Czym komisja zajmie się w najbliższej przyszłości?

BM-2cXM3EWRKHRFPCF7yiTdCUeVQKHyk4TDr5
Jul 7 11:14

Po 1990 r. niemal w każdym powiecie była jakaś afera podobna do dzikiej reprywatyzacji, jakaś grupa osób uprzywilejowanych uwłaszczyła się na majątku państwowym. Później elity tłumaczyły, że nie ma sensu wracać do spraw minionych, że trzeba iść do przodu. Zajmując się dziką reprywatyzacją, chcemy udowodnić, że tym razem będzie inaczej. Elitom nie uda się zaśpiewać piosenki „Polacy, nic się nie stało” – mówi Patryk Jaki w rozmowie z „Gazetą Polską”. Pierwsze działania komisji weryfikacyjnej dotyczyły nieruchomości przy ulicy Twardej 8 i Twardej 10. Czym komisja zajmie się w najbliższej przyszłości? Jaki jest klucz dobierania spraw? Wszczęliśmy kilka spraw w toku postępowania rozpoznawczego i czynności sprawdzających. Poza sprawą Twardej jest ich jeszcze około 10, w tym sprawa nieruchomości przy ulicy Nabielaka 9, działek przy placu Defilad czy nieruchomości na Siennej. A także słynna sprawa Chmielnej 70. To są te przypadki, w których już udało się zebrać wystarczającą ilość informacji, aby wszcząć co najmniej postępowania sprawdzające. Poza tym jednak wpływa do nas bardzo dużo wniosków zarówno od różnych organizacji społecznych, jak i pojedynczych mieszkańców z prośbami o weryfikację decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących konkretnych nieruchomości. Sprawa dotycząca nieruchomości przy Nabielaka jest szczególna. W 2011 r. zginęła Jolanta Brzeska, działaczka walcząca o prawa eksmitowanych lokatorów. Prokuratura brała pod uwagę możliwość morderstwa a wśród potencjalnych motywów wymieniano porachunki właścicieli lokali i kamieniczników. Śledztwo umorzono w kwietniu 2013 r., wznowiono je jednak w 2016 r. Czy komisja zajmie się również tym wątkiem? Nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej. Co prawda, zadaniem komisji jest przede wszystkim weryfikacja samej decyzji reprywatyzacyjnej, a wątek kryminalny jest z tego punktu widzenia wątkiem pobocznym, niemniej bardzo istotnym. Będziemy się więc starali wyjaśnić okoliczności także tej tragedii. Z całą pewnością zarówno świadkowie, jak i strony będą się wypowiadać również w tej kwestii. Nie wykluczam, że w związku z tym wątkiem będzie trzeba przeprowadzić osobne, dłuższe postępowanie. W jakim trybie? Także w trybie rozprawy administracyjnej, czyli takim, w jakim pracuje komisja. Co znaczące, te rozprawy będą miały charakter jawny. Stosujemy bowiem wyłączenie jawności tylko w jednym przypadku: w sytuacji, w której prowadzone przez nas postępowanie administracyjne mogłoby zaszkodzić postępowaniu karnemu. Natomiast sensem istnienia tej komisji jest jawność i transparentność. Mamy na celu upodmiotowienie obywateli. Do tej pory byli oni traktowani w sprawie reprywatyzacji przedmiotowo, ponieważ decyzje dotyczące rozdzielania gigantycznego majątku zapadały w zakamarkach gabinetów anonimowych adwokatów, w pomieszczeniach, do których zwykły Polak nie miał dostępu. My zmieniliśmy tę sytuację. Mówimy: tutaj były podejmowane decyzje w sprawie naszego wspólnego majątku. Dlatego wy, obywatele, także powinniście być w pewnym sensie sędziami. Właśnie dlatego tak istotna jest jawność rozpraw. Zresztą już te pierwsze z nich pokazują, że naszej komisji udało się – nawet tylko do tej pory – ustalić więcej, niż innym instytucjom przez dekady. Co znaczące, transparentność jest podstawowym założeniem w dojrzałych demokracjach. Jeśli np. w Stanach Zjednoczonych wybucha afera, która wymyka się kontroli tradycyjnie działających instytucji, to powołuje się specjalne komisje działające przy Senacie, które badają konkretne wątki. Wspomniał Pan o słynnej Chmielnej 70. W marcu wiceprezydent Witold Pahl ogłosił, że działka wróciła do miasta. Czy więc można uznać, że sprawa jest wyjaśniona? Miasto manipuluje definicjami. Sytuacja jest podobna do przypadku Twardej 8 i Twardej 10. Przedstawiciele Ratusza twierdzą, że rozwiązali problem, ponieważ ostatecznie umowa o prawie użytkowania wieczystego nie została podpisana. Tyle że mimo to i w jednym, i w drugim wypadku decyzje reprywatyzacyjne są w obrocie. Innymi słowy, zobowiązują miasto do działania. To, że urzędnicy na potrzeby medialne nie realizują tych decyzji w postępowaniu wykonawczym, nie oznacza, że nie zostaną do tego zmuszeni. Komisja zaś ma możliwość te decyzje uchylić, czyli rozwiązać problem u podstaw. Gdyby do takiej sytuacji doszło, majątek trafiłby do Skarbu Państwa. Jak ogólnie ocenia Pan postępowanie urzędników Ratusza? Ryba psuje się od głowy. Jeśli główni zarządzający mieli taki stosunek do sprawy, jak opowiadał jeden ze świadków, czyli że tego majątku trzeba się w jak największych ilościach pozbywać, bo stanowi problem, to trudno się dziwić, że dostosowały się do tego struktury urzędnicze. Nie jest jednak wykluczone, że część motywacji osób na niższych szczeblach miała charakter czysto ekonomiczny. To komisja również musi zbadać. W poszczególnych sprawach działo się bowiem zbyt wiele zastanawiających rzeczy. Weźmy chociażby przykład ulicy Twardej. Działka w centrum miasta, do której prawa i roszczenia były wycenione na 50 zł i za taką cenę realizowane. Jestem głęboko przekonany, że gdyby każdy obywatel miał wiedzę o tym, iż za tak śmieszne pieniądze można nabyć takie prawa, to zapewne wszyscy by z tego korzystali. Tymczasem prawdopodobnie mieliśmy do czynienia ze stworzeniem ekskluzywnej ścieżki do majątku publicznego dla określonej grupy beneficjentów. To kolejny wątek, który powinna zbadać komisja: na ile wmieszani byli w to urzędnicy, jakiego szczebla i którzy konkretnie. Podczas pierwszego posiedzenia komisji jeden ze świadków, była naczelnik jednego z wydziałów Biura Gospodarki Nieruchomościami, odmówiła składania zeznań. Nie pomogła nawet kara pieniężna. Czy jeśli takie sytuacje się powtórzą, prace komisji mogą zostać sparaliżowane? Absolutnie nie. W mojej ocenie to wygląda tak, że jeśli ktoś przychodzi na posiedzenie komisji i odmawia zeznań, to także jest to forma zeznania. Taka osoba komunikuje bowiem, że ma coś do ukrycia. To zaś uprawdopodabnia istnienie całego tego układu. Ponadto tego typu zachowanie nie wstrzymuje postępowania przed komisją. Nawet w sytuacji, gdy kolejne osoby odmawiałyby złożenia zeznań, Komisja i tak ma prawo podjąć decyzje weryfikacyjne. To właśnie jedna z zalet postępowania administracyjnego: brak zeznań świadka bądź strony nie wstrzymuje postępowania, ale działa na niekorzyść strony odmawiającej zeznań. Postępowanie administracyjne ma to do siebie, że naszym zadaniem jest ustalenie wszystkich okoliczności. Zaś przesłuchiwanie świadków ma charakter subsydiarny, czyli stanowi dodatkowy materiał dowodowy. W sytuacjach, w których z dokumentów wynika, że doszło do rażącego naruszenia prawa, możemy podejmować decyzje bez przesłuchiwania świadków. Wobec tego po co ich Państwo przesłuchują? Zapewne dojdzie do sytuacji, że niektóre ze spraw będą po nas rozpatrywały sądy wyższej instancji. Chcemy, aby miały one pewność, że zrobiliśmy dużo więcej, niż musieliśmy. A także – aby nie miały pretekstów do uchylania naszych decyzji. Podejrzewa Pan, że sędziowie mogą szukać takich pretekstów? Jestem przekonany, że w interesie państwa polskiego jest to, aby komisji udało się wyjaśnić te sprawy. Bez względu więc na to, czy ktoś jest z prawej, czy z lewej strony sceny politycznej, powinno mu zależeć na tym, aby komisja odniosła sukces. Nie mogę jednak dać gwarancji, że nie pojawi się jakiś sędzia, który dojdzie do wniosku, że ma okazję do „wykazania się” i zademonstrowania, po której stronie sceny politycznej są jego sympatie. Wiele emocji budzi sprawa przesłuchania Hanny Gronkiewicz-Waltz. Czy istnieje możliwość, że w sytuacji wielokrotnego niestawiennictwa zostanie ona doprowadzona przed komisję? Mamy prawo zwrócić się do prokuratury o pomoc w przeprowadzeniu czynności. Osobiście jestem jednak przeciwnikiem takiego rozwiązania. Możliwe bowiem, że niektórym politykom PO właśnie o to chodzi. Czekają na taki rozwój wypadków, aby wzbudzać w społeczeństwie współczucie dla Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ponadto pytanie, ile wniosłoby takie działanie – doprowadzona przed komisję prezydent Warszawy zapewne i tak odmówiłaby zeznań. Nie chciałbym zatem korzystać z takich narzędzi. Liczę zresztą na to, że im dłużej będzie pracowała komisja, tym większy będzie nacisk – także w samej PO – na to, by prezydent się stawiła. A jak odnosi się Pan do faktu, że prezydent jest zdania, iż między komisją a nią nastąpił spór kompetencyjny i wnioskuje o jego rozstrzygnięcie do Naczelnego Sądu Administracyjnego? Jeśli ona jest zdania, że następuje tu spór kompetencyjny, to – innymi słowy – uważa, że powinna sama weryfikować swoje decyzje, czyli być sędzią we własnej sprawie. Jeśli przyjęlibyśmy ten punkt widzenia, to sprawa złodziejstwa reprywatyzacyjnego skończyłaby się na stwierdzeniu: „No, coś tam faktycznie się zadziało, ale przecież to już się stało. Nie ma sensu się tym zajmować, trzeba iść do przodu”. Takie śpiewanie piosenki „Polacy, nic się nie stało” jest typowe dla elit III RP. Tymczasem my w sprawie dzikiej reprywatyzacji chcemy udowodnić, że tym razem będzie inaczej. Zmieńmy nieco temat. Kiedy możemy spodziewać się pierwszych decyzji dotyczących rekompensaty dla osób poszkodowanych przy okazji reprywatyzacji? Idziemy tokiem postępowania administracyjnego. Najpierw musi zakończyć się rozprawa. Później strony mają czas na złożenie swoich uwag. Następnie komisja podejmuje decyzje. To może być albo zmiana decyzji reprywatyzacyjnej, albo możliwość wymierzenia tzw. rekompensaty. To drugie wyjście jest stosowane w sytuacji, kiedy skutki prawne, wynikające z decyzji reprywatyzacyjnej, są nieodwracalne. Czyli np. wtedy, gdy nieruchomości uzyskane na skutek decyzji reprywatyzacyjnej zostały przez kogoś kupione w dobrej wierze. Wówczas nie ma możliwości odzyskania nieruchomości, ale jest możliwość uzyskania rekompensaty. Co do nieruchomości przy Twardej, to chciałbym, by decyzje zostały podjęte do 14 lipca.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
hidden service Jul 26 11:50 5
JEBAC KURWE POLICJE Jul 25 17:35 59
Strony w torze Jul 25 16:50 2
привет всем!! Jul 24 14:58 3
Polską rządzą czubki Jul 21 10:02 8
. Jul 18 09:02 1
nowa forma i sposób ujarzmiania oraz wyzyskiwania Polski i jej obywateli Jul 16 22:32 1
zaczynają się naprawdę bać Jul 16 21:54 1
Bardzo dużo osób w obronie praw Polek i Polaków Jul 16 21:53 1
zapomnieć przeciwko czemu się protestuje Jul 16 21:27 1
Prezydent USA przeprasza za eksperymenty na ludziach Jul 16 21:27 1
Wyciekł SMS Jul 16 21:04 8
Zilustrowanie rezultatu Jul 16 21:02 2
OBRAZEK 1 Jul 16 20:57 1
Elektorat PO, Nowoczesna, SLD, PSL, Razem i innego ścierwa - w akcji Jul 16 20:55 8
Ruskie bojówki rozwalają Hamburg Jul 16 20:55 10
Gdy nie będzie aptek... Jul 16 20:53 2
Histeria totalnej opozycji i establishmentu prawniczego Jul 16 20:52 1
stara sowiecka metoda Jul 16 20:44 1
mówią świadkowie wezwani przed komisję Jul 16 20:44 1
Trump przyjechał odpocząć Jul 16 20:44 1
Nie ma tutaj miejsca na branie jakichkolwiek jeńców. Jul 16 20:43 1
Czy dopuszcza pan ofiary śmiertelne, byle odsunąć PiS od władzy? Jul 16 20:43 1
Donald Trump się myli! Jul 16 16:42 1
Schetyna przyznał, że pucz w grudniu ubiegłego roku był zaplanowany Jul 16 16:42 1
ze staroniemiecką brutalnością Jul 16 16:41 4
Pijane żule siłą polityczną Jul 16 16:41 1
Chciałem pieniądze? To mi dawali. Chciałem mieszkanie? To mi dali. Jul 16 16:41 1
Małgorzata Sadurska Jul 16 16:40 1
Media mainstreamowe słusznie grillują partię Kaczyńskiego Jul 16 16:40 1
Trump zwiastunem odrodzenia? Jul 14 09:29 2
wysadzanie komisariatów w powietrze Jul 14 07:58 1
„poczęstował” nas „polskimi obozami koncentracyjnymi” Jul 14 07:56 1
Nie jest Pani wstyd? Tak po ludzku? Jul 14 07:54 1
Kaczor i Maciora to kumple Putina Jul 13 20:34 1
komuś udało zabić sarnę lub dzika ciągnikiem Jul 13 19:49 1
Co pani pieprzy?!!! Jul 13 19:47 1
Zdrada jest ich imieniem Jul 13 18:57 1
trzeba podporządkować się koncernom Jul 13 18:56 1
szokujące fakty dotyczące współpracy TW Bolka Jul 13 18:54 1
European Center for Nuclear Research, may be opening a portal to another dimension Jul 13 18:25 1
http://www.stopfake.org Jul 13 18:17 1
coś bardzo spektakularnego, coś niezwykle szokującego Jul 13 17:17 1
biedne, brudne Jul 13 16:52 1
Osuszanie bagna trwa Jul 13 15:47 1
Na WSI bieda, trzeba sięgać po zepsute zapasy. Jul 13 15:46 1
Pijak podskakuje Jul 13 15:42 1
To pokazuje butę niemiecką Jul 13 15:41 1
Nie można współpracować z nim na żadnym polu Jul 13 13:23 1
Na półrocze w budżecie państwa zamiast deficytu wysoka nadwyżka Jul 12 17:53 1
nie do złamania przez najlepszych hakerów Jul 12 17:10 1
Ubeckie dziwki z Kukiz'15 jak zwykle głosują przeciwko oczyszczaniu kraju. Jul 12 16:49 1
sojusz wolnych, suwerennych i niepodległych narodów Jul 12 16:48 1
informacje o zamachu na papieża Jul 12 16:42 1
Antysemickie bajeczki o pochodzeniu fali "imigrantów" legły w gruzach Jul 12 13:38 1
śledczy byli zszokowani tym, co zobaczyli Jul 12 12:54 2
Your privacy - VPN & Firefox Jul 12 08:20 1
Miało być ich milion, zabrakło 998 tys Jul 12 06:16 1
Wolność słowa zagrożona w Polsce! Jul 11 18:17 1
Wszyscy won! Jul 11 16:13 1
Niemiecke służby specjalne BND okradały Polaków przez polskich "słupów" Jul 11 12:09 3
ciekawy Jul 11 12:08 12
The Demons Among Humans Jul 11 10:36 3
Szczególnie w Niemczech nie lubi się polskiej narracji historycznej Jul 10 22:34 2
dawno nikt nie popełnił samobójstwa Jul 10 21:37 2
Siedzieć na dupie i płacić podatki na nas Jul 10 21:14 6
najmniej mile widziani są ci ludzie, którzy nazywają rzeczy po imieniu Jul 10 17:30 2
heroinista Tomasz Piątek Jul 10 17:24 1
Tonący brzydko się chwyta Jul 10 17:12 1
Jak działa gang stalking Jul 10 16:57 1
George Walker Bush Jul 10 16:34 1
nie będzie zadowolony tandem rosyjsko-niemiecki Jul 10 12:14 1
Putin - maskotka pedałów Jul 10 12:12 1
Putin zgnojony po raz kolejny przez Trumpa Jul 10 12:12 1
Izolacja Polski postępuje Jul 9 10:56 1
zignorowanie Donalda Trumpa Jul 9 10:29 1
Prezydent USA konsekwentnie przeciwny Jul 9 08:38 1
Warszawa, Hamburg, przepaść Jul 9 08:37 1
strategiczny sojusz z USA Jul 9 08:36 1
Radość niewolników Jul 8 21:42 4
czy Zachód chce przetrwać? Jul 8 20:43 1
Trump osrał lewaków Jul 8 15:22 1
Trump ogłosił w Polsce cios w samo serce polityki gazowej Rosji i Niemiec Jul 8 13:07 1
siły chcące obalić legalną władzę w Polsce Jul 8 13:04 1
Putin osrany ze strachu Jul 8 12:59 1
Antyfaszyści na zakupach Jul 8 12:59 1
agresywne i destabilizujące działania i zachowania Jul 8 11:32 1
pro-amerykańskie, antyrosyjskie Jul 8 10:55 1
"antykapitalista" robiący sobie po demolce selfie Jul 8 10:54 1
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało działacza Jul 8 10:54 1
zmniejszenie uzależnienia Jul 8 10:52 1
głupiutkie intelektualnie, naiwne albo cyniczne mity gospodarcze Jul 8 10:45 1
propagowanie pornografii Jul 8 10:42 1
Gang Stalking czyli służby specjalne do nękania, dyskredytowania i mordowania ludzi Jul 8 07:32 3
sojusz polsko-amerykański Jul 8 07:29 19
Intel ME - Rootkit in your laptop Jul 8 07:24 1
Słowa Orbana Jul 8 06:03 1
Prezydent Stanów Zjednoczonych wyszedł tu, w Polsce, w Warszawie Jul 7 19:39 1
na zlecenie rosyjskich służb specjalnych Jul 7 17:25 1
inny punkt widzenia Jul 7 16:04 2