Czym komisja zajmie się w najbliższej przyszłości?

BM-2cXM3EWRKHRFPCF7yiTdCUeVQKHyk4TDr5
Jul 7 11:14

Po 1990 r. niemal w każdym powiecie była jakaś afera podobna do dzikiej reprywatyzacji, jakaś grupa osób uprzywilejowanych uwłaszczyła się na majątku państwowym. Później elity tłumaczyły, że nie ma sensu wracać do spraw minionych, że trzeba iść do przodu. Zajmując się dziką reprywatyzacją, chcemy udowodnić, że tym razem będzie inaczej. Elitom nie uda się zaśpiewać piosenki „Polacy, nic się nie stało” – mówi Patryk Jaki w rozmowie z „Gazetą Polską”. Pierwsze działania komisji weryfikacyjnej dotyczyły nieruchomości przy ulicy Twardej 8 i Twardej 10. Czym komisja zajmie się w najbliższej przyszłości? Jaki jest klucz dobierania spraw? Wszczęliśmy kilka spraw w toku postępowania rozpoznawczego i czynności sprawdzających. Poza sprawą Twardej jest ich jeszcze około 10, w tym sprawa nieruchomości przy ulicy Nabielaka 9, działek przy placu Defilad czy nieruchomości na Siennej. A także słynna sprawa Chmielnej 70. To są te przypadki, w których już udało się zebrać wystarczającą ilość informacji, aby wszcząć co najmniej postępowania sprawdzające. Poza tym jednak wpływa do nas bardzo dużo wniosków zarówno od różnych organizacji społecznych, jak i pojedynczych mieszkańców z prośbami o weryfikację decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących konkretnych nieruchomości. Sprawa dotycząca nieruchomości przy Nabielaka jest szczególna. W 2011 r. zginęła Jolanta Brzeska, działaczka walcząca o prawa eksmitowanych lokatorów. Prokuratura brała pod uwagę możliwość morderstwa a wśród potencjalnych motywów wymieniano porachunki właścicieli lokali i kamieniczników. Śledztwo umorzono w kwietniu 2013 r., wznowiono je jednak w 2016 r. Czy komisja zajmie się również tym wątkiem? Nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej. Co prawda, zadaniem komisji jest przede wszystkim weryfikacja samej decyzji reprywatyzacyjnej, a wątek kryminalny jest z tego punktu widzenia wątkiem pobocznym, niemniej bardzo istotnym. Będziemy się więc starali wyjaśnić okoliczności także tej tragedii. Z całą pewnością zarówno świadkowie, jak i strony będą się wypowiadać również w tej kwestii. Nie wykluczam, że w związku z tym wątkiem będzie trzeba przeprowadzić osobne, dłuższe postępowanie. W jakim trybie? Także w trybie rozprawy administracyjnej, czyli takim, w jakim pracuje komisja. Co znaczące, te rozprawy będą miały charakter jawny. Stosujemy bowiem wyłączenie jawności tylko w jednym przypadku: w sytuacji, w której prowadzone przez nas postępowanie administracyjne mogłoby zaszkodzić postępowaniu karnemu. Natomiast sensem istnienia tej komisji jest jawność i transparentność. Mamy na celu upodmiotowienie obywateli. Do tej pory byli oni traktowani w sprawie reprywatyzacji przedmiotowo, ponieważ decyzje dotyczące rozdzielania gigantycznego majątku zapadały w zakamarkach gabinetów anonimowych adwokatów, w pomieszczeniach, do których zwykły Polak nie miał dostępu. My zmieniliśmy tę sytuację. Mówimy: tutaj były podejmowane decyzje w sprawie naszego wspólnego majątku. Dlatego wy, obywatele, także powinniście być w pewnym sensie sędziami. Właśnie dlatego tak istotna jest jawność rozpraw. Zresztą już te pierwsze z nich pokazują, że naszej komisji udało się – nawet tylko do tej pory – ustalić więcej, niż innym instytucjom przez dekady. Co znaczące, transparentność jest podstawowym założeniem w dojrzałych demokracjach. Jeśli np. w Stanach Zjednoczonych wybucha afera, która wymyka się kontroli tradycyjnie działających instytucji, to powołuje się specjalne komisje działające przy Senacie, które badają konkretne wątki. Wspomniał Pan o słynnej Chmielnej 70. W marcu wiceprezydent Witold Pahl ogłosił, że działka wróciła do miasta. Czy więc można uznać, że sprawa jest wyjaśniona? Miasto manipuluje definicjami. Sytuacja jest podobna do przypadku Twardej 8 i Twardej 10. Przedstawiciele Ratusza twierdzą, że rozwiązali problem, ponieważ ostatecznie umowa o prawie użytkowania wieczystego nie została podpisana. Tyle że mimo to i w jednym, i w drugim wypadku decyzje reprywatyzacyjne są w obrocie. Innymi słowy, zobowiązują miasto do działania. To, że urzędnicy na potrzeby medialne nie realizują tych decyzji w postępowaniu wykonawczym, nie oznacza, że nie zostaną do tego zmuszeni. Komisja zaś ma możliwość te decyzje uchylić, czyli rozwiązać problem u podstaw. Gdyby do takiej sytuacji doszło, majątek trafiłby do Skarbu Państwa. Jak ogólnie ocenia Pan postępowanie urzędników Ratusza? Ryba psuje się od głowy. Jeśli główni zarządzający mieli taki stosunek do sprawy, jak opowiadał jeden ze świadków, czyli że tego majątku trzeba się w jak największych ilościach pozbywać, bo stanowi problem, to trudno się dziwić, że dostosowały się do tego struktury urzędnicze. Nie jest jednak wykluczone, że część motywacji osób na niższych szczeblach miała charakter czysto ekonomiczny. To komisja również musi zbadać. W poszczególnych sprawach działo się bowiem zbyt wiele zastanawiających rzeczy. Weźmy chociażby przykład ulicy Twardej. Działka w centrum miasta, do której prawa i roszczenia były wycenione na 50 zł i za taką cenę realizowane. Jestem głęboko przekonany, że gdyby każdy obywatel miał wiedzę o tym, iż za tak śmieszne pieniądze można nabyć takie prawa, to zapewne wszyscy by z tego korzystali. Tymczasem prawdopodobnie mieliśmy do czynienia ze stworzeniem ekskluzywnej ścieżki do majątku publicznego dla określonej grupy beneficjentów. To kolejny wątek, który powinna zbadać komisja: na ile wmieszani byli w to urzędnicy, jakiego szczebla i którzy konkretnie. Podczas pierwszego posiedzenia komisji jeden ze świadków, była naczelnik jednego z wydziałów Biura Gospodarki Nieruchomościami, odmówiła składania zeznań. Nie pomogła nawet kara pieniężna. Czy jeśli takie sytuacje się powtórzą, prace komisji mogą zostać sparaliżowane? Absolutnie nie. W mojej ocenie to wygląda tak, że jeśli ktoś przychodzi na posiedzenie komisji i odmawia zeznań, to także jest to forma zeznania. Taka osoba komunikuje bowiem, że ma coś do ukrycia. To zaś uprawdopodabnia istnienie całego tego układu. Ponadto tego typu zachowanie nie wstrzymuje postępowania przed komisją. Nawet w sytuacji, gdy kolejne osoby odmawiałyby złożenia zeznań, Komisja i tak ma prawo podjąć decyzje weryfikacyjne. To właśnie jedna z zalet postępowania administracyjnego: brak zeznań świadka bądź strony nie wstrzymuje postępowania, ale działa na niekorzyść strony odmawiającej zeznań. Postępowanie administracyjne ma to do siebie, że naszym zadaniem jest ustalenie wszystkich okoliczności. Zaś przesłuchiwanie świadków ma charakter subsydiarny, czyli stanowi dodatkowy materiał dowodowy. W sytuacjach, w których z dokumentów wynika, że doszło do rażącego naruszenia prawa, możemy podejmować decyzje bez przesłuchiwania świadków. Wobec tego po co ich Państwo przesłuchują? Zapewne dojdzie do sytuacji, że niektóre ze spraw będą po nas rozpatrywały sądy wyższej instancji. Chcemy, aby miały one pewność, że zrobiliśmy dużo więcej, niż musieliśmy. A także – aby nie miały pretekstów do uchylania naszych decyzji. Podejrzewa Pan, że sędziowie mogą szukać takich pretekstów? Jestem przekonany, że w interesie państwa polskiego jest to, aby komisji udało się wyjaśnić te sprawy. Bez względu więc na to, czy ktoś jest z prawej, czy z lewej strony sceny politycznej, powinno mu zależeć na tym, aby komisja odniosła sukces. Nie mogę jednak dać gwarancji, że nie pojawi się jakiś sędzia, który dojdzie do wniosku, że ma okazję do „wykazania się” i zademonstrowania, po której stronie sceny politycznej są jego sympatie. Wiele emocji budzi sprawa przesłuchania Hanny Gronkiewicz-Waltz. Czy istnieje możliwość, że w sytuacji wielokrotnego niestawiennictwa zostanie ona doprowadzona przed komisję? Mamy prawo zwrócić się do prokuratury o pomoc w przeprowadzeniu czynności. Osobiście jestem jednak przeciwnikiem takiego rozwiązania. Możliwe bowiem, że niektórym politykom PO właśnie o to chodzi. Czekają na taki rozwój wypadków, aby wzbudzać w społeczeństwie współczucie dla Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ponadto pytanie, ile wniosłoby takie działanie – doprowadzona przed komisję prezydent Warszawy zapewne i tak odmówiłaby zeznań. Nie chciałbym zatem korzystać z takich narzędzi. Liczę zresztą na to, że im dłużej będzie pracowała komisja, tym większy będzie nacisk – także w samej PO – na to, by prezydent się stawiła. A jak odnosi się Pan do faktu, że prezydent jest zdania, iż między komisją a nią nastąpił spór kompetencyjny i wnioskuje o jego rozstrzygnięcie do Naczelnego Sądu Administracyjnego? Jeśli ona jest zdania, że następuje tu spór kompetencyjny, to – innymi słowy – uważa, że powinna sama weryfikować swoje decyzje, czyli być sędzią we własnej sprawie. Jeśli przyjęlibyśmy ten punkt widzenia, to sprawa złodziejstwa reprywatyzacyjnego skończyłaby się na stwierdzeniu: „No, coś tam faktycznie się zadziało, ale przecież to już się stało. Nie ma sensu się tym zajmować, trzeba iść do przodu”. Takie śpiewanie piosenki „Polacy, nic się nie stało” jest typowe dla elit III RP. Tymczasem my w sprawie dzikiej reprywatyzacji chcemy udowodnić, że tym razem będzie inaczej. Zmieńmy nieco temat. Kiedy możemy spodziewać się pierwszych decyzji dotyczących rekompensaty dla osób poszkodowanych przy okazji reprywatyzacji? Idziemy tokiem postępowania administracyjnego. Najpierw musi zakończyć się rozprawa. Później strony mają czas na złożenie swoich uwag. Następnie komisja podejmuje decyzje. To może być albo zmiana decyzji reprywatyzacyjnej, albo możliwość wymierzenia tzw. rekompensaty. To drugie wyjście jest stosowane w sytuacji, kiedy skutki prawne, wynikające z decyzji reprywatyzacyjnej, są nieodwracalne. Czyli np. wtedy, gdy nieruchomości uzyskane na skutek decyzji reprywatyzacyjnej zostały przez kogoś kupione w dobrej wierze. Wówczas nie ma możliwości odzyskania nieruchomości, ale jest możliwość uzyskania rekompensaty. Co do nieruchomości przy Twardej, to chciałbym, by decyzje zostały podjęte do 14 lipca.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
W Warszawie mówią o sekstaśmie córki Dudy Nov 18 13:13 9
Oto dlaczego Rosja szczuje Dudę na Macierewicza Nov 18 12:09 5
Zdrajco Andrzeju Duda, nie podoba ci się Macierewicz? Oto jak armią zarządzali jego poprzednicy! Nov 18 12:07 2
JEBAC KURWE POLICJE Nov 18 09:48 52
160JEBAC KURWE POLICJE Nov 18 09:44 1
Putin ma przesrane - Finlandia chce wstąpić do NATO Nov 18 09:37 1
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz to złodziej, oszust i protektor mafii trójmiejskiej. Nov 18 09:37 1
Kłamliwy zdrajco Andrzeju Duda, twoi właściciele z nadzwyczajnej kasty uniewinniają morderców! Nov 18 09:33 1
Platforma Obywatelska - partia ruskich szpiegów i zdrajców Nov 18 09:32 1
Patrioty w Polsce, kacapy mogą nam possać. Nov 18 00:00 2
Zburzyć Pałac Kultury i Nauki! Nov 17 23:49 4
Rozważanie kupna windows 10 Nov 17 21:28 10
Nic do ukrycia Nov 17 17:42 2
159JEBAC KURWE POLICJE Nov 17 17:11 1
Zdrajco Andrzeju Duda! Nie próbuj swojej zdrady przedstawiać w pozorach racjonalności Nov 17 14:16 13
Timmermans zgrilloany przez Saryusz-Wolskiego Nov 17 14:12 1
Pachołku WSI, Andrzeju Duda, zabijasz szanse Polaków na wolność Nov 17 13:24 1
158JEBAĆ KURWE POLICJE Nov 17 11:27 1
Pogromcy Polsilvera (Robert N. i Krzysztof L.) cz. 3/4 HIT + KONKURS Nov 17 07:25 3
157JEBAĆ KURWE POLICJE Nov 17 06:58 1
Czy openwrt jest rozwijany? Nov 16 21:50 1
Współwykonawcy zamachu smoleńskiego na ławie oskrażonych Nov 16 20:39 3
Nowa ustawa UE może zakończyć anonimowość użytkowników Bitcoina Nov 16 20:20 2
Tails 3.3 – anonimizujący system na pendrivie dostępny w nowej wersji Nov 16 19:51 12
Nigdy nie pogodzimy się z upowszechnianiem nienawiści do własnego kraju Nov 16 19:04 1
Na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości zburzyć Pałac Kultury i Nauki Nov 16 18:46 2
HGW dala Jaruzelowi rabat w wysokości 571.188,33 zł Nov 16 18:20 1
156JEBAĆ KURWE POLICJE Nov 16 18:13 1
Kremlowski pachołek nie wejdzie nigdy do Polski Nov 16 17:19 1
Liczebność armii amerykańskiej w Polsce będzie się powiększała Nov 16 16:45 1
Antypolska kremlowska propaganda w USA wymazana Nov 16 16:45 1
Kacapy wyją? Doooobrze... Nov 16 16:06 1
Andrzeju Duda, jesteś już tylko żałosnym zdrajcą. Nov 16 15:12 1
Kreml chroni oskarżonych o terroryzm Nov 16 15:11 1
Litewski Sejm przyjął rezolucję, w której wspiera polskie reformy Nov 16 15:10 1
W roku 2017, w stulecie rewolucji październikowej, jesteście państwo przeciwko dekomunizacji Nov 16 15:08 1
Dlaczego zamordowano Piotra Jaroszewicza? Nov 16 15:07 1
7 sposobów, dzięki którym policja może namierzyć Twoje interesy w Ciemnej Sieci Nov 16 13:02 1
Najciemniejszy zakątek internetu naprawdę istnieje. Ukryta sieć TOR: "Lewe" papiery, pedofilia, przekręty i narkotyki Nov 16 13:01 1
Niemieckie BND ostatkiem sił broni swojej Platformy Agenturalnej w Polsce Nov 16 12:36 1
Platforma targowicka dąży do deprecjonowania Polski Nov 16 12:36 1
Donald Tusk jest odpowiedzialny Nov 16 12:32 1
W Polsce dokonuje się sanacja chorego państwa i naprawa wymiaru sprawiedliwości Nov 16 12:27 1
Mafijna złodziejka Hanna Gronkiewicz-Waltz zostanie doprowadzona siłą Nov 16 12:26 1
"Narodowcom" - polskojęzycznym zielonym ludzkim Putina Polacy dziękują za umożliwienie ataków na Polskę Nov 16 12:25 1
OBŁUDNY ZAKŁAMANY ZDRAJCO ANDRZEJU DUDA, DLACZEGO PODKOPUJESZ BEZPIECZEŃSTWO POLSKI? Nov 16 12:24 1
Europosłowie z kręgu totalnej targowicy przekraczają w Parlamencie Europejskim kolejne granice zaprzaństwa Nov 16 12:24 1
PRLowskie dziadki leśne z PKW stawiają się zmianom w kodeksie wyborczym Nov 16 12:24 1
Do czego doprowadziła mafijna złodziejka Hanna Gronkiewicz-Waltz Nov 16 12:22 1
Niemieckie BND w akcji: najpierw prowokacje na Marszu Niepodległości; teraz votum nieufności. Nov 16 12:20 1
155JEBAĆ KURWE POLICJE Nov 16 05:05 1
Parlament Europejski w dupie ma ujadanie Totalnej Targowicy Nov 15 20:35 1
Kacapia Polsce nie podskoczy - USA będą trzymać ruskich krótko. Nov 15 20:33 1
Szkalowanie Polski w Parlamencie Europejskim sięgnęło dna Nov 15 19:15 1
W obronie prześladowanych w Polsce komunistów, antyfaszystów i innych demokratów. Nov 15 19:13 3
Przykład Polski jest bardzo groźny dla europejskich elit Nov 15 18:53 1
154JEBAC KURWE POLICJE Nov 15 18:24 1
Oto lista hańby! To oni głosowali za rezolucją Parlamentu Europejskiego przeciwko Polsce Nov 15 17:56 1
Prowokatorzy na smyczy Kremla zohydzili cały Marsz Niepodległości Nov 15 17:09 1
Jaki GNU/Linux? Nov 15 15:40 10
Przystanek Woodstock jest zlotem 200 tys. gwałcicieli i narkomanów Nov 15 15:25 2
Ruszył propagandowy teutoński walec Nov 15 15:09 1
Uczynienie Polski krajem bardziej sprawiedliwym Nov 15 15:05 1
Jako pierwsi mówiliśmy, że nie każdy imigrant jest uchodźcą Nov 15 15:05 1
Nie ugniemy się przed terrorem wdów! Nov 15 15:03 1
Gienerał Parulskij, dziwka sowietów, prowadził "śledztwo" smoleńskie. Nov 15 14:59 1
Polska fundamentem oporu przeciwko rosyjskiemu terroryzmowi w Europie Nov 15 14:42 1
Państwo macie obsesję, uporczywą obsesję, jeśli chodzi o polski rząd. Nov 15 14:41 1
Niemieckie BND kontratakuje przeciwko kwestii reparacji wojennych Nov 15 14:40 1
Ksenofobiczny i faszystowski Marsz Niepodległości Nov 15 14:39 1
Zdrajcy z Totalnej Targowicy oszkalowali rząd w Parlamencie Europejskim Nov 15 14:38 1
praca Nov 15 14:07 1
Linux 4.14 LTS dostępny – pierwsze wydanie z sześcioletnim wsparciem Nov 15 12:33 1
AVGater: popularne antywirusy podatne na atak – jak się zabezpieczyć? Nov 15 12:33 1
Macierewicz uniemożliwił inwazję Rosji na Polskę Nov 15 11:56 1
Dziennikarze mordowani na Malcie. Ale problemem dla UE jest Polska. Nov 15 11:52 1
Wyniki naszych badań muszą być kompatybilne z badaniami komisji rosyjskiej, bo inaczej dojdzie do tragedii Nov 15 11:51 1
Macierewicz usunął z armii WSIowe GRUbasy Nov 15 11:50 1
Otwarcie bazy antyrakietowej w Redzikowie Nov 15 11:41 1
153JEBAĆ KURWE POLICJE Nov 15 08:50 1
Komunizm w działaniu - Wenezuela upada. Nov 15 05:54 3
Nie było gen. Błasika w kokpicie, ani w kabinie, ale komisja ustaliła między sobą, że generał będzie. Nov 15 05:54 2
Przeciek Nov 15 05:53 2
Z powodu niżu demograficznego Polskę czeka plaga samotnych kawalerów. Nov 15 05:53 4
I gdzie jesteście, powtarzacze kłamstwa o pijanym generale Błasiku? Nov 15 05:53 2
Zbiedniałej Rosji nie stać nawet na solidną dezinformację, hahahaha! Nov 15 05:53 1
Folksdojcz i mafiozo z Gdańska Paweł Adamowicz na celowniku prokuratury Nov 15 05:53 1
Gazeta z czerwonym prostokątem (ROT SCHILD) znowu opluwa Polskę Nov 14 14:41 1
Afera Kulsona Nov 14 14:37 1
Zdrajco Andrzeju Duda, oto do czego doprowadzasz swoją zdradą. Nov 14 14:00 1
Na czym polega fenomen wysokich notowań PiS Nov 14 13:59 1
Rosyjski agent w polskim Sejmie zdemaskowany. Nov 14 13:58 1
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, złodziej, kłamca, mafiozo, zdrajca Polski. Nov 14 13:58 1
"Komisja Millera" pod sąd! Nov 14 13:55 1
My nie odpuścimy tego, będziemy ciągle o tym mówić! Nov 14 13:54 1
Tak fałszowano raport Millera Nov 14 13:53 1
Teczka smoleńskiego proKURWAtora Nov 14 13:52 1
Ci ludzie zostali kupieni, oni zgodzili się kłamać za pieniądze Nov 14 13:51 1
Raport Millera był fałszerstwem pod dyktando Rosjan Nov 14 13:50 1
Grób Nieznanego Żołnierza to miejsce dla polskich, a nie komunistycznych bohaterów. Nov 14 13:50 1