Rząd przyjął projekt ustawy regulujący rynek kryptowalut. Obejmą go przepisy o praniu pieniędzy

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 16:52 [raw]

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu został przyjęty przez Radę Ministrów. Z projektu wynika, że wśród instytucji zobowiązanych do stosowania się do przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są m.in. podmioty zajmujące się wymianą walut wirtualnych. Projekt nie mówi wprost o kryptowalutach lub giełdach kryptowalut, ale wśród instytucji obowiązanych wymieniono "podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie": a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e; Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy obejmie kryptowaluty Wspomniane w punkcie d rachunki określone są dalej w projekcie: Prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany. Dalej znajduje się również definicja "walut wirtualnych", które zarazem stają się jedną ze składowych "wartości majątkowych": Rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest: a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące c) pieniądzem elektronicznym w rozumiem u ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi e) wekslem lub czekiem - oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego; Jednocześnie instytucje obowiązane mogą stosować "wzmożone środki bezpieczeństwa" w przypadkach "wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu". Wśród objawów takiego wyższego ryzyka wymieniono "korzystanie przez klienta z usług lub produktów sprzyjających anonimowości lub utrudniających jego identyfikację". Pozostałe zapisy projektu – W związku z dużą ilością zmian, które powinny być wprowadzone do obecnej ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zdecydowano się na opracowanie projektu nowej ustawy. Tym samym nowe prawo powinno być czytelniejsze, a zmienione obowiązki i uprawnienia instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy, jednostek współpracujących oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), wynikające z tych przepisów - łatwiejsze do identyfikacji – czytamy w komunikacie. Nowa ustawa wskazuje między innymi: nowe kategorie instytucji, które mają stosować ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego; mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; obowiązki instytucji obowiązanych, w tym dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa finansowego; przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych; zasady dotyczące gromadzenia przez GIIF informacji potrzebnych do wypełniania przez niego zadań ustawowych, ich ochrony oraz udostępniania tych informacji innym podmiotom; przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków; precyzyjniejsze zasady współpracy GIIF z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem; przepisy dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom; przepisy dotyczące kontroli instytucji obowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie tą ustawą. – Nowa ustawa powinna przyczynić się do efektywniejszego funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz lepszego dostosowania polskich regulacji do rekomendacji międzynarodowych – czytamy w komunikacie. Padła również propozycja, aby ustawa weszła w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem mają być niektóre artykuły, które powinny obowiązywać po 18 miesiącach od ogłoszenia.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 16:56 [raw]

I tyle właśnie są warte nadęte hasełka o obalającej system mocy kryptowalut. Jedno pstryknięcie palcem w Sejmie i z tych wspaniałich niezłomnych kryptoanarchistycznych kryptowalut nic nie zostaje. A kryptoonaniści mogą dalej fantazjować o tym, jak to "wszystko kupią za bitcoina".

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 19:40 [raw]

Jakoś biedy ustawą nie zlikwidowano tu będzie podobnie.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 19:40 [raw]

Wszystko zejdzie do darknetu i po sprawie.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 19:47 [raw]

Banki tylko czekały na tę ustawę. Z radością utrudnią na wszelkie sposoby dostęp do alternatywnych postaci pieniądza. Służby z radością czekają na zamknięcie niekontrolowalnych przez nich transferów.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 19:47 [raw]

Chętnie popatrzę, jak w darknecioe kupujesz za kryptowaluty normalne produkty albo wymieniasz kryptowaluty na "papierowe" pieniądze.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 19:49 [raw]

W chinach nawet darknet nie działa.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 20:40 [raw]

Skąd wiesz? Czy byłeś i sprawdziłeś?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 20:41 [raw]

Dokładnie :-) Cena też zejdzie do poziomów z czasów używania Bitcoin w darknecie, czyli 1-2 cyfrowych.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 20:43 [raw]

Do darknetu bardziej monero by pasował.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 20:47 [raw]

A ja czuję zapach palonej marihuany z darkneta. A ja widziałem cinkciarzy wymieniających zakazane dolary w PRL-u. Cinkciarze nie należeli do biedaków. Szykują czysty zysk kolejnej grupie ludzi.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 20:48 [raw]

Cena BTC nie spadnie. Jeśli mamy dodruk papieru to będziemy mieli wzrost ceny BTC.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 20:48 [raw]

Czyli Bitkoin już nie potrzebny, zaorali gościa, kto nie wywalił w grudniu ten gapa.... po ile te monaro?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 20:50 [raw]

Po lightning network powstaną zdecentralizowane kantory i miksery. Monero nie będzie potrzebne.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 20:51 [raw]

Będzie to anonimowe?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 23 21:00 [raw]

Raczej tak.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 24 01:51 [raw]

Działa cały darknet, czego jestem dowodem. ;) Ale Chinioli to nie interesuje, bo oni nie gadać po angielsku. Chiniole dzielą się na dwie grupy. Jedna grupa stanowiąca większość co nie zna angielskiego i druga co zna angielski, ale się boi po niemu mówić, bo nie chce popełnić błędu czy być źle zrozumianym. Chiniol z zasady nie gada po obcemu, o ile naprawdę nie musi. U nich darknet wygląda inaczej. Jest na uniwersyteckich serwerach, ukryty w katalogach o długich nazwach, gdzie nikt im nie miesza. Tam jest więcej niż w Tor, Freenet i i2p. Mają tam wszelkie porno w setkach tysięcy terabajtów, mają cp głównie ruskie, mają całe piractwo i gadają tam na takich pseudoblogach. Takie monologi pseudoblogi. Chinioli głównie interesuje porno japońskie i koreańskie. Także porno z dziećmi, głównie lolity. Znajomość imion japońskich i koreaańskich aktorek porno jest w dobrym tonie. Bitcoiny mają i znają, ale ich to raczej nie kręci.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 24 20:03 [raw]

Bzdury

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 24 20:07 [raw]

Czy byłeś, widziałeś, testowałeś?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 24 20:13 [raw]

Bzdury albo inaczej banialuki.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 24 20:31 [raw]

https://metrics.torproject.org/userstats-relay-country.html?start=2017-10-26&end=2018-01-24&country=cn&events=off Statystyki chin https://metrics.torproject.org/userstats-bridge-country.html?start=2017-10-26&end=2018-01-24&country=cn bridge users chin https://metrics.torproject.org/userstats-relay-country.html?start=2017-10-26&end=2018-01-24&country=ru&events=off Rosji https://metrics.torproject.org/userstats-relay-country.html?start=2017-10-26&end=2018-01-24&country=pl&events=off Polski W chinach darknet praktycznie nie istnieje. Jak by zrobili podobną cenzurę jak w chinach w innych państwach, to by było tak samo jak w chinach z darknetem przestał by istnieć.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 25 09:55 [raw]

A słyszałeś o VPN i Shadowsocks? Tego w statystykach nie ma. A legalne VPN-y ma sporo hoteli i firm. Poza tym chiński darknet jest dla Chinioli, a nie dla anglojęzycznych białasów. Dla Chiniola darknet to nie jest sieć Tor. Jak Chiniol korzysta z Tor, to niemal wyłącznie dla takiego porno, co nie ma go w Chinach. Pozostałe rzeczy ich nie interesują. Jedź do Chin i pogadaj z Chiniolami, to się przekonasz.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 26 02:55 [raw]

W nowym torbrowserze jest meek-amazon (works in China) meek-azure (works in China) Możemy też rozmawiać o cenzurze dns-ów w Polsce. Jest, ale lekko douczona gimbaza już to obchodzi. Potestujcie na swoich polskich łączach http://alternews.pl/ http://tvpolska.pl/ To jest ładna cenzura albo jakieś niedouczenie ladminów/webmasterów.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 26 02:56 [raw]

Ile chinole wydają pieniędzy na tą cenzurę internetu?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 26 18:15 [raw]

Co ma portal dezinformacyjny lub nie do podawania przykładów o cenzurze? Nie rób wiochy.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 26 18:15 [raw]

Dwa ruskie portale dezinformacyjne. Co za wieś w tym tak zwanym "polskim" darknecie...

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 26 18:15 [raw]

To jest przykład albo ocenzurowanej strony, albo dojebanych ladminów tej strony. Od kiedy są jakieś zasady darknetowe, że nie można podawać przykładów do gównianych stron?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 26 18:16 [raw]

To nie zasady darknetowe ale ludzka przyzwoitośc i higiena informacyjna.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 26 18:41 [raw]

Nie podaje się adresów do gówna.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Jan 26 18:41 [raw]

Sugerujesz, że ludzka przyzwoitość i higiena informacyjna zabrania informowania o kiepskich stronach i ladminach? Od kiedy? W moim otoczeniu ostrzeganie przed syfem i prostactwem jest normalne. Może przywiozłeś swoje dziwne zasady z dżungli.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
JAK polski KONTRWYWIAD OBCIAGA KUTASA . Feb 22 10:20 34
JEBAĆ KURWE - POLICJE Feb 21 18:59 42
To Rosja stoi za rzekomą niechęcią Irzaela do Polski Feb 21 18:09 1
Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne Feb 21 12:59 1
Putin na równi pochyłej Feb 20 17:57 1
Polska Rada Chrześcijan i Żydów Feb 20 17:57 1
Prześwietliliśmy jego życiorys, a przede wszystkim jego interesy. Feb 20 17:54 1
Przyjęto ACTA 2 Feb 20 17:53 1
JEBAĆ ŻydkóW Feb 20 12:54 2
POMYSŁ na ZABAWE ? CZY to jest ZAMACH TERORYSTYCZNY ? Feb 19 18:15 21
Pomysł - używanie ID Feb 19 06:42 6
Wypowiedzi premiera Izraela były kompletnie nieprawdziwe Feb 17 12:47 1
Ratowali Żydów od Zagłady dzięki fałszywym paszportom Feb 17 09:30 1
BITBAY SZYKUJ TRUMNE . egzekucja kurwy Feb 16 10:26 15
W amerykańskich komediach hajskulowych pojawia się czasem taki motyw Feb 15 17:37 3
Czy BitBay próbuje okradać klientów? Feb 15 15:52 8
MAK-ówki pracują! Feb 15 15:27 1
Polacy kolaborowali z nazistami. Nie znam nikogo, kto zostałby pozwany za tego typu stwierdzenie Feb 15 13:04 8
BITBAY JEBAC KURWE, trumna w drodze ! Feb 14 21:25 2
Wiele Whonix Workstations Feb 14 16:38 8
testowanie kodu C++ Feb 13 21:57 4
WTB szukam osób od rozsyłania Feb 13 18:42 10
Huawei jest po prostu przedłużeniem wywiadu chińskiego Feb 13 16:54 1
Obrona sektora telekomunikacyjnego Feb 13 16:48 1
do Warszawy przybył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence Feb 13 12:48 1
Transfery pieniężne o dużej wartości z Wenezueli Feb 13 12:47 1
Musimy robić co w naszej mocy, żeby zatrzymać ataki Kremla Feb 13 12:46 1
Decyzja o wycofaniu się Rosji z europy środkowej Feb 13 11:51 1
Już wkrótce ruscy zaczną żreć tekturę Feb 13 11:18 1
Dobrze rozwijają się polsko-amerykańskie stosunki Feb 12 18:26 1
Nie lubię PiS, szanuję Budkę. Feb 12 16:49 1
W środę umowa na zakup HIMARS Feb 12 16:47 1
TSP 91 Feb 12 14:01 5
tracker2.postman.i2p i przyszłe wersje i2p Feb 12 12:51 11
Należy zaostrzyć prawo karne Feb 11 14:31 1
Lepiej jest w Afryce. Jesteście gównem. Feb 11 14:30 1
52 proc. Rosjan Feb 11 11:54 1
Michalkiewicz, ruski propagandysta. Feb 10 11:26 1
Jak wysoka kultura Rzeczypospolitej edukowała ciemną Moskwę Feb 9 12:18 1
zaniepokojenie pozycją chińskiego koncernu elektronicznego Huawei w Europie Środkowej Feb 8 22:26 1
MWAHAHAHAHA Feb 8 22:25 1
Pan Antypiryn zaleca lektury Feb 8 17:48 1
Jarosław Ziętara Feb 8 12:58 1
SKW OBCIĄGA KUTASA Feb 7 16:33 2
SKW OBCIĄGA KUTASA . :) Feb 7 16:33 2
Kto zasypuje świat narkotykami? Feb 7 16:22 5
JAK SKW :) OBCIĄGA KUTASA . Feb 7 14:35 31
Dezentrale Plattformen zur Förderung des Links- und Rechtsterrorismus Feb 4 18:09 1
Hi, polish users ! Feb 4 10:53 2
jebany karakan Feb 2 19:10 1
Wiem o potrąceniu kobiety Jan 31 12:15 1
Kaczor wyruchał GW i totalniaków Jan 31 12:14 1
Do Adamowicza podchodzi mężczyzna, z którym prezydent krótko rozmawia. Jan 31 12:10 13
Więź pomiędzy Polską a USA jest więzią nierozerwalną Jan 30 18:37 1
Dlaczego żydzi boją się PRAWDY o holokauście? Jan 30 18:14 1
bomba mogła nie wybuchnąć Jan 30 17:45 1
gińcie pisiory Jan 30 14:42 3
Grillowanie nazistowskiego Szwaba Jan 30 12:28 1
chetni do podsieci Jan 30 10:47 1
Katalog strat i zbrodni wojennych popełnionych w Polsce w latach 1939-45 Jan 29 15:05 1
Mecenas Roman Giertych należy do mafii papierosowej Jan 29 13:27 1
Wolność słowa w cudownych Chinach Jan 29 13:19 1
JAK SKW - OBCIAGA KUTASA . :) Jan 29 12:03 8
Propaganda rosyjska to nie tylko dezinformacja Jan 29 11:43 1
Czułam, że jestem częścią czegoś zgniłego Jan 29 11:43 1
Elysium is back! Jan 28 22:50 1
do wszystkich :) Jan 28 11:56 3
Do makabrycznego odkrycia doszło podczas prac porządkowych Jan 27 13:37 1
Zagłady nie zrobili żadni naziści, tylko Niemcy hitlerowskie Jan 27 13:29 1
Zaostrzenie kar za najpoważniejsze przestępstwa Jan 26 21:10 1
Czeka nas koniec starego świata Jan 26 12:37 1
Ale skuteczna jest ustawa antyterrorystyczna! Jan 26 11:41 1
RE: POMYSŁ na ZABAWE ? CZY to jest ZAMACH TERORYSTYCZNY ? Jan 26 11:34 1
Ruskie lenno Wenezuela się sypie. Ruscy wysyłają swoje zielone ludziki na pomoc reżimowi. Jan 25 23:17 1
Polska przekazywała stronie amerykańskiej nawet ponad 3 miliony metadanych telekomunikacyjnych dziennie Jan 25 18:16 1
Co to jest retencja danych? Jan 25 18:08 1
Operatorzy telefoniczni po roku kasują ROZMOWY Jan 25 17:47 1