Zamiana kryptowalut bez PIT

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
May 18 20:47 [raw]

Zajawka: "WSA chcąc sprawdzić mechanizm danych transakcji (krypto-krypto), podczas rozprawy zapytał, pełnomocnika KIS o ustalenie jak techniczne określić wartość przychodu w tego rodzaju transakcjach. Pełnomocnik KIS nie był w stanie określić danej wartości" Pełnomocnik KIS nie był w stanie określić danej wartości ... Pełnomocnik KIS nie był w stanie określić danej wartości ... Pełnomocnik KIS nie był w stanie określić danej wartości ... Pełnomocnik KIS nie był w stanie określić danej wartości ... badum tsss ... Całość poniżej https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/zamiana-kryptowalut-bez-pit/ Od samego początku transakcje z uwzględnieniem kryptowalut powodowały bardzo duże zamieszanie. Największe kontrowersje toczyły się wokół podatku PCC oraz PIT. W dzisiejszym artykule zapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi w nieprawomocnym wyroku WSA w Olsztynie. WSA zajął stanowisko w którym zaznaczył, że zamiana kryptowalut na inne kryptowaluty nie powoduje obowiązku podatkowego. Baza wiedzy dotycząca rozliczania kryptowalut jest dostępna pod tym linkiem ( https://www.infakt.pl/bitcoin-jak-rozliczyc ). Podejście urzędów do rozliczania kryptowalut Można powiedzieć, że kontrowersje wokół rozliczenia kryptowalut biorą się z braku ich precyzyjnej definicji. Przez brak ustawowej definicji pojawiają się odmienne stanowiska co do prawidłowego opodatkowania transakcji związanych z kryptowalutami. Najwięcej zamieszania wokół kryptowalut zrobiło się po opublikowania komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 4.04.2018r. Z treścią komunikatu można zapoznać się tutaj ( https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/skutki-podatkowe-obrotu-kryptowalutami-w-pit-vat-i-pcc ). Od końca 2017 roku do kwietnia 2018, urzędy starały się wypracowywać jednolite stanowisko w rozliczeniu transakcji związanych z kryptowalutami. Natomiast w dalszym ciągu pojawiały się odmienne stanowiska w zakresie powstania obowiązku podatkowego. Nasze stanowisko zaprezentowaliśmy także w artykule “Jak rozliczyć bitcoin w świetle stanowiska Ministerstwa Finansów” (https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/jak-rozliczyc-bitcoin-w-swietle-stanowiska-ministerstwa-finansow/ ) Obowiązek podatkowy W opublikowanym komunikacie Ministerstwo Finansów, podkreśliło, że obowiązek podatkowy w podatku dochodowym powstaje w momencie: - sprzedaży kryptowaluty, czyli wymiany kryptowaluty na walutę rzeczywistą (np. PLN, EUR, USD); - w przypadku zamiany kryptowaluty na usługę lub towar oraz; - w przypadku zamiany kryptowaluty na inną kryptowaluty. Dla księgowych oraz wśród trejderów informacja o obowiązku wykazania przychodu w przypadku zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę wywołało dość duże zamieszanie. Wszystko spowodowane brakiem precyzyjnych przepisów oraz brak zajęcia stanowiska w zakresie wykazania prawidłowej wartości transakcji. O ile dla sprzedaży waluty wirtualnej za walutę FIAT mamy dokładne odzwierciedlenie wartości transakcji, to w przypadku wymiany kryptowaluty na inną kryptowalute nie jest to takie proste. Zamiana kryptowalut na inne kryptowaluty Jest wiele artykułów na temat prawidłowego wykazania transakcji zamiany “krypto-krypto” natomiast, każda przyjęta forma rozliczenia ma swoje plusy i minusy. Dodatkowo warto zaznaczyć, że żadna z nich nie jest w 100% pewna z uwagi na brak uregulowań w tym zakresie. Wszystko za sprawą różnorodności oraz ilości kryptowalut, które nie mają odzwierciedlenia w walucie rzeczywistej oraz bardzo wysokimi “skokami” wirtualnej waluty. W przedstawianych wcześniej artykułach stałem na stanowisku, że przychód powinien być wykazany jedynie dla transakcji, które mają odzwierciedlenie w walucie wirtualnej. Takie stanowisko zostało, przeze mnie wypracowana z uwagi na praktyczny aspekt rozliczenia transakcji krypto-krypto. Spotkałem się z podejściem, w którym księgowi stali na stanowisku, że takie transakcje można wyliczyć w łatwy sposób, stosując kurs otwarcia, zamknięcia, z dnia poprzedniego lub średni kurs z dania transakcji. W mojej opinii najbardziej wiarygodny jest kurs z konkretnej transakcji z uwagi na fakt, na którym bazują trejderzy, że w ciągu kilku minut a nawet sekund kurs walut danej waluty może zmienić się nawet o kilkadziesiąt (kilkaset) dolarów lub euro. Co spowoduje wykazanie zaniżonych lub zawyżonych wartości przychodów lub kosztów z danej 1 transakcji. Drugą kwestią jest ilość transakcji. Rozliczenie w praktyce O ile korzystając z platform, które zapisują kurs w ujęciu kilku minutowych dla “głównych” transakcji, na podstawie, których księgowi mogą dokonać rozliczenia wykazania danej transakcji, o tyle ich ilość może sprawić nie lada problem. Rozliczenie 30 transakcji w miesiącu np. BTC-XIN, dla których mamy 30 różnych kursów nie powinno sprawić większego problemu. Natomiast rozliczenie 30 transakcji w miesiącu BTC-XIN, które następnie zostały wymienione na kolejne “inne” kryptowaluty np. KZC, która nie ma odpowiednika w walucie FIAT. Może sprawić już drobne problemy w celu prawidłowego rozliczenia takich transakcji. A teraz warto pokazać, że skala problemu jest nieco większa. Obecnie powstają cały czas nowe kryptowaluty wiele z nich nie ma odzwierciedlenia w walucie FIAT. “Mały” trejder, może dokonać kilkanaście, kilkadziesiąt transakcji na różnych kryptowalutach w ciągu 1 dnia, przez co już teraz w ujęciu miesięcznym skala robi się dość duża. Proszę mieć też na uwadze, że korzystając z “BOTA” profesjonaliści dokonują w ciągu 1 dnia, kilkaset a czasem powyżej tysiąca transakcji. W ujęciu miesięcznym rozliczenie kilkudziesięciu tysięcy transakcji krypto-krypto, dla których 80% nie ma odzwierciedlenia w FIAT jest praktycznie niemożliwa. Zamiana kryptowalut bez PIT W celu doprecyzowania prawidłowego rozliczenia krypto-krypto, podatnik wystąpił o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. W wniosku został przedstawiony mechanizm dokonywania transakcji oraz problem praktyczny z wykazaniem przychodu od transakcji krypto-krypto, podatnik zajął stanowisko, że przychód powstaje jedynie w przypadku zamiany kwyptowaluty na walutę FIAT lub inny towar lub usługę, dla których można przyjąć określoną wartość. W otrzymanej indywidualnej interpretacji podatkowej, stanowisko taki zostało uznane za nieprawidłowe. Urząd wskazał, że obowiązek podatkowy powstaje także w przypadku zamiany kryptowalutę na inną kryptowalutę, natomiast nie przedstawił praktycznego sposobu wykazania wartości transakcji. Brak praktycznego wykazania przychodu od takich transakcji spowodowało zaskarżeniem wydaniem interpretacji podatkowej. Obecnie pojawiły się wyroki nieprawomocne WSA w Olsztynie z 9 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 201/18 i I SA/Ol 202/18. Skarżący podatnik przytoczył argument “praktycznego określenia wartości”, WSA chcąc sprawdzić mechanizm danych transakcji, podczas rozprawy zapytał, pełnomocnika KIS o ustalenie jak techniczne określić wartość przychodu w tego rodzaju transakcjach. Pełnomocnik KIS nie był w stanie określić danej wartości W związku z powyższym sąd orzekł, że obowiązek podatkowy powstaje jedynie w przypadku sprzedaży kryptowaluty na walutę FIAT. Czyli zamiana kryptowalut na inne kryptowaluty nie powoduje powstaniem przychodu. Dokumentowanie kosztów Dodatkowo sąd odniósł się do sposobu dokumentowania kosztów zakupu kryptowalut. Z uwagi na fakt, że w niektórych sytuacjach nie można potwierdzić transakcji zakupu kryptowalut w sposób określony w Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1475 ( http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031521475 ) , przez co podatnik prowadzący KPiR powinien płacić podatek od przychodu a nie dochodu, WSA wskazał, że w tym przypadku ważniejszy jest art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Precyzując dla prawidłowego udokumentowania transakcji zakupu kryptowalut, wystarczające będzie zestawienie transakcji z giełdy lub bankowe potwierdzenie przelewów.Należy zaznaczyć, że zdaniem sądu, koszt zakupu kryptowalut powinno się rozpoznać zgodnie z metodą FIFO, czyli pierwsze przyszło pierwsze wyszło. Stanowisko WSA to bardzo dobra wiadomość dla osób dokonujących obrotu kryptowalutami. Zamiana kryptowalut bez PIT w dużym stopniu ułatwiła by kwestia rozliczenia podatku dochodowego. Warto też, wspomnieć iż na obecną chwilę są to wyroki nieprawomocne oraz, że w WSA w całej Polsce czekają kolejne zaskarżone indywidualne interpretacje podatkowe. W tej sytuacji kluczowe będzie stanowisko NSA w zakresie opodatkowania kryptowalut.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Lista rabinów molestujących dzieci Sep 25 00:51 2
Polska w gronie najbardziej rozwiniętych państw świata Sep 25 00:48 15
POLICJA - JEBAC KURWE Sep 24 19:04 14
(no subject) Sep 24 19:04 2
Tysiące filmów i zdjęć z dziecięcą pornografią u 53-latka Sep 24 18:45 1
PiS podjął się odbudowania i zbudowania silnej klasy średniej w całej Rzeczpospolitej Sep 24 18:38 1
NSA potrafi wstrzykiwać pakiety do sieci WiFi z odległości 12 kilometrów Sep 24 18:32 13
Pomysł na zabawe - zamach terorystyczny ? Sep 24 18:06 15
Żyrinowski sponsorem terroryzmu Sep 24 17:32 1
USA są jednym z najlepszych, najbardziej wypróbowanych przyjaciół Polski Sep 24 16:14 1
Koniec "pluralizmu" Sep 24 16:13 1
Dyktat Rosji się skończył Sep 24 14:20 3
Nord Stream 2 zdycha Sep 24 13:49 3
Pieniądze z Moskwy i Berlina w obronie polskich sądów Sep 24 13:15 1
Macierewicz demaskuje rosyjskiego agenta wpływu Sep 24 13:15 1
Zielony ludzik Różański pluje na strategię obronną RP Sep 24 13:15 1
Rządy czołowych państw wypowiadają wojnę szyfrowaniu Sep 24 08:50 1
JAK SKW - OBCIAGA KUTASA. Sep 24 08:25 6
Kim jest OneAnother Sep 23 20:26 5
Norwegia regularnie demaskuje podejmowane przez Rosję próby szpiegowania Sep 23 18:40 1
Opowiadacz ruskich bajek Grzegorz Braun Sep 23 10:22 1
Niemiecka żałoba po nieudanym planie IV Rzeszy Sep 23 07:12 1
Razem z ochroniarzami wyrzucił dziennikarzy Sep 22 20:37 1
Defilada Armii Czerwonej i Wermachtu w Brześciu Sep 22 14:47 1
Rostowskiego czeka odsiadka Sep 22 13:51 1
Potajemne nagrywanie prezydenta Donalda Trumpa Sep 22 08:42 1
Relacje polsko-amerykańskie nigdy nie były tak dobre jak dzisiaj Sep 22 06:45 1
WIS = WSI Sep 22 05:20 1
gdzie kupic lewe papiery Sep 21 21:28 3
Ruscy planowali ucieczkę swojego agenta Assange'a Sep 21 20:30 1
JaK SKW OBCIĄGA Sep 21 18:24 1
Tuluza. Gwałt zbiorowy na 19-latce. Wideo pojawiło się w internecie. "Przestańcie filmować, to gwałt!" Sep 21 16:48 6
Wspaniałe życie w Chinach Sep 21 16:18 1
Pieniądze z funduszu na wsparcie ofiar przestępców poszły na system do inwigilacji Sep 21 12:45 1
Morawiecki chce po kryjomu dać dupy nadzwyczajnej kaście Sep 21 11:38 1
Zasłynął wydarzeniami na stacji benzynowej Sep 21 11:38 1
Sędzia nie może należeć do partii politycznej Sep 21 11:38 1
USA ukarały Chiny Sep 21 11:38 1
Akcja wybielania NKWD Sep 21 11:38 1
„To nie ma znaczenia”, „przypadek”, „błędy młodości”, „to było wiele lat temu” Sep 21 11:38 1
Dziękuję za te wyrazy uznania! ;-) Sep 21 11:38 1
Stany Zjednoczone przeniosą do Polski swoje siły zbrojne Sep 21 11:29 1
Trump uderzył w Rosję i Chiny Sep 21 11:29 1
Niemiłe przygody z różnymi służbami – historie prawdziwe Sep 21 11:21 1
Czemu nie powinniście obcym pozwalać dotykać swoich komputerów Sep 21 11:05 5
Te zmiany w sądownictwie realnie odczują Polacy Sep 21 10:58 1
Ekshumacje nie są prywatną sprawą rodzin, które złożyły skargę Sep 21 10:58 1
Podsłuchiwanie monitora mikrofonem, czyli czy obrazy wydają dźwięki Sep 21 10:55 1
Wyłączyliście mikrofon? Dalej można Was podsłuchiwać przez słuchawki Sep 21 10:47 1
Receptury wytwarzania różnych materiałów wybuchowych Sep 20 18:29 1
Szyderstwa i napad lewackich mediów Sep 20 17:31 1
Pseudo-Polactwo, sowieckie bękarty podrzuconych nam na sowieckich tankach komunistów Sep 20 16:38 1
Wizyta prezydenta Dudy w Waszyngtonie przyniosła nam efekty o strategicznym znaczeniu Sep 20 13:17 1
O co USA walczą z Chinami? Sep 20 12:47 1
„Fort Trump” wypromował Polskę na całym świecie Sep 20 12:29 1
Prezydent Trump poświęcił stronie polskiej więcej czasu niż było planowane Sep 20 12:29 1
Polska wzrasta w siłę i będzie liderem w regionie Sep 20 12:29 1
Archiwum Eissa potwierdza zaangażowanie Polaków, państwa polskiego w ratowanie Żydów. Sep 20 12:29 1
Przedłużyła się o aż o 40 minut, co jest w świecie dyplomacji ewenementem. Sep 20 12:15 1
Orzecznie ETPCz to porażka prokuratury z czasów PO Sep 20 12:14 1
W trumnach prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Anny Walentynowicz złożone były inne osoby Sep 20 12:13 1
Europejski Trybunał Praw Człowieka na smyczy Kremla Sep 20 12:11 1
Jaśkowiak chce sprowadzić do Polski terrorystów i gwałcicieli Sep 20 12:11 1
Zapadła decyzja o fundamentalnej zmianie punktu równowagi strategicznej Sep 20 12:11 1
Konstytucjonalista z ZSMP Sep 20 12:11 1
penis Sep 19 18:06 1
Niemcy grają na korzyść Rosji Sep 19 17:31 1
A to mówią, że nic nie załatwił, a to, że stał, a nie siedział Sep 19 17:18 1
Ogromny sukces spotkania w Białym Domu Sep 19 16:05 1
Joanna Schmidt poniesie odpowiedzialność za wwiezienie na teren Sejmu terrorystów Sep 19 15:36 1
Kolejna wtopa Platformy Zielonych Ludzików Sep 19 15:36 1
Totalna opozycja i ich „izolacja Polski” Sep 19 15:36 1
Szanowni Państwo Sep 19 15:24 2
Panie "alois" z forum multipasko... Sep 19 15:16 2
Potężna inwigilacja, czyli jak Ameryka podsłuchuje świat... Sep 19 12:33 4
Obława na pirackie kopie Windowsa? Sep 19 12:30 1
Ciche ugody polskiego kościoła z ofiarami pedofilii. 10 tys. zł i milczenie Sep 19 12:10 1
Nie ma mowy o sprowadzaniu uchodźców do Polski i do Poznania Sep 19 11:42 1
Media o świetnych relacjach Dudy i Trumpa Sep 19 11:22 1
Prezydent Trump wspomina polskiego bohatera! Sep 19 11:22 1
Mocny przekaz z USA Sep 19 11:22 1
Zielony ludzik Skolimowski Sep 19 11:22 1
Ależ oberwało się Moskwie! Sep 19 11:22 1
Wspólna konferencja prezydentów Polski i USA Sep 19 11:22 1
Każda agresja wobec Polski będzie atakiem na żołnierzy USA Sep 19 11:22 1
Współpraca strategiczna między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Sep 19 11:22 1
Porozumienie Polski i USA, to kolejny cios dla Rosji Sep 19 11:22 1
Gdzie ci putinofile? Sep 19 11:22 1
magnetlink do filmu "kler" Sep 18 21:34 5
Jeśli będąc nastolatkiem nie ruchałeś małych dziewczynek i nastolatek to przegrałeś życie i to z KRETESEM Sep 18 20:18 1
Korwin-Mikke: „Teraz nastolatki będą się masowo pchały księżom do łóżek!”... Sep 18 18:21 1
Jeżeli chodzi o rzekomy wzrost luki VAT, jest to oczywiście nieprawda Sep 18 18:18 1
Prawda o Bogu - Ateizm Sep 18 17:48 1
Bezpieczeństwo Polski jest dla nas bardzo ważne – oznajmił Trump Sep 18 17:11 1
Jak nie dać się zaskoczyć z włączonym sprzętem? Sep 18 17:02 6
Andrzej Duda z małżonką powitani w Białym Domu Sep 18 16:48 1
Władze Poznania chcą przyjąć u siebie uchodźców Sep 18 15:18 1
Wojna wydana oszustom Sep 18 15:12 2
propozycja Sep 18 11:52 1
Rosjanie podmienili skrzynki Tupolewa Sep 18 11:43 4