Zamiana kryptowalut bez PIT

[chan] po_polsku
May 18 20:47 [raw]

Zajawka: "WSA chcąc sprawdzić mechanizm danych transakcji (krypto-krypto), podczas rozprawy zapytał, pełnomocnika KIS o ustalenie jak techniczne określić wartość przychodu w tego rodzaju transakcjach. Pełnomocnik KIS nie był w stanie określić danej wartości" Pełnomocnik KIS nie był w stanie określić danej wartości ... Pełnomocnik KIS nie był w stanie określić danej wartości ... Pełnomocnik KIS nie był w stanie określić danej wartości ... Pełnomocnik KIS nie był w stanie określić danej wartości ... badum tsss ... Całość poniżej https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/zamiana-kryptowalut-bez-pit/ Od samego początku transakcje z uwzględnieniem kryptowalut powodowały bardzo duże zamieszanie. Największe kontrowersje toczyły się wokół podatku PCC oraz PIT. W dzisiejszym artykule zapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi w nieprawomocnym wyroku WSA w Olsztynie. WSA zajął stanowisko w którym zaznaczył, że zamiana kryptowalut na inne kryptowaluty nie powoduje obowiązku podatkowego. Baza wiedzy dotycząca rozliczania kryptowalut jest dostępna pod tym linkiem ( https://www.infakt.pl/bitcoin-jak-rozliczyc ). Podejście urzędów do rozliczania kryptowalut Można powiedzieć, że kontrowersje wokół rozliczenia kryptowalut biorą się z braku ich precyzyjnej definicji. Przez brak ustawowej definicji pojawiają się odmienne stanowiska co do prawidłowego opodatkowania transakcji związanych z kryptowalutami. Najwięcej zamieszania wokół kryptowalut zrobiło się po opublikowania komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 4.04.2018r. Z treścią komunikatu można zapoznać się tutaj ( https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/skutki-podatkowe-obrotu-kryptowalutami-w-pit-vat-i-pcc ). Od końca 2017 roku do kwietnia 2018, urzędy starały się wypracowywać jednolite stanowisko w rozliczeniu transakcji związanych z kryptowalutami. Natomiast w dalszym ciągu pojawiały się odmienne stanowiska w zakresie powstania obowiązku podatkowego. Nasze stanowisko zaprezentowaliśmy także w artykule “Jak rozliczyć bitcoin w świetle stanowiska Ministerstwa Finansów” (https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/jak-rozliczyc-bitcoin-w-swietle-stanowiska-ministerstwa-finansow/ ) Obowiązek podatkowy W opublikowanym komunikacie Ministerstwo Finansów, podkreśliło, że obowiązek podatkowy w podatku dochodowym powstaje w momencie: - sprzedaży kryptowaluty, czyli wymiany kryptowaluty na walutę rzeczywistą (np. PLN, EUR, USD); - w przypadku zamiany kryptowaluty na usługę lub towar oraz; - w przypadku zamiany kryptowaluty na inną kryptowaluty. Dla księgowych oraz wśród trejderów informacja o obowiązku wykazania przychodu w przypadku zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę wywołało dość duże zamieszanie. Wszystko spowodowane brakiem precyzyjnych przepisów oraz brak zajęcia stanowiska w zakresie wykazania prawidłowej wartości transakcji. O ile dla sprzedaży waluty wirtualnej za walutę FIAT mamy dokładne odzwierciedlenie wartości transakcji, to w przypadku wymiany kryptowaluty na inną kryptowalute nie jest to takie proste. Zamiana kryptowalut na inne kryptowaluty Jest wiele artykułów na temat prawidłowego wykazania transakcji zamiany “krypto-krypto” natomiast, każda przyjęta forma rozliczenia ma swoje plusy i minusy. Dodatkowo warto zaznaczyć, że żadna z nich nie jest w 100% pewna z uwagi na brak uregulowań w tym zakresie. Wszystko za sprawą różnorodności oraz ilości kryptowalut, które nie mają odzwierciedlenia w walucie rzeczywistej oraz bardzo wysokimi “skokami” wirtualnej waluty. W przedstawianych wcześniej artykułach stałem na stanowisku, że przychód powinien być wykazany jedynie dla transakcji, które mają odzwierciedlenie w walucie wirtualnej. Takie stanowisko zostało, przeze mnie wypracowana z uwagi na praktyczny aspekt rozliczenia transakcji krypto-krypto. Spotkałem się z podejściem, w którym księgowi stali na stanowisku, że takie transakcje można wyliczyć w łatwy sposób, stosując kurs otwarcia, zamknięcia, z dnia poprzedniego lub średni kurs z dania transakcji. W mojej opinii najbardziej wiarygodny jest kurs z konkretnej transakcji z uwagi na fakt, na którym bazują trejderzy, że w ciągu kilku minut a nawet sekund kurs walut danej waluty może zmienić się nawet o kilkadziesiąt (kilkaset) dolarów lub euro. Co spowoduje wykazanie zaniżonych lub zawyżonych wartości przychodów lub kosztów z danej 1 transakcji. Drugą kwestią jest ilość transakcji. Rozliczenie w praktyce O ile korzystając z platform, które zapisują kurs w ujęciu kilku minutowych dla “głównych” transakcji, na podstawie, których księgowi mogą dokonać rozliczenia wykazania danej transakcji, o tyle ich ilość może sprawić nie lada problem. Rozliczenie 30 transakcji w miesiącu np. BTC-XIN, dla których mamy 30 różnych kursów nie powinno sprawić większego problemu. Natomiast rozliczenie 30 transakcji w miesiącu BTC-XIN, które następnie zostały wymienione na kolejne “inne” kryptowaluty np. KZC, która nie ma odpowiednika w walucie FIAT. Może sprawić już drobne problemy w celu prawidłowego rozliczenia takich transakcji. A teraz warto pokazać, że skala problemu jest nieco większa. Obecnie powstają cały czas nowe kryptowaluty wiele z nich nie ma odzwierciedlenia w walucie FIAT. “Mały” trejder, może dokonać kilkanaście, kilkadziesiąt transakcji na różnych kryptowalutach w ciągu 1 dnia, przez co już teraz w ujęciu miesięcznym skala robi się dość duża. Proszę mieć też na uwadze, że korzystając z “BOTA” profesjonaliści dokonują w ciągu 1 dnia, kilkaset a czasem powyżej tysiąca transakcji. W ujęciu miesięcznym rozliczenie kilkudziesięciu tysięcy transakcji krypto-krypto, dla których 80% nie ma odzwierciedlenia w FIAT jest praktycznie niemożliwa. Zamiana kryptowalut bez PIT W celu doprecyzowania prawidłowego rozliczenia krypto-krypto, podatnik wystąpił o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. W wniosku został przedstawiony mechanizm dokonywania transakcji oraz problem praktyczny z wykazaniem przychodu od transakcji krypto-krypto, podatnik zajął stanowisko, że przychód powstaje jedynie w przypadku zamiany kwyptowaluty na walutę FIAT lub inny towar lub usługę, dla których można przyjąć określoną wartość. W otrzymanej indywidualnej interpretacji podatkowej, stanowisko taki zostało uznane za nieprawidłowe. Urząd wskazał, że obowiązek podatkowy powstaje także w przypadku zamiany kryptowalutę na inną kryptowalutę, natomiast nie przedstawił praktycznego sposobu wykazania wartości transakcji. Brak praktycznego wykazania przychodu od takich transakcji spowodowało zaskarżeniem wydaniem interpretacji podatkowej. Obecnie pojawiły się wyroki nieprawomocne WSA w Olsztynie z 9 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 201/18 i I SA/Ol 202/18. Skarżący podatnik przytoczył argument “praktycznego określenia wartości”, WSA chcąc sprawdzić mechanizm danych transakcji, podczas rozprawy zapytał, pełnomocnika KIS o ustalenie jak techniczne określić wartość przychodu w tego rodzaju transakcjach. Pełnomocnik KIS nie był w stanie określić danej wartości W związku z powyższym sąd orzekł, że obowiązek podatkowy powstaje jedynie w przypadku sprzedaży kryptowaluty na walutę FIAT. Czyli zamiana kryptowalut na inne kryptowaluty nie powoduje powstaniem przychodu. Dokumentowanie kosztów Dodatkowo sąd odniósł się do sposobu dokumentowania kosztów zakupu kryptowalut. Z uwagi na fakt, że w niektórych sytuacjach nie można potwierdzić transakcji zakupu kryptowalut w sposób określony w Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1475 ( http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031521475 ) , przez co podatnik prowadzący KPiR powinien płacić podatek od przychodu a nie dochodu, WSA wskazał, że w tym przypadku ważniejszy jest art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Precyzując dla prawidłowego udokumentowania transakcji zakupu kryptowalut, wystarczające będzie zestawienie transakcji z giełdy lub bankowe potwierdzenie przelewów.Należy zaznaczyć, że zdaniem sądu, koszt zakupu kryptowalut powinno się rozpoznać zgodnie z metodą FIFO, czyli pierwsze przyszło pierwsze wyszło. Stanowisko WSA to bardzo dobra wiadomość dla osób dokonujących obrotu kryptowalutami. Zamiana kryptowalut bez PIT w dużym stopniu ułatwiła by kwestia rozliczenia podatku dochodowego. Warto też, wspomnieć iż na obecną chwilę są to wyroki nieprawomocne oraz, że w WSA w całej Polsce czekają kolejne zaskarżone indywidualne interpretacje podatkowe. W tej sytuacji kluczowe będzie stanowisko NSA w zakresie opodatkowania kryptowalut.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Mimo wielu już wolnych niedziel, sprzedaż detaliczna wyraźnie rośnie Jun 23 11:49 2
Koniec ułudy anonimowości VPNów w Chinach Jun 23 10:10 1
JEBAC KURWE POLICJE Jun 23 09:26 49
Do Polski przybędzie blisko 3,5 tysiąca żołnierzy z czołgami M-1 Abrams Jun 23 08:35 11
Jak próbowano zatrzeć ślady tego dla kogo pracuje JKM i "Narodowcy" Jun 23 08:04 5
Jeden z ubeckich morderców, najokrutniejszych śledczych stalinowskiej bezpieki Jun 23 07:17 1
It's the Romans, you stupid Jew-hater (with extra commentary) Jun 23 02:57 1
Czy czeka nas cenzura Internetu? Jun 22 22:42 38
Nasi "przyjaciele Słowianie" Jun 22 20:42 1
Bo kacapy chcą uzależnić Europę od swojego gazu... Jun 22 20:22 1
JAK SKW OBCIĄGA. Jun 22 19:34 7
Koniec ruskiego desantu na Europę Jun 22 17:57 3
Konfiguracja bitmessage pod windows Jun 22 17:51 2
To bzdury wyssane z palca. Jakieś dziwne przecieki, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jun 22 15:58 1
Kupię płytę głowną Abit KD7-RAID Jun 22 15:09 3
Dziwka WSI Andrzej Duda otrzymuje pytanie od obywatela Jun 22 14:07 3
JAK OBCIĄGA CBA i ABW. Jun 22 13:15 2
Pewien przepis się stale powtarza Jun 22 13:07 2
Policjant zginął na imprezie Jun 22 12:20 1
Policjan zginął na imprezie Jun 22 12:14 2
JAK OBCIĄGA CBA i ABW . Jun 22 09:35 1
RE: Wiara - co to takiego? Jun 22 04:41 1
Po przejrzeniu zawartości komputerów specjalistom udało się ustalić kody Jun 21 22:13 8
7-godzinny dzień pracy dla rodziców? Projekt ustawy jest już w Sejmie! Jun 21 20:22 9
Stzelanina w Bielanach Wrocławskich. Jun 21 20:19 2
Próba ocenzurowania Internetu przez lewaków Jun 21 17:42 2
Agent STASI "Oskar" przejęty przez BND Jun 21 17:02 2
Magia szamanistyczna DZIAŁA Jun 21 16:58 7
Folksdojcz tak obrzydliwy, że aż brzydzą się go Niemcy. Jun 21 16:43 1
RE: Prostytutki oburzone! Okrutne słowa klientów. Powołują się na RODO Jun 21 16:22 10
Wielka Brytania i Polska mówią jednym głosem, idziemy ramię w ramię Jun 21 15:31 1
Pokazujemy piękno Polski, język ojczysty, historię, tradycje. Jun 21 15:01 1
Po zajęciach, w czasie wolnym od służby, doszło do nieszczęśliwego wypadku. Jun 21 15:01 1
Musimy wynająć Rusków, żeby ją załatwić. Jun 21 14:54 1
Polska rośnie w siłę, polska gospodarka jest coraz silniejsza i zaczyna być liderem Europy Wschodniej Jun 21 14:35 10
Rosyjski agent Andrzej Duda próbuje przejąć dla Putina Konstytucję Jun 21 14:28 1
RE: RODO a cezura internetu? Jun 21 14:07 1
Kiedy zostaną sprostowane kłamstwa na temat Antoniego Macierewicza? Jun 21 09:09 2
Są granice kompromisu, poza które cofnąć się nie wolno Jun 21 08:12 1
Przepis na stworzenie leminga jest w zasadzie bardzo prosty Jun 21 07:06 1
Magia szamanistyczna działa skutecznie - polscy "piłkarze" zgnojeni Jun 21 06:00 3
"To miejsce zdrajców i pedofilów". Clint Eastwood zapowiada walkę z Hollywood Jun 20 20:09 1
STOP SOROS Jun 20 17:42 3
Chcą pamiętać tylko o zbrodniach nazizmu, a nie komunizmu Jun 20 17:05 2
Chorzy psychicznie lewacy chcą ocenzurować sieć Jun 20 16:59 1
диверсия, говорите? Jun 20 16:48 8
WYTRYSK ABERRACJI Jun 20 16:14 1
Ćwiczenia w Polsce hipnotycznego sterowania człowiekiem przed realizacją "zamachów terrorystycznych" Jun 20 14:45 1
RODO a cezura internetu? Jun 20 12:13 4
Grillowanie kacapii przez UK Jun 20 06:18 1
Koniec ruskiego szczucia ONZ na Izrael Jun 20 06:06 1
PRL-owkie rządy pomazańców gruzińskiego dewianta i jego następców Jun 20 06:06 1
mecz ... Jun 19 22:35 1
Zamach terorystyczny - zabawa ? Jun 19 17:56 4
Sędziowskie zielone ludzki znowu wierzgają przeciwko desowietyzacji sądów Jun 19 17:31 1
PO reprezentuje mafię Jun 19 15:01 1
Wszyscy uczniowie szkół średnich z Lublina zostali wezwani Jun 19 15:01 1
SZMALCOWNICY Jun 19 15:01 1
Dalsze aresztowania w sprawie kolejnej afery PO-PSL Jun 19 15:01 1
Mafia sędziowska skarży się "zagranico" Jun 19 14:56 1
To już jutro! Ostatni moment, by zaprotestować przeciwko cenzurze internetu Jun 19 12:52 5
Pozostało już tylko jedno zasadnicze pytanie – kto pociąga za sznurki? Jun 19 08:37 1
Patriotyzm - absurd i głupota Jun 19 01:41 3
Wiara - co to takiego? Jun 19 01:35 2
Nowe anonimowe forum Jun 19 00:25 1
Bardziej agresywne podejście do obrony kraju przed cyberatakami Jun 18 18:40 1
Amerykańska dominacja w kosmosie Jun 18 18:36 1
Dociskanie śruby kacapom Jun 18 13:06 1
Kolejna afera rządów PO-PSL Jun 18 12:54 1
Zdrada stanu Jun 18 12:52 1
Kto, kiedy, z kim i gdzie zawarł taką umowę? Jun 18 12:50 1
10 grzechów PiS które zmniejszyły szanse podejrzanych na sprawiedliwy proces w Polsce, to Jun 18 11:20 2
Macierewicz wciąż MON Jun 18 10:58 3
Należy wpisać zwycięstwo PO do Konstytucji. Jun 18 10:56 1
KSIĄŻE NOCY Jun 18 10:55 1
Brońcie dalej niezależności sądownictwa... od prawa, gawnojedy. Jun 18 10:54 1
Profesjonalnie zorganizowane nawoływanie do łamania prawa Jun 18 09:50 1
Charyzma, uległość, podatność Jun 18 07:48 3
Targowiczanie opluwają Polskę Jun 18 06:51 3
chan russia Jun 17 22:31 11
Polska ma zbyt małe zasoby kapitału intelektualnego Jun 17 20:24 1
Kłamstwa, manipulacje, skandale. 50 afer PiS na 2-lecie rządów Jun 17 20:19 1
Jerzy Zięba - Szarlatan czy Zbawiciel Jun 17 20:07 1
Dane DNA w serwisach genealogicznych mogą być wykorzystane w dochodzeniach Jun 17 17:54 2
Izraelski polityk o supremacji rasy żydowskiej Jun 17 16:25 2
Policjanci bardzo ciężko pobici przez zawodnika sportów walki, zawodowego... Jun 17 16:23 1
15 dilerów dopalaczy w areszcie. Handlarze mają już nowy sposób! Jun 17 16:22 1
Nowe prawo w Australii. Zmienia podejście do tajemnicy spowiedzi Jun 17 16:18 5
Zatrzymano mężczyznę, który przekazał dopalacze nastolatkom Jun 17 16:15 1
Doszukiwanie się trzeciego albo i czwartego dna, wielopiętrowych spisków. Jun 17 15:48 1
PiS nie zamiata afer pod dywan Jun 17 14:49 1
Sprawa smoleńska nie jest częścią gry politycznej, lecz częścią polskiego bytu narodowego Jun 17 14:07 1
Wzorowa praca służb ws. GetBack Jun 17 14:04 1
Spowiedź - najbardziej demoralizujący obyczaj naszych czasów? Jun 17 12:45 3
Federalna Służba Wywiadowcza (BND) prowadziła od końca lat 90. elektroniczną inwigilację Jun 17 11:19 1
Potrzeby seksualne księży Jun 17 11:13 2
Polskim specjalistom od  Chin jest wygodniej nie mówić o  pewnych tematach Jun 17 07:52 1
RDX w Smoleńsku – Pieczęć Putina oraz FSB Jun 17 06:00 1
Przed rosyjską ambasadą w Holandii ustawiono 298 krzeseł Jun 17 05:55 1
Podjął grę z Putinem przeciwko polskiemu prezydentowi Jun 17 05:55 1