Wdzięczność wobec Rosji

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Oct 16 19:43 [raw]

Rosyjski ambasador nakazał Polsce obowiązek wdzięczności za „wyzwolenie” w latach 1944 /45 dokonane przez sowiecką, a nie „rosyjską” armię. Różnica polega na tym że w chwili wybuchu wojny sowiecko niemieckiej w 1941 roku na około 190 mln ludności Sowietów było nieco ponad 90 mln Rosjan. W przybliżeniu 50%. Mając na względzie fakt częstokroć sztucznej rusyfikacji faktycznie mogło być jeszcze mniej czyli zdecydowanie poniżej 50 %. Utożsamianie tego stanu z Rosją jest zwykłym nadużyciem i nie stoi to w sprzeczności z faktem uznawania się współczesnej Rosji za prawnego spadkobiercę ZSSR, podobnie jak republika związkowa Niemcy jest prawnym spadkobiercą III Rzeszy Niemieckiej. Sprawa owej „wdzięczności” jest dyżurnym tematem wszelkich rosyjskich wystąpień w sprawie stosunków polsko rosyjskich. Rosja współczesna na ochotnika wzięła na swoje barki sowiecką spuściznę ze skutkami i dla niej, ale też i dla jej sąsiadów jak najgorszymi. Niestety ze strony polskiej poza podjęciem polemiki na poziomie narzuconym przez Moskwę niczego co byłoby potrzebne polskim interesom nie ma. Bez sensu są działania w kierunku „zbliżenia poglądów” na naszą historię dopóty dopóki Rosją będą rządzić ludzie o mentalności wypracowanej w Sowietach. Jesteśmy bardzo opóźnieni, ale mimo to zachodzi potrzeba, tym pilniejsza że upływ czasu nam nie sprzyja, przedstawienia całości sprawy stosunków polsko rosyjskich. Trzeba zacząć od rozbiorów Polski, Rosja niezależnie od inicjatywy niemieckiej była głównym sprawcą i beneficjentem zaborczego aktu rozbiorów które przyniosły Polsce zarówno ofiary ludzkie jak i olbrzymie straty materialne i w dorobku kulturalnym. Można to szacunkowo obliczyć. Mimo uznania przez rząd rosyjski bezprawności rozbiorów i unieważnienia umów z nimi związanych Polska nigdy nie otrzymała żadnej rekompensaty za tę zbrodnię. Traktat ryski ustalał granice między Polską i Rosją i określał warunki pokoju, żaden z wymienionych w tym traktacie warunków nie został przez Rosję, a następnie przez Związek Sowiecki – wypełniony. W roku 1932 został zawarty między Polską i ZSSR pakt o nieagresji, który tak jak i traktat ryski został przez Sowiety złamany zarówno traktatem Ribbentrop – Mołotow jak i czynnym udziałem sowieckim w napaści na Polskę. Agresja sowiecka 17 września 1939 roku ma szczególnie haniebny wyraz jako cios w plecy narodu walczącego o wolność nie tylko własną, ale paradoksalnie też o ochronę samych Sowietów przed nieuchronną kolejną napaścią hitlerowskich Niemiec na ten kraj. Rozbiór Polski do spółki z Niemcami włącznie ze wspólną defiladą wojskową w Brześciu i ścisłą współpracą niemieckich i sowieckich organów prześladowania i mordowania narodu polskiego, a także wspieranie Niemiec w wojnie z aliantami stanowią niezbity dowód sojuszu sowiecko niemieckiego. Po wybuchu wojny niemiecko sowieckiej tereny Polski zajęte w 1939 roku przez Sowiety zostały w całości opanowane przez Niemców i po ponownym wkroczeniu na nie armii sowieckiej nie zostały Polsce zwrócone, lecz poddane intensywnej sowietyzacji. Granice powojenne Polski zostały arbitralnie wyznaczone przez Związek Sowiecki utrwalając sowieckie zdobycze z 1939 roku z wyłączeniem Białegostoku i Łomży wraz z najbliższą okolicą. Dyktat sowiecki był w tym względzie tak dalece posunięty że nawet w kilka lat po wojnie dokonano zmiany granic w celu oddania Sowietom świeżo odkrytych złóż węgla. Jeżeli Polska ma okazywać wdzięczność za „wyzwolenie” to powinna ona obejmować też przywiezione przez Sowiety nowe władze w Polsce z Bierutem, Bermanem, Rokossowskim i innymi sowieckimi agentami i narzucenie znienawidzonego i niszczycielskiego reżymu komunistycznego. Przez cały czas istnienia podporządkowanej Sowietom PRL istniał system bezpośredniej kontroli i uzależnienia szczególnie ważnych resortów: -wojska, bezpieczeństwa, spraw zagranicznych i wydzielonych działów gospodarki sprawowany przez sowieckie organa. Można ten stan rzeczy nie nazywać bezpośrednią okupacją, chociaż sam pobyt w Polsce wielkich jednostek armii sowieckiej mógłby za dowód okupacji służyć, faktem jest jednak całkowita zależność i obowiązek stałego świadczenia powinności na rzecz sowiecką. W rezultacie takiego przebiegu stosunków polsko rosyjskich Polska poniosła ogromne straty: - przede wszystkim ofiary ludzkie poniesione w czasie zaborów i prób wyrwania się z niewoli, a w tym również zabici i ranni obywatele polscy przymusowo wcieleni do rosyjskiej armii, -grabież polskiego mienia w różnej postaci, -niszczenie i zabór polskich dóbr kultury, -przymusowe świadczenia na rzecz władz zaborczych, -zniszczenia i grabież wojenna dokonywana przez zaborcę na ziemiach polskich. Rosja bolszewicka i ZSSR ponoszą winę uczestnictwa wraz z Niemcami w napaści na Polskę łamiąc zawarte traktaty i zadając wielkie straty. Obejmują one: -bezpośrednie mordowanie Polaków, lub więzienie i zsyłkę w nieludzkich warunkach przyczyniające się do przedwczesnej śmierci, -grabież mienia polskiego, zabór i niszczenie dóbr polskiej kultury, -spowodowanie śmierci lub kalectwa obywateli polskich w czasie napaści na Polskę w 1939 roku, -zabór terytorium państwa polskiego o powierzchni przeszło 200 tys. km2 i 13 mln ludnością, -mordowanie ludności i zsyłka bliżej nie określonej ilości mieszkańców zagrabionych ziem państwa polskiego, -grabież majątku i czerpanie zysku z eksploatacji dóbr i przymusowej pracy, -niszczenie polskich dóbr kultury, -zabór i wywożenie majątku polskiego w czasie wojny i po wojnie, -zawłaszczenie należnych Polsce reparacji wojennych i składników majątku narodowego Polski, -ustanowienie w Polsce krwawego reżymu służącemu Sowietom powodujące śmierć i cierpienia wielu polskich obywateli, -bezprawne odbieranie mienia i zabór produktów polskiej wytwórczości, -ustanowienie krzywdzących Polskę relacji handlowych z ZSSR, -zmuszanie do przyjęcia przez Polskę niekorzystnych dla niej umów międzynarodowych służących interesom sowieckim, -narzucenie Polsce wrogiej ideologii zmierzającej do zniszczenia polskiej kultury. Strat moralnych poniesionych przez Polskę w wyniku rosyjskiej agresji nie da się wyliczyć, ich skutki przeżywamy jeszcze dziś. Natomiast pozostałe straty powinny być wyliczone i przedstawione jako słuszne roszczenie w stosunku do napastnika. Podobnie powinno się postąpić w stosunku do Niemiec, co niezależnie od roszczenia stanowi również konkretną odpowiedź na wszelkie próby unikania odpowiedzialności, a nawet jak w omawianym przypadku, przybierania pozy „wyzwoliciela”. W każdym bądź razie nie powinno się robić tego co się obecnie stosuje, czyli przygodne obliczanie strat, zresztą tylko częściowych, na użytek doraźnych celów politycznych. Musi być opracowana i zatwierdzona w trybie ustawowym księga obejmująca wszystkie niezawinione polskie straty poniesione w wyniku działań agresorów. Taki dokument powinien przedstawiać oficjalnie polskie stanowisko w każdej sprawie związanej z różnymi zagadnieniami, ale nade wszystko powinien służyć jako podstawa polskich roszczeń odszkodowawczych. Wówczas nie będzie wątpliwości jakiej odpowiedzi należy udzielić chociażby ambasadorowi rosyjskiemu, który niezależnie od intencji jego wypowiedzi, skompromitował się wykazaniem całkowitej nieznajomości stosunków polsko sowieckich, lub posłużył się celowym kłamstwem. Przy okazji należałoby wyjaśnić sprawę „ziem odzyskanych” co mamy zawdzięczać szczególnie Stalinowi. Otóż postanowienia poczdamskie zatwierdzone umową moskiewską „2 + 4” były wspólną decyzją zwycięskich państw, a nie tylko Stalina. Reprezentujący Polskę na tej konferencji przedstawiciele „rządu jedności narodowej” nie popisali się zbytnią orientacją w istocie stalinowskiej gry w stosunku do polskiego udziału w podziale III Rzeszy. Stalin był zainteresowany przydzieleniu Polsce jak największego obszaru gdyż to zwiększało stan jego władania nie obciążając sowieckiej strefy okupacyjnej. Można było zatem żądać więcej, jak chociażby Rugii ze Strzałowem i Sośnicą i przynajmniej części Łużyc. Umniejszyłoby to sowiecką strefę za co musiał by uzyskać odpowiednią rekompensatę na zachodzie Niemiec. W sumie można było zwiększyć sowiecki stan władania na terenie Niemiec. Do czego Stalinowi było to potrzebne można było się wkrótce przekonać. Po pierwsze nie pozwolił na trwałe zasiedlenie Polaków pozbawiając ich na tych ziemiach prawa własności, co skutkuje po dzień dzisiejszy stanem zagospodarowania. Po wtóre nie zachęcał Niemców do wyjazdu, który nastąpił głównie z wyboru zachodnich stref okupacyjnych, podobnie jak miało to miejsce w NRD kiedy przez Berlin uciekło z niej ponad 3 mln Niemców. Stalin traktował zatem ziemie odzyskane jako zastaw przetargowy w sprawie niemieckiej. Nie zdążył tego dokonać za swojego życia, ale pałeczkę przejął Chruszczow i rozpoczął negocjacje z RFN na temat połączenia Niemiec i dodatkowych prezentów w postaci Szczecina i okolic. Tylko że Adenauer nie zgodził się na te propozycje. Z Rosją bowiem jest tak że jeżeli, jakakolwiek by ona nie była, ma do wyboru jako partnera Polskę czy Niemcy, to zawsze wybierze Niemcy czego obecnie jesteśmy świadkami.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Rząd powinien zrezygnować z Huawei Jan 15 19:02 1
Pomysł na zabawe - zamach terorystyczny ? Jan 15 19:02 15
JEBAĆ KURWE - POLICJE Jan 15 19:02 20
Ponad połowa Rosjan chce dymisji rządu Jan 15 16:57 1
Lecha nie ma, ale został ten drugi Jan 15 16:57 1
Ty chamie, polski chamie! Jan 15 15:31 1
Paweł "Santo Subito" Adamowicz i jego brudne sprawki Jan 15 15:31 1
B.L.O.S. Jan 15 15:11 1
Remington 760 sprzedany Jan 15 13:27 1
Gangsterskie porachunki w Gdańsku: złodziej wsadził kosę złodziejowi Jan 15 13:20 5
JAK SKW - OBCIAGA KUTASA . :) Jan 15 13:08 67
Sprzątanie Polski z chińskich gówien z backdoorami Jan 14 19:32 1
Dobre wiadomości dla Polski i Gdańska! Jan 14 15:49 4
Tak naprawdę to PRL nigdy się nie skończył Jan 14 15:21 1
Czy tamte zastrzelone dziki były gorsze? Jan 14 15:16 1
Brudziński grozi internautom. Pokażmy mu kto jest silniejszy! Jan 14 12:35 1
Polski rząd rozważa rezygnację z urządzeń mobilnych chińskich marek Jan 14 12:35 1
Obecność w Polsce bazy wojsk USA wzmocni bezpieczeństwo w całym regionie Jan 14 12:20 1
Pijani piloci, brzoza i „Pierwszy Pasażer” Jan 13 18:53 1
Ludzie odchodzą, środowisko pozostaje. Jan 13 18:49 1
Zsowietyzowane Szwaby wzięte za mordy przez USA Jan 13 17:24 1
Huawei is a Chinese intelligence front Jan 13 14:47 1
Niemieckie służby atakują Michała Rachonia Jan 13 11:36 1
Sprzedam Remington 760 Jan 13 10:42 1
Za wszelką cenę chcą zablokować polską inwestycję Jan 13 10:37 1
spacer Jan 13 01:51 7
Firma Huawei powinna zostać wykluczona z polskiego rynku Jan 13 01:49 2
UWAGA: Wrogowie Polski próbują wymusić wprowadzenie euro! Jan 13 01:49 2
Brudasy gwałcą dziewczynki Jan 12 23:21 1
Ataki nożowników są w Niemczech coraz częstsze. Jan 12 23:21 1
Ruska dziwka Krzysztof Bosak chciałby szkody dla Polski Jan 12 20:57 1
PISowskie debile łatwe do manipulacji Jan 12 16:34 5
Komisja Burdenki i kłamstwo katyńskie Jan 12 09:28 1
W momencie zagrożenia życia należy zadzwonić Jan 11 21:39 3
Czym jest UE? Jan 11 21:39 1
Ruska agentura szczeka na Andruszkiewicza Jan 11 20:51 1
Monaro router kovri (i2p) Jan 11 19:46 1
Nowe materiały ws. zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki Jan 11 19:34 1
Zapraszamy na polskie forum wywrotowe Jan 11 19:10 4
Nie cierpię propagandy Jan 11 18:56 2
gowno p2p Jan 11 18:37 8
Uprawiałam seks z Murzynem Jan 11 17:35 1
Pijaczek Kukiz i dziadunio Korwin Jan 11 17:35 1
Kelebija-Tompa i Horgosz-Roeszke Jan 11 17:21 1
Ruskie zielone ludzki a Afryce Jan 10 18:50 1
Zboczeńcy zagrażają naszym dzieciom Jan 10 18:44 1
sprawdzony kod Jan 10 17:00 6
Elysium is back! Jan 10 12:19 3
UWAGA: Osłabienie Tora na życzenie służb dodane w najnowszej wersji! Jan 9 15:30 1
polityczne akty zgonu Jan 9 14:49 1
kto zawiadamia o przestępstwie, wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega karze od grzywny do dwóch lat więzienia Jan 9 14:49 1
Porywacze domagają się 9 mln euro w wirtualnej kryptowalucie monero Jan 9 14:43 1
Jak bezpiecznie publikować materiały? Jak zacząć sprzedawać materiały? Jan 9 11:50 4
JAK SKW OBCIAGA KUTASA :) Jan 9 11:44 80
Akasha Project Jan 9 11:44 1
JEBAC - KURWE POLICJE Jan 9 10:28 28
Jaki offshoreowy VPN polecacie ? Jan 9 00:40 1
sleep 2019 Jan 9 00:13 11
cisza na kanale Jan 9 00:13 3
Tak testowano na nich szczepionki Jan 9 00:10 2
Trwa na mnie nagonka Jan 8 23:47 2
Podwyżek cen prądu nie będzie Jan 7 17:02 1
brednie o „upaińcach” i „usraelu” Jan 7 16:59 1
Ocena relacji polsko-żydowskich Jan 7 15:46 1
JEŚLI NIE CHCECIE STRACIĆ OJCZYZNY NA ZAWSZE, WSPIERAJCIE DOBRĄ ZMIANĘ. DRUGIEJ SZANSY NIE BĘDZIE. Jan 7 15:28 1
JEBAĆ KURWE - POLICJE Jan 7 13:11 1
Posunął się zbyt daleko Jan 7 12:49 1
zabarykadowała się w pokoju, z którego nie wyjdzie Jan 7 12:48 1
Ostatni krok do niezależności Cerkwi na Ukrainie Jan 6 14:07 1
podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat i zabranie z OFE ponad 150 mld zł Jan 6 11:48 1
zawładnąć ludźmi przez podcinanie ich korzeni Jan 6 11:47 1
Falanga - wielbiciele Putina Jan 5 20:54 1
Falanga - polskojęzyczne ruskie zielone kurewki prowokują na Ukrainie Jan 5 20:51 1
To wy wywindowaliście to bydlę na piedestał Jan 5 19:38 1
zagrożeniem dla Europy nie są populiści Jan 5 17:16 1
Rosja znowu dokonuje prestępstw w sieci Jan 5 17:14 1
Demontaż wplywów Rosji w kościele prawosławnym Jan 5 11:58 1
odpowiedź na agresję Rosji Jan 5 11:57 1
Skąd się wziął słynny antysemityzm Polaków? Jan 4 17:02 1
Rosysjki agent wpływu w Cytadeli Warszawskiej Jan 4 16:41 1
Portret bohaterskiego obrońcy konstytucji Jan 4 16:41 1
Ruskie marionetki Korwin i Bosak plują na Andruszkiewicza Jan 4 16:39 1
pozorność i ułomność polskiej suwerenności Jan 4 13:07 1
histeryczne reakcje islamofobiczne i rasistowskie Jan 4 13:02 1
ilu nas jest Jan 4 11:30 2
Brazylia zaszczepiona przeciwko Imperium Zła Jan 4 10:08 1
Nie Andruszkiewicza gnoją, ale Polskę Jan 4 10:07 1
I po co liżecie dupę Rosji, narodowcy? Jan 4 10:07 1
Rosyjski atak na narodowców Jan 4 10:06 1
Tusk reprezentuje w UE Niemcy Jan 4 10:04 1
czyli teraz w tym kraju sowieckim można iść do pierdla za konto na facebooku? Jan 3 23:24 2
O diabelskich źródłach komunizmu. Stalin był SATANISTĄ Jan 3 21:45 1
"Misiewicze" z PiS spowodowali wzrost wartości spółek Skarbu Państwa o 75 mld PLN Jan 3 10:48 1
Rosyjska agentka Magdalena Fitas-Dukaczewska ucieka od przesłuchania Jan 3 10:46 1
Agresja rosyjska jest niesłychana Jan 3 09:16 1
Sex! Jan 2 21:20 1
liczne zaczerwienia i siniaki na łokciu oraz na nogach Jan 2 18:04 1
Dezentrale Plattformen zur Förderung des Links- und Rechtsterrorismus Jan 2 15:03 1
SKW OBCIĄGA KUTASA Jan 2 13:14 1
w poszukiwaniu żydowskich uciekinierów Jan 2 09:55 1