Rozszarpali nas między sobą

BM-2cSz3BG52hdxPqwPCouxozSy8unzuoeQeT
Sep 28 15:31

78 lat temu, 28 września 1939 r. Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie sowiecko-niemiecki układ "O granicy i przyjaźni", który potwierdzał dokonanie przez oba totalitarne państwa rozbioru Polski. Pod koniec września 1939 r., kiedy część polskich oddziałów wciąż jeszcze toczyła walki z wojskami niemieckimi i sowieckimi, w Moskwie zawarty został układ "O granicach i przyjaźni" pomiędzy ZSRS i III Rzeszą, któremu towarzyszyły poufny protokół oraz dwa tajne protokoły dodatkowe. 28 września 1939 r. podpisali go, podobnie jak układ z 23 sierpnia 1939 r., minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesław Mołotow, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (premiera). We wstępie do zawartego układu stwierdzano: Rząd Rzeszy Niemieckiej i rząd ZSRS uznają, po upadku dotychczasowego państwa polskiego, za wyłącznie swoje zadanie przywrócenie na tym terenie pokoju i porządku oraz zapewnienie żyjącym tam narodom spokojnej egzystencji, zgodnej z ich narodowymi odrębnościami. Art. IV tego dokumentu głosił: Rząd ZSRS i rząd Rzeszy Niemieckiej uważają układ niniejszy za mocną podstawę postępowego rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy swymi narodami. Zgodnie z propozycją Stalina, podpisano tajny protokół dodatkowy wprowadzający korektę do podziału terytorialnego ziem polskich. Ustalona granica pomiędzy ZSRS a III Rzeszą przebiegać miała odtąd wzdłuż linii rzek San-Bug-Narew-Pisa. Zdaniem prof. Andrzeja Paczkowskiego, Stalin proponując nowelizację tajnej klauzuli układu z 23 sierpnia i "oddając" Niemcom ziemie polskie aż do linii Bugu (zamiast Wisły) - w zamian za przesunięcie do "radzieckiej strefy wpływów" Litwy - miał niewątpliwie na celu pozbycie się terytoriów o przygniatającej przewadze ludności polskiej, a tym samym poważnego problemu politycznego. W drugim tajnym protokole przedstawiciele obu totalitarnych mocarstw zobowiązali się, że "nie będą na swoich terenach tolerować żadnej polskiej agitacji, która przenikałaby na terytorium drugiej strony. Wszelkie próby takiej agitacji na ich terenach będą likwidowane, a obie strony będą się informowały wzajemnie o podejmowanych w tych celach środkach". Dokument ten stanowił podstawę do ścisłej współpracy Gestapo i NKWD w zwalczaniu polskiego ruchu oporu. W podpisanym protokole poufnym ustalono: "Rząd ZSRS nie będzie stwarzał żadnych przeszkód obywatelom Rzeszy i innym osobom pochodzenia niemieckiego, osiadłym na terenach jego strefy interesów, w przesiedlaniu się do Niemiec lub na tereny niemieckich stref interesów, o ile tylko wyrażą one takie życzenie. Rząd zgadza się, aby przesiedlenia takie były przeprowadzane przez pełnomocników rządu Rzeszy w porozumieniu z odpowiednimi władzami lokalnymi oraz aby zagwarantowane zostały wszelkie prawa majątkowe przesiedleńców. Analogiczne zobowiązanie bierze na siebie rząd Rzeszy Niemieckiej w odniesieniu do osób pochodzenia ukraińskiego czy białoruskiego osiadłych na terenach jego stref interesów". Ostatecznie w wyniku dokonanego rozbioru Polski Niemcy zajęły obszar ok. 186 tys. km kw., zamieszkany przez ok. 22 mln osób. 8 października 1939 r. na mocy dekretu Adolfa Hitlera do Rzeszy wcielone zostały województwa: pomorskie, poznańskie, śląskie, większa część łódzkiego, zachodnia część krakowskiego, część warszawskiego i część kieleckiego. W sumie 92 tys. km kw., na których mieszkało ponad 9 mln osób. Wymienione obszary zostały włączone do istniejących prowincji niemieckich oraz do dwóch nowych okręgów: Wartheland (Kraj Warty) oraz Gdańsk-Prusy Zachodnie. Z pozostałych zagarniętych przez Niemcy ziem polskich dekretem Hitlera z 12 października 1939 r. utworzono "Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich", składające się z dystryktów: krakowskiego, radomskiego, warszawskiego i lubelskiego. Związek Sowiecki uczestnicząc w rozbiorze Polski zajął obszar o powierzchni ponad 190 tys. km kw. z ludnością liczącą ok. 13 mln osób. Okrojona Wileńszczyzna została przez władze sowieckie w październiku 1939 r. uroczyście przekazana Litwie. Nie na długo jednak, bowiem już w czerwcu 1940 r. Litwa razem z Łotwą i Estonią weszła w skład ZSRS.

[chan] po_polsku
Sep 28 19:08

Jak Sowieci weszli do Polski, to na naszych ziemiach było już bezkrólewie, bo prawicowe gnojki, sanacja spierdoliła z kraju i zostawiła Polaków. Wcześniej osłabili Polskę. Teraz mamy powtórkę z historii. Jątrzą, dążą do wojenki, a później spierdolą z rodzinami. W planach ewakuacji jest ok. 20 000 osób, które w w razie najazdu na Polskę będą spierdalać z kraju, a później będą spokojnie żyć, jak naród będzie się wykrwawiać. Oczywiście będzie to nazywać się służbą na emigracji. :))))) Historia zatacza koło.

[chan] po_polsku
Sep 28 19:26

Co za problem powołać zawodową armię 500 tys. i ją dobrze wyszkolić ? 250 lat temu miało być 100 tys. a było ok 25 tys. Co przez 250 lat zrobiło państwo polskie skoro ma tak liczną armię jak 250 lat temu ?

[chan] po_polsku
Sep 28 19:37

Moja ocena jest taka: Polska od początku istnienia swej państwowości znajduje się między młotem, a kowadłem. Aby nie skończyć prędzej czy później jak Kurdowie, kraje na rubieżach NATO winny inwestować w armię i obronę ile wlezie. 100 tys. armia i husaria już nam nie pomoże, gdyż czasy juz nie te.

[chan] po_polsku
Sep 28 19:49

Do budy ruskiej, sowiecki kundlu. A kulturalniej: myli się Pan, działania pana Ministra Macierewicza sprawiają, że już teraz jesteśmy istotną siłą militarną regionu.

[chan] po_polsku
Sep 28 19:50

I za intensywną działałność w tym kierunku jesteśmy winni wdzięczność Antoniemu Macierewiczowi.

[chan] po_polsku
Sep 29 07:22

Najlepiej jest zwolnić część armii niepotrzebnych urzędników i na ich miejsce powołać armię do obrony kraju.

[chan] po_polsku
Sep 29 08:11

nie oglądaj za dużo telewizji

[chan] po_polsku
Sep 29 08:12

Spierdalaj, ty się właśnie wpisujesz w tę retorykę, która była głoszona przed '39. Macier ma w dupie wojsko, sam jest na liście do ewakuacji.

[chan] po_polsku
Sep 29 11:15

Sory, że się wtrącam ale co to za siła 100 tys. żołnierzy ? No to teraz jest reforma pseudo armia 50 tys. WOT i 150 tys. zawodowych czy (70/130 tys. ?) Napoleon miał wiekszą armię 200 lat temu...

[chan] po_polsku
Sep 29 11:19

Zapomniałem dodać, że można sobie porównać: https://www.youtube.com/watch?v=OPvSq5er-9s https://www.youtube.com/watch?v=hG4Xd6H2am0 https://www.youtube.com/watch?v=sGTDAq9boW4 https://www.youtube.com/watch?v=jwk7MJSYNKY oraz fajne kanały: https://www.youtube.com/channel/UCPdk3JuQGxOCMlZLLt4drhw/videos https://www.youtube.com/channel/UCtkNltgZicHZl0S2S9hATTw/videos https://www.youtube.com/channel/UCcLdlSZg8YR3RzUiAcKduwg/videos

[chan] po_polsku
Sep 29 12:19

Po czym poznać kundla z budy na WSI? Po deformowaniu nazwiska Ministra Obrony Narodowej, Pana Antoniego Macierewicza. Powiedz, jesteś WSIokiem bez pracy, szukającym nowego pana by lizać mu ręce, czy synalkiem takiego WSIoka? Czy jesteś może putinowską pacynką z ONR lub innego "prawicowego/nardowego" montażu Moskwy? A może jesteś fanem maskotki ruskich ambasad, Wielkiego Cybernetyka z Muszką? Czy też może jesteś wyznawcą znanego Geja, głosiciela spisków absolutnych, wielbiciela kremlowskiego motocyklowego gej-komanda?

[chan] po_polsku
Sep 29 12:48

Nasi to spece od dronów, szyfrowania, namierzania, rakiet balistycznych, stelit w kosmosie, haarpa, dywersji itp. Nikt z nami nie wygra. Nikt nawet nie podskakuje. Dodatkowo jesteśmy schronieniem dla wszelkiej maści żydostwa. Zobacz jak izrael wymiata na bliskim wschodzie. Nikt nie podskakuje.

[chan] po_polsku
Sep 29 14:45

Przez te 200 lat zmieniła się troszeczkę taktyka pola walki.

[chan] po_polsku
Sep 29 15:43

Sory, że się znowu wtrącam ale jaki ma związek ONR z Moskwą ?

[chan] po_polsku
Sep 29 15:52

Bliski i czuły, ojcowsko-synowski.

[chan] po_polsku
Sep 29 15:52

Służbowy.

[chan] po_polsku
Oct 5 13:00

Polskie czołgi 7TR znajdują się w czeskim mieście Tesin (Cieszyn). Październik 1938. Na ścianach domów umieszczone są polskie flagi. http://www.awardrp.ru/history/image/_img20.jpg Wersja dwustopniowa zbiornika 7TP. Znak taktyczny "Puma" jest napisany na wieży zbiornika. To polski czołg z 2 batalionu czołgów (czołg drugiego plutonu). http://www.awardrp.ru/history/image/_img21.jpg Kwiaty na zbroi. Między dwoma polskimi flagami po prawej stronie jest biała flaga przekazania. http://www.awardrp.ru/history/image/_img35.jpg Symbolem współpracy wojskowej jest polski kawalerzysta w niemieckim hełmie. Napis na plakacie: "Spotkaj się od zawsze na zawsze". http://www.awardrp.ru/history/image/_img23.jpg Wojsko polskie zajmuje czeskie miasto Karvin podczas operacji Zaluzhye. Polska część ludności spotyka się z wojskami z kwiatami. Październik 1938. Czechosłowacki miasta Karvina był ośrodkiem przemysłu ciężkiego Czechosłowacji, produkcji koksu, jednego z najważniejszych ośrodków górnictwa węgla kamiennego w zagłębiu Ostrava-Karviná. Dzięki operacjom Zaluzhye prowadzonym przez Polaków dawne czechosłowackie przedsiębiorstwa już pod koniec 1938 r. Dały Polsce prawie 41% produkcji surówki w Polsce i blisko 47% stali. http://www.awardrp.ru/history/image/img34.jpg Polacy zastępują czeskie miasto w polskim mieście na dworcu kolejowym w Tesinie. http://www.awardrp.ru/history/image/_img24.jpg Polskie oddziały znajdują się w Teshin. http://www.awardrp.ru/history/image/_img25.jpg Polscy żołnierze stwarzających z herbem złożono czechosłowackie zdobyli je podczas operacji „Zaluzha” telefonicznych i telegraficznych budynku w miejscowości Czeskiej Ligotka kameralnych (Ligotka Kameralna- Pol., Ligotka Kameralna-czeskiej.), Położony w pobliżu miasta Cieszyna. http://www.awardrp.ru/history/image/_img26.jpg Polski czołg 7TR z 3 batalionu czołgów (1 pluton) pokonuje graniczne cysterny w Czechosłowacji na terenie granicy polsko-czechosłowackiej. Trzeci batalion czołgów miał taktyczny znak "Sylwetka żubra w kole", który został zastosowany do wieży zbiornika. Ale w sierpniu 1939 r. Wszystkie znaki taktyczne na wieżach zostały pomalowane, jak demaskowanie. http://www.awardrp.ru/history/image/_img27.jpg Handshake Polski marszałek Edward Rydz-Śmigły i niemiecki oficer, generał von Bogislava Studnitz parada „Dzień Niepodległości” w Warszawie w dniu 11 listopada 1938 r. Zdjęcie jest godne uwagi, ponieważ parada polska była szczególnie przywiązana do zajęcia Śląska Cieszyńskiego przed miesiącem. Na paradzie przeszedł specjalnie kolumna Cieszyńskich Polacy, aw Niemczech w przeddzień 9 do 10 listopada 1938 roku doszło do tak zwanej „nocy kryształowej”, pierwsza akcja masowa bezpośredniej przemocy fizycznej wobec Żydów na terenie Trzeciej Rzeszy http://www.awardrp.ru/history/image/_img33.jpg http://www.awardrp.ru/history/image/_img28.jpg Brygada polskich żołnierzy zajmuje czeska wioska Jorg podczas operacji przyłączenia terenów Czechosłowacji Spiš. Na pierwszym planie znajduje się polski czołg TK-3. http://www.awardrp.ru/history/image/_img29.jpg Polskie oddziały wojskowe zajmują czeską wioskę Jorgov podczas operacji w celu przyłączenia czechosłowackiej ziemi Spiszu. http://www.awardrp.ru/history/image/_img30.jpg Kolejny los tych terytoriów jest interesujący. Po upadku Polski Orava i Spisz przeniesiono na Słowację. Po zakończeniu II wojny światowej ziemia została ponownie zajęta przez Polaków, rząd Czechosłowacji został zmuszony do tego zgodzić. Na emocjach Polaków dokonano czystek etnicznych wobec etnicznych Słowaków i Niemców. W 1958 r. Terytorium powróciło do Czechosłowacji. Teraz są częścią Słowacji. Polscy żołnierze podczas uchwycenia czechosłowackiej ziemi Spiša w okolicach miejscowości Jörgow. http://www.awardrp.ru/history/image/_img31.jpg Polscy żołnierze na przechwyconym czeskim posterunku na granicy Czechosłowacji-Niemiec, przy mostku dla pieszych zbudowanym na cześć jubileuszu cesarza Franza Josefa w czeskim czeskim mieście. Czechosłowacki filar graniczny nie został jeszcze zburzony. http://www.awardrp.ru/history/image/_img32.jpg

[chan] po_polsku
Oct 5 14:49

спасибо товарищ ! хорошая собака! Сергей Андреев

[chan] po_polsku
Oct 5 17:14

Wklejanie na polskim chanie dezinformacyjno-propagandowych stron w domenie .ru świadczy jednoznacznie o osobie, która to zrobiła. Świadczy o jej narodowości lub przynajmniej podległości służbowej. Nawet na takie darknetowe zadupie docierają ruskie trolle. Plus dla użytkowników chanu, kacapy uważają was za ważny target propagandy i dezinformacji.

[chan] po_polsku
Oct 5 17:18

Ja osobiście nie polecam kilkania w żadne podejrzane linki tym bardziej z domeny *.ru.

[chan] po_polsku
Oct 5 17:52

Na czołgach, na flagach, na budynkach można też zobaczyć domenę ".ru"?

[chan] po_polsku
Oct 5 18:32

Tak i w siatce rastrowej fałszowanych zdjęć.

[chan] po_polsku
Oct 13 16:40

Po czym poznać żydowskiego kundla Mosadu? Po kulcie Antoniego Macierewicza.

[chan] po_polsku
Oct 13 16:53

Po czym poznać bezzębnego niedomytego trolla Putina? Po rozpaczy jaka mu pzostaje z braku choćby cienia argumentów, skoro nazywa człowieka który sprawił, że wojska USA realnie bronią Polski - rosyjskim agentem. Tak trzymać, towarzysze, w samoośmieszaniu się nabieracie coraz większej wprawy.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Film z zabójstwa Petelickiego Oct 20 19:16 4
JEBAC KURWE POLICJE Oct 20 15:12 71
110JEBAC KURWE POLICJE Oct 20 15:11 1
109JEBAC KURWE POLICJE Oct 20 14:17 1
Niemożliwe jest upublicznianie jakichkolwiek informacj! Oct 20 13:04 1
Powstanie baza danych o naszych wrogach Oct 20 12:08 1
po prostu zostanie urządzona rzeź Oct 20 12:02 1
Kłamstwa WSIoków z BBN obnażone Oct 20 12:02 1
Polskie służby specjalne wzorem dla NATO Oct 20 12:00 1
108JEBAĆ KURWE POLICJE Oct 19 14:35 1
ustaliliśmy, że doszło do eksplozji, która ostatecznie samolot zniszczyła Oct 19 14:07 1
Centrum Doskonalenia Kontrwywiadu NATO Oct 19 14:06 1
107JEBAĆ KURWE POLICJE Oct 19 06:37 1
106JEBAC KURWE POLICJE Oct 18 15:31 1
Pisała o korupcji i Panama Papers, wysadzono jej samochód Oct 18 12:24 2
Wychodzi na to, że my jesteśmy śrubki do wyrzucenia Oct 18 11:45 1
Boimy się o nasze bezpieczeństwo fizyczne Oct 18 11:44 1
Klucze do poprawy relacji polsko-rosyjskich są w Moskwie Oct 18 11:43 1
Aaaaaby ustawę tanio kupić? Oct 18 11:42 1
Wybryki nadzwyczajnej kasty Oct 18 11:41 1
Szwaby znów ryją pod Puszczą Białowieską Oct 18 11:40 1
Sędziowie nie stoją ponad prawem Oct 18 11:38 1
105JEBAC KURWE POLICJE Oct 18 08:15 1
104JEBAĆ KURWE POLICJE Oct 18 07:15 1
Pornografia zemsty Oct 17 22:10 2
Wszelkie zło bierze się oczywiście z szyfrowania Oct 17 19:16 1
cały syf, który mamy, to już nasza pierdolona wina Oct 17 16:47 1
PureVPN daje logi FBI Oct 17 16:35 28
Reparacje od Niemiec Oct 17 14:32 1
103JEBAC KURWE POLICJE Oct 17 14:12 1
Rosja regularnie finansuje talibów Oct 17 13:47 1
Kolejne dowody zbrodni w niemieckim obozie śmierci Oct 17 11:57 1
Koniec z fałszerstwami wyborczymi Oct 17 11:56 1
było wiele ingerencji dronów Oct 17 11:53 1
Zdrajcy szczują Oct 17 11:53 1
102JEBAC KURWE POLICJE Oct 17 09:07 1
Skandal w Kaspersky. Ten antywirus pomagał rosyjskim służbom wykradać dane z komputerów na całym świecie Oct 16 21:42 3
Miliony kluczy RSA generowanych sprzętowo podatnych na złamanie Oct 16 21:42 1
Czy piractwo komputerowe powwino być karane? Oct 16 19:06 12
Zapomnij o bezpieczeństwie sieci WiFi – wszystkie połączenia da się zhakować Oct 16 18:22 1
nazwał mnie moralnym dnem i prostytutką Oct 16 17:48 1
VPN & Firefox (+ other Gecko browsers)* rev. 0.3.10 Oct 16 14:56 1
Pętla zaciska się... Oct 16 14:31 1
101JEBAC KURWE POLICJE Oct 16 14:23 1
100JEBAĆ KURWE POLICJE Oct 16 14:20 1
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz to złodziej i łapówkarz Oct 16 12:33 1
konieczność rezygnacji z narodowego potencjału produkcyjnego Oct 16 12:07 1
eksperci podkomisji wychwycili moment wybuchu Oct 16 12:06 1
Wolność słowa w Rosji Oct 16 12:06 1
Wie o tym tylko zaufana grupa osób Oct 16 12:06 1
99JEBAĆ KURWE POLICJE Oct 16 10:25 1
Tribler Makes BitTorrent Impossible to Shut Down Oct 16 09:44 1
98JEBAC KURWE POLICJE Oct 16 07:36 1
Zafiksowanie na seksie Oct 15 16:55 1
Ta dzicz przynosi nam tu kulturę wschodnią, rosyjską, putinowską. Oct 15 14:26 1
97JEBAC KURWE POLICJE Oct 15 08:00 1
Afera Amber Gold była jednym z etapów niemieckiego planu przejmowania kontroli nad polską gospodarką Oct 15 07:41 1
Rezygnujemy z 9,2 mld dolarów linii kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego Oct 14 20:14 1
Znaleźliśmy w zapisie jednego z rejestratorów tupolewa moment eksplozji Oct 14 20:07 1
Masowe prześladowania w nowym rosyjskim raju Oct 14 20:02 1
Mam pytanie odnośnie Tora Oct 14 19:35 2
Kto kontroluje Polskę, ten decyduje o Europie. Oct 14 18:14 1
Czy posiadanie cp na dysku powwino być karane? Oct 14 17:01 5
W 2014 r. dojdzie do roztopienia lodowców Oct 14 15:57 1
Zabójstwo Józefa Szaniawskiego Oct 14 15:50 4
Do przemyślenia i zapamiętania Oct 14 14:57 3
Kuć i orać w dzień zawzięcie Oct 14 14:36 1
Ruska bajka dezinformacyjna o Chazarach Oct 14 14:35 1
ich szef zasugerował, żeby nie mówić publicznie o tym, co widzieli Oct 14 14:32 1
gotowi są paść w objęcia najgorszych zamordystów, złodziei i zbrodniarzy Oct 14 14:31 1
Tu-154, FSB i pranie brudnych pieniędzy Oct 14 14:30 1
Kim jest Radosław Sikorski ? Oct 14 14:27 1
Czy to przypadek Oct 14 14:24 1
Kalendarium zamachu Oct 14 14:23 1
zaszkodziłoby to Rosji i wzmocniłoby opozycję Oct 14 14:22 1
Binienda kontra Lasek - HAHAHAHAHAHAHAHAHA! Oct 14 14:18 1
BUDOWALIŚMY NOWOCZESNE SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA Oct 14 14:16 1
Polska policja łapie przestępców za Torem [WYWIAD] Oct 14 13:33 6
Trwałe umocowanie wpływów atlantyckich w Polsce - możecie nam naskoczyć, kacapy! Oct 14 12:55 1
WOJNA POLSKO-POLSKA? Oct 14 10:59 1
rząd ostatniej szansy Oct 14 10:57 1
Kacapskie proxy wkrótce zlikwidowane Oct 14 10:30 1
96JEBAĆ KURWE POLICJE Oct 14 09:58 1
Czy za sto lat będzie możliwe złamanie metodą brutal force szyfru aes-256 Oct 14 08:00 18
Julian Assange i in. - Cypherpunks. Wolność i przyszłość internetu [2013] Oct 14 07:32 15
Kto podkopuje Hiszpanię? Oct 14 07:07 3
doprowadził ją do poddania się aktowi seksualnemu Oct 13 20:16 3
Schron dla oficerów WSI przy prezydencie Oct 13 20:03 8
Barbarzyńcy pod wodzą Billa [2000] Oct 13 19:50 1
Błąd Microsoftu uziemił wczoraj wiele systemów, powodem aktualizacje Oct 13 19:45 8
95JEBAC KURWE POLICJE Oct 13 19:09 1
(no subject) Oct 13 18:23 4
94JEBAC KURWE POLICJE Oct 13 17:34 1
Andrzej Duda jest wrogiem Polski i Polaków - zdrajcą w Belwederze, marionetką Moskwy. Oct 13 17:08 1
Rozszarpali nas między sobą Oct 13 16:53 25
Jesteśmy dla nich... "rozsypanymi śrubkami" Oct 13 16:19 1
Kaspersky - backdoor FSB Oct 13 15:56 2
MON stworzy “wojsko cybernetyczne” z komponentem informacyjno-psychologicznym (INFOOPS) Oct 13 15:53 8
93JEBAĆ KURWE POLICJE Oct 13 13:41 1
Rosja jest istotnie zaangażowana w prowadzenie wrogich działań cybernetycznych Oct 13 13:08 1