Polska policja łapie przestępców za Torem [WYWIAD]

[chan] po_polsku
Apr 10 13:00 [raw]

O polskich cyberprzestępcach, reformie Policji w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz wyzwaniach na przyszłość mówi w wywiadzie dla cyberdefence24.pl Łukasz Jędrzejczak, Naczelnik Wydziału Rozpoznania Biura Do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Doktor Andrzej Kozłowski: Jak wygląda krajobraz polskiej cyberprzestępczości? Łukasz Jędrzejczak: Krajobraz cyberprzestępczości jest na całym świecie taki sam, dlatego, że Internet nie ma granic, tym samym nie mają ich również cyberprzestępstwa. Polscy cyberprzestępcy są na tym samym poziomie rozwoju technologicznego, co ich koledzy na całym świecie. Środowisko cyberprzestępców ma dostęp do informacji i możliwości technologicznych, dlatego wszyscy cyberprzestępcy prezentują podobny poziom rozwoju. Polskie prawo organom ścigania daje jednak dużo możliwości. Ponadto cały czas trwa współpraca na poziomie europejskim ukierunkowana na zwiększaniu możliwości organów śledczych do walki z cyberprzestępczością. Ostatnio opracowywane są w Brukseli na spotkaniu komisji Rady Europy dotyczącym E-Evidence, możliwości wymiany elektronicznych dowodów pomiędzy organami ścigania w Europie. Czy mógłby Pan powiedzieć czy cyberprzestępczość w Polsce ma charakter głównie indywidualny czy grupowy? Mógłby Pan zidentyfikować największych polskich cyberprzestępców? Od jakiegoś czasu obserwujemy stałą tendencję światową, gdzie cyberprzestępcy przestali być pojedynczymi hakerami działającymi tylko dla sławy. Obecnie w zdecydowanej większości działają dla konkretnych korzyści. Czyli grupy hakerskie są międzynarodowe? Nie ma grup cyberprzestępców złożonych tylko z Polaków? Tak to wygląda, dlatego, że internet nie ma granic, tak samo jak cyberprzestępcy. Logują się na swoich zamkniętych forach i tam nie ma znaczenia kraj pochodzenia, ale to kto Cię polecił oraz jakich czynów dokonałeś i czy możesz to udowodnić. Ludzie dogadują się na poziomie międzynarodowym i wymieniają się informacjami, wiedzą, oprogramowaniem i wspólnie popełniają przestępstwa. Sytuacja taka, że działa w sieci pojedynczy haker, który jest psychopatą jest coraz rzadziej spotykana. Od kiedy Państwo w policji zajmują się zwalczaniem cyberprzestępczości? Biuro Do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji powstało 1 grudnia 2016 roku. Natomiast zwalczaniem cyberprzestępczości zajmujemy się na poważnie od początku XXI wieku. Czyli wcześniej ten problem nie istniał czy nie został zauważony? Wcześniej nie było to określane jako cyberprzestępczość, tylko jako przestępstwo komputerowe. Na przykład kopiowanie płyt i sprzedawanie ich na rynku to nie jest cyberprzestępczość. W Polsce Internet stał się powszechny w latach 1996-1998. W Policji na początku funkcjonowały zespoły pracujące w komendach wojewódzkich, w wydziałach do walki z przestępczością gospodarczą. Były to zespoły do tzw. przestępczości intelektualnej i komputerowej. Już od kilku lat w każdej komendzie wojewódzkiej Policji działają wydziały do walki z cyberprzestępczością. Są to zespoły liczące ok. 20 osób. Komendant Główny Policji uznał, że potrzebny jest profesjonalny, solidny nadzór nad pracą tych wydziałów zapewniający wsparcie zarówno merytoryczne, jak i techniczne. Tak powstało Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, które obecnie jest na końcowym etapie zbierania kadr. Ile biuro ma liczyć osób? Biuro ma liczyć około 60 etatów. Jakie główne cele będą tego biura? Do głównych zadań biura należy koordynacja działań wszystkich jednostek Policji w kraju, zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości. Biuro składa się z 4 wydziałów: Wydział Ogólny, który zajmuje się sprawami logistyczno-administracyjnymi, Wydział Operacyjny - jednostka odpowiedzialna za poważne sprawy operacyjne w Internecie, Wydział Badań i Analiz, zajmujący się informatyką śledczą oraz Wydział Rozpoznania. Policjanci Wydziału Badań i Analiz jeżdżą na miejsca zdarzeń, zabezpieczają sprzęt, odzyskują dane z komputerów oraz innych nośników. To policjanci, którzy są już konkretnie na realizacji, zajmują się zabezpieczaniem i analizą nośników cyfrowych. Wydział Rozpoznania, którego mam przyjemność być naczelnikiem jest najliczniejszy w Biurze. Posiada sekcję obsługi całodobowej, czyli całodobowy monitoring Internetu pod kątem cyberzagrożeń, oraz zespół rozpoznania. Czy ta instytucja działa jak CERT? Nie jest to CERT, ponieważ nie chodzi tylko o zagrożenia. To jest zespół do spraw monitoringu internetu. Wyselekcjonowani funkcjonariusze posiadający upoważnienie Komendanta Głównego Policji do natychmiastowego żądania uzyskiwania informacji od ISP i ICP monitorują sieć. Zakres działania tego zespołu jest bardzo szeroki. Są to działania od stricte cyberzagrożeń, po zwykłe ludzkie, kiedy ktoś napisze na jakimś forum lub portalu społecznościowym, że chce popełnić samobójstwo. Policjanci w oparciu o posiadane upoważnienie uzyskują informacje, kto udostępnił taki post. Całkiem niedawno na podstawie przekazanych informacji w ciągu półtorej godziny od ujawnienia takich informacji w Internecie, zespół psychologów policyjnych pojechał do dziecka, które jednak stwierdziło, że nie miało zamiaru popełniać samobójstwa, tylko był to głupi żart. My jednak musimy reagować, zarówno w przypadkach cyberprzestępstw, jak i ratowania ludzkiego życia, w tym znaczeniu, że jeżeli jakiekolwiek informacje, incydenty i sytuacje zagrożeń pojawią się w Internecie. Wracając do historii, powiedział Pan, że walka z cyberprzestępczością rozpoczęła się na początku XXI wieku. Czy był jakiś konkretny incydent, który spowodował że ten problem nagle pojawił się na agendzie? Myślę, że nie było takie incydentu. Było to po prostu następstwo rozwoju technologicznego i przenoszenie się wszystkich form przestępczości do Internetu. Nie można było pozostać obojętnym wobec tego zjawiska i Policja to dostrzegła. Wcześniej nie było takiej instytucji? Kiedyś można było użyć wyrażenia: „jestem informatykiem”. Teraz to nic nie znaczy. Nie ma już kogoś takiego jak człowiek-informatyk. Jest programista, grafik komputerowy, webmaster, administrator sieci, administrator stron internetowych itp. W Policji dostrzegamy potrzebę specjalizacji w walce z cyberprzestępczością. Mamy osoby odpowiedzialne za monitoring Internetu czyli zajmujące się szukaniem zorganizowanych grup hakerskich czy wyszukiwaniem określonych ludzi, którzy stwarzają zagrożenie. Czy monitorowanie obejmuje DarkNet i polską społeczność w sieci TOR? Czy mamy odpowiednik polskiego Dark Marketu czy innych forów karderskich, które były w przeszłości? Tak, ale nie mogę powiedzieć, które fora monitorujemy. Wielokrotnie w sądzie pytano mnie, jak uzyskałem dane informacje. Wówczas prosiłem o utajnienie spotkania i w tej sytuacji mogłem wyjaśnić, jak złapałem przestępcę oraz jakich narzędzi użyłem. Członkowie tych społeczności wiedzą, że Państwo czytacie ich fora? Często się domyślają, nie zawsze jednak wiedzą. Wiadomo, że jest to czynnik ludzki. Na niektórych forach są jednak bardzo pewni siebie i dość często pojawiają się tam wpisy, że to forum jest najlepsze, bo żaden policjant tego nie czyta. Internet i cyberprzestępczość nie mają granic. W takim razie jak wygląda współpraca z innymi państwami i niekoniecznie mam tu na myśli Unię Europejską i Europol, ale np. naszych wschodnich sąsiadów, czyli Białoruś, Ukrainę, Rosję czyli państwa uznawane za kolebkę cyberprzestępczości ? To, że te państwa są uznawane za kolebkę cyberprzestępczości wynika m.in. ze słabości obowiązującego tam prawa. Retencja danych ma ogromne znaczenie dla organów ścigania. Jest to obowiązek przechowywania danych przez dostarczycieli usług internetowych na potrzeby prowadzonych postępowań bądź czynności przed procesowych. W tej chwili mamy w Polsce dość długi obowiązek retencji danych na koszt operatora i dostarczenia do organów ścigania każde żądanie policjantów posiadających określone upoważnienia komendanta. To nie tak, że mogą je uzyskać wszyscy. Są one dostępne tylko dla specjalnie wybranych policjantów pracujących w naszych komórkach, działających w upoważnieniu Komendanta Głównego Policji albo Komendanta Wojewódzkiego Policji. Czy zmiany te wprowadziła ustawa antyterrorystyczna? Nie. Zmiany zostały wprowadzone przez Ustawę o Policji i inne akty prawne. Mamy jedno z najlepszych rozwiązań prawnych do zwalczania cyberprzestępczości w Europie. W Rosji też nie ma retencji danych? W Rosji sytuacja wygląda inaczej, ale oni są niechętni przekazywaniu danych. Białoruś nie ma retencji danych. Problem dotyczy również niektórych państw Unii Europejskiej. W Czechach np. jest krótszy obowiązek retencji danych. Wyobraźmy sobie sytuację, że policjant składa wniosek o dostęp do danych. Jaki organ decyduje czy ten wniosek zostanie zaakceptowany w Policji i jest uzasadniony ze względu na prowadzoną sprawę, żeby uniknąć sugestii, że chcemy szpiegować obywatela albo go inwigilować? Mamy kontrolę następczą sądu. Nie ma zaś kontroli poprzedzającej. Czyli dopiero po fakcie uzyskania? A jeżeli sąd by stwierdził, że uzyskanie dane nie były uzasadnione? Taka sytuacja nie miała miejsca. Liczba wniosków nie jest duża. Czy jest Pan w stanie powiedzieć ile? Kilka tysięcy rocznie, co przy liczbie osób oszukanych na platformach handlowych nie jest dużą liczbą. Każdy taki wniosek przesyłany jest do dostarczyciela usług internetowych, a potem podlega kontroli UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) i ewentualnej kontroli następczej sądu. Wnioski takie mogą być składane tylko przez wybraną grupę funkcjonariuszy Policji. Za każdym razem, kiedy policjant taki wniosek składa, działa on wówczas w imieniu Komendanta Głównego Policji albo Komendanta Wojewódzkiego Policji. Mam pytanie odnośnie systemu walki z cyberprzestępcami? Czy czerpią Państwo wzorce z innych krajów i jeżeli tak to z jakich? Tak, wymieniamy się doświadczeniami. Jest grupa powołana w Europolu, gdzie znajduje się centrum do zwalczania cyberprzestępczości. Nazywa się to EC3. Tam odbywają się szkolenia, w których uczestniczymy.. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje NCFTA (The National Cyber-Forensics & Training Alliance). Jest to stowarzyszenie powołane przez FBI i NSA i kilka innych najpoważniejszych organizacji, gdzie są prowadzone staże w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. Miałem przyjemność ukończyć taki staż podobnie jak kilku moich współpracowników. Wysyłamy naszych ludzi również do Interpolu. W Singapurze znajdują się biura zwalczania cyberprzestępczości tej organizacji. Powyższe przykłady pokazują współpracę służb policji w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. Dodatkowo, podobnie jak nasi przeciwnicy, mamy własne, specjalistyczne fora np. dla ekspertów od informatyki śledczej. Nasi przeciwnicy na nasze fora nie wejdą dlatego, że one nie są w Internecie. One są w naszych sieciach lokalnych, które nie są podłączone do sieci globalnej i my też się od siebie uczymy. Uważam, że organy ścigania są dobrze przygotowane, żeby zwalczać cyberprzestępczość. Problem leży jednak w prawie, które nie nadąża za zmianami. No tak, ale przed chwilą Pan powiedział, że polskie prawo jest w zakresie walki z cyberprzestępczością jednym z lepszych? Tak prawo w Polsce w tym zakresie jest dobre, najlepsze jakie może być. W czym się to wyraża? Przykładowo w retencji danych. Tylko w retencji danych? Moim zdaniem to jest najważniejszy element. Retencja danych sprawia, że Policja dysponuje narzędziem do walki z cyberprzestępcami. Czy polska Policja jest w stanie zidentyfikować użytkowników sieci TOR? Tak. udało nam się zatrzymać wielu sprawców działających za TORem. Czyli polska Policja jest też w stanie to zrobić? Polska policja zatrzymuje użytkowników za TORem. Ile rocznie osób skazuję się za działania cyberprzestępcze? Nie są prowadzone takie statystki, dlatego, że nie ma czegoś takiego jak cyberprzestępstwo. Nie ma katalogu przestępstw w kodeksie karnym. Czyli prawo nie definiuje czym jest cyberprzestępstwo? Mamy trzy artykuły wymienione w polskim prawie, które mówią o klasycznym przełamaniu hackingu i tworzeniu narzędzi do hackingu itd. Jednak czy oszustwo na portalu aukcyjnym jest cyberprzestępstwem, czy nie? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ kwalifikacje prawne przyjmowane przez sądy i prokuratury są różne. Na podstawie materiałów funkcjonariuszy zajmujących się kwestiami cyberprzestępczości wszczęto około 800 postępowań w 2015 roku i 1100 postępowań w 2016 roku. Znam statystyki tego, co robią ludzie podlegający pod Biuro. A jak ocenianie jest pirackie oprogramowanie? Jest to również kwalifikowane jako cyberprzestępczość, dlatego, że w tym miejscu musi dojść do przełamania zabezpieczeń i wytworzenia nielegalnej kopii, utworu czyli w jakiś sposób muszą być złamane zabezpieczenia producenckie po to, żeby móc zrobić tą kopię. Czy można o to oskarżyć zwykłego użytkownika, który takie oprogramowanie ściągnie i zastosuje cracka? Crack jako narzędzie służące do obchodzenia zabezpieczeń jest uznawany za narzędzie cyberprzestępcze. Mówi o tym art. 269 b kodeksu karnego Każda sprawa jest jednak inna i kwalifikacja danego czynu zależy od pozostałych okoliczności sprawy. Chciałbym zapytać o sposób rekrutowania ludzi od Państwa zespołu, czy są jakieś specjalne kryteria? Wszyscy funkcjonariusze, którzy pracują w biurze to funkcjonariusze Policji, którzy przechodzą takie samo szkolenie jak każdy policjant. Dopiero potem jest specjalizacja? Tak. Prowadzimy wewnętrzną rekrutację z funkcjonariuszy Policji, bądź pracowników cywilnych, którzy są już w instytucji. Osoby, które nie są informatykami też mogą z nami współpracować lub u nas pracować. Rekrutacja przebiega w standardowym sposób. Odbywamy normalne rozmowy, mamy własne szkolenia. Poza tym szkolimy się za granicą i na terenie kraju. Jakie według Pana są największe wyzwania w kwestii zwalczania cyberprzestępczości dla policji w Polsce? Największe wyzwania w kwestii zwalczania cyberprzestępczości są w zasadzie takie same dla policji na całym świecie. TOR i anonimizacja użytkownika Internetu, to jest wyzwanie. A co z łatwiejszym dostępem narzędzi hakerskich? Moim zdaniem nie jest to wielkie zagrożenie, dlatego, że z kolei te gotowe wzorce wykorzystywane przez amatorów wielokrotnie sprawiły, że udało nam się zatrzymać sprawców cyberprzestępstw. Kom. Łukasz Jędrzejczak Naczelnik Wydziału Rozpoznania Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. http://www.cyberdefence24.pl/574294,polska-policja-lapie-przestepcow-za-torem-wywiad

[chan] po_polsku
Apr 10 13:07 [raw]

Dziwne byłoby, gdyby odpuszczali. Bo jak by to miało wyglądać? - Tutaj ktoś korzystał z Tora.. - A to chuj, odpuszczamy. Niech sobie ćpa do woli, chcącemu nie dzieje się krzywda. Hehe. Jeszcze dzwiniej byłoby, gdyby wywiadach otwarcie przyznawali, że odpuszczają. To wszystko oczywiście nie znaczy, że polska psiarnia stawia sobie własne węzły i odpala ataki opartę na korelacji ruchu. Hehe. Przecież rok czy dwa lata temu, jak były głośne alarmy bombowe, to w pewnym momencie wstrzymano celowo publikację tych wiadomości w prasie, bo nie radzono sobie z wykrywaniem sprawców. Chyba nawet zatrzymano pokazowo jakiegoś kierowcę ciężarówki, winnego jak się można domyślać zupełnie czemu innemu, żeby pokazać, że jednak potrafią.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Jak zabezpieczyć komputer przed milicją Jul 19 00:18 8
Zdecentralizowane portale podobne do FB Jul 19 00:08 3
Rząd szykuje nam nową cenzurę internetu – tym razem kompleksową Jul 19 00:03 7
W Waszyngtonie złapano ruską zieloną kurewkę Jul 18 20:12 2
JEBAC KURWE POLICJE Jul 18 20:12 56
Nazywam się Sławomir Woźniak I jestem pedofile Jul 18 20:12 3
Centralny rejestr stron zakazanych Jul 18 20:11 3
Seksafera we wrocławskim Kościele. Prokuratura umarza śledztwo Jul 18 20:10 1
JAK SKW OBCIĄGA. Jul 18 20:10 40
Pani Anna ma 30 lat, ale w internecie udaje 14-letnią Kamilkę. Ma ważny... Jul 18 20:10 10
Odpowiedzialność karna pedofila Jul 17 21:52 1
Dowiedział się, że miałam sponsora. Mówi, że jestem zwykłą szm*tą! Jul 17 21:52 1
Człowiek bez mózgu ma 54 lata i jest urzędnikiem Jul 16 17:44 3
Byliśmy ciężko przerażeni. Psy się schowały, my nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Jul 16 17:44 2
RE: Co nam pokazuje ten bełkot, jaki wylał się w tej sprawie? Jul 16 17:15 1
Pocisk rakietowy Buk, którym zestrzelono maszynę, pochodził z 53. rosyjskiej brygady przeciwlotniczej Jul 16 17:15 1
Należy głośno powtórzyć za Wojciechem Cejrowskim: Wszyscy won! Jul 16 17:15 1
Policjanci z niepełnosprawnego chłopaka, chcieli zrobić gwałciciela staruszek Jul 16 17:15 1
peter_surda_privkeys Jul 16 17:14 2
Ruscy mordercy utrudniają śledztwo Jul 16 17:14 1
Endecja ramię w ramię z Jad Waszem Jul 16 17:14 1
Promieniowanie elektromagnetyczne zagraża przyrodzie Jul 16 17:13 1
RE: AKASHA social media Jul 15 12:33 1
CBŚ ujęło 17-letniego “cyberterrorystę” pomimo korzystania przez niego z TOR-a Jul 15 12:33 9
Co nam pokazuje ten bełkot, jaki wylał się w tej sprawie? Jul 15 12:10 1
zaszumianie Jul 15 10:19 4
Do smartfonów i tabletów agenci wprowadzili sobie tylko znanymi metodami szpiegowskie oprogramowanie Jul 15 09:34 1
Zakazuje się przekazywania jakichkolwiek informacji na temat przyczyn katastrofy Jul 15 09:34 1
TEDx | Pedophilia is a natural sexual orientation Jul 15 01:31 2
IPFS Jul 14 10:05 2
RE: Cebulka forum Jul 14 10:00 1
Test Jul 14 10:00 6
RE: Ruskie trolle szaleją w sieci, banujmy je. Jul 14 10:00 1
Cebulka forum Jul 14 10:00 36
The Anarchist Cookbook Jul 14 10:00 16
siec cjdns Jul 14 10:00 7
RE: IPFS Jul 14 10:00 1
major suchodolski pedofilem? Jul 13 23:35 9
TOR na windows Jul 13 19:55 8
Moskiewski namiestnik Andrzej Duda udaje Prezydenta Polski Jul 13 19:42 1
Sekretne wiadomości w facebookowych zdjęciach Jul 13 18:22 1
Zamek na jeziorze w Puszczy Noteckiej Jul 13 17:51 2
test Jul 13 17:27 13
Narkotykowa wojna w Europie trwa w najlepsze Jul 13 10:04 2
(no subject) Jul 13 09:58 3
Ruska dziwka Andrzej Duda sadza na stołkach agentów WSI Jul 13 09:18 1
AKASHA social media Jul 13 08:52 1
Uprawa zieleniny Jul 13 08:26 6
Wklejanie zdjęć Jul 13 06:17 5
Nie chcę, by prezydent Rosji Władimir Putin był zagrożeniem dla Europy lub USA Jul 12 17:33 1
RE: JEBAC KURWE POLICJE Jul 12 16:59 4
W Polsce i w Izraelu istnieją wzajemne uprzedzenia Jul 12 09:53 1
Ruska dziwka Andrzej Duda montuje agenturę WSI w Sądzie Najwyższym Jul 11 14:28 1
Wywalono z Grecji ruskich szpiegów Jul 11 14:28 1
Lista obecności! Jul 10 23:22 19
Władze oskarżają WhatsApp o lincz na 25 osobach Jul 10 22:09 11
Są poddawani torturom i mają przymusowo pobierane organy Jul 10 20:15 2
The Heliocentric Hoax Written by James V. Forsee Jul 10 19:47 1
Czy przygotowujecie sie do upadku Deutshe Banku ? Jul 10 15:22 8
Pytanie do Antypiryna.Whonix na osobnej maszynie. Jul 10 02:04 2
szukam człowieka lasu Jul 10 01:06 7
Agenturalna kurwa Jul 9 21:19 2
Rosyjski atak doprowadził do śmierci brytyjskiego obywatela Jul 9 19:45 1
Uchwała Sądu Najwyższego prowadzi do cenzurowania dowodów Jul 9 19:45 1
zróbmy podział chanu ??? Jul 9 18:29 17
Ciekawostka - lista organizacji wspierających legalizację PEDOSEKSUALNOŚCI. Jul 9 16:17 1
Forum z rejestracją / logowaniem GPG Jul 9 15:02 10
Naukowcy 'Pedofilia jest naturalna i normalna dla mężczyzn' Jul 8 21:49 11
Indeks stron zakazanych, czyli spis lektur. Jul 8 20:09 3
Skandal w Østlandet: szef policji zatrzymany za oglądanie pedofilskich treści Jul 7 20:59 1
W sprawie relacji polsko-żydowskich Jul 7 17:18 1
Sześć konfliktów we wschodniej Europie to sprawka Rosji Jul 7 04:16 3
Mamy za sobą międzynarodową opinię publiczną i będziemy ją wykorzystywać i uruchamiać przeciwko nim Jul 7 04:16 12
Obrońcy patologicznego układu Jul 6 13:01 1
THE GIRLS EMPIRE --- A OFF-THE-CUFF REVIEW Jul 6 09:53 1
Zamach terorystyczny - zabawa ? Jul 5 17:40 1
Ruska dziwka Andrzej Duda znowu rozwala szanse Polski na normalność Jul 5 14:24 1
Odliczanie do prawdy o Smoleńsku Jul 5 14:12 1
Jak używać Tor-a pod Windowsem ? Jul 3 17:19 2
Ukradli mi laptopa i telefony! Pomocy! Jul 3 08:52 5
Syndie Jul 3 07:53 2
„Wiemy, że antypolonizm ma miejsce w Izraelu i Nowym Jorku.” - Poseł Jakubiak o nowelizacji ustawy IPN Jul 2 10:25 1
Będą protesty przeciw cenzurze internetu! Jun 30 23:04 9
Hakerzy okradli pięć gmin. Straty sięgają w sumie ponad 2 mln zł Jun 30 22:41 14
Systemy BSD [wydzielone z wątku o atakach hakerów] Jun 30 22:29 2
Początkujących terrorystów zdradziła funkcja autozapisu Jun 30 21:13 2
W Rosji powraca tradycja "psychuszek" Jun 30 20:34 1
Izba Wydawców Prasy popiera dyrektywę o jednolitym rynku cyfrowym. Chrabota: bez niej rynek prasy opiniotwórczej zniknie Jun 30 20:21 1
Co teraz zrobią ci, którzy oskarżają o "zdradę" polskich interesów premiera Mateusza Morawieckiego? Jun 30 20:07 1
JAK OBCIĄGA CBA i ABW . Jun 30 18:06 2
Rząd USA zniszczył sprzęt warty ponad pół miliona złotych …z powodu wirusa. Jun 30 18:05 2
"Rosyjski HAARP" - ELIPTON - w działaniu. Jun 30 16:24 2
Chciałaś się pieprzyć? To teraz masz! Jun 30 15:56 1
Firma z USA skupuje luki w zabezpieczeniach i sprzedaje je agencjom rządowym Jun 30 14:59 1
Polskie firmy szczególnie narażone na cyberataki Jun 30 14:58 1
http://www.wykop.pl/ramka/4385431/cenzura-internetu-faktem-przyjdz-na-protest-stopacta2/ Jun 30 09:41 1
Pedofilia jako naturalna orientacja seksualna, wykład Mirjam Heine. Jun 29 19:55 3
Pytanie do pana Antypiryna o bezpieczeństwo przeglądarki Jun 29 17:22 7
Szpionka Jun 29 16:26 1
Twór, którego nie ma w konstytucji Jun 29 12:37 1