Tortury, pobicia, zgony i "niebieski mur" – ujawniamy nowy dokument dot. przemocy policji

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Nov 28 22:16 [raw]

Dotarliśmy do porażającego raportu o agresji w policji, który ukrywa MSWiA Bicie, używanie pałki, kajdanek, a nawet broni palnej. Niekiedy zupełnie bez powodu. Prawie co drugi policjant brał udział w interwencji, podczas której używano nieuzasadnionej agresji. 64 proc. funkcjonariuszy to zwolennicy przeprowadzania interwencji "wszystkimi dostępnymi metodami" – wynika z trzymanego w tajemnicy przez MSWiA raportu dot. agresji w policji, do którego dotarła Wirtualna Polska. Rzecznik komendanta głównego policji przyznaje, że nie czytał dokumentu. Wiceszef resortu Jarosław Zieliński zna raport, ale nie chce rozmawiać o szczegółach. Grudzień 2016 roku, pół roku przed ujawnieniem przez TVN śmierci Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie. Do wąskiego grona dowództwa policji trafia pismo z zaproszeniem do siedziby MSWiA na spotkanie poświęcone omówieniu wyników ”pogłębionego kompleksowego badania dotyczącego problemu agresji w policji”. - Wyniki badania były wstrząsające, jednak po prezentacji nikt go nie dostał. Zostały skutecznie schowane przez ministra Zielińskiego – mówi nam informator zbliżony do resortu. - W sytuacji, gdy raport jest zamówiony przez resort, tylko do ministra należy decyzja o tym, jak go wykorzystać - dodaje były pracownik MSWiA. Bezprecedensowe w historii policji badanie - jak ustaliła Wirtualna Polska - przeprowadziła firma Synergion na podstawie ankiet wypełnionych przez losowo wybraną grupę 4 tysięcy funkcjonariuszy. Policjanci mogli odpowiadać szczerze, bo kwestionariusze były anonimowe. Minister wie o reporcie, ale nie chce o nim rozmawiać O badanie zapytaliśmy w środę wychodzącego z Sejmu wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego. – Tak, kojarzę – mówi minister. – Wynik badania jest porażający zwłaszcza w kontekście przypadków agresji ujawnianych przez media – zauważamy. – Nie mam wszystkiego w głowie, w pamięci. Ważnych spraw jest bardzo wiele – rzuca minister, uciekając do samochodu i prosi o kontakt z biurem prasowym. Służby prasowe resortu nie chcą nam pokazać raportu i odsyłają do Komendy Głównej Policji, której dokument został przekazany. Policja odbija piłeczkę i kieruje z powrotem do ministerstwa. Rzecznik KGP Mariusz Ciarka przyznaje, że "nie miał przyjemności przeczytać raportu". Dodaje, że jeśli ma go policja, to dokument mógł trafić do biura kadr albo kontroli. – O udostępnienie, wydaje mi się, najlepiej się zwrócić do MSWiA, skoro to oni byli dysponentami – radzi rzecznik. LTM3MzM3PyAsRyQZYgBiY2MBfVcdcgcbCXYbV3UK Raport jest trzymany w tajemnicy i chroniony hasłem Dokument udaje nam się zdobyć drogą nieoficjalną. Nasz informator wyjaśnia, że raport formalnie nie jest tajny, choć faktycznie jest trzymany przez resort w tajemnicy. Plik, który dostajemy jest zabezpieczony hasłem. “Badanie dotyczące problemu występowania w Policji agresji skierowanej przeciwko osobom spoza Policji” ma 131 stron. Według naszych rozmówców, mimo anonimowości badania, funkcjonariusze chętniej odpowiadali, że byli świadkami agresywnych zachowań kolegów, niż sami się przyznawali do łamania prawa. “Czy był pan kiedykolwiek uczestnikiem sytuacji, w której pojawiły się działania policjanta, mogące w oczach osób spoza policji być uznane za przejaw nieuzasadnionej agresji?” – pytają autorzy badania. Twierdząco odpowiedziało 45 proc. funkcjonariuszy. Kolejne pytanie dotyczy roli, jaką dany policjant odegrał w takiej sytuacji. 31 proc. - w roli świadka, 62 proc. w roli jednego z interweniujących, a 8 proc. badanych przyznało, że sami dopuścili się nieuzasadnionej agresji. Policjanci przyznają się do nieuzasadnionej agresji z wykorzystaniem pałki, czy kajdanek W odpowiedzi na pytanie, jaki był charakter działań policjanta, który przekroczył granicę dopuszczalnej agresji, 27 proc. wskazało na użycie siły fizycznej, 23 proc na agresję słowną, 12 proc na użycie kajdanek, 8 proc. na użycie pałki, a 5 proc. na zadanie uderzeń. 5 proc. przypadków dotyczyło użycia gazu, a 1 proc. użycia broni palnej. Autorzy badania zapytali w nim też o ocenę konkretnych sytuacji. Z odpowiedzi funkcjonariuszy wynika – jak zauważyli – że “prawie 1/3 badanych akceptuje użycie SPB (środków przymusu bezpośredniego, jak pałka, czy paralizator – przyp. WP) mimo braku bezpośredniego zagrożenia, a jedynie z powodu obelg”. Na pytanie o poziom agresji w policji 31 proc. badanych odpowiedziało, że większość funkcjonariuszy miało sytuacje, w których zachowali się bardziej agresywnie, niż to było konieczne. Według 7 proc. takie zachowanie mają na koncie wszyscy policjanci. Użycie gazu wobec młodzieży dobrze widziane “Policjant użył pałki służbowej wobec mężczyzny, który na wezwanie oddał broń palną, leżał obezwładniony na ziemi, ale nadal był wulgarny i wyzywał policjantów” – brzmi opis jednej z interwencji. 30 proc. badanych oceniło zachowanie policjanta jako dopuszczalne. Co trzeci pozytywnie ocenił zachowanie funkcjonariusza, który “w reakcji na obelgi i wyzwiska ze strony grupy młodych ludzi, których kolegę legitymował, użył wobec nich miotacza gazu”. Funkcjonariusze w wywiadach deklarowali, że najważniejsze podczas interwencji jest jej sprawne przeprowadzenie. Przyznawali też, że “siła i przewaga jest kluczowa”. “Ważne, by zakończyć interwencję sukcesem – działania, jakie w tym pomagają są mniej istotne. Kluczowy jest cel, a nie metody, jakie do tego prowadzą” – podkreślono w raporcie. "Wszystkie dostępne metody" dozwolone, a broń palna może przeszkodzić w karierze “Policjant powinien wyegzekwować współpracę osób, wobec których prowadzi interwencję wszystkimi dostępnymi metodami” – oceniło 64 proc. badanych na stanowiskach dowódczych i 54 proc. funkcjonariuszy niższych rangą. Z raportu wynika, że “po naprawdę ciężkie techniki i narzędzia zatrzymań (np. broń palna) funkcjonariusze sięgają w ostateczności”. “Deklarują, że ocena zasadności użycia ciężkich narzędzi może wpłynąć negatywnie na ich ścieżkę kariery. Dodatkowo – zgłaszają brak lżejszych narzędzi, które mogłyby być pomocne w zatrzymaniach (np. paralizator). W chwili obecnej „łatwiej” jest im kogoś pobić, niż ostrzegać bronią palną” – podkreślono w raporcie. Policjanci przyznali też, że w czasem muszą używać wulgaryzmów, by “uzyskać przewagę nad osobą, która posługuje się takim językiem. Nie było to dla nich ciężkie wykroczenie.” Według autorów raportu przypadki nieuzasadnionej agresji wynikają m.in. z tego, że funkcjonariusze nie są pewni swoich umiejętności “ze względu na słabą dostępność szkoleń i rzadki udział w trudnych interwencjach”. Autorzy raportu podkreślają, że w 2014 roku złożono dwa tysiące skarg na agresywne zachowania funkcjonariuszy. Z ich analizy wynika, że ofiarami agresji są przede wszystkim "zwykli obywatele poddawani rutynowej kontroli”. Wśród zaleceń, które mogą zmniejszyć przypadki agresji, wskazano m.in. specjalistyczne kursy i szkolenia. “Przełożeni niechętnie pozwalają swoim funkcjonariuszom na uczestnictwo w nich” – czytamy w raporcie z badania. Policjanci chcą używać paralizatorów “Funkcjonariusze postulują także lżejsze narzędzia – np. paralizatory, których nie bali by się używać podczas interwencji, a ich skutki nie byłyby tak drastyczne, jak np. broni palnej” – podkreślają autorzy. Zlecone przez MSWiA badania wynikały z przyjętej w 2015 roku strategii dot. "naruszenia praw człowieka w policji”. “Tematyka agresji w policji nie doczekała się do tej pory stosownych opracowań badawczych” – zapisano w dokumencie, do którego dotarliśmy. Po przejęciu władzy przez PiS w 2015 roku w MSWiA doszło do zmian kadrowych, które nie ominęły odpowiedzialnego za badanie departamentu analiz i polityki migracyjnej. – Kierownictwo tego departamentu, podobnie jak wielu innych, zostało wyczyszczone. Jedna z osób, której nie można było wyrzucić, bo jest urzędnikiem służby cywilnej zajmuje się teraz wpisywaniem danych do bazy – mówi jeden z informatorów. Zdaniem innego rozmówcy zalecenia raportu nie były wdrażane aż do czasu, gdy TVN w maju 2017 roku ujawnił przypadek tragicznej śmierci Igora Stachowiaka. Mężczyzna zmarł po tym, jak policjanci na komisariacie we Wrocławiu wielokrotnie razili go paralizatorem. Zobacz też: Burzliwa debata w Sejmie wokół sprawy śmierci Igora Stachowiaka Adam Bodnar: policja ma problem z agresją Kierownictwo MSWiA zapewnia, że przypadki agresji wśród policjantów to wyjątki. Innego zdania jest Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W rozmowie z Wirtualną Polską ocenia, że policja ma problem z agresją. – Takie sprawy się regularnie powtarzają od lat, dochodzi też do tortur. To trzeba wypalać żelazem. Zarówno przez karanie winnych, jak i odpowiednie szkolenia, czy odpowiednie testy psychologiczne przy rekrutacji – mówi Bodnar. Dodaje, że tylko w 2016 roku do jego biura trafiło 27 skarg na policjantów używających przemocy. Minister i resort unikają odpowiedzi O treść ocenę raportu chcieliśmy też zapytać Jarosława Zielińskiego. Wiceszef MSWiA nie odbierał jednak telefonu. Ponowne złapanie ministra w Sejmie w piątek okazało się niemożliwe. Straż marszałkowska wprowadziła tego dnia nowe zasady i szczelnym kordonem oddzieliła dziennikarzy od wychodzących z Sejmu polityków. Wcześniej wysłaliśmy szereg pytań do biura prasowego MSWiA. Pytaliśmy o wyniki badania, jego koszt i o to, komu zostały przekazane jego wyniki. Biuro prasowe nie odpowiedziało na pytanie o wyniki i koszty badania. Zapewniło za to, że Zieliński przekazał raport Jarosławowi Szymczykowi, komendantowi głównemu policji, "ze wskazaniem wykorzystania zawartych w nim rekomendacji". Nieoficjalnie ustaliliśmy, że resort wydał na badanie 100 tys. zł. Raport trafia do działu kadr O raport pytamy Krzysztofa Łaszkiewicza, pełnomocnika komendanta głównego ds. ochrony praw człowieka, który twierdzi, że dokument trafił do działu kadr komendy. – Raport nie jest tajny. Nie dostałem w jego sprawie wytycznych, ale mam go i z niego korzystam – zapewnia. Może go pan udostępnić? – pytamy. – Nie mogę. Zgodnie z zasadami proszę się zwrócić do rzecznika prasowego – mówi Łaszkiewicz. – Raport nie powstał ze względu na problem z agresji w policji, tylko na skutek zaleceń komitetu Rady Europy. Zachowania agresywne to są szczątkowe przypadki – podkreśla. Odmiennego zdania jest Grzegorz Karpiński, który był wiceszefem MSWiA w 2015 roku, gdy resort zlecił badanie. – Rada Europy odegrała pewną rolę, ale dostrzegliśmy też, że policja ma problem z agresją. Mówili nam o tym sami funkcjonariusze – przyznaje. W poniedziałek dostaliśmy odpowiedź od rzecznika komendanta głównego policji, którego prosiliśmy o komentarz do raportu. Mariusz Ciarka podkreślił, że raport dotyczy "możliwych zjawisk sprzed co najmniej kilku lat", a jego autorzy nie wykazali "niewłaściwych rozwiązań na poziomie strukturalnym i organizacyjnym". Według niego "wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie podejmowanych przez funkcjonariuszy działań podlegają ocenie i analizie", a "w każdym przypadku podejrzenia naruszenia prawa natychmiast informowana jest prokuratura". Rzecznik zapewnił też, że w policji są prowadzone liczne szkolenia m.in. w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego, technik prowadzenia interwencji, a także kurs posługiwania się paralizatorem, czy szkolenie dla oficerów kadry zarządzającej pt. "Zrozumieć zło",

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
JAK SKW - OBCIAGA KUTASA. Oct 19 18:25 31
Wolność słowa po rosyjsku Oct 18 18:51 1
Tanie obciąganie Oct 18 18:11 5
Putin ze strachu ma już zruinowaną psychikę Oct 18 18:11 1
Stany Zjednoczone zaproponowały przekazanie Ukrainie fregat rakietowych Oct 18 18:11 1
PO chce sprowadzić uchodźców islamskich do Lublina Oct 18 18:11 1
Koniec Rosji - Zmierzch Trzeciego Rzymu Oct 18 15:00 1
Lech Kaczyński którego wam Rosjanie zamordowali w Smoleńsku Oct 18 14:53 1
POLICJA - JEBAC KURWE Oct 18 10:58 50
Proste: Nie głosujesz na PiS, będziesz miał islamskich uchodźców w swoim mieście. Oct 17 19:01 1
Polak potrafi – fałszował banknoty euro i sprzedawał w sieci Tor Oct 17 16:33 3
Między bezpieczeństwem a inwigilacją, czyli historia o podsłuchiwaniu obywateli Oct 17 16:27 1
Nowe ataki na infrastrukturę krytyczną, z Polską na celowniku włamywaczy Oct 17 16:14 1
Takie rzeczy działy się w państwach totalitarnych Oct 17 15:39 1
Pomysł na zabawe - zamach terorystyczny ? Oct 17 15:37 35
Gówno go to obchodzi Oct 17 12:29 1
Demontaż pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej Oct 17 12:29 1
Porażająca taśma Oct 17 12:29 1
Złodziejka i oszustka Zdanowska nie ma szans na powrót na stołek Oct 17 12:29 1
Niemcy sobie kupili - przez inwestycję w Axel Springer – „Fakt”, „Newsweek”, Onet. Oct 17 12:29 1
Nowe materiały ws. zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki Oct 17 12:25 1
Gaz z USA jest tańszy niż gaz rosyjski Oct 17 12:24 1
Wdzięczność wobec Rosji Oct 16 19:43 1
Rosjanie mają coś do ukrycia Oct 16 19:43 1
Bez wprowadzenia kadencji dla samorządowców, nikt nie zlikwiduje patologii Oct 16 19:43 1
Kolejny skandal w rosyjskim sporcie Oct 16 19:43 1
Niektóre treści wystawy nie spodobały się władzom Oct 16 19:42 1
Nawet socjaliści poparli rezolucję ws. wraku TU-154M. Oct 14 17:17 1
Będzie symbolem nowoczesności, zieleni, sukcesu gospodarczego i otwartości Oct 14 10:53 1
Rosja to państwo zbójeckie Oct 14 10:49 1
żadnych przeszkód w fałszowaniu wyborów przez lokalne mafie nie będzie Oct 13 10:26 1
Kolejne dobre wieści dla gospodarki Oct 13 10:25 1
Rating dla Polski podwyższony Oct 13 10:24 1
Ruski złom kosmiczny się sypie Oct 13 02:42 14
W jakich miejscach Michnik rucha nieletnie siksy Oct 13 02:42 5
Rząd PiS broni Polski przed ACTA 2 Oct 13 02:42 1
Sankcje na Rosję są potrzebne Oct 13 02:42 1
Amerykańskie zaangażowanie na rzecz polskiego bezpieczeństwa jest niewzruszone Oct 13 02:42 3
Lubuskie. Amerykańscy wojskowi murzyni podejrzani o pobicie cywili! Jutro przyjdą będą gwałcić swymi ogromnymi czarnymi zaganiasami białe kobiety i dzieci, tak jak to robią w Japonii! Oct 13 02:41 1
Donald Trump o "szczególnej więzi" z Polakami. Oct 13 02:41 1
Kościół przeprasza i wycofuje zakaz "dotykania genitaliów dzieciom" przez księży Oct 13 02:41 1
Posiada bez zezwolenia broń palną Oct 13 02:41 1
Ofiara księdza pozwie Michalkiewicza za słowa o kurwa "Płakała, gdy to czytała" Oct 13 02:41 1
Kandydat do rady miasta Rzeszowa i jego wpisy w Social Media. Oct 13 02:40 1
Mobbing w Urzędzie Miasta Gdańska Oct 13 02:40 1
Iran zdycha z głodu - trwa grillowanie rosyjskiego lenna przez USA Oct 13 02:40 2
Świetne wieści dla polskiej gospodarki! Oct 13 02:39 1
Przyjęto dziś rezolucję wzywającą Rosję do zwrotu wraku Tu-154M Oct 13 02:38 1
Dochody z PIT,CIT,VAT i składki ZUS w ciągu 4 lat wzrosną o aż 147 mld zł Oct 13 02:37 1
Partia Putina chce wdrożyć donosicielstwo w szkołach Oct 13 02:37 1
Rosjanie podmienili skrzynki Tupolewa Oct 13 02:37 1
Problem religijnej nienawiści stosowanej coraz częściej wobec Chrześcijan i Żydów Oct 13 02:37 1
Ukraińcy pomogą Polsce w zwalczeniu ruskiej zielonej kurewki Oct 13 02:36 1
Nagrywał nagie dziewczynki. Tłumaczył to stresem wynikającym z ciężkiej pracy. Oct 13 02:36 1
Konstytucja Biznesu już działa Oct 13 02:35 1
Na tę inwestycję czekano latami Oct 13 02:35 1
O ponad 25%, czyli o około 7 mld zł wzrosły wpływy do budżetu państwa Oct 13 02:35 1
Wprost się stwierdza, że samolot uległ zniszczeniu na skutek eksplozji Oct 13 02:16 1
Człowiek, który od 26 lat żyje z tego, co dzieci nazbierają do skarbonek Oct 13 01:54 1
Wsparcie dla Polski w walce przeciwko unijnej mafii Oct 13 01:52 1
Broadcast List Oct 10 19:29 1
Zdemaskowani agenci wpływu wpadli we wściekłość i szaleją Oct 10 16:13 1
Prezydent wyszczał się na stalinowskich psuedosędziów Oct 10 16:13 1
Ruski agent wpływu dofinansowany przez Niemców Oct 10 15:10 1
W kołach gospodyń wiejskich działa zbyt mało młodych kobiet Oct 10 12:48 1
Ruscy dyplomaci to żule Oct 10 11:29 1
Aleksander Pietrow to naprawdę pracujący dla GRU wojskowy doktor Aleksandr Miszkin Oct 10 11:06 1
Kim jest OneAnother Oct 9 19:54 6
Wypłyną sekstaśmy Schetyny i Trzaskowskiego Oct 9 16:16 1
Chłopcy nie chcą podawać ręki dziewczynkom Oct 9 14:51 1
Polska odstąpi od planu Sorosa Oct 9 14:51 1
Ruska agentura stoi za warszwską mafią reprywatyzacyjną Oct 9 11:15 1
Ruska zielona kurewka porównuje Polskę... do Rosji Oct 9 11:14 1
To Kreml stoi za masową cyberprzestępczością w sieci Oct 9 11:13 1
Zapikselowane dziewczyny Oct 9 11:13 1
Wkrótce stałe bazy USA w Polsce Oct 9 11:12 1
Ruskie służby to złamasy i cieniasy Oct 9 11:12 1
Wielki postęp w rosyjskiej armii Oct 9 11:12 1
To Kreml steruje najazdem "uchodźców" na Europę Oct 9 10:56 1
Minister Antoni Macierewicz jest pierwszym od 2014 r. przedstawicielem Polski, którego zaproszono do udziału w wydarzeniu Oct 8 14:37 1
Ojcem chrzestnym wszystkich afer rządu PO-PSL był Tusk Oct 8 14:29 1
Sekta antyszczepionkowców Oct 8 12:44 1
Król elegancji umarł w łagrze Oct 8 12:44 1
Jedna zielona kurwa zaprosiła drugą zieloną kurwę Oct 8 12:44 1
Dogadywał się z Rosją w sprawie gazociągu? „To jest profesjonalny zdrajca” Oct 8 12:44 1
Wehrmacht: Trade weapons on OpenBazaar Oct 7 20:00 2
DDoS Service by Hades Oct 7 15:47 2
Odzyskamy Ukrainę z powrotem, czyli w granicach sprzed agresji Rosji Oct 6 09:01 1
Łowcy masonów i Ukraińców Oct 6 09:00 1
Grupa APT28, znana również jako Sofacy Group, ma powiązania z rosyjskimi władzami Oct 6 08:48 1
The Big Hack: How China Used a Tiny Chip to Infiltrate U.S. Companies Oct 5 11:18 1
Terroryści z ochroną sądów nadzwyczajnej kasty Oct 4 18:59 1
Rosja prowadzi na całym świecie kampanię cyberataków Oct 4 18:59 1
Rozmowa z ambasador USA w Polsce Oct 4 16:40 1
No i przykre, że dzisiaj sędziowie ich zwalniają Oct 4 16:22 1
Złośliwe działania wojska rosyjskiego w cyberprzestrzeni Oct 4 16:21 1
Ludzie zobaczą, czym tak naprawdę jest rosyjski rząd Oct 4 16:19 1
To trzeba wojnę w Albanii wywołać, no. Oct 4 16:19 1
Rosjanie żulami Internetu Oct 4 14:49 1
Kolejny krok w partnerstwie z USA Oct 4 14:48 1