Rozszarpali nas między sobą

BM-2cSz3BG52hdxPqwPCouxozSy8unzuoeQeT
Sep 28 15:31

78 lat temu, 28 września 1939 r. Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie sowiecko-niemiecki układ "O granicy i przyjaźni", który potwierdzał dokonanie przez oba totalitarne państwa rozbioru Polski. Pod koniec września 1939 r., kiedy część polskich oddziałów wciąż jeszcze toczyła walki z wojskami niemieckimi i sowieckimi, w Moskwie zawarty został układ "O granicach i przyjaźni" pomiędzy ZSRS i III Rzeszą, któremu towarzyszyły poufny protokół oraz dwa tajne protokoły dodatkowe. 28 września 1939 r. podpisali go, podobnie jak układ z 23 sierpnia 1939 r., minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesław Mołotow, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (premiera). We wstępie do zawartego układu stwierdzano: Rząd Rzeszy Niemieckiej i rząd ZSRS uznają, po upadku dotychczasowego państwa polskiego, za wyłącznie swoje zadanie przywrócenie na tym terenie pokoju i porządku oraz zapewnienie żyjącym tam narodom spokojnej egzystencji, zgodnej z ich narodowymi odrębnościami. Art. IV tego dokumentu głosił: Rząd ZSRS i rząd Rzeszy Niemieckiej uważają układ niniejszy za mocną podstawę postępowego rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy swymi narodami. Zgodnie z propozycją Stalina, podpisano tajny protokół dodatkowy wprowadzający korektę do podziału terytorialnego ziem polskich. Ustalona granica pomiędzy ZSRS a III Rzeszą przebiegać miała odtąd wzdłuż linii rzek San-Bug-Narew-Pisa. Zdaniem prof. Andrzeja Paczkowskiego, Stalin proponując nowelizację tajnej klauzuli układu z 23 sierpnia i "oddając" Niemcom ziemie polskie aż do linii Bugu (zamiast Wisły) - w zamian za przesunięcie do "radzieckiej strefy wpływów" Litwy - miał niewątpliwie na celu pozbycie się terytoriów o przygniatającej przewadze ludności polskiej, a tym samym poważnego problemu politycznego. W drugim tajnym protokole przedstawiciele obu totalitarnych mocarstw zobowiązali się, że "nie będą na swoich terenach tolerować żadnej polskiej agitacji, która przenikałaby na terytorium drugiej strony. Wszelkie próby takiej agitacji na ich terenach będą likwidowane, a obie strony będą się informowały wzajemnie o podejmowanych w tych celach środkach". Dokument ten stanowił podstawę do ścisłej współpracy Gestapo i NKWD w zwalczaniu polskiego ruchu oporu. W podpisanym protokole poufnym ustalono: "Rząd ZSRS nie będzie stwarzał żadnych przeszkód obywatelom Rzeszy i innym osobom pochodzenia niemieckiego, osiadłym na terenach jego strefy interesów, w przesiedlaniu się do Niemiec lub na tereny niemieckich stref interesów, o ile tylko wyrażą one takie życzenie. Rząd zgadza się, aby przesiedlenia takie były przeprowadzane przez pełnomocników rządu Rzeszy w porozumieniu z odpowiednimi władzami lokalnymi oraz aby zagwarantowane zostały wszelkie prawa majątkowe przesiedleńców. Analogiczne zobowiązanie bierze na siebie rząd Rzeszy Niemieckiej w odniesieniu do osób pochodzenia ukraińskiego czy białoruskiego osiadłych na terenach jego stref interesów". Ostatecznie w wyniku dokonanego rozbioru Polski Niemcy zajęły obszar ok. 186 tys. km kw., zamieszkany przez ok. 22 mln osób. 8 października 1939 r. na mocy dekretu Adolfa Hitlera do Rzeszy wcielone zostały województwa: pomorskie, poznańskie, śląskie, większa część łódzkiego, zachodnia część krakowskiego, część warszawskiego i część kieleckiego. W sumie 92 tys. km kw., na których mieszkało ponad 9 mln osób. Wymienione obszary zostały włączone do istniejących prowincji niemieckich oraz do dwóch nowych okręgów: Wartheland (Kraj Warty) oraz Gdańsk-Prusy Zachodnie. Z pozostałych zagarniętych przez Niemcy ziem polskich dekretem Hitlera z 12 października 1939 r. utworzono "Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich", składające się z dystryktów: krakowskiego, radomskiego, warszawskiego i lubelskiego. Związek Sowiecki uczestnicząc w rozbiorze Polski zajął obszar o powierzchni ponad 190 tys. km kw. z ludnością liczącą ok. 13 mln osób. Okrojona Wileńszczyzna została przez władze sowieckie w październiku 1939 r. uroczyście przekazana Litwie. Nie na długo jednak, bowiem już w czerwcu 1940 r. Litwa razem z Łotwą i Estonią weszła w skład ZSRS.

[chan] po_polsku
Sep 28 19:08

Jak Sowieci weszli do Polski, to na naszych ziemiach było już bezkrólewie, bo prawicowe gnojki, sanacja spierdoliła z kraju i zostawiła Polaków. Wcześniej osłabili Polskę. Teraz mamy powtórkę z historii. Jątrzą, dążą do wojenki, a później spierdolą z rodzinami. W planach ewakuacji jest ok. 20 000 osób, które w w razie najazdu na Polskę będą spierdalać z kraju, a później będą spokojnie żyć, jak naród będzie się wykrwawiać. Oczywiście będzie to nazywać się służbą na emigracji. :))))) Historia zatacza koło.

[chan] po_polsku
Sep 28 19:26

Co za problem powołać zawodową armię 500 tys. i ją dobrze wyszkolić ? 250 lat temu miało być 100 tys. a było ok 25 tys. Co przez 250 lat zrobiło państwo polskie skoro ma tak liczną armię jak 250 lat temu ?

[chan] po_polsku
Sep 28 19:37

Moja ocena jest taka: Polska od początku istnienia swej państwowości znajduje się między młotem, a kowadłem. Aby nie skończyć prędzej czy później jak Kurdowie, kraje na rubieżach NATO winny inwestować w armię i obronę ile wlezie. 100 tys. armia i husaria już nam nie pomoże, gdyż czasy juz nie te.

[chan] po_polsku
Sep 28 19:49

Do budy ruskiej, sowiecki kundlu. A kulturalniej: myli się Pan, działania pana Ministra Macierewicza sprawiają, że już teraz jesteśmy istotną siłą militarną regionu.

[chan] po_polsku
Sep 28 19:50

I za intensywną działałność w tym kierunku jesteśmy winni wdzięczność Antoniemu Macierewiczowi.

[chan] po_polsku
Sep 29 07:22

Najlepiej jest zwolnić część armii niepotrzebnych urzędników i na ich miejsce powołać armię do obrony kraju.

[chan] po_polsku
Sep 29 08:11

nie oglądaj za dużo telewizji

[chan] po_polsku
Sep 29 08:12

Spierdalaj, ty się właśnie wpisujesz w tę retorykę, która była głoszona przed '39. Macier ma w dupie wojsko, sam jest na liście do ewakuacji.

[chan] po_polsku
Sep 29 11:15

Sory, że się wtrącam ale co to za siła 100 tys. żołnierzy ? No to teraz jest reforma pseudo armia 50 tys. WOT i 150 tys. zawodowych czy (70/130 tys. ?) Napoleon miał wiekszą armię 200 lat temu...

[chan] po_polsku
Sep 29 11:19

Zapomniałem dodać, że można sobie porównać: https://www.youtube.com/watch?v=OPvSq5er-9s https://www.youtube.com/watch?v=hG4Xd6H2am0 https://www.youtube.com/watch?v=sGTDAq9boW4 https://www.youtube.com/watch?v=jwk7MJSYNKY oraz fajne kanały: https://www.youtube.com/channel/UCPdk3JuQGxOCMlZLLt4drhw/videos https://www.youtube.com/channel/UCtkNltgZicHZl0S2S9hATTw/videos https://www.youtube.com/channel/UCcLdlSZg8YR3RzUiAcKduwg/videos

[chan] po_polsku
Sep 29 12:19

Po czym poznać kundla z budy na WSI? Po deformowaniu nazwiska Ministra Obrony Narodowej, Pana Antoniego Macierewicza. Powiedz, jesteś WSIokiem bez pracy, szukającym nowego pana by lizać mu ręce, czy synalkiem takiego WSIoka? Czy jesteś może putinowską pacynką z ONR lub innego "prawicowego/nardowego" montażu Moskwy? A może jesteś fanem maskotki ruskich ambasad, Wielkiego Cybernetyka z Muszką? Czy też może jesteś wyznawcą znanego Geja, głosiciela spisków absolutnych, wielbiciela kremlowskiego motocyklowego gej-komanda?

[chan] po_polsku
Sep 29 12:48

Nasi to spece od dronów, szyfrowania, namierzania, rakiet balistycznych, stelit w kosmosie, haarpa, dywersji itp. Nikt z nami nie wygra. Nikt nawet nie podskakuje. Dodatkowo jesteśmy schronieniem dla wszelkiej maści żydostwa. Zobacz jak izrael wymiata na bliskim wschodzie. Nikt nie podskakuje.

[chan] po_polsku
Sep 29 14:45

Przez te 200 lat zmieniła się troszeczkę taktyka pola walki.

[chan] po_polsku
Sep 29 15:43

Sory, że się znowu wtrącam ale jaki ma związek ONR z Moskwą ?

[chan] po_polsku
Sep 29 15:52

Bliski i czuły, ojcowsko-synowski.

[chan] po_polsku
Sep 29 15:52

Służbowy.

[chan] po_polsku
Oct 5 13:00

Polskie czołgi 7TR znajdują się w czeskim mieście Tesin (Cieszyn). Październik 1938. Na ścianach domów umieszczone są polskie flagi. http://www.awardrp.ru/history/image/_img20.jpg Wersja dwustopniowa zbiornika 7TP. Znak taktyczny "Puma" jest napisany na wieży zbiornika. To polski czołg z 2 batalionu czołgów (czołg drugiego plutonu). http://www.awardrp.ru/history/image/_img21.jpg Kwiaty na zbroi. Między dwoma polskimi flagami po prawej stronie jest biała flaga przekazania. http://www.awardrp.ru/history/image/_img35.jpg Symbolem współpracy wojskowej jest polski kawalerzysta w niemieckim hełmie. Napis na plakacie: "Spotkaj się od zawsze na zawsze". http://www.awardrp.ru/history/image/_img23.jpg Wojsko polskie zajmuje czeskie miasto Karvin podczas operacji Zaluzhye. Polska część ludności spotyka się z wojskami z kwiatami. Październik 1938. Czechosłowacki miasta Karvina był ośrodkiem przemysłu ciężkiego Czechosłowacji, produkcji koksu, jednego z najważniejszych ośrodków górnictwa węgla kamiennego w zagłębiu Ostrava-Karviná. Dzięki operacjom Zaluzhye prowadzonym przez Polaków dawne czechosłowackie przedsiębiorstwa już pod koniec 1938 r. Dały Polsce prawie 41% produkcji surówki w Polsce i blisko 47% stali. http://www.awardrp.ru/history/image/img34.jpg Polacy zastępują czeskie miasto w polskim mieście na dworcu kolejowym w Tesinie. http://www.awardrp.ru/history/image/_img24.jpg Polskie oddziały znajdują się w Teshin. http://www.awardrp.ru/history/image/_img25.jpg Polscy żołnierze stwarzających z herbem złożono czechosłowackie zdobyli je podczas operacji „Zaluzha” telefonicznych i telegraficznych budynku w miejscowości Czeskiej Ligotka kameralnych (Ligotka Kameralna- Pol., Ligotka Kameralna-czeskiej.), Położony w pobliżu miasta Cieszyna. http://www.awardrp.ru/history/image/_img26.jpg Polski czołg 7TR z 3 batalionu czołgów (1 pluton) pokonuje graniczne cysterny w Czechosłowacji na terenie granicy polsko-czechosłowackiej. Trzeci batalion czołgów miał taktyczny znak "Sylwetka żubra w kole", który został zastosowany do wieży zbiornika. Ale w sierpniu 1939 r. Wszystkie znaki taktyczne na wieżach zostały pomalowane, jak demaskowanie. http://www.awardrp.ru/history/image/_img27.jpg Handshake Polski marszałek Edward Rydz-Śmigły i niemiecki oficer, generał von Bogislava Studnitz parada „Dzień Niepodległości” w Warszawie w dniu 11 listopada 1938 r. Zdjęcie jest godne uwagi, ponieważ parada polska była szczególnie przywiązana do zajęcia Śląska Cieszyńskiego przed miesiącem. Na paradzie przeszedł specjalnie kolumna Cieszyńskich Polacy, aw Niemczech w przeddzień 9 do 10 listopada 1938 roku doszło do tak zwanej „nocy kryształowej”, pierwsza akcja masowa bezpośredniej przemocy fizycznej wobec Żydów na terenie Trzeciej Rzeszy http://www.awardrp.ru/history/image/_img33.jpg http://www.awardrp.ru/history/image/_img28.jpg Brygada polskich żołnierzy zajmuje czeska wioska Jorg podczas operacji przyłączenia terenów Czechosłowacji Spiš. Na pierwszym planie znajduje się polski czołg TK-3. http://www.awardrp.ru/history/image/_img29.jpg Polskie oddziały wojskowe zajmują czeską wioskę Jorgov podczas operacji w celu przyłączenia czechosłowackiej ziemi Spiszu. http://www.awardrp.ru/history/image/_img30.jpg Kolejny los tych terytoriów jest interesujący. Po upadku Polski Orava i Spisz przeniesiono na Słowację. Po zakończeniu II wojny światowej ziemia została ponownie zajęta przez Polaków, rząd Czechosłowacji został zmuszony do tego zgodzić. Na emocjach Polaków dokonano czystek etnicznych wobec etnicznych Słowaków i Niemców. W 1958 r. Terytorium powróciło do Czechosłowacji. Teraz są częścią Słowacji. Polscy żołnierze podczas uchwycenia czechosłowackiej ziemi Spiša w okolicach miejscowości Jörgow. http://www.awardrp.ru/history/image/_img31.jpg Polscy żołnierze na przechwyconym czeskim posterunku na granicy Czechosłowacji-Niemiec, przy mostku dla pieszych zbudowanym na cześć jubileuszu cesarza Franza Josefa w czeskim czeskim mieście. Czechosłowacki filar graniczny nie został jeszcze zburzony. http://www.awardrp.ru/history/image/_img32.jpg

[chan] po_polsku
Oct 5 14:49

спасибо товарищ ! хорошая собака! Сергей Андреев

[chan] po_polsku
Oct 5 17:14

Wklejanie na polskim chanie dezinformacyjno-propagandowych stron w domenie .ru świadczy jednoznacznie o osobie, która to zrobiła. Świadczy o jej narodowości lub przynajmniej podległości służbowej. Nawet na takie darknetowe zadupie docierają ruskie trolle. Plus dla użytkowników chanu, kacapy uważają was za ważny target propagandy i dezinformacji.

[chan] po_polsku
Oct 5 17:18

Ja osobiście nie polecam kilkania w żadne podejrzane linki tym bardziej z domeny *.ru.

[chan] po_polsku
Oct 5 17:52

Na czołgach, na flagach, na budynkach można też zobaczyć domenę ".ru"?

[chan] po_polsku
Oct 5 18:32

Tak i w siatce rastrowej fałszowanych zdjęć.

[chan] po_polsku
Oct 13 16:40

Po czym poznać żydowskiego kundla Mosadu? Po kulcie Antoniego Macierewicza.

[chan] po_polsku
Oct 13 16:53

Po czym poznać bezzębnego niedomytego trolla Putina? Po rozpaczy jaka mu pzostaje z braku choćby cienia argumentów, skoro nazywa człowieka który sprawił, że wojska USA realnie bronią Polski - rosyjskim agentem. Tak trzymać, towarzysze, w samoośmieszaniu się nabieracie coraz większej wprawy.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Dziś cenzura TVN, jutro internetu Wyciekł fragment projektu ustawy Dec 13 12:35 2
Chomikuj przegrywa proces. Jest współodpowiedzialny za pirackie treści w serwisie? Dec 13 12:34 32
JEBAC KURWE POLICJE Dec 13 12:33 63
208JEBAC KURWE POLICJE Dec 13 12:33 1
207JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 12 16:12 1
205JEBAC KURWE POLICJE Dec 12 13:26 2
206JEBAC KURWE POLICJE Dec 12 13:24 1
Na wideoczacie obnażał się przed 11-latką - został zatrzymany Dec 11 20:59 3
Dziwny mail od "NATIONAL SECURITY" Dec 11 20:54 3
Policjanci namierzyli i zatrzymali pedofila działającego w sieci Dec 11 14:30 1
Russian_crazy_teens))_(private_porno) Dec 10 23:00 13
204JEBAC KURWE POLICJE Dec 10 01:07 1
203JEBAC KURWE POLICJE Dec 9 12:49 1
(no subject) Dec 8 21:37 2
202JEBAC KURWE POLICJE Dec 8 17:21 1
Wykluczenie Rosji z zimowych igrzysk olimpijskich to mało Dec 8 15:06 3
Titan Gel i inne środki do pakowania siusiaka. Dec 8 13:12 7
Dowód na ukrywanie wybuchów Dec 8 13:08 3
201JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 8 11:45 1
200JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 8 11:42 1
Partia Interesów Syjonistycznych szykuje się do łupienia Polaków pracujących zagranicą Dec 8 03:20 1
Rząd Niemiec chce backdorów dla władz we wszystkich urządzeniach Dec 7 20:04 4
Coraz więcej firm chce skan/ksero dowodu. Co zrobić, aby było bezpieczniej? Dec 7 18:46 1
199JEBAC KURWE POLICJE Dec 7 17:35 1
Rozwiązania z serialu Mr. Robot Dec 7 16:00 2
Szantażysta grozi wysyłaniem wybuchowych paczek. Żąda milionów w bitcoinie Dec 7 14:35 2
198JEBAC KURWE POLICJE Dec 6 20:10 1
Pierwszy skazany za gwałt przez internet. Ofiarami byli nieletni Dec 6 12:49 9
197JEBAC KURWE POLICJE Dec 6 10:17 1
Wpadł za oszustwa. W telefonie znaleziono dziecięcą pornografię Dec 5 23:56 1
Stan wyjątkowy we Francji – ostatni akt czy preludium? Dec 5 23:56 1
Czy warto było…? Rejestracja prepaidów w ustawie antyterrorystycznej Dec 5 23:56 1
Bydgoska policja zatrzymała dwóch braci za posiadanie plików z pornografią dziecięcą i zoofilią Dec 5 23:56 1
wściekły atak na Polskę, bo PiS uzdrowił gospodarkę Dec 5 14:31 1
Jak zrezygnować z obywatelstwa polskiego Dec 5 13:22 16
Subskrypcja, Kanał Dec 5 11:30 5
zrezygnować Dec 5 11:22 1
Rok temu policja wzięła się za cyberprzestępczość. Są konkretne efekty! Dec 5 09:55 7
196JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 5 08:40 1
Hollywood to zinstytucjonalizowana pedofilia Dec 4 17:39 7
195JEBAC KURWE POLICJE Dec 4 17:22 1
194JEBAC KURWE POLICJE Dec 4 17:18 1
Zakazane w Niemczech zegarki do lokalizacji dzieci trafiają do Polski Dec 4 16:23 8
algorytmy do zwalczania mowy nienawiści i hejtu w internecie Dec 4 16:23 1
Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego staje się coraz powszechniejszą praktyką Dec 4 16:23 1
Istnieje globalny cyber-kalifat Dec 3 11:29 1
nie zagłosuję na Andrzeja Dudę w żadnych wyborach Dec 3 11:23 1
193JEBAC KURWE POLICJE Dec 3 08:05 1
Rząd angielski usuwa rosyjskiego backdoora "Kaspersky" Dec 2 19:49 2
Teraz już wiecie dlaczego minister Macierewicz zlikwidował ten zakamuflowany szaniec komuny! Dec 2 18:04 1
Trump: Nie było żadnej zmowy z Rosjanami Dec 2 16:32 1
192JEBAC KURWE POLICJE Dec 2 12:34 1
191JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 2 12:33 1
obóz obrony ciemnej strony III RP Dec 2 10:03 8
Tempo wzrostu gospodarczego jest najwyższe od 6 lat Dec 2 08:35 1
FBI bierze się za kremlowskie zielone ludziki w USA Dec 2 08:27 1
Upada gazeta z czerwonym prostokątem (rot schild) Dec 2 08:26 1
Gang Stalking Dec 1 19:55 20
Wojna hybrydowa w Polsce Dec 1 19:36 1
UWAGA! Wtyczka WSI Joachim Brudziński zostanie umieszczony w nowym składzie rządu! Dec 1 16:39 1
Wieści o końcu demokracji, dyktaturze, przychodzących o 6 rano agentach ABW Dec 1 16:00 1
190JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 1 15:57 3
Złe wieści dla Kremla Dec 1 15:34 4
Dysponujemy kluczowym materiałem dowodowym Dec 1 15:33 3
Gang Stalking czyli służby specjalne do nękania, dyskredytowania i pozorowania wypadków Dec 1 14:27 2
189JEBAĆ KURWE POLICJE Dec 1 13:46 1
Kuczyński: Moje zdanie jest bliskie zdaniu Stiglitza. Bitcoin powinien być zakazany Dec 1 12:57 2
Inwestycje w kryptowaluty będą nielegalne? Jest pomysł, jak wprowadzić w życie zakaz ich kupowania Dec 1 12:56 1
Państwowa sieć do blokowania internetu. Urzędnicy nie kryją radości Dec 1 07:16 27
Ludzie z SW w Kielcach przy korycie Dec 1 07:16 24
Polską rządzi DUDACZEWSKI Dec 1 07:15 1
MSWiA zamówiło narzędzia do „złamania” Tora i podsłuchiwania internautów. Dec 1 07:11 5
188JEBAC KURWE POLICJE Nov 30 10:50 1
BANy na forumprawne.org za pytania o "gang stalking" Nov 29 22:33 6
30-latek z Torunia wymieniał się pornografią dziecięcą Nov 29 21:52 11
187JEBAĆ KURWE POLICJE Nov 29 18:28 1
186JEBAC KURWE POLICJE Nov 29 18:24 1
Według części prawicowych komentatorów PiS prowadzi lewicową lub nawet socjalistyczną politykę gospodarczą Nov 29 17:56 1
Google i Apple bronią muzyki Taylor Swift przed piractwem na Telegramie Nov 29 13:57 32
Wrzucał pornografię dziecięcą na Facebooka. Będzie opinia biegłych Nov 29 13:44 2
186JEBAĆ KURWE POLICJE Nov 29 09:01 1
Linux Mint 18.3 Sylvia już jest: Flatpak i nowości w kopiach zapasowych Nov 28 22:24 5
Tortury, pobicia, zgony i "niebieski mur" – ujawniamy nowy dokument dot. przemocy policji Nov 28 22:16 1
Bitcoin przekroczył 10 000$ Nov 28 21:18 5
185JEBAĆ KURWE POLICJE Nov 28 19:50 1
60-letni nauczyciel ponownie w areszcie. Za pornografię dziecięcą Nov 28 18:09 1
Potworny dr Larry Nassar. Koszmar gimnastyczek z USA Nov 28 18:07 1
Malinowy obłęd: „superkomputer” z 750 Raspberry Pi 3 za 100 tys. dolarów Nov 28 17:43 1
184JEBAC KURWE POLICJE Nov 28 17:27 1
183JEBAC KURWE POLICJE Nov 28 17:24 1
182JEBAĆ KURWE POLICJE Nov 27 18:47 1
Zdrajcy na szubienicy: Nov 27 18:35 5
DUAL_EC_DRBG - is a controversial pseudorandom number generator (PRNG) designed and published by the NSA Nov 27 14:28 1
181JEBAC KURWE POLICJE Nov 27 07:39 1
Dolly Parton Sings about Transgender Jesus Nov 27 04:22 1
Fiskus za handel bitcoinami może chcieć nawet 32 proc. podatku Nov 27 03:32 3
Przerażające archiwum. 100 tys. plików z pornografią dziecięcą na dysku Wesołowskiego Nov 27 03:06 10
Koniec z anonimowością w rosyjskim internecie Nov 27 03:06 26
Jak długo jeszcze zamierzasz brnąć w doktrynerstwo JOW? Nov 26 11:33 2
Policjant zgwałcił zatrzymaną Nov 24 15:53 4