec 17 12:37 1
Francja ciągnie w dół całą Europę Dec 17 12:37 1
Chcieliście PO to macie PO... Dec 17 12:37 1
Odszyfruj to by uzyskać dostęp do portfela z 10 BTC Dec 16 12:05 1
JAK SKW OBCIAGA KUTASA :) Dec 16 11:37 47
Dzieci w objęciach obcych, dorosłych mężczyzn Dec 16 10:35 1
Mają to, czego chcieli. Dec 16 10:18 1
Firmy produkujące patriotyczną odzież należałoby zamknąć Dec 15 21:14 2
Zastraszonym rodzinom nakazano milczenie Dec 15 18:18 1
To Kreml stoi za protestami rolników w Polsce Dec 14 19:06 1
Fotografie wywołały wiele kontrowersji Dec 14 16:22 1
ALBO JESTEŚ ZA PISEM ALBO BĘDZIESZ MIAŁ NAJAZD ROSJI NA POLSKĘ Dec 14 12:19 1
Przyznała się do udziału w spisku przeciwko USA Dec 14 12:04 1
Dziadek molestował 9-letnią wnuczkę! Zwyrodnialec tłumaczy, że robił to... Dec 13 19:44 1
Wstrząsające doniesienia o Jankowskim. "15-latka urodziła jego dziecko" Dec 13 19:35 1
Wielka klapa rejestru pedofilów? Policja pogubiła skazanych Dec 13 19:35 1
Euroweek – demoralizacja i indoktrynacja Dec 13 19:26 1
CRITICAL NATIONAL INFRASTRUCTURE Dec 13 16:13 1
BORYS Dec 13 16:05 1
Warning Signs of Covert Eavesdropping or Bugging Dec 13 13:52 1
Był to dar narodu radzieckiego dla Polaków Dec 13 13:42 1
Kolejny cios w CCCP Dec 13 13:41 1
Ilu ludzi był gotów poświęcić Jaruzelski? Dec 13 13:41 1
Przyrodni brat i jego znajomi współżyli z 11-letnią dziewczynką. Akt oskarżenia Dec 12 21:29 1
"Polski" gienerał nadaje moskiewskie dezinformacje Dec 12 15:29 1
W warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Dec 12 11:40 1
Nauczyciel ze Szczecina zmusił 16-letnią uczennicę do seksu. Aresztowali go Dec 11 15:47 1
"Kryłem pedofilów" na pomnikach Jana Pawła II. Dec 11 15:45 1
Pedofil w okolicach Warszawy. Namierzył go właściciel serwisu komputerowego Dec 10 21:35 13
Postsowiecki imperializm putinowskiej Rosji Dec 10 15:46 1
APEL- ODEZWA-do-WSZYSTKICH. Dec 8 09:34 4
Dla wielbicieli sprzętu firmy Huawei Dec 8 09:11 1
Ku przestrodze debilom antyszczepionkowcom Dec 7 19:06 1
Piosenki rapera są analizowane pod względem ekstremistycznych treści Dec 7 18:05 1
Elysium is back! Dec 7 03:21 1
UnitedCorp Launches Suit against Bitmain, Bitcoin.com, Roger Ver, Kraken Bitcoin Exchange and others Alleging Hijacking of the Bitcoin Cash Network Dec 6 21:49 1
Dezentrale Plattformen zur Förderung des Links- und Rechtsterrorismus Dec 6 14:15 2
Sam tego chciałeś, "ArnoldB". Dec 4 15:11 9
Ruskie trolle pierdolą, że to PiS wysłał młodych Polaków na zmywak... Nov 29 12:11 1
POLACY SRAJĄ NA RUCH NARODOWY Nov 29 12:03 1
Wielka Chazaria to brednia i rosyjska propaganda Nov 29 12:01 1
Coraz większe problemy ekonomiczne doprowadziły do trwałego pogorszenia warunków życia Rosjan Nov 27 13:57 1
Kaczyńscy nie są elitą, bo nie jedli ostryg w Bretanii Nov 27 13:31 1
Kremlowska melodyjka znów zagrała Nov 27 13:31 1
Piotr Tymochowicz, użytkownik numer 1200 Nov 24 18:25 1
wieje nuda Nov 24 11:10 8
W łańcuszku przekazywania funduszy dla Silk Road Nov 24 08:32 1
Monaro router kovri (i2p) Nov 21 18:20 2
JEBAĆ KURWE POLICJE ツ Nov 21 18:18 1
Żydzi w Austrii, Izraelu i na całym świecie będą mogli żyć w warunkach pokoju i wolności Nov 21 18:10 2
Na onet,pl mediach A. Michnika, wp , tvn24 & company - ZERO na temat sensacyjnych zeznań Nov 21 16:57 1
Protonmail to ściema Nov 21 16:33 1