Tortury, pobicia, zgony i "niebieski mur" – ujawniamy nowy dokument dot. przemocy policji

[chan] po_polsku
Nov 28 22:16 [raw]

Dotarliśmy do porażającego raportu o agresji w policji, który ukrywa MSWiA Bicie, używanie pałki, kajdanek, a nawet broni palnej. Niekiedy zupełnie bez powodu. Prawie co drugi policjant brał udział w interwencji, podczas której używano nieuzasadnionej agresji. 64 proc. funkcjonariuszy to zwolennicy przeprowadzania interwencji "wszystkimi dostępnymi metodami" – wynika z trzymanego w tajemnicy przez MSWiA raportu dot. agresji w policji, do którego dotarła Wirtualna Polska. Rzecznik komendanta głównego policji przyznaje, że nie czytał dokumentu. Wiceszef resortu Jarosław Zieliński zna raport, ale nie chce rozmawiać o szczegółach. Grudzień 2016 roku, pół roku przed ujawnieniem przez TVN śmierci Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie. Do wąskiego grona dowództwa policji trafia pismo z zaproszeniem do siedziby MSWiA na spotkanie poświęcone omówieniu wyników ”pogłębionego kompleksowego badania dotyczącego problemu agresji w policji”. - Wyniki badania były wstrząsające, jednak po prezentacji nikt go nie dostał. Zostały skutecznie schowane przez ministra Zielińskiego – mówi nam informator zbliżony do resortu. - W sytuacji, gdy raport jest zamówiony przez resort, tylko do ministra należy decyzja o tym, jak go wykorzystać - dodaje były pracownik MSWiA. Bezprecedensowe w historii policji badanie - jak ustaliła Wirtualna Polska - przeprowadziła firma Synergion na podstawie ankiet wypełnionych przez losowo wybraną grupę 4 tysięcy funkcjonariuszy. Policjanci mogli odpowiadać szczerze, bo kwestionariusze były anonimowe. Minister wie o reporcie, ale nie chce o nim rozmawiać O badanie zapytaliśmy w środę wychodzącego z Sejmu wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego. – Tak, kojarzę – mówi minister. – Wynik badania jest porażający zwłaszcza w kontekście przypadków agresji ujawnianych przez media – zauważamy. – Nie mam wszystkiego w głowie, w pamięci. Ważnych spraw jest bardzo wiele – rzuca minister, uciekając do samochodu i prosi o kontakt z biurem prasowym. Służby prasowe resortu nie chcą nam pokazać raportu i odsyłają do Komendy Głównej Policji, której dokument został przekazany. Policja odbija piłeczkę i kieruje z powrotem do ministerstwa. Rzecznik KGP Mariusz Ciarka przyznaje, że "nie miał przyjemności przeczytać raportu". Dodaje, że jeśli ma go policja, to dokument mógł trafić do biura kadr albo kontroli. – O udostępnienie, wydaje mi się, najlepiej się zwrócić do MSWiA, skoro to oni byli dysponentami – radzi rzecznik. LTM3MzM3PyAsRyQZYgBiY2MBfVcdcgcbCXYbV3UK Raport jest trzymany w tajemnicy i chroniony hasłem Dokument udaje nam się zdobyć drogą nieoficjalną. Nasz informator wyjaśnia, że raport formalnie nie jest tajny, choć faktycznie jest trzymany przez resort w tajemnicy. Plik, który dostajemy jest zabezpieczony hasłem. “Badanie dotyczące problemu występowania w Policji agresji skierowanej przeciwko osobom spoza Policji” ma 131 stron. Według naszych rozmówców, mimo anonimowości badania, funkcjonariusze chętniej odpowiadali, że byli świadkami agresywnych zachowań kolegów, niż sami się przyznawali do łamania prawa. “Czy był pan kiedykolwiek uczestnikiem sytuacji, w której pojawiły się działania policjanta, mogące w oczach osób spoza policji być uznane za przejaw nieuzasadnionej agresji?” – pytają autorzy badania. Twierdząco odpowiedziało 45 proc. funkcjonariuszy. Kolejne pytanie dotyczy roli, jaką dany policjant odegrał w takiej sytuacji. 31 proc. - w roli świadka, 62 proc. w roli jednego z interweniujących, a 8 proc. badanych przyznało, że sami dopuścili się nieuzasadnionej agresji. Policjanci przyznają się do nieuzasadnionej agresji z wykorzystaniem pałki, czy kajdanek W odpowiedzi na pytanie, jaki był charakter działań policjanta, który przekroczył granicę dopuszczalnej agresji, 27 proc. wskazało na użycie siły fizycznej, 23 proc na agresję słowną, 12 proc na użycie kajdanek, 8 proc. na użycie pałki, a 5 proc. na zadanie uderzeń. 5 proc. przypadków dotyczyło użycia gazu, a 1 proc. użycia broni palnej. Autorzy badania zapytali w nim też o ocenę konkretnych sytuacji. Z odpowiedzi funkcjonariuszy wynika – jak zauważyli – że “prawie 1/3 badanych akceptuje użycie SPB (środków przymusu bezpośredniego, jak pałka, czy paralizator – przyp. WP) mimo braku bezpośredniego zagrożenia, a jedynie z powodu obelg”. Na pytanie o poziom agresji w policji 31 proc. badanych odpowiedziało, że większość funkcjonariuszy miało sytuacje, w których zachowali się bardziej agresywnie, niż to było konieczne. Według 7 proc. takie zachowanie mają na koncie wszyscy policjanci. Użycie gazu wobec młodzieży dobrze widziane “Policjant użył pałki służbowej wobec mężczyzny, który na wezwanie oddał broń palną, leżał obezwładniony na ziemi, ale nadal był wulgarny i wyzywał policjantów” – brzmi opis jednej z interwencji. 30 proc. badanych oceniło zachowanie policjanta jako dopuszczalne. Co trzeci pozytywnie ocenił zachowanie funkcjonariusza, który “w reakcji na obelgi i wyzwiska ze strony grupy młodych ludzi, których kolegę legitymował, użył wobec nich miotacza gazu”. Funkcjonariusze w wywiadach deklarowali, że najważniejsze podczas interwencji jest jej sprawne przeprowadzenie. Przyznawali też, że “siła i przewaga jest kluczowa”. “Ważne, by zakończyć interwencję sukcesem – działania, jakie w tym pomagają są mniej istotne. Kluczowy jest cel, a nie metody, jakie do tego prowadzą” – podkreślono w raporcie. "Wszystkie dostępne metody" dozwolone, a broń palna może przeszkodzić w karierze “Policjant powinien wyegzekwować współpracę osób, wobec których prowadzi interwencję wszystkimi dostępnymi metodami” – oceniło 64 proc. badanych na stanowiskach dowódczych i 54 proc. funkcjonariuszy niższych rangą. Z raportu wynika, że “po naprawdę ciężkie techniki i narzędzia zatrzymań (np. broń palna) funkcjonariusze sięgają w ostateczności”. “Deklarują, że ocena zasadności użycia ciężkich narzędzi może wpłynąć negatywnie na ich ścieżkę kariery. Dodatkowo – zgłaszają brak lżejszych narzędzi, które mogłyby być pomocne w zatrzymaniach (np. paralizator). W chwili obecnej „łatwiej” jest im kogoś pobić, niż ostrzegać bronią palną” – podkreślono w raporcie. Policjanci przyznali też, że w czasem muszą używać wulgaryzmów, by “uzyskać przewagę nad osobą, która posługuje się takim językiem. Nie było to dla nich ciężkie wykroczenie.” Według autorów raportu przypadki nieuzasadnionej agresji wynikają m.in. z tego, że funkcjonariusze nie są pewni swoich umiejętności “ze względu na słabą dostępność szkoleń i rzadki udział w trudnych interwencjach”. Autorzy raportu podkreślają, że w 2014 roku złożono dwa tysiące skarg na agresywne zachowania funkcjonariuszy. Z ich analizy wynika, że ofiarami agresji są przede wszystkim "zwykli obywatele poddawani rutynowej kontroli”. Wśród zaleceń, które mogą zmniejszyć przypadki agresji, wskazano m.in. specjalistyczne kursy i szkolenia. “Przełożeni niechętnie pozwalają swoim funkcjonariuszom na uczestnictwo w nich” – czytamy w raporcie z badania. Policjanci chcą używać paralizatorów “Funkcjonariusze postulują także lżejsze narzędzia – np. paralizatory, których nie bali by się używać podczas interwencji, a ich skutki nie byłyby tak drastyczne, jak np. broni palnej” – podkreślają autorzy. Zlecone przez MSWiA badania wynikały z przyjętej w 2015 roku strategii dot. "naruszenia praw człowieka w policji”. “Tematyka agresji w policji nie doczekała się do tej pory stosownych opracowań badawczych” – zapisano w dokumencie, do którego dotarliśmy. Po przejęciu władzy przez PiS w 2015 roku w MSWiA doszło do zmian kadrowych, które nie ominęły odpowiedzialnego za badanie departamentu analiz i polityki migracyjnej. – Kierownictwo tego departamentu, podobnie jak wielu innych, zostało wyczyszczone. Jedna z osób, której nie można było wyrzucić, bo jest urzędnikiem służby cywilnej zajmuje się teraz wpisywaniem danych do bazy – mówi jeden z informatorów. Zdaniem innego rozmówcy zalecenia raportu nie były wdrażane aż do czasu, gdy TVN w maju 2017 roku ujawnił przypadek tragicznej śmierci Igora Stachowiaka. Mężczyzna zmarł po tym, jak policjanci na komisariacie we Wrocławiu wielokrotnie razili go paralizatorem. Zobacz też: Burzliwa debata w Sejmie wokół sprawy śmierci Igora Stachowiaka Adam Bodnar: policja ma problem z agresją Kierownictwo MSWiA zapewnia, że przypadki agresji wśród policjantów to wyjątki. Innego zdania jest Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W rozmowie z Wirtualną Polską ocenia, że policja ma problem z agresją. – Takie sprawy się regularnie powtarzają od lat, dochodzi też do tortur. To trzeba wypalać żelazem. Zarówno przez karanie winnych, jak i odpowiednie szkolenia, czy odpowiednie testy psychologiczne przy rekrutacji – mówi Bodnar. Dodaje, że tylko w 2016 roku do jego biura trafiło 27 skarg na policjantów używających przemocy. Minister i resort unikają odpowiedzi O treść ocenę raportu chcieliśmy też zapytać Jarosława Zielińskiego. Wiceszef MSWiA nie odbierał jednak telefonu. Ponowne złapanie ministra w Sejmie w piątek okazało się niemożliwe. Straż marszałkowska wprowadziła tego dnia nowe zasady i szczelnym kordonem oddzieliła dziennikarzy od wychodzących z Sejmu polityków. Wcześniej wysłaliśmy szereg pytań do biura prasowego MSWiA. Pytaliśmy o wyniki badania, jego koszt i o to, komu zostały przekazane jego wyniki. Biuro prasowe nie odpowiedziało na pytanie o wyniki i koszty badania. Zapewniło za to, że Zieliński przekazał raport Jarosławowi Szymczykowi, komendantowi głównemu policji, "ze wskazaniem wykorzystania zawartych w nim rekomendacji". Nieoficjalnie ustaliliśmy, że resort wydał na badanie 100 tys. zł. Raport trafia do działu kadr O raport pytamy Krzysztofa Łaszkiewicza, pełnomocnika komendanta głównego ds. ochrony praw człowieka, który twierdzi, że dokument trafił do działu kadr komendy. – Raport nie jest tajny. Nie dostałem w jego sprawie wytycznych, ale mam go i z niego korzystam – zapewnia. Może go pan udostępnić? – pytamy. – Nie mogę. Zgodnie z zasadami proszę się zwrócić do rzecznika prasowego – mówi Łaszkiewicz. – Raport nie powstał ze względu na problem z agresji w policji, tylko na skutek zaleceń komitetu Rady Europy. Zachowania agresywne to są szczątkowe przypadki – podkreśla. Odmiennego zdania jest Grzegorz Karpiński, który był wiceszefem MSWiA w 2015 roku, gdy resort zlecił badanie. – Rada Europy odegrała pewną rolę, ale dostrzegliśmy też, że policja ma problem z agresją. Mówili nam o tym sami funkcjonariusze – przyznaje. W poniedziałek dostaliśmy odpowiedź od rzecznika komendanta głównego policji, którego prosiliśmy o komentarz do raportu. Mariusz Ciarka podkreślił, że raport dotyczy "możliwych zjawisk sprzed co najmniej kilku lat", a jego autorzy nie wykazali "niewłaściwych rozwiązań na poziomie strukturalnym i organizacyjnym". Według niego "wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie podejmowanych przez funkcjonariuszy działań podlegają ocenie i analizie", a "w każdym przypadku podejrzenia naruszenia prawa natychmiast informowana jest prokuratura". Rzecznik zapewnił też, że w policji są prowadzone liczne szkolenia m.in. w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego, technik prowadzenia interwencji, a także kurs posługiwania się paralizatorem, czy szkolenie dla oficerów kadry zarządzającej pt. "Zrozumieć zło",

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Hołd carów Szujskich złożony królowi Polski Zygmuntowi III Wazie Apr 26 17:33 1
Dzień dobry, jestem PiSowcem. Apr 26 15:54 2
Przełom w sprawie śmierci Prezydenta Polski w Rosji w 2010 Apr 26 15:45 1
Film prezentujący dotychczasowe wybrane prace Podkomisji i stan postępowania. Apr 26 15:45 1
"Kruki" Apr 26 15:45 1
W związku z nieprawdziwymi informacjami Apr 26 15:45 1
Pierdolicie o bitkojnach, a tymczasem, za waszymi pryszczatymi pleckami... Apr 26 15:07 1
Organizacje żydowskie niemające bezpośredniego związku z ofiarami Holocaustu Apr 26 13:58 1
Żydowskie kurewstwo poniżyło Polaków przy bierności i serwiwalizmowi rządzących kurew z PiS. Ustawa S.447 przyjęta. Apr 26 12:21 19
Z polskiej czarnej skrzynki wycięto około trzy sekundy nagrania, a z rosyjskiej - około pięć sekund Apr 26 12:12 2
Porada pana Antypiryna na dzień 2018-04-26 Apr 26 12:07 1
Kolejna porażka dezinformatorów Apr 26 12:07 1
Ustawa JUST nie przewiduje żadnych sankcji dla państw-sygnatariuszy Deklaracji Terezińskiej Apr 26 12:06 1
"Ktoś" Apr 26 12:06 1
Nazywam się Aleksander Ostrowski Apr 26 12:06 7
zamnięcie forum cebulka Apr 26 12:06 82
Rok przed Smoleńskiem, z wysokości około 130 metrów runął na ziemię samolot Apr 26 12:06 14
Misja ratowania świata przed imperialistycznymi zapędami Związku Sowieckiego Apr 25 18:17 1
A gdyby tak kastrować księży Apr 25 18:02 8
Prześladuje dziewczyny w sieci. Dlaczego pozostaje na wolności? Uwaga TVN Apr 25 17:39 1
Rosja to "mocarstwo" Apr 25 17:32 5
Karana ma być kradzież kart płatniczych, za włamanie na konto 10 lat pozbawienia wolności Apr 25 13:22 1
Szanse przeżycia cywili szacowano na 4 proc. ludności Apr 25 11:20 1
Armia CCCP w tekturowych czołgach Apr 25 11:07 1
ABW przez 10 miesięcy ukrywała zdjęcia Apr 25 11:06 1
Co takiego się działo w waszych głowach, że takie bzdury wygadywaliście Apr 25 11:05 1
SKW bezprawnie i bezzasadnie inwigilowała ponad 20 opozycyjnych polityków Apr 25 11:05 1
Jednym z fundamentów demokracji jest wolność słowa Apr 25 11:04 1
brednie wyssane z brudnego palucha gejowskiego szefa Apr 25 11:03 1
Skala inwigilacji była olbrzymia Apr 25 11:01 1
„Wartość rynkowa” całej Rosji Apr 25 11:01 1
Gdzie został wymyślony image "konserwatywnego liberała" w muszce Apr 25 10:59 1
Kolonko, rosyjski agent wpływu Apr 25 10:57 1
20 sierpnia 2006 Apr 25 10:54 1
Macierewicz daje przyklad wszystkim panstwom Apr 25 10:50 1
Najdonioślejszym rezultatem szczytu NATO jest klęska agresywnej polityki Rosji Apr 25 10:50 1
Lista ruskich agentów i dezinformatorów w polskiej sieci Apr 25 03:42 22
Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro odwołał Apr 24 19:15 1
Małe holokausty braci Żydów dokonane przez bolszewików z AL w 1943 Apr 24 19:11 1
Ułuda panslawizmu Apr 24 18:52 1
https://mobile.twitter.com/paulgoble1 Apr 24 13:11 1
Hej, kacpskie trolle i swołocze Apr 24 12:50 1
Według części prawicowych komentatorów PiS prowadzi lewicową lub nawet socjalistyczną politykę gospodarczą Apr 24 12:50 1
SPECTRE rucha Torbrowser nawer bez Javascripta Apr 24 12:41 1
Ile węzłów to tak naprawdę wirtualki w kilku serwerowniach OVH Apr 24 12:23 1
"Tor jest bezpieczniejszy dzięki przejściu na ECC" Apr 24 12:23 1
Chcą zastraszyć specjalistów z USA Apr 24 12:23 1
Przepowiednia dla Polski Apr 24 12:20 1
Alex Jones i jego InfoWars - Ctrl-C z "Russia Today" Apr 24 12:18 1
kolejne działania ekspertów z National Institute For Aviation Research Apr 24 12:13 1
Strach zwolenników "pancernej brzozy" Apr 24 12:11 1
kalendarium zbrodni smoleńskiej - fakty w skrócie Apr 24 12:06 1
Propaganda i dezinformacja rosyjskich i prorosyjskich ośrodków medialnych Apr 24 12:06 1
proxy that infected binaries during download at the ISP Apr 24 12:06 1
FSB broni polskiej firmy Apr 24 12:06 1
Andrzej "kurwa Kremla" Duda ponownie służy na kolanach swoim panom Apr 24 11:53 1
Kremlowska marionetka imprezuje na cześć sowieckich oprawców Apr 24 11:53 1
naiwne myślenie, że "im więcej warstw tym bezpieczniej" Apr 24 11:53 1
CIA can effectively bypass Signal + Telegram + WhatsApp + Confide encryption Apr 24 11:53 1
Rozwalanie VPN w czasie rzeczywistym przez NSA Apr 24 11:53 1
Rosyjska propaganda oraz jej rezonatory w Polsce Apr 24 11:41 3
Znalazłem pendrive z cp Apr 24 07:37 5
Były „wybuchy”, są „pożary”. Apr 23 19:12 1
"Maszyna wirtualna chroni przed inwigilacją" Apr 23 19:12 1
Problemy z nowelizacją ustawy o IPN skończą się gdy zostanie przyjęta „ żydowska opowieść o Holokauście”. Apr 23 18:09 1
Cebulka http://qd73mvvc7v7zewwl.onion/ jest projektem policyjnym Apr 23 16:57 4
Jak namierzam i identyfikuję ludzi na Cebulce... Apr 23 16:57 1
Blockchain graveyard Apr 23 15:44 1
W Polsce i za granicą promował cele polityczne Federacji Rosyjskiej Apr 23 13:10 1
Kremlowska kurwa Dudaczewski sam się zdemaskował Apr 23 13:10 1
Forum na bazie bitmessage Apr 22 23:11 5
Miesiącami katował psa. Trafił do aresztu. Teraz grozi mu nawet 100 tys. zł kary Apr 22 22:58 8
Zdjęcie wrzucone na Facebook nie jest już naszą własnością Apr 22 19:44 1
Tępienie kremlowskich bojówek na Śląsku Apr 22 16:35 7
Uczennicę z USA aresztowano za wysyłanie własnych nagich zdjęć na Snapchacie Apr 22 13:28 3
Smoleńsk był pierwszym na taką skalę zastosowanym przez Rosję rodzajem wojny informacyjnej Apr 22 11:40 1
"Tor jest niezależny i antysystemowy" Apr 22 08:49 1
"Tor jest bezpieczny i anonimowy" Apr 22 08:44 1
Piotr Tymoczowicz. zbadany przez biegłych. Nietypowy pomiar podczas wyświetl. zdjęć porno Apr 22 05:15 18
Kanada - Jaka kara dla zdemoralizowanego wiceministra edukacji? Apr 22 00:38 1
Drogi ludu PiSowski! Apr 21 21:47 1
W Internecie nikt nie jest anonimowy Apr 21 16:36 2
Ciemna strona internetu. W sieci nikt nie jest anonimowy Apr 21 16:35 1
Polak skazany za największe w historii Szwecji ataki hakerskie Apr 21 15:47 1
Bomba przy słynnej ulicy Urzędniczej. Głupia zabawa skończy się więzieniem? Apr 21 15:47 1
25.05.2018 r. skończy się w UE internet jaki znamy Apr 21 15:46 1
Obywatel w zderzeniu ze służbami wciąż bezradny? Apr 21 15:38 1
Tego nie dało się dłużej ukrywać. Kwota prawdziwego długu naszego państwa... Apr 21 15:34 2
„Wojna z narkotykami nieskuteczna” - ostatnia rozmowa z prof. Jerzym Vetulanim Apr 21 15:25 1
Dudaczewski, pachołek WSI, chroni komunistycznych morderców. Apr 21 13:50 1
Kremlowska dziwka Dudaczewski stoi murem za sowieckimi zbrodniarzami Apr 21 11:03 1
Bezapelacyjne zwycięstwo Viktora Orbána Apr 21 08:35 1
"Kongres" to... dwóch kongresmenów z Partii Demokratycznej Apr 21 08:28 1
Dla wyznawców "zaszumiania ruchu" Apr 21 04:45 24
Ustalenia podkomisji smoleńskiej zaprezentowane w USA Apr 21 04:40 1
Stosunek do sprawy Smoleńska Apr 20 15:57 1
Funkcjonariusze zlikwidowanych Wojskowych Służb Informacyjnych Apr 20 12:53 1
Podłożenie dodatkowej bomby Apr 20 12:46 7
Kasa czeka konkretna. 300zł za półgodzinny seks z nieletnią Apr 20 06:55 3
To Moskwa stoi za propagandą w internecie Apr 20 04:38 15