Rozszarpali nas między sobą

BM-2cSz3BG52hdxPqwPCouxozSy8unzuoeQeT
Sep 28 15:31

78 lat temu, 28 września 1939 r. Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie sowiecko-niemiecki układ "O granicy i przyjaźni", który potwierdzał dokonanie przez oba totalitarne państwa rozbioru Polski. Pod koniec września 1939 r., kiedy część polskich oddziałów wciąż jeszcze toczyła walki z wojskami niemieckimi i sowieckimi, w Moskwie zawarty został układ "O granicach i przyjaźni" pomiędzy ZSRS i III Rzeszą, któremu towarzyszyły poufny protokół oraz dwa tajne protokoły dodatkowe. 28 września 1939 r. podpisali go, podobnie jak układ z 23 sierpnia 1939 r., minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesław Mołotow, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (premiera). We wstępie do zawartego układu stwierdzano: Rząd Rzeszy Niemieckiej i rząd ZSRS uznają, po upadku dotychczasowego państwa polskiego, za wyłącznie swoje zadanie przywrócenie na tym terenie pokoju i porządku oraz zapewnienie żyjącym tam narodom spokojnej egzystencji, zgodnej z ich narodowymi odrębnościami. Art. IV tego dokumentu głosił: Rząd ZSRS i rząd Rzeszy Niemieckiej uważają układ niniejszy za mocną podstawę postępowego rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy swymi narodami. Zgodnie z propozycją Stalina, podpisano tajny protokół dodatkowy wprowadzający korektę do podziału terytorialnego ziem polskich. Ustalona granica pomiędzy ZSRS a III Rzeszą przebiegać miała odtąd wzdłuż linii rzek San-Bug-Narew-Pisa. Zdaniem prof. Andrzeja Paczkowskiego, Stalin proponując nowelizację tajnej klauzuli układu z 23 sierpnia i "oddając" Niemcom ziemie polskie aż do linii Bugu (zamiast Wisły) - w zamian za przesunięcie do "radzieckiej strefy wpływów" Litwy - miał niewątpliwie na celu pozbycie się terytoriów o przygniatającej przewadze ludności polskiej, a tym samym poważnego problemu politycznego. W drugim tajnym protokole przedstawiciele obu totalitarnych mocarstw zobowiązali się, że "nie będą na swoich terenach tolerować żadnej polskiej agitacji, która przenikałaby na terytorium drugiej strony. Wszelkie próby takiej agitacji na ich terenach będą likwidowane, a obie strony będą się informowały wzajemnie o podejmowanych w tych celach środkach". Dokument ten stanowił podstawę do ścisłej współpracy Gestapo i NKWD w zwalczaniu polskiego ruchu oporu. W podpisanym protokole poufnym ustalono: "Rząd ZSRS nie będzie stwarzał żadnych przeszkód obywatelom Rzeszy i innym osobom pochodzenia niemieckiego, osiadłym na terenach jego strefy interesów, w przesiedlaniu się do Niemiec lub na tereny niemieckich stref interesów, o ile tylko wyrażą one takie życzenie. Rząd zgadza się, aby przesiedlenia takie były przeprowadzane przez pełnomocników rządu Rzeszy w porozumieniu z odpowiednimi władzami lokalnymi oraz aby zagwarantowane zostały wszelkie prawa majątkowe przesiedleńców. Analogiczne zobowiązanie bierze na siebie rząd Rzeszy Niemieckiej w odniesieniu do osób pochodzenia ukraińskiego czy białoruskiego osiadłych na terenach jego stref interesów". Ostatecznie w wyniku dokonanego rozbioru Polski Niemcy zajęły obszar ok. 186 tys. km kw., zamieszkany przez ok. 22 mln osób. 8 października 1939 r. na mocy dekretu Adolfa Hitlera do Rzeszy wcielone zostały województwa: pomorskie, poznańskie, śląskie, większa część łódzkiego, zachodnia część krakowskiego, część warszawskiego i część kieleckiego. W sumie 92 tys. km kw., na których mieszkało ponad 9 mln osób. Wymienione obszary zostały włączone do istniejących prowincji niemieckich oraz do dwóch nowych okręgów: Wartheland (Kraj Warty) oraz Gdańsk-Prusy Zachodnie. Z pozostałych zagarniętych przez Niemcy ziem polskich dekretem Hitlera z 12 października 1939 r. utworzono "Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich", składające się z dystryktów: krakowskiego, radomskiego, warszawskiego i lubelskiego. Związek Sowiecki uczestnicząc w rozbiorze Polski zajął obszar o powierzchni ponad 190 tys. km kw. z ludnością liczącą ok. 13 mln osób. Okrojona Wileńszczyzna została przez władze sowieckie w październiku 1939 r. uroczyście przekazana Litwie. Nie na długo jednak, bowiem już w czerwcu 1940 r. Litwa razem z Łotwą i Estonią weszła w skład ZSRS.

[chan] po_polsku
Sep 28 19:08

Jak Sowieci weszli do Polski, to na naszych ziemiach było już bezkrólewie, bo prawicowe gnojki, sanacja spierdoliła z kraju i zostawiła Polaków. Wcześniej osłabili Polskę. Teraz mamy powtórkę z historii. Jątrzą, dążą do wojenki, a później spierdolą z rodzinami. W planach ewakuacji jest ok. 20 000 osób, które w w razie najazdu na Polskę będą spierdalać z kraju, a później będą spokojnie żyć, jak naród będzie się wykrwawiać. Oczywiście będzie to nazywać się służbą na emigracji. :))))) Historia zatacza koło.

[chan] po_polsku
Sep 28 19:26

Co za problem powołać zawodową armię 500 tys. i ją dobrze wyszkolić ? 250 lat temu miało być 100 tys. a było ok 25 tys. Co przez 250 lat zrobiło państwo polskie skoro ma tak liczną armię jak 250 lat temu ?

[chan] po_polsku
Sep 28 19:37

Moja ocena jest taka: Polska od początku istnienia swej państwowości znajduje się między młotem, a kowadłem. Aby nie skończyć prędzej czy później jak Kurdowie, kraje na rubieżach NATO winny inwestować w armię i obronę ile wlezie. 100 tys. armia i husaria już nam nie pomoże, gdyż czasy juz nie te.

[chan] po_polsku
Sep 28 19:49

Do budy ruskiej, sowiecki kundlu. A kulturalniej: myli się Pan, działania pana Ministra Macierewicza sprawiają, że już teraz jesteśmy istotną siłą militarną regionu.

[chan] po_polsku
Sep 28 19:50

I za intensywną działałność w tym kierunku jesteśmy winni wdzięczność Antoniemu Macierewiczowi.

[chan] po_polsku
Sep 29 07:22

Najlepiej jest zwolnić część armii niepotrzebnych urzędników i na ich miejsce powołać armię do obrony kraju.

[chan] po_polsku
Sep 29 08:11

nie oglądaj za dużo telewizji

[chan] po_polsku
Sep 29 08:12

Spierdalaj, ty się właśnie wpisujesz w tę retorykę, która była głoszona przed '39. Macier ma w dupie wojsko, sam jest na liście do ewakuacji.

[chan] po_polsku
Sep 29 11:15

Sory, że się wtrącam ale co to za siła 100 tys. żołnierzy ? No to teraz jest reforma pseudo armia 50 tys. WOT i 150 tys. zawodowych czy (70/130 tys. ?) Napoleon miał wiekszą armię 200 lat temu...

[chan] po_polsku
Sep 29 11:19

Zapomniałem dodać, że można sobie porównać: https://www.youtube.com/watch?v=OPvSq5er-9s https://www.youtube.com/watch?v=hG4Xd6H2am0 https://www.youtube.com/watch?v=sGTDAq9boW4 https://www.youtube.com/watch?v=jwk7MJSYNKY oraz fajne kanały: https://www.youtube.com/channel/UCPdk3JuQGxOCMlZLLt4drhw/videos https://www.youtube.com/channel/UCtkNltgZicHZl0S2S9hATTw/videos https://www.youtube.com/channel/UCcLdlSZg8YR3RzUiAcKduwg/videos

[chan] po_polsku
Sep 29 12:19

Po czym poznać kundla z budy na WSI? Po deformowaniu nazwiska Ministra Obrony Narodowej, Pana Antoniego Macierewicza. Powiedz, jesteś WSIokiem bez pracy, szukającym nowego pana by lizać mu ręce, czy synalkiem takiego WSIoka? Czy jesteś może putinowską pacynką z ONR lub innego "prawicowego/nardowego" montażu Moskwy? A może jesteś fanem maskotki ruskich ambasad, Wielkiego Cybernetyka z Muszką? Czy też może jesteś wyznawcą znanego Geja, głosiciela spisków absolutnych, wielbiciela kremlowskiego motocyklowego gej-komanda?

[chan] po_polsku
Sep 29 12:48

Nasi to spece od dronów, szyfrowania, namierzania, rakiet balistycznych, stelit w kosmosie, haarpa, dywersji itp. Nikt z nami nie wygra. Nikt nawet nie podskakuje. Dodatkowo jesteśmy schronieniem dla wszelkiej maści żydostwa. Zobacz jak izrael wymiata na bliskim wschodzie. Nikt nie podskakuje.

[chan] po_polsku
Sep 29 14:45

Przez te 200 lat zmieniła się troszeczkę taktyka pola walki.

[chan] po_polsku
Sep 29 15:43

Sory, że się znowu wtrącam ale jaki ma związek ONR z Moskwą ?

[chan] po_polsku
Sep 29 15:52

Bliski i czuły, ojcowsko-synowski.

[chan] po_polsku
Sep 29 15:52

Służbowy.

[chan] po_polsku
Oct 5 13:00

Polskie czołgi 7TR znajdują się w czeskim mieście Tesin (Cieszyn). Październik 1938. Na ścianach domów umieszczone są polskie flagi. http://www.awardrp.ru/history/image/_img20.jpg Wersja dwustopniowa zbiornika 7TP. Znak taktyczny "Puma" jest napisany na wieży zbiornika. To polski czołg z 2 batalionu czołgów (czołg drugiego plutonu). http://www.awardrp.ru/history/image/_img21.jpg Kwiaty na zbroi. Między dwoma polskimi flagami po prawej stronie jest biała flaga przekazania. http://www.awardrp.ru/history/image/_img35.jpg Symbolem współpracy wojskowej jest polski kawalerzysta w niemieckim hełmie. Napis na plakacie: "Spotkaj się od zawsze na zawsze". http://www.awardrp.ru/history/image/_img23.jpg Wojsko polskie zajmuje czeskie miasto Karvin podczas operacji Zaluzhye. Polska część ludności spotyka się z wojskami z kwiatami. Październik 1938. Czechosłowacki miasta Karvina był ośrodkiem przemysłu ciężkiego Czechosłowacji, produkcji koksu, jednego z najważniejszych ośrodków górnictwa węgla kamiennego w zagłębiu Ostrava-Karviná. Dzięki operacjom Zaluzhye prowadzonym przez Polaków dawne czechosłowackie przedsiębiorstwa już pod koniec 1938 r. Dały Polsce prawie 41% produkcji surówki w Polsce i blisko 47% stali. http://www.awardrp.ru/history/image/img34.jpg Polacy zastępują czeskie miasto w polskim mieście na dworcu kolejowym w Tesinie. http://www.awardrp.ru/history/image/_img24.jpg Polskie oddziały znajdują się w Teshin. http://www.awardrp.ru/history/image/_img25.jpg Polscy żołnierze stwarzających z herbem złożono czechosłowackie zdobyli je podczas operacji „Zaluzha” telefonicznych i telegraficznych budynku w miejscowości Czeskiej Ligotka kameralnych (Ligotka Kameralna- Pol., Ligotka Kameralna-czeskiej.), Położony w pobliżu miasta Cieszyna. http://www.awardrp.ru/history/image/_img26.jpg Polski czołg 7TR z 3 batalionu czołgów (1 pluton) pokonuje graniczne cysterny w Czechosłowacji na terenie granicy polsko-czechosłowackiej. Trzeci batalion czołgów miał taktyczny znak "Sylwetka żubra w kole", który został zastosowany do wieży zbiornika. Ale w sierpniu 1939 r. Wszystkie znaki taktyczne na wieżach zostały pomalowane, jak demaskowanie. http://www.awardrp.ru/history/image/_img27.jpg Handshake Polski marszałek Edward Rydz-Śmigły i niemiecki oficer, generał von Bogislava Studnitz parada „Dzień Niepodległości” w Warszawie w dniu 11 listopada 1938 r. Zdjęcie jest godne uwagi, ponieważ parada polska była szczególnie przywiązana do zajęcia Śląska Cieszyńskiego przed miesiącem. Na paradzie przeszedł specjalnie kolumna Cieszyńskich Polacy, aw Niemczech w przeddzień 9 do 10 listopada 1938 roku doszło do tak zwanej „nocy kryształowej”, pierwsza akcja masowa bezpośredniej przemocy fizycznej wobec Żydów na terenie Trzeciej Rzeszy http://www.awardrp.ru/history/image/_img33.jpg http://www.awardrp.ru/history/image/_img28.jpg Brygada polskich żołnierzy zajmuje czeska wioska Jorg podczas operacji przyłączenia terenów Czechosłowacji Spiš. Na pierwszym planie znajduje się polski czołg TK-3. http://www.awardrp.ru/history/image/_img29.jpg Polskie oddziały wojskowe zajmują czeską wioskę Jorgov podczas operacji w celu przyłączenia czechosłowackiej ziemi Spiszu. http://www.awardrp.ru/history/image/_img30.jpg Kolejny los tych terytoriów jest interesujący. Po upadku Polski Orava i Spisz przeniesiono na Słowację. Po zakończeniu II wojny światowej ziemia została ponownie zajęta przez Polaków, rząd Czechosłowacji został zmuszony do tego zgodzić. Na emocjach Polaków dokonano czystek etnicznych wobec etnicznych Słowaków i Niemców. W 1958 r. Terytorium powróciło do Czechosłowacji. Teraz są częścią Słowacji. Polscy żołnierze podczas uchwycenia czechosłowackiej ziemi Spiša w okolicach miejscowości Jörgow. http://www.awardrp.ru/history/image/_img31.jpg Polscy żołnierze na przechwyconym czeskim posterunku na granicy Czechosłowacji-Niemiec, przy mostku dla pieszych zbudowanym na cześć jubileuszu cesarza Franza Josefa w czeskim czeskim mieście. Czechosłowacki filar graniczny nie został jeszcze zburzony. http://www.awardrp.ru/history/image/_img32.jpg

[chan] po_polsku
Oct 5 14:49

спасибо товарищ ! хорошая собака! Сергей Андреев

[chan] po_polsku
Oct 5 17:14

Wklejanie na polskim chanie dezinformacyjno-propagandowych stron w domenie .ru świadczy jednoznacznie o osobie, która to zrobiła. Świadczy o jej narodowości lub przynajmniej podległości służbowej. Nawet na takie darknetowe zadupie docierają ruskie trolle. Plus dla użytkowników chanu, kacapy uważają was za ważny target propagandy i dezinformacji.

[chan] po_polsku
Oct 5 17:18

Ja osobiście nie polecam kilkania w żadne podejrzane linki tym bardziej z domeny *.ru.

[chan] po_polsku
Oct 5 17:52

Na czołgach, na flagach, na budynkach można też zobaczyć domenę ".ru"?

[chan] po_polsku
Oct 5 18:32

Tak i w siatce rastrowej fałszowanych zdjęć.

[chan] po_polsku
Oct 13 16:40

Po czym poznać żydowskiego kundla Mosadu? Po kulcie Antoniego Macierewicza.

[chan] po_polsku
Oct 13 16:53

Po czym poznać bezzębnego niedomytego trolla Putina? Po rozpaczy jaka mu pzostaje z braku choćby cienia argumentów, skoro nazywa człowieka który sprawił, że wojska USA realnie bronią Polski - rosyjskim agentem. Tak trzymać, towarzysze, w samoośmieszaniu się nabieracie coraz większej wprawy.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Hurra, Tor jest "bezpieczniejszy" dzięki przejściu na ECC! Feb 21 08:01 6
Masakra zielonych ludzików Feb 21 00:06 4
Ukryta usługa w Torze Feb 20 23:58 5
Kondolencje, dzieciaki... Feb 20 18:44 43
JEBAC KURWE POLICJE Feb 20 17:32 57
314JEBAC KURWE POLICJE Feb 20 17:22 1
Bat na podatkowych złodziei Feb 20 15:25 1
Chcą zastraszyć specjalistów z USA Feb 20 13:27 1
Narodowcy tradycyjnie realizują plany Kremla Feb 20 13:26 1
Żeście komunistów pokonali? Feb 20 13:18 1
Mentalność niepodległościowa wyparła postkolonialną Feb 20 13:09 1
313JEBAC KURWE POLICJE Feb 20 11:19 1
Podatki to kradzież Feb 20 08:24 31
Windows Feb 19 21:10 3
BTC Feb 19 20:53 7
312JEBAC KURWE POLICJE Feb 19 19:17 1
Czy Bitmessage może się zatkać? Feb 19 18:14 46
Zamach terorystyczny - czy pomysł na zabawe ? Feb 19 12:18 3
311JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 19 10:09 1
Bitmessage Android Feb 19 01:12 4
Policja znów zabiera komputery za udostępnianie "Drogówki". Feb 19 01:07 2
Pozytywna pedofilia - czyli polscy pedofile kontratakuja Feb 19 01:06 2
Opowiem kawał: Dlaczego na Bitcoin nie ma jeszcze bańki? Feb 19 00:49 10
Oblał kota ropą i podpalił. Kotek żyje i trafił do centrum adopcyjnego Feb 18 18:43 3
310JEBAC KURWE POLICJE Feb 18 18:19 1
Biskupi ukrywają liczbę księży pedofilów. "Boją się wypłaty odszkodowań". Feb 18 09:09 5
309JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 18 07:59 1
PiS daje nowe uprawnienia kolejnej służbie Feb 17 22:44 34
konstytucja Feb 17 21:12 1
Zautomatyzowane uliczne piractwo bez płyt: w Afryce wystarczy pendrive Feb 17 18:29 1
Komisja EU zleciła raport o skutkach piractwa... Wyniki skrzętnie ukryła. Feb 17 18:23 1
308JEBAC KURWE POLICJE Feb 17 15:15 1
Pirackie oprogramowanie w urzędach. Jaka jest skala procederu? Feb 17 14:20 137
Ulepszone wersje ataków na procesory zignorują sprzętowe zabezpieczenia Feb 17 11:09 5
307JEBAC KURWE POLICJE Feb 17 10:19 1
Nasz wróg - państwo Feb 17 08:37 2
HIRE A HACKER/DELETE BAD CREDIT Feb 17 08:12 1
Waluta wirtualna to nie pieniądz Feb 16 20:17 2
[chan] polkowice Feb 16 19:29 7
Kwietniowe Ubuntu w wersji minimalistycznej: desktop i przeglądarka Feb 16 19:20 1
NBP wydał prawie 100tys złotych na youtuberów krytykujących kryptowaluty! Feb 16 19:12 3
PIS zakaże Bitcoin w Polsce - LOL - Ciekawe JAK? Feb 16 18:21 17
306JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 16 09:49 1
"Tak" dla prywatności, "nie" dla legalnego policyjnego podglądactwa Feb 16 06:59 4
Ofiara aktualizacji pozwała Microsoft: płać i płacz, albo daj zainstalować Windows 7 Feb 15 20:54 9
Pieniądze za nadgodziny nie trafią do ręki pracownika, a na konta pracownicze? Dostęp do nich będzie ograniczony… Feb 15 20:29 2
Seks z nieletnimi prostytutkami, kłamstwa i pieniądze – a to wszystko pod płaszczykiem pomocy charytatywnej na Haiti Feb 15 19:33 7
Broda,Klepuch i inni Feb 15 19:17 43
Kto obroni nas przed policją? Feb 15 17:49 1
305JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 15 11:27 1
304JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 15 10:39 1
Linux Kernel Runtime Guard – ochrona przed (jeszcze) nieznanymi exploitami Feb 14 20:36 1
najtrudniejsza do zrozumienia wojna w historii świata Feb 14 18:08 1
Masowe szpiegowanie społeczeństw Feb 14 17:40 1
Zakaz dorabiania do etatu – kolejne propozycje z nowego kodeksu pracy... Feb 14 17:39 4
bitmessage launches cmd and then powershell Feb 14 15:25 11
303JEBAC KURWE POLICJE Feb 14 11:53 1
302JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 14 09:43 1
301JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 14 09:32 1
Rosjanie przyłapani na kopaniu Bitcoina na superkomputerze ośrodka... Feb 13 21:30 2
VLC 3.0 już dostępny! Jest wsparcie dla HDR i Chromecast Feb 13 20:35 1
Dostała wylewu, szef wywiózł ją poza zakład i wezwał policję do pijanej Feb 13 20:33 1
Ponad połowa Niemców uważa, że ich rodzina była ofiarą Hitlera Feb 13 20:31 1
Dziewczyny są coraz ładniejsze ! Z pokolenia na pokolenie Feb 13 18:33 8
300JEBAC KURWE POLICJE Feb 13 18:26 1
299JEBAC KURWE POLICJE Feb 13 16:30 1
298JEBAC KURWE POLICJE Feb 13 11:23 1
297JEBAC KURWE POLICJE Feb 13 10:02 1
296JEBAC KURWE POLICJE Feb 13 09:57 1
Taaa... Feb 12 19:18 1
295JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 12 15:37 1
Rosja: pracownik kostnicy zgwałcił martwą gwiazdę reality show. Feb 12 15:01 2
294JEBAC KURWE POLICJE Feb 12 09:13 1
Polak, który uratował 8 tys. Żydów. Feb 11 22:43 5
Upadek narkotykowych bazarów AlphaBay i Hansa: prywatność jest za trudna? Feb 11 17:45 1
293JEBAC KURWE POLICJE Feb 11 11:30 1
292JEBAC KURWE POLICJE Feb 10 10:28 1
hacker for hire Feb 10 01:53 1
Nowy pomysł Microsoftu na biometrię: tożsamość potwierdzisz dłonią Feb 9 22:17 1
3 błędy przeglądarki TOR Browser pozwalają śledzić użytkowników Feb 9 15:52 14
282JEBAC KURWE POLICJE Feb 9 15:08 2
SMOLEŃSK – ŹRÓDŁO NADZIEI Feb 9 14:52 1
291JEBAC KURWE POLICJE Feb 9 11:24 1
291JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 9 11:22 1
Psja krew !!! Feb 8 20:37 4
290JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 8 18:24 1
Nowelizacja ustawy o polskim IPN jest "niewłaściwa" i "godna potępienia" Feb 8 13:53 1
289JEBAC KURWE POLICJE Feb 8 13:03 1
288JEBAC KURWE POLICJE Feb 8 10:59 1
Kryptowaluty Feb 8 10:09 5
Giełdy kryptowalut naruszają prawo? KNF na tropie wygodnego handlu bitcoinami Feb 7 16:46 1
Propaganda OUN/UPA Feb 7 01:46 1
14-letnia siostra ogląda filmy porno! Feb 6 19:39 16
BitCoin - waluta pedofilów Feb 6 18:05 7
288JEBAĆ KURWE POLICJE Feb 6 18:04 1
Atak atomowy na Hiroszimę i Nagasaki Feb 6 17:34 6
287JEBAC KURWE POLICJE Feb 6 13:36 1
Dlaczego panoptykon.org zniknął z Tor? Feb 6 12:53 4
Czy kobiety to szmaty i zdziry? Feb 6 12:28 4
Jak ukryć liderów w sieciach społecznościowych? Feb 6 12:12 1