Rozszarpali nas między sobą

BM-2cSz3BG52hdxPqwPCouxozSy8unzuoeQeT
Sep 28 15:31 [raw]

78 lat temu, 28 września 1939 r. Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie sowiecko-niemiecki układ "O granicy i przyjaźni", który potwierdzał dokonanie przez oba totalitarne państwa rozbioru Polski. Pod koniec września 1939 r., kiedy część polskich oddziałów wciąż jeszcze toczyła walki z wojskami niemieckimi i sowieckimi, w Moskwie zawarty został układ "O granicach i przyjaźni" pomiędzy ZSRS i III Rzeszą, któremu towarzyszyły poufny protokół oraz dwa tajne protokoły dodatkowe. 28 września 1939 r. podpisali go, podobnie jak układ z 23 sierpnia 1939 r., minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesław Mołotow, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (premiera). We wstępie do zawartego układu stwierdzano: Rząd Rzeszy Niemieckiej i rząd ZSRS uznają, po upadku dotychczasowego państwa polskiego, za wyłącznie swoje zadanie przywrócenie na tym terenie pokoju i porządku oraz zapewnienie żyjącym tam narodom spokojnej egzystencji, zgodnej z ich narodowymi odrębnościami. Art. IV tego dokumentu głosił: Rząd ZSRS i rząd Rzeszy Niemieckiej uważają układ niniejszy za mocną podstawę postępowego rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy swymi narodami. Zgodnie z propozycją Stalina, podpisano tajny protokół dodatkowy wprowadzający korektę do podziału terytorialnego ziem polskich. Ustalona granica pomiędzy ZSRS a III Rzeszą przebiegać miała odtąd wzdłuż linii rzek San-Bug-Narew-Pisa. Zdaniem prof. Andrzeja Paczkowskiego, Stalin proponując nowelizację tajnej klauzuli układu z 23 sierpnia i "oddając" Niemcom ziemie polskie aż do linii Bugu (zamiast Wisły) - w zamian za przesunięcie do "radzieckiej strefy wpływów" Litwy - miał niewątpliwie na celu pozbycie się terytoriów o przygniatającej przewadze ludności polskiej, a tym samym poważnego problemu politycznego. W drugim tajnym protokole przedstawiciele obu totalitarnych mocarstw zobowiązali się, że "nie będą na swoich terenach tolerować żadnej polskiej agitacji, która przenikałaby na terytorium drugiej strony. Wszelkie próby takiej agitacji na ich terenach będą likwidowane, a obie strony będą się informowały wzajemnie o podejmowanych w tych celach środkach". Dokument ten stanowił podstawę do ścisłej współpracy Gestapo i NKWD w zwalczaniu polskiego ruchu oporu. W podpisanym protokole poufnym ustalono: "Rząd ZSRS nie będzie stwarzał żadnych przeszkód obywatelom Rzeszy i innym osobom pochodzenia niemieckiego, osiadłym na terenach jego strefy interesów, w przesiedlaniu się do Niemiec lub na tereny niemieckich stref interesów, o ile tylko wyrażą one takie życzenie. Rząd zgadza się, aby przesiedlenia takie były przeprowadzane przez pełnomocników rządu Rzeszy w porozumieniu z odpowiednimi władzami lokalnymi oraz aby zagwarantowane zostały wszelkie prawa majątkowe przesiedleńców. Analogiczne zobowiązanie bierze na siebie rząd Rzeszy Niemieckiej w odniesieniu do osób pochodzenia ukraińskiego czy białoruskiego osiadłych na terenach jego stref interesów". Ostatecznie w wyniku dokonanego rozbioru Polski Niemcy zajęły obszar ok. 186 tys. km kw., zamieszkany przez ok. 22 mln osób. 8 października 1939 r. na mocy dekretu Adolfa Hitlera do Rzeszy wcielone zostały województwa: pomorskie, poznańskie, śląskie, większa część łódzkiego, zachodnia część krakowskiego, część warszawskiego i część kieleckiego. W sumie 92 tys. km kw., na których mieszkało ponad 9 mln osób. Wymienione obszary zostały włączone do istniejących prowincji niemieckich oraz do dwóch nowych okręgów: Wartheland (Kraj Warty) oraz Gdańsk-Prusy Zachodnie. Z pozostałych zagarniętych przez Niemcy ziem polskich dekretem Hitlera z 12 października 1939 r. utworzono "Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich", składające się z dystryktów: krakowskiego, radomskiego, warszawskiego i lubelskiego. Związek Sowiecki uczestnicząc w rozbiorze Polski zajął obszar o powierzchni ponad 190 tys. km kw. z ludnością liczącą ok. 13 mln osób. Okrojona Wileńszczyzna została przez władze sowieckie w październiku 1939 r. uroczyście przekazana Litwie. Nie na długo jednak, bowiem już w czerwcu 1940 r. Litwa razem z Łotwą i Estonią weszła w skład ZSRS.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Sep 28 19:08 [raw]

Jak Sowieci weszli do Polski, to na naszych ziemiach było już bezkrólewie, bo prawicowe gnojki, sanacja spierdoliła z kraju i zostawiła Polaków. Wcześniej osłabili Polskę. Teraz mamy powtórkę z historii. Jątrzą, dążą do wojenki, a później spierdolą z rodzinami. W planach ewakuacji jest ok. 20 000 osób, które w w razie najazdu na Polskę będą spierdalać z kraju, a później będą spokojnie żyć, jak naród będzie się wykrwawiać. Oczywiście będzie to nazywać się służbą na emigracji. :))))) Historia zatacza koło.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Sep 28 19:26 [raw]

Co za problem powołać zawodową armię 500 tys. i ją dobrze wyszkolić ? 250 lat temu miało być 100 tys. a było ok 25 tys. Co przez 250 lat zrobiło państwo polskie skoro ma tak liczną armię jak 250 lat temu ?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Sep 28 19:37 [raw]

Moja ocena jest taka: Polska od początku istnienia swej państwowości znajduje się między młotem, a kowadłem. Aby nie skończyć prędzej czy później jak Kurdowie, kraje na rubieżach NATO winny inwestować w armię i obronę ile wlezie. 100 tys. armia i husaria już nam nie pomoże, gdyż czasy juz nie te.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Sep 28 19:49 [raw]

Do budy ruskiej, sowiecki kundlu. A kulturalniej: myli się Pan, działania pana Ministra Macierewicza sprawiają, że już teraz jesteśmy istotną siłą militarną regionu.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Sep 28 19:50 [raw]

I za intensywną działałność w tym kierunku jesteśmy winni wdzięczność Antoniemu Macierewiczowi.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Sep 29 07:22 [raw]

Najlepiej jest zwolnić część armii niepotrzebnych urzędników i na ich miejsce powołać armię do obrony kraju.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Sep 29 08:11 [raw]

nie oglądaj za dużo telewizji

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Sep 29 08:12 [raw]

Spierdalaj, ty się właśnie wpisujesz w tę retorykę, która była głoszona przed '39. Macier ma w dupie wojsko, sam jest na liście do ewakuacji.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Sep 29 11:15 [raw]

Sory, że się wtrącam ale co to za siła 100 tys. żołnierzy ? No to teraz jest reforma pseudo armia 50 tys. WOT i 150 tys. zawodowych czy (70/130 tys. ?) Napoleon miał wiekszą armię 200 lat temu...

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Sep 29 11:19 [raw]

Zapomniałem dodać, że można sobie porównać: https://www.youtube.com/watch?v=OPvSq5er-9s https://www.youtube.com/watch?v=hG4Xd6H2am0 https://www.youtube.com/watch?v=sGTDAq9boW4 https://www.youtube.com/watch?v=jwk7MJSYNKY oraz fajne kanały: https://www.youtube.com/channel/UCPdk3JuQGxOCMlZLLt4drhw/videos https://www.youtube.com/channel/UCtkNltgZicHZl0S2S9hATTw/videos https://www.youtube.com/channel/UCcLdlSZg8YR3RzUiAcKduwg/videos

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Sep 29 12:19 [raw]

Po czym poznać kundla z budy na WSI? Po deformowaniu nazwiska Ministra Obrony Narodowej, Pana Antoniego Macierewicza. Powiedz, jesteś WSIokiem bez pracy, szukającym nowego pana by lizać mu ręce, czy synalkiem takiego WSIoka? Czy jesteś może putinowską pacynką z ONR lub innego "prawicowego/nardowego" montażu Moskwy? A może jesteś fanem maskotki ruskich ambasad, Wielkiego Cybernetyka z Muszką? Czy też może jesteś wyznawcą znanego Geja, głosiciela spisków absolutnych, wielbiciela kremlowskiego motocyklowego gej-komanda?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Sep 29 12:48 [raw]

Nasi to spece od dronów, szyfrowania, namierzania, rakiet balistycznych, stelit w kosmosie, haarpa, dywersji itp. Nikt z nami nie wygra. Nikt nawet nie podskakuje. Dodatkowo jesteśmy schronieniem dla wszelkiej maści żydostwa. Zobacz jak izrael wymiata na bliskim wschodzie. Nikt nie podskakuje.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Sep 29 14:45 [raw]

Przez te 200 lat zmieniła się troszeczkę taktyka pola walki.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Sep 29 15:43 [raw]

Sory, że się znowu wtrącam ale jaki ma związek ONR z Moskwą ?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Sep 29 15:52 [raw]

Bliski i czuły, ojcowsko-synowski.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Sep 29 15:52 [raw]

Służbowy.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Oct 5 13:00 [raw]

Polskie czołgi 7TR znajdują się w czeskim mieście Tesin (Cieszyn). Październik 1938. Na ścianach domów umieszczone są polskie flagi. http://www.awardrp.ru/history/image/_img20.jpg Wersja dwustopniowa zbiornika 7TP. Znak taktyczny "Puma" jest napisany na wieży zbiornika. To polski czołg z 2 batalionu czołgów (czołg drugiego plutonu). http://www.awardrp.ru/history/image/_img21.jpg Kwiaty na zbroi. Między dwoma polskimi flagami po prawej stronie jest biała flaga przekazania. http://www.awardrp.ru/history/image/_img35.jpg Symbolem współpracy wojskowej jest polski kawalerzysta w niemieckim hełmie. Napis na plakacie: "Spotkaj się od zawsze na zawsze". http://www.awardrp.ru/history/image/_img23.jpg Wojsko polskie zajmuje czeskie miasto Karvin podczas operacji Zaluzhye. Polska część ludności spotyka się z wojskami z kwiatami. Październik 1938. Czechosłowacki miasta Karvina był ośrodkiem przemysłu ciężkiego Czechosłowacji, produkcji koksu, jednego z najważniejszych ośrodków górnictwa węgla kamiennego w zagłębiu Ostrava-Karviná. Dzięki operacjom Zaluzhye prowadzonym przez Polaków dawne czechosłowackie przedsiębiorstwa już pod koniec 1938 r. Dały Polsce prawie 41% produkcji surówki w Polsce i blisko 47% stali. http://www.awardrp.ru/history/image/img34.jpg Polacy zastępują czeskie miasto w polskim mieście na dworcu kolejowym w Tesinie. http://www.awardrp.ru/history/image/_img24.jpg Polskie oddziały znajdują się w Teshin. http://www.awardrp.ru/history/image/_img25.jpg Polscy żołnierze stwarzających z herbem złożono czechosłowackie zdobyli je podczas operacji „Zaluzha” telefonicznych i telegraficznych budynku w miejscowości Czeskiej Ligotka kameralnych (Ligotka Kameralna- Pol., Ligotka Kameralna-czeskiej.), Położony w pobliżu miasta Cieszyna. http://www.awardrp.ru/history/image/_img26.jpg Polski czołg 7TR z 3 batalionu czołgów (1 pluton) pokonuje graniczne cysterny w Czechosłowacji na terenie granicy polsko-czechosłowackiej. Trzeci batalion czołgów miał taktyczny znak "Sylwetka żubra w kole", który został zastosowany do wieży zbiornika. Ale w sierpniu 1939 r. Wszystkie znaki taktyczne na wieżach zostały pomalowane, jak demaskowanie. http://www.awardrp.ru/history/image/_img27.jpg Handshake Polski marszałek Edward Rydz-Śmigły i niemiecki oficer, generał von Bogislava Studnitz parada „Dzień Niepodległości” w Warszawie w dniu 11 listopada 1938 r. Zdjęcie jest godne uwagi, ponieważ parada polska była szczególnie przywiązana do zajęcia Śląska Cieszyńskiego przed miesiącem. Na paradzie przeszedł specjalnie kolumna Cieszyńskich Polacy, aw Niemczech w przeddzień 9 do 10 listopada 1938 roku doszło do tak zwanej „nocy kryształowej”, pierwsza akcja masowa bezpośredniej przemocy fizycznej wobec Żydów na terenie Trzeciej Rzeszy http://www.awardrp.ru/history/image/_img33.jpg http://www.awardrp.ru/history/image/_img28.jpg Brygada polskich żołnierzy zajmuje czeska wioska Jorg podczas operacji przyłączenia terenów Czechosłowacji Spiš. Na pierwszym planie znajduje się polski czołg TK-3. http://www.awardrp.ru/history/image/_img29.jpg Polskie oddziały wojskowe zajmują czeską wioskę Jorgov podczas operacji w celu przyłączenia czechosłowackiej ziemi Spiszu. http://www.awardrp.ru/history/image/_img30.jpg Kolejny los tych terytoriów jest interesujący. Po upadku Polski Orava i Spisz przeniesiono na Słowację. Po zakończeniu II wojny światowej ziemia została ponownie zajęta przez Polaków, rząd Czechosłowacji został zmuszony do tego zgodzić. Na emocjach Polaków dokonano czystek etnicznych wobec etnicznych Słowaków i Niemców. W 1958 r. Terytorium powróciło do Czechosłowacji. Teraz są częścią Słowacji. Polscy żołnierze podczas uchwycenia czechosłowackiej ziemi Spiša w okolicach miejscowości Jörgow. http://www.awardrp.ru/history/image/_img31.jpg Polscy żołnierze na przechwyconym czeskim posterunku na granicy Czechosłowacji-Niemiec, przy mostku dla pieszych zbudowanym na cześć jubileuszu cesarza Franza Josefa w czeskim czeskim mieście. Czechosłowacki filar graniczny nie został jeszcze zburzony. http://www.awardrp.ru/history/image/_img32.jpg

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Oct 5 14:49 [raw]

спасибо товарищ ! хорошая собака! Сергей Андреев

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Oct 5 17:14 [raw]

Wklejanie na polskim chanie dezinformacyjno-propagandowych stron w domenie .ru świadczy jednoznacznie o osobie, która to zrobiła. Świadczy o jej narodowości lub przynajmniej podległości służbowej. Nawet na takie darknetowe zadupie docierają ruskie trolle. Plus dla użytkowników chanu, kacapy uważają was za ważny target propagandy i dezinformacji.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Oct 5 17:18 [raw]

Ja osobiście nie polecam kilkania w żadne podejrzane linki tym bardziej z domeny *.ru.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Oct 5 17:52 [raw]

Na czołgach, na flagach, na budynkach można też zobaczyć domenę ".ru"?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Oct 5 18:32 [raw]

Tak i w siatce rastrowej fałszowanych zdjęć.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Oct 13 16:40 [raw]

Po czym poznać żydowskiego kundla Mosadu? Po kulcie Antoniego Macierewicza.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Oct 13 16:53 [raw]

Po czym poznać bezzębnego niedomytego trolla Putina? Po rozpaczy jaka mu pzostaje z braku choćby cienia argumentów, skoro nazywa człowieka który sprawił, że wojska USA realnie bronią Polski - rosyjskim agentem. Tak trzymać, towarzysze, w samoośmieszaniu się nabieracie coraz większej wprawy.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Aug 24 22:45 [raw]

Po czym poznać kundla z budy na WSI? Po deformowaniu nazwiska Ministra Obrony Narodowej, Pana Antoniego Macierewicza. Powiedz, jesteś WSIokiem bez pracy, szukającym nowego pana by lizać mu ręce, czy synalkiem takiego WSIoka? Czy jesteś może putinowską pacynką z ONR lub innego "prawicowego/nardowego" montażu Moskwy? A może jesteś fanem maskotki ruskich ambasad, Wielkiego Cybernetyka z Muszką? Czy też może jesteś wyznawcą znanego Geja, głosiciela spisków absolutnych, wielbiciela kremlowskiego motocyklowego gej-komanda?

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Szyderstwa i napad lewackich mediów Sep 20 17:31 1
Pseudo-Polactwo, sowieckie bękarty podrzuconych nam na sowieckich tankach komunistów Sep 20 16:38 1
POLICJA - JEBAC KURWE Sep 20 15:10 5
Wizyta prezydenta Dudy w Waszyngtonie przyniosła nam efekty o strategicznym znaczeniu Sep 20 13:17 1
Pomysł na zabawe - zamach terorystyczny ? Sep 20 13:08 10
O co USA walczą z Chinami? Sep 20 12:47 1
„Fort Trump” wypromował Polskę na całym świecie Sep 20 12:29 1
Prezydent Trump poświęcił stronie polskiej więcej czasu niż było planowane Sep 20 12:29 1
Polska wzrasta w siłę i będzie liderem w regionie Sep 20 12:29 1
Archiwum Eissa potwierdza zaangażowanie Polaków, państwa polskiego w ratowanie Żydów. Sep 20 12:29 1
Przedłużyła się o aż o 40 minut, co jest w świecie dyplomacji ewenementem. Sep 20 12:15 1
Orzecznie ETPCz to porażka prokuratury z czasów PO Sep 20 12:14 1
W trumnach prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Anny Walentynowicz złożone były inne osoby Sep 20 12:13 1
Europejski Trybunał Praw Człowieka na smyczy Kremla Sep 20 12:11 1
Jaśkowiak chce sprowadzić do Polski terrorystów i gwałcicieli Sep 20 12:11 1
Zapadła decyzja o fundamentalnej zmianie punktu równowagi strategicznej Sep 20 12:11 1
Konstytucjonalista z ZSMP Sep 20 12:11 1
Kim jest OneAnother Sep 19 19:04 2
penis Sep 19 18:06 1
Niemcy grają na korzyść Rosji Sep 19 17:31 1
A to mówią, że nic nie załatwił, a to, że stał, a nie siedział Sep 19 17:18 1
Ogromny sukces spotkania w Białym Domu Sep 19 16:05 1
Joanna Schmidt poniesie odpowiedzialność za wwiezienie na teren Sejmu terrorystów Sep 19 15:36 1
Kolejna wtopa Platformy Zielonych Ludzików Sep 19 15:36 1
Totalna opozycja i ich „izolacja Polski” Sep 19 15:36 1
Szanowni Państwo Sep 19 15:24 2
Panie "alois" z forum multipasko... Sep 19 15:16 2
Potężna inwigilacja, czyli jak Ameryka podsłuchuje świat... Sep 19 12:33 4
Obława na pirackie kopie Windowsa? Sep 19 12:30 1
Ciche ugody polskiego kościoła z ofiarami pedofilii. 10 tys. zł i milczenie Sep 19 12:10 1
Nie ma mowy o sprowadzaniu uchodźców do Polski i do Poznania Sep 19 11:42 1
Media o świetnych relacjach Dudy i Trumpa Sep 19 11:22 1
Prezydent Trump wspomina polskiego bohatera! Sep 19 11:22 1
Mocny przekaz z USA Sep 19 11:22 1
Zielony ludzik Skolimowski Sep 19 11:22 1
Ależ oberwało się Moskwie! Sep 19 11:22 1
Wspólna konferencja prezydentów Polski i USA Sep 19 11:22 1
Współpraca strategiczna między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Sep 19 11:22 1
Porozumienie Polski i USA, to kolejny cios dla Rosji Sep 19 11:22 1
Każda agresja wobec Polski będzie atakiem na żołnierzy USA Sep 19 11:22 1
Gdzie ci putinofile? Sep 19 11:22 1
magnetlink do filmu "kler" Sep 18 21:34 5
gdzie kupic lewe papiery Sep 18 21:32 2
JAK SKW - OBCIAGA KUTASA. Sep 18 20:39 2
Jeśli będąc nastolatkiem nie ruchałeś małych dziewczynek i nastolatek to przegrałeś życie i to z KRETESEM Sep 18 20:18 1
Korwin-Mikke: „Teraz nastolatki będą się masowo pchały księżom do łóżek!”... Sep 18 18:21 1
Jeżeli chodzi o rzekomy wzrost luki VAT, jest to oczywiście nieprawda Sep 18 18:18 1
Prawda o Bogu - Ateizm Sep 18 17:48 1
Bezpieczeństwo Polski jest dla nas bardzo ważne – oznajmił Trump Sep 18 17:11 1
Jak nie dać się zaskoczyć z włączonym sprzętem? Sep 18 17:02 6
Andrzej Duda z małżonką powitani w Białym Domu Sep 18 16:48 1
Władze Poznania chcą przyjąć u siebie uchodźców Sep 18 15:18 1
Wojna wydana oszustom Sep 18 15:12 2
propozycja Sep 18 11:52 1
Rosjanie podmienili skrzynki Tupolewa Sep 18 11:43 4
Węgry to płatna przechowalnia rosyjskiej agentury Sep 18 11:17 1
Kremlowskie podkopy pod rządem Dobrej Zmiany Sep 18 11:17 1
Wzmocnienie amerykańskiej obecności w Polsce Sep 18 11:16 1
ZAMACH TERORYSTYCZNY - pomysł na zabawe ? Sep 18 08:35 1
ZAmACH TeRORYSTYCZNY - Pomysl na zabawe. Sep 17 19:08 1
Wyznanie Sep 17 18:58 2
siemano Sep 17 18:56 7
JAK SKW - OBCIAGA KUTASA. Sep 17 18:41 1
JEBAC KURWE POLICJE Sep 17 18:35 58
Kukiz'15, przechowalnia komunistycznej agentury Sep 17 18:31 1
Kukiz'15 - partia esbeków i agentów Sep 17 18:29 1
JAK SKW OBCIĄGA. Sep 17 16:48 46
Eurogawnojedy przeciwko KRS Sep 17 16:26 1
Szałasy do żydowskich modlitw staną w Warszawie Sep 17 15:35 1
A rzecznik Putina brnie... Sep 17 15:21 1
Czas najwyższy przestać już przejmować się wyborcami Sep 17 15:21 1
Kasowane są niewygodne fakty o pakcie Ribbentrop-Mołotow Sep 17 13:43 1
Platfonsi wyrzucili nieudolną dezinformatorkę Sep 17 13:33 1
Traktat o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z Federacją Rosyjską Sep 17 13:12 1
Dezinformacyjny atak Rosji Sep 17 13:12 1
Stała obecność wojsk USA w Polsce byłaby skutecznym czynnikiem odstraszającym Sep 17 13:11 1
Kolejna fałszywa wiadomość z Kremla Sep 17 13:09 1
Sowiecka napaść na Polskę była realizacją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 r Sep 17 13:04 1
Prowokacje, manipulacje medialne, próby destabilizacji sytuacji w kraju Sep 17 11:58 1
I o to rosyjskiemu decydentowi szło Sep 17 11:55 1
Porno z dziećmi i zwierzętami rozsyłał... kleryk z Tarnowa Sep 17 10:12 2
Kobieta uprawiała seks z 14-latkiem za pieniądze. Teraz zostanie wydalona z USA Sep 17 09:56 2
Izrael: Rodzice udostępniali stream video z łazienki i sypialni swoich dzieci Sep 17 07:58 2
DDoS Service by Hades Sep 16 23:07 6
Strasznie nerwowo zrobiło się w środowisku sędziowskim Sep 16 13:21 1
Wykreślenie z rejestru pedofilów księży. Kłamstwo? Tak. Sep 16 12:59 1
Dokonano zamachu na Łukasza Bugajskiego po wpisach o Jonnym Danielsie Sep 16 12:52 5
Narodowy interes Niemiec jest bardzo jasny - zmiana rządu nad Wisłą Sep 16 10:38 1
Ważna polsko-amerykańska polityczna deklaracja o daleko posuniętej współpracy Sep 16 10:38 1
Wzmocnienie fundamentu obronności wschodniej flanki NATO Sep 16 10:28 1
Rosja nie ma siły, by wywołać wojnę, więc musi wojną straszyć Sep 16 07:49 1
W filmie nie chodziło o żadnych Żydów Sep 16 06:08 1
Wielkie nieszczęście stało się naszemu przyjacielowi Mr Jonnemu Danielsowi Sep 16 06:05 1
Krang = Adam Golański Sep 16 05:27 5
USA: Kolejne stany biorą się za pedofilskie przestępstwa Kościoła Katolickiego Sep 15 17:49 1
Co Polacy sto lat temu sądzili o pedofilii? Sep 15 17:29 1
Skandal w celi pedofilów. Pornografia dziecięca w laptopie. Sep 15 17:29 1
Zero tolerancji dla pedofilii Sep 15 17:29 1
"Kryłem pedofilów" na pomniku Jana Pawła II w Poznaniu. Policja wyjaśnia Sep 15 17:29 1
Wielka Brytania ma potężny problem z pedofilią w sieci. Wzrost o 700%. Sep 15 17:29 1