Rząd przyjął projekt ustawy regulujący rynek kryptowalut. Obejmą go przepisy o praniu pieniędzy

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 16:52 [raw]

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu został przyjęty przez Radę Ministrów. Z projektu wynika, że wśród instytucji zobowiązanych do stosowania się do przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są m.in. podmioty zajmujące się wymianą walut wirtualnych. Projekt nie mówi wprost o kryptowalutach lub giełdach kryptowalut, ale wśród instytucji obowiązanych wymieniono "podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie": a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e; Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy obejmie kryptowaluty Wspomniane w punkcie d rachunki określone są dalej w projekcie: Prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany. Dalej znajduje się również definicja "walut wirtualnych", które zarazem stają się jedną ze składowych "wartości majątkowych": Rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest: a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące c) pieniądzem elektronicznym w rozumiem u ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi e) wekslem lub czekiem - oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego; Jednocześnie instytucje obowiązane mogą stosować "wzmożone środki bezpieczeństwa" w przypadkach "wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu". Wśród objawów takiego wyższego ryzyka wymieniono "korzystanie przez klienta z usług lub produktów sprzyjających anonimowości lub utrudniających jego identyfikację". Pozostałe zapisy projektu – W związku z dużą ilością zmian, które powinny być wprowadzone do obecnej ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zdecydowano się na opracowanie projektu nowej ustawy. Tym samym nowe prawo powinno być czytelniejsze, a zmienione obowiązki i uprawnienia instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy, jednostek współpracujących oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), wynikające z tych przepisów - łatwiejsze do identyfikacji – czytamy w komunikacie. Nowa ustawa wskazuje między innymi: nowe kategorie instytucji, które mają stosować ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego; mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; obowiązki instytucji obowiązanych, w tym dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa finansowego; przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych; zasady dotyczące gromadzenia przez GIIF informacji potrzebnych do wypełniania przez niego zadań ustawowych, ich ochrony oraz udostępniania tych informacji innym podmiotom; przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków; precyzyjniejsze zasady współpracy GIIF z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem; przepisy dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom; przepisy dotyczące kontroli instytucji obowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie tą ustawą. – Nowa ustawa powinna przyczynić się do efektywniejszego funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz lepszego dostosowania polskich regulacji do rekomendacji międzynarodowych – czytamy w komunikacie. Padła również propozycja, aby ustawa weszła w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem mają być niektóre artykuły, które powinny obowiązywać po 18 miesiącach od ogłoszenia.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 16:56 [raw]

I tyle właśnie są warte nadęte hasełka o obalającej system mocy kryptowalut. Jedno pstryknięcie palcem w Sejmie i z tych wspaniałich niezłomnych kryptoanarchistycznych kryptowalut nic nie zostaje. A kryptoonaniści mogą dalej fantazjować o tym, jak to "wszystko kupią za bitcoina".

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 19:40 [raw]

Jakoś biedy ustawą nie zlikwidowano tu będzie podobnie.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 19:40 [raw]

Wszystko zejdzie do darknetu i po sprawie.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 19:47 [raw]

Banki tylko czekały na tę ustawę. Z radością utrudnią na wszelkie sposoby dostęp do alternatywnych postaci pieniądza. Służby z radością czekają na zamknięcie niekontrolowalnych przez nich transferów.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 19:47 [raw]

Chętnie popatrzę, jak w darknecioe kupujesz za kryptowaluty normalne produkty albo wymieniasz kryptowaluty na "papierowe" pieniądze.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 19:49 [raw]

W chinach nawet darknet nie działa.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 20:40 [raw]

Skąd wiesz? Czy byłeś i sprawdziłeś?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 20:41 [raw]

Dokładnie :-) Cena też zejdzie do poziomów z czasów używania Bitcoin w darknecie, czyli 1-2 cyfrowych.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 20:43 [raw]

Do darknetu bardziej monero by pasował.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 20:47 [raw]

A ja czuję zapach palonej marihuany z darkneta. A ja widziałem cinkciarzy wymieniających zakazane dolary w PRL-u. Cinkciarze nie należeli do biedaków. Szykują czysty zysk kolejnej grupie ludzi.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 20:48 [raw]

Cena BTC nie spadnie. Jeśli mamy dodruk papieru to będziemy mieli wzrost ceny BTC.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 20:48 [raw]

Czyli Bitkoin już nie potrzebny, zaorali gościa, kto nie wywalił w grudniu ten gapa.... po ile te monaro?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 20:50 [raw]

Po lightning network powstaną zdecentralizowane kantory i miksery. Monero nie będzie potrzebne.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 20:51 [raw]

Będzie to anonimowe?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 21:00 [raw]

Raczej tak.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 24 01:51 [raw]

Działa cały darknet, czego jestem dowodem. ;) Ale Chinioli to nie interesuje, bo oni nie gadać po angielsku. Chiniole dzielą się na dwie grupy. Jedna grupa stanowiąca większość co nie zna angielskiego i druga co zna angielski, ale się boi po niemu mówić, bo nie chce popełnić błędu czy być źle zrozumianym. Chiniol z zasady nie gada po obcemu, o ile naprawdę nie musi. U nich darknet wygląda inaczej. Jest na uniwersyteckich serwerach, ukryty w katalogach o długich nazwach, gdzie nikt im nie miesza. Tam jest więcej niż w Tor, Freenet i i2p. Mają tam wszelkie porno w setkach tysięcy terabajtów, mają cp głównie ruskie, mają całe piractwo i gadają tam na takich pseudoblogach. Takie monologi pseudoblogi. Chinioli głównie interesuje porno japońskie i koreańskie. Także porno z dziećmi, głównie lolity. Znajomość imion japońskich i koreaańskich aktorek porno jest w dobrym tonie. Bitcoiny mają i znają, ale ich to raczej nie kręci.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 24 20:03 [raw]

Bzdury

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 24 20:07 [raw]

Czy byłeś, widziałeś, testowałeś?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 24 20:13 [raw]

Bzdury albo inaczej banialuki.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 24 20:31 [raw]

https://metrics.torproject.org/userstats-relay-country.html?start=2017-10-26&end=2018-01-24&country=cn&events=off Statystyki chin https://metrics.torproject.org/userstats-bridge-country.html?start=2017-10-26&end=2018-01-24&country=cn bridge users chin https://metrics.torproject.org/userstats-relay-country.html?start=2017-10-26&end=2018-01-24&country=ru&events=off Rosji https://metrics.torproject.org/userstats-relay-country.html?start=2017-10-26&end=2018-01-24&country=pl&events=off Polski W chinach darknet praktycznie nie istnieje. Jak by zrobili podobną cenzurę jak w chinach w innych państwach, to by było tak samo jak w chinach z darknetem przestał by istnieć.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 25 09:55 [raw]

A słyszałeś o VPN i Shadowsocks? Tego w statystykach nie ma. A legalne VPN-y ma sporo hoteli i firm. Poza tym chiński darknet jest dla Chinioli, a nie dla anglojęzycznych białasów. Dla Chiniola darknet to nie jest sieć Tor. Jak Chiniol korzysta z Tor, to niemal wyłącznie dla takiego porno, co nie ma go w Chinach. Pozostałe rzeczy ich nie interesują. Jedź do Chin i pogadaj z Chiniolami, to się przekonasz.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 26 02:55 [raw]

W nowym torbrowserze jest meek-amazon (works in China) meek-azure (works in China) Możemy też rozmawiać o cenzurze dns-ów w Polsce. Jest, ale lekko douczona gimbaza już to obchodzi. Potestujcie na swoich polskich łączach http://alternews.pl/ http://tvpolska.pl/ To jest ładna cenzura albo jakieś niedouczenie ladminów/webmasterów.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 26 02:56 [raw]

Ile chinole wydają pieniędzy na tą cenzurę internetu?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 26 18:15 [raw]

Co ma portal dezinformacyjny lub nie do podawania przykładów o cenzurze? Nie rób wiochy.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 26 18:15 [raw]

Dwa ruskie portale dezinformacyjne. Co za wieś w tym tak zwanym "polskim" darknecie...

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 26 18:15 [raw]

To jest przykład albo ocenzurowanej strony, albo dojebanych ladminów tej strony. Od kiedy są jakieś zasady darknetowe, że nie można podawać przykładów do gównianych stron?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 26 18:16 [raw]

To nie zasady darknetowe ale ludzka przyzwoitośc i higiena informacyjna.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 26 18:41 [raw]

Nie podaje się adresów do gówna.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 26 18:41 [raw]

Sugerujesz, że ludzka przyzwoitość i higiena informacyjna zabrania informowania o kiepskich stronach i ladminach? Od kiedy? W moim otoczeniu ostrzeganie przed syfem i prostactwem jest normalne. Może przywiozłeś swoje dziwne zasady z dżungli.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
JEBAC - KURWE POLICJE Nov 15 10:14 14
jesteście debilami Nov 15 08:36 4
Setki milionów ludzi wołają: STALIN! STALIN! STALIN! Nov 14 19:01 1
JAK SKW - OBCIAGA KUTASA. Nov 14 17:46 59
Były szef Informacyjnej Agencji Radiowej, Mariusz Borkowski, to ruski agent. Nov 14 17:03 1
Infromacja o powiązaniach Czarneckiego z komunistycznymi służbami Nov 14 14:10 1
PiS to nie mafia, to uczciwa grupa. I dowodzą tego właśnie teraz. Nov 14 13:53 1
Nie ma takiej bzdury, która w imię równości nie zostałaby popełniona. Nov 14 13:51 1
Dziwna cisza Nov 13 17:40 19
Pomysł na zabawe - zamach terorystyczny ? Nov 13 17:22 12
[niebezpiecznik.pl] Wywiad z cyberpolicjantem. Najłatwiej wyrobić słupki waląc sprawców z OLX-a Nov 13 16:39 1
A tutejsi bajkopisarze pisali o rozhasaniu w chińskim necie... Nov 13 15:19 1
Kurwy z ONR zapraszają do Polski ruskich prowokatorów Nov 12 14:52 2
Podatek dochodowy od kryptowalut – co się zmieni w 2019 roku Nov 12 12:31 1
"Polsko, wspaniały kraju - gratulacje w 100. rocznicę niepodległości!" - napisał na Twitterze Donald Trump Nov 12 11:09 1
Krang = Adam Golański Nov 12 09:47 4
Wojska obrony cyberprzestrzeni Nov 11 16:31 4
Dlaczego zabito Litwinienkę... Nov 11 15:08 2
Moment wytrysku w cipce nastolatki Nov 10 13:58 1
milicyjna prowokacja Nov 10 10:51 3
Piotr Tymochowicz skazany za dziecięcą pornografię Nov 9 18:21 5
Były doradca polityków Piotr T. w piątek usłyszy wyrok ws dziecięcej pornografii Nov 8 22:01 9
Antyszczepionkowa histeria to robota Kremla Nov 8 21:59 6
JEBAC - KURWE POLICJE Nov 8 17:49 1
POLICJA - JEBAC KURWE Nov 8 17:37 44
Europejski Nakaz Aresztowania wobec Michnika Nov 8 15:01 1
Argumenty merytoryczne rozbiły mit, że szczepionki są szkodliwe Nov 8 15:01 1
Honeypots: Protonmail, DuckDuckGo, NordVPN Nov 7 17:12 1
Is NordVPN a Honeypot? Nov 7 17:05 1
Głosowanie Nov 4 17:59 2
Lekcja dla debili korwinowców Nov 2 18:15 1
Miało być 100 mld zł deficytu w 2018 roku. Jest 3,2 mld zł nadwyżki. Nov 2 18:15 1
Ruski agent Assange odlatuje Oct 30 16:27 1
W Polsce albo będzie stacjonować U.S. Army, albo armia rosyjska Oct 30 16:27 1
NSA używa technik psychotronicznych i paranormalnych Oct 29 16:13 5
Większość z nas jest za utworzeniem w naszym kraju stałej bazy wojsk USA Oct 28 16:26 1
USA poważnie i po partnersku traktuje Polskę Oct 28 14:55 23
-----BEGIN MYSECRET----- Oct 28 08:47 1
Udająca antysystemową ubecka partia Kukiz'15 Oct 28 07:38 1
Robimy wszystko, aby w Polsce powstał Fort Trump Oct 27 21:48 1
Ponad połowa Polaków opowiada się za utworzeniem stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce Oct 27 21:47 1
Frasyniuk miał rację Oct 27 11:47 5
Polsko-amerykańska współpraca wojskowa Oct 26 17:48 1
Rosja musi się wynieść z Krymu i Donbasu Oct 26 17:43 1
Zastępy trolli i osób zadaniowanych przygotowują strawę dla polskich gownojedów Oct 26 17:17 1
Latające ruskie trumny - nikt nie chce ubezpieczyć rakiet Sojuz Oct 26 17:17 1
Rosjanie winni przestępstw wojennych Oct 26 17:16 1
Pamięć Oct 24 04:21 40
Rosja narusza układ rozbrojeniowy Oct 24 04:17 1
USA będą rozbudowywać arsenał nuklearny Oct 24 04:17 1
"Katolicy" i "narodowcy" Kremla Oct 24 04:16 1
Dziadek skazany za gwałt na 9-letniej wnuczce Oct 21 22:16 4
Szarpanina na spotkaniu z Michalkiewiczem w Poznaniu Oct 20 18:03 2
Kraków: Umówił się na randkę z 14-latką. Na miejscu czekali na niego policjanci Oct 20 15:45 3
Wolność słowa po rosyjsku Oct 18 18:51 1
Tanie obciąganie Oct 18 18:11 1
Putin ze strachu ma już zruinowaną psychikę Oct 18 18:11 1
Stany Zjednoczone zaproponowały przekazanie Ukrainie fregat rakietowych Oct 18 18:11 1
PO chce sprowadzić uchodźców islamskich do Lublina Oct 18 18:11 1
Koniec Rosji - Zmierzch Trzeciego Rzymu Oct 18 15:00 1
Lech Kaczyński którego wam Rosjanie zamordowali w Smoleńsku Oct 18 14:53 1