OD BERKA DO BERMANA

BM-2cXHVfY4pvRWA2s9cAvrgJ2c2ZWnBZbtUT
Jun 16 08:54

OD BERKA DO BERMANA to droga długa i dla wielu karkołomna, prawie dwa wieki naszej historii! Z końcem wieku XVIII tracąc niepodległość, zrywaliśmy się do boju, by przywrócić Rzeczypospolitą na mapie Europy...W powstaniu kościuszkowskim walczył nawet oddział kawalerii starozakonnej, pod wodzą pułkownika Berka Joselewicza, złożony z 400 ( inne źrodła podają 500 ) ochotników żydowskich. Odezwa w języku jidysz trafiła do wielu obywateli Rzeczypospolitej i bili się dzielnie, stając do często nierównej walki z Moskalami. Ich bohaterstwo opisała wierszem i Maria Konopnicka...zacytujmy bodaj dwie zwrotki: I Żyd błysnąć może męstwem – jak królewicz! Pod Kościuszką walczył Berek Joselewicz! I Żydom nie brakuje odważnego serca, kto nie walczy za kraj ten jest przeniewierca! Powstanie upadło. Oddział żydowski został rozbity przez Moskali podczas pamiętnej rzezi Pragi, ocaleli nieliczni. Berek Joselewicz miał szczęście. przedarł się do Włoch, gdzie walczył w legionach gen. Dąbrowskiego – w bitwach nad Trebbią, pod Novi, potem Hohenlinden, a nawet pod Austerlitz i Frydlandem z armią Napoleona. W roku 1808 przyznano mu order Virtuti Militari, także Legię Honorową. Zginął w bitwie z Austriakami pod Kockiem w r.1809 i został pochowany w okolicy. Z „Pana Tadeusza” pamiętamy Jankiela, który grając poloneza Trzeciego Maja, nagle „puścił fałszywy akord jak syk węża”... „coraz głośniej targając akord rozdąsany / przeciwko zgodzie tonów skonfederowany... Aż Klucznik pojął mistrza, zakrył ręką lica / i krzyknął: Znam! Znam głos ten! To jest Targowica!”...Jankiel potrafił oddać na cymbałach i rzeź Pragi... I generała Dąbrowskiego witał grając mu marsza Dąbrowskiego, bo – jak pisał Mickiewicz – „Żyd poczciwy Ojczyznę jako Polak kochał!”...A miał nie kochać, gdy od średniowiecza Żydzi, szukający schronienia w Polsce, cieszyli się przywilejami, jakimi nie obdarzano ich w innych krajach Europy ? Już książę Bolesław Pobożny ( syn Władysława Odonica, wielkiego klerykała ) w r.1264 dał im przywileje, które obowiązywały w Wielkopolsce. Rozszerzył je na całe królestwo Kazimierz Wielki. A Stefan Batory ( w r.1576) dodał nowe, bo pozwolił Żydom prowadzić wszelki handel bez ograniczeń, nawet w święta chrześcijańskie, ustanowił, że zabójstwo Żyda ma być tak samo karane śmiercią, jak chrześcijanina, a na magistraty miejskie złożył odpowiedzialność za zbiegowiska i uszkodzenia synagóg i cmentarzy (...). Sprawca rozruchów antyżydowskich, a najczęściej zdarzały się w półniemieckim Poznaniu, miał zapłacić 10 tysięcy marek polskich i takąż grzywnę magistrat. (...) Nawet Zygmunt III Waza ( 1587-1632) – wychowanek Jezuitów - zatwierdził dawne przywileje kazimierzowskie. ( Prof.H.Graetz, „Historia Żydów”, W-wa, 1929, tom 7, str.323). I dodaje Graetz: „Obok Włoch i Turcji służyła Polska za przytułek dla ofiar prześladowań i rugów, szczególnie niemieckich. W Polsce i połączonym z nią unią Wielkim Księstwie Litewskim znajdowali się Żydzi w położeniu znacznie lepszym niż w sąsiednich krajach za Wisłą i Karpatami, lubo mnich Capistrano zakłócił na czas jakiś dobre porozumienie Polaków z Żydami. ( idem, str. 155). To dobre porozumienie zakłóci poważnie dopiero Karol Marx, twórca kryminogennej ideologii, bo proklamującej dyktat jednej partii i tym podobne absurdy. Poważny naród żydowski – jak nazwał ich Norwid w pięknym wierszu „Żydowie polscy” ( 1861) - nagle został skażony błędami tej doktryny. Zwłaszcza młodzi uwierzyli w obietnice jutrzenki, atakując kapitał i wolny rynek nie przewidzieli, że z wielkiej liczby rozproszonych kapitalistów powstanie jeden niebezpieczny, zjednoczony kapitalista kolektywny pod szyldem partii niby „robotniczej”. I narody budując „komunizm” wpadną w pułapkę monokapitalizmu i totalitaryzmu. A zatem systemu gorszego od faszyzmu, bo faszyści przynajmniej nie niszczyli wolnego rynku. Zaczadzeni marksizmem Żydzi porzucali wiarę ojców, a pierwszą ofiarą tej rewolucji stała się Rosja. W roku 1918 wybuchło tam 140 buntów i powstań przeciwko bolszewikom, rosyjscy chłopi bronili własności prywatnej i wolnego handlu. Ich zdrowy instynkt niestety tępiono straszliwymi represjami, co ilustruje telegram Lenina wysłany do sowietu w Penzie ( 10 marca 1918 ) i nakazujący wieszać masowo „kułaków” i zabierać im ziarno ( vide: „Czarna księga komunizmu”, Paryż-Warszawa, str.85). A w r.1920 groziła ekspansja tej aberracji i zbrodni na całą Europę, gdy bolszewicy parli na Warszawę. W portach Zachodu strajkujący dokerzy – zwolennicy komunizmu – blokowali statki z dostawami dla Polski. Na szczęście Węgrzy przysłali nam amunicję! I tu wróćmy do Norwida: „Poważny narodzie! Cześć tobie w tych, którzy / Mongolsko-czerkieskiej nie zlękli się burzy - / i Boga Mojżeszów bronili wraz z nami...” Jednakże młodzi, zaczadzeni marksizmem ( nie znali też metod bolszewii! ), oczekiwali z nadzieją na świetlany ustrój. Pisali o tym zagraniczni korespondenci w Warszawie, m.in. Curzio Malaparte : „...armia Trockiego była u bram Warszawy, (...) w dzielnicy Nalewki 300 tysięcy Żydów nadsłuchiwało odgłosów bitwy, wyczuwało się ferment buntu” ...A Stalin w Białymstoku trzymał już rząd dla sowietyzowania Polski: Marchlewski, Dzierżyński, Kon, Leszczyński, Unszlicht. Bóg zrządził inaczej... W dziewiętnaście lat później aż 120 tysięcy polskich żołnierzy pochodzenia żydowskiego walczyło z hitlerowskim najazdem, ale zaczadzeni marksizmem Żydzi 17 września 1939 r. będą witali kwiatami sowieckie czołgi. Tak, to już czasy Bermana i wielu „dobermanów” padających na twarz przed Stalinem, który rozwinął marksizm po swojemu w broszurze „Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii”. Stała się ona podręcznikiem Bermana i jemu podobnych odszczepieńców od idei demokracji i zdrowego wolnego rynku. Ci odszczepieńcy przeobrazili się w katów narodu polskiego, ale też innych narodów. Berman był wodzem tych stalinowskich oprawców, a nazwiska ich podają liczne źródła jak np. dwa tomy „Bestii” albo dwa tomy „Czerwonej mszy”. Z winy Marxa i Stalina minęla epoka berków i jankieli, nastał czas krwawej utopii pod czujnym okiem nadzorcy Bermana, Grosza, Borejszów czy Różańskich. Od braterstwa broni doszło do nienawiści wobec Polaków, gospodarzy Kraju, którzy niegdyś przyjęli prześladowanych Izraelitów i dali im przywileje. A podczas wojny ratowali Żydów przed zagładą.Prawdę o tym przedstawia np. film „Azyl”, a nie fałszerstwa Grossa. Tymczasem dzisiaj patrzymy jak nad Polską pastwią się pogrobowcy komunizmu, wychowani w rodzinach wywodzących się z KPP ( Komunistycznej Partii Polski) albo KPZU ( Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy) jak Michnik, Urban, Blumsztajn, Skalski, Łuczywo, Passent, Safjan i wielu innych. Szczególnie agresywne jest środowisko „Gazety Wyborczej”, szkalujące Polaków na całym świecie. Czy naprawdę naród polski zasłużył sobie na taką wrogość i kalumnie ? Oczywiście nie, ale sprawę wyjaśnia nam dr Ewa Kurek przypominając idee Maksymiliana Horwitza-Waleckiego, który od 1918 r. był w KC Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. W przeciwieństwie do obozu Piłsudskiego, który dążył do odbudowy niepodległości Polski, Horwitz i inni zakładali upadek kapitalizmu i państw narodowych. Jedynie komunizm kojarzył się Żydom z wolnością. A Polakom chcieli ją odebrać, po rewolucji znieść demokrację i parlament, ustanowić dyktaturę proletariatu i szukać sojuszu z Sowietami. W swojej publicystyce Horwitz nie szczędził obelg Polakom ( jak dzisiaj Michnik et consortes ) i wzywał, aby odbudowane po zaborach państwo polskie „niszczyć, burzyć, unicestwiać, obracać w perzynę, rozsadzać!”, a zatem propagował czysty terror. ( Ewa Kurek, „Polacy i Żydzi: problemy z historią”, Lublin 2015, str.68). Skrajnie antypolski program frakcji Horwitza negował nie tylko solidarność w walce o wolność Polski, ale był zdradą wobec odrodzonej Rzeczypospolitej. Żarty się skończyły, Ministerstwo Spraw Wojskowych w r.1920 wydało list gończy za Horwitzem , po czym odesłało do umiłowanej ojczyzny, gdzie poniósł śmierć z rąk Stalina. ( idem, str.69). Na koniec zacytujmy puentę dr. Ewy Kurek: „Dziś lewacki Adam Michnik, wzorem Maksymiliana Horwitza, zamiast internacjonalnego komunizmu, zaleca Polakom porzucenie polskości i wtopienie się w bliżej nieokreśloną lewacką internacjonalną strukturę mentalnościową oraz używa bolszewickiego języka nazywając faszystami (?!) wszystkich Polaków skupionych wokół ich odwiecznego zawołania „Bóg, Honor i Oczyzna”. Jednym z największych wrogów Michnika jest Antoni Macierewicz, opluwany w „Gazecie Wyborczej”, choć kiedyś razem zaczynali walkę o wolność Polski. ( idem, str.69) Żarty chyba się kończą, a wrogów Rzeczypospolitej nie wypada trzymać w dorzeczu Wisły i – by przerwać frustrację Michnika, który szaleje, bo Kaczyński...podpieprzył mu Polskę! – byłoby lepiej odesłać go na Krym, gdzie przecież nieraz bywał z wielkim ukontentowaniem. A jak czytamy w internecie podobno Soros zamierza i tak zastąpić Michnika prof. Hartmanem. Czas też najwyższy skończyć z epoką post-Bermanów, którzy zachowują się tak jakby mandat na władzę w Polsce – dany im kiedyś przez Stalina – obowiązywał wiecznie. Nie, Polska jest dla Polaków! A epoka PRL-u skończyła się oficjalnie w r.1989, w ubiegłym stuleciu!

[chan] po_polsku
Jun 16 09:52

o kurwa:) Jednak to prawda. Izrael i USA. Teraz pisior będzie do Żydów przekonywał. Wasze ulice nasze kamienice.

[chan] po_polsku
Jun 16 09:59

September 11, 2001 was directly rooted in a joint Soviet/Palestine Liberation Organization (PLO) operation conceived in the aftermath of the 1967 Six-Day Arab-Israeli War. The object of this joint operation was to repair Moscow's prestige by turning the Islamic world against Israel and by creating a rabid and violent hatred for its main supporter, the United States. The strategy was to portray the US, this land of freedom, as a Nazi-style "imperial-Zionist country" financed by Jewish money and run by a rapacious "Council of the Elders of Zion" (the Kremlin's epithet for the US Congress), the aim of which was allegedly to transform the rest of the world into a Jewish fiefdom. In other words, the heart of the joint plan was to convert the historical Arab and Islamic hatred of the Jews into a new hatred of the United States. We threw many millions of dollars at this gigantic task, which involved whole armies of intelligence officers. - Ion Mihai Pacepa, former acting chief of Communist Romania’s espionage service, From Russia With Terror, FrontPage Magazine, 3/1/04 Mohammed Atta, the pilot of the first plane to crash into the World Trade Center on September 11, 2001, had met with a senior Iraqi intelligence agent in Prague, Czech Republic, five months before the attack. But Iraqi intelligence was just a client of Russia's intelligence service. It brings a new understanding to the fact that President Putin was the first foreign President to call President Bush on 9/11. One may conjecture that he knew in advance what was to happen. - Konstantin Preobrazhensky, former Lt. Colonel in the KGB who defected to the United States in 1993, "Russia and Islam are not Separate: Why Russia backs Al-Qaeda" I do not know how or when World War Three will start. I do not know exactly how the Soviet high command plans to make use of spetsnaz in that war: the first world war in which spetsnaz will be a major contributor. I do not wish to predict the future. In this chapter I shall describe how spetsnaz will be used at the beginning of that war as I imagine it. It is not my task to describe what will happen. But I can describe what might happen. .... The plane takes off and disappears into the sky....The plane climbs to about 200 metres and immediately begins to descend in the direction of the White House. A minute later a mighty explosion shakes the capital of the United States. The screaming of sirens on police cars, fire engines and ambulances fills the city. Three minutes later a second plane sweeps across the centre of the city and there is a second explosion in the place where the White House once stood... - From GRU defector Viktor Suvorov's 1987 book, Spetsnaz. The Story Behind the Soviet SAS, Chapter 15: "Spetsnaz's First World War" "In this man's heart (Osama bin Laden) you'll find an insistence, a strange determination that he will reach one day the tunnels of the White House and will bomb it with everything that is in it.....with the seriousness of the Bedouin of the desert about the way he will try to bomb the Pentagon after he destroys the White House....the revolutionary bin Laden is insisting very convincingly that he will strike America on the arm that is already hurting ('93 WTC Bombing?). That the man....will curse the memory of Frank Sinatra every time he hears his songs." (A reference to Sinatra's "New York, New York"?) - From the Iraqi publication Al-Nasiriya: July 21, 2001 (Noted in the Wall Street Journal, "Saddam and the Next 9/11", 2/14/03) "The KGB was engaged in terrorism for many years, and mass terrorism. At the special department of the KGB they trained terrorists from practically every country in the world. These courses lasted, as a rule, for a half-year. Specially trained and prepared agents of the KGB organized murders and explosions, including explosions of tankers, the hijacking of passenger airliners, strikes on diplomatic, state and commercial organizations worldwide." - Assassinated FSB defector Alexander Litvinenko (Jeff Nyquist's "Is Al Qaeda a Kremlin Proxy?", 8/13/05) The right hand of bin Laden, the Number Two in 'Al-Qaeda', was trained at the secret base of the Russian secret services on Caucasus, the former Lieutenant Colonel of the Russian Federal Security Service (FSB) Alexander Litvinenko told the Polish Rzeczpospolita newspaper. - Assassinated FSB defector Alexander Litvinenko (Russian Secret Services' Links With Al-Qaeda, 7/18/95, AxisGlobe.com) In the Mideast, one of the KGB's star recruits was Wadi Haddad, the deputy leader and head of foreign operations of the Marxist-Leninist Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). In 1970, the KGB made him an agent, according to files delivered to British intelligence by Vasili Mitrokhin, a former KGB archivist who defected to the U.K. in 1992. The most dramatic terrorist strike organized by Haddad was the Sept. 6, 1970 attack on four airliners bound for New York. The hijacking attempt on an El Al Boeing 707 departing from Tel Aviv failed after one of the two terrorists was shot by an air marshal. The other three airlines were successfully diverted to other landing strips by the hijackers. The passengers and crew of a Pan Am Boeing 747 were evacuated and the plane was blown up; in the other two cases, the terrorists negotiated prisoner swaps. (Those were more innocent pre-9/11 times.) Thanks to the Mitrokhin files, we know that the KGB provided arms to Haddad, and it is a fair assumption that his handlers were aware of his plans. - Boris Volodarsky, Terror's KGB Roots, 11/23/07, WSJ

[chan] po_polsku
Jun 17 14:21

Kurwa znowu ci Żydzi będą się panoszyć. Jarosław Kaczyński, to żyd półkrwisty, polskiej krwi w nim nie ma, więc jest prożydowski. Po cóż innego stworzył Bóg Żydów polskich, jak nie po to by byli naszymi szpiegami? -- Otto von Bismarck Z ogromną większością Żydów trudno o stosunkach między naszymi narodami dyskutować, bo najwyraźniej są przekonani, że Holokaust wyłączył ich raz na zawsze spod wszelkiej krytyki -- prof. Bogusław Wolniewicz

BM-2cVSYZu1vtepFP5Wbgx6NghzubbpkjieN7
Jun 17 14:24

September 11, 2001 was directly rooted in a joint Soviet/Palestine Liberation Organization (PLO) operation conceived in the aftermath of the 1967 Six-Day Arab-Israeli War. The object of this joint operation was to repair Moscow's prestige by turning the Islamic world against Israel and by creating a rabid and violent hatred for its main supporter, the United States. The strategy was to portray the US, this land of freedom, as a Nazi-style "imperial-Zionist country" financed by Jewish money and run by a rapacious "Council of the Elders of Zion" (the Kremlin's epithet for the US Congress), the aim of which was allegedly to transform the rest of the world into a Jewish fiefdom. In other words, the heart of the joint plan was to convert the historical Arab and Islamic hatred of the Jews into a new hatred of the United States. We threw many millions of dollars at this gigantic task, which involved whole armies of intelligence officers. - Ion Mihai Pacepa, former acting chief of Communist Romania’s espionage service, From Russia With Terror, FrontPage Magazine, 3/1/04 Mohammed Atta, the pilot of the first plane to crash into the World Trade Center on September 11, 2001, had met with a senior Iraqi intelligence agent in Prague, Czech Republic, five months before the attack. But Iraqi intelligence was just a client of Russia's intelligence service. It brings a new understanding to the fact that President Putin was the first foreign President to call President Bush on 9/11. One may conjecture that he knew in advance what was to happen. - Konstantin Preobrazhensky, former Lt. Colonel in the KGB who defected to the United States in 1993, "Russia and Islam are not Separate: Why Russia backs Al-Qaeda" I do not know how or when World War Three will start. I do not know exactly how the Soviet high command plans to make use of spetsnaz in that war: the first world war in which spetsnaz will be a major contributor. I do not wish to predict the future. In this chapter I shall describe how spetsnaz will be used at the beginning of that war as I imagine it. It is not my task to describe what will happen. But I can describe what might happen. .... The plane takes off and disappears into the sky....The plane climbs to about 200 metres and immediately begins to descend in the direction of the White House. A minute later a mighty explosion shakes the capital of the United States. The screaming of sirens on police cars, fire engines and ambulances fills the city. Three minutes later a second plane sweeps across the centre of the city and there is a second explosion in the place where the White House once stood... - From GRU defector Viktor Suvorov's 1987 book, Spetsnaz. The Story Behind the Soviet SAS, Chapter 15: "Spetsnaz's First World War" "In this man's heart (Osama bin Laden) you'll find an insistence, a strange determination that he will reach one day the tunnels of the White House and will bomb it with everything that is in it.....with the seriousness of the Bedouin of the desert about the way he will try to bomb the Pentagon after he destroys the White House....the revolutionary bin Laden is insisting very convincingly that he will strike America on the arm that is already hurting ('93 WTC Bombing?). That the man....will curse the memory of Frank Sinatra every time he hears his songs." (A reference to Sinatra's "New York, New York"?) - From the Iraqi publication Al-Nasiriya: July 21, 2001 (Noted in the Wall Street Journal, "Saddam and the Next 9/11", 2/14/03) "The KGB was engaged in terrorism for many years, and mass terrorism. At the special department of the KGB they trained terrorists from practically every country in the world. These courses lasted, as a rule, for a half-year. Specially trained and prepared agents of the KGB organized murders and explosions, including explosions of tankers, the hijacking of passenger airliners, strikes on diplomatic, state and commercial organizations worldwide." - Assassinated FSB defector Alexander Litvinenko (Jeff Nyquist's "Is Al Qaeda a Kremlin Proxy?", 8/13/05) The right hand of bin Laden, the Number Two in 'Al-Qaeda', was trained at the secret base of the Russian secret services on Caucasus, the former Lieutenant Colonel of the Russian Federal Security Service (FSB) Alexander Litvinenko told the Polish Rzeczpospolita newspaper. - Assassinated FSB defector Alexander Litvinenko (Russian Secret Services' Links With Al-Qaeda, 7/18/95, AxisGlobe.com) In the Mideast, one of the KGB's star recruits was Wadi Haddad, the deputy leader and head of foreign operations of the Marxist-Leninist Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). In 1970, the KGB made him an agent, according to files delivered to British intelligence by Vasili Mitrokhin, a former KGB archivist who defected to the U.K. in 1992. The most dramatic terrorist strike organized by Haddad was the Sept. 6, 1970 attack on four airliners bound for New York. The hijacking attempt on an El Al Boeing 707 departing from Tel Aviv failed after one of the two terrorists was shot by an air marshal. The other three airlines were successfully diverted to other landing strips by the hijackers. The passengers and crew of a Pan Am Boeing 747 were evacuated and the plane was blown up; in the other two cases, the terrorists negotiated prisoner swaps. (Those were more innocent pre-9/11 times.) Thanks to the Mitrokhin files, we know that the KGB provided arms to Haddad, and it is a fair assumption that his handlers were aware of his plans. - Boris Volodarsky, Terror's KGB Roots, 11/23/07, WSJ

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Gang Stalking - Służby Specjalne współpracujące ze Służbą Więzienną, Policją i innymi Aug 23 09:29 1
Taktyczne maskowanie adresów IP nie spodobało się władzy Aug 23 08:05 2
wyjabało Aug 22 20:29 2
DuckDuckGo Aug 22 13:07 1
JEBAC KURWE POLICJE Aug 22 08:27 53
BitText FC_4Jp1s0h: UDNLEXSP0PTJTN7NRF6CAQ405IJR7I233G8W Aug 20 14:55 3
​Kto stoi za Fundacją Otwarty Dialog? Aug 18 15:43 5
Czego najbardziej się obawia Rosja? Aug 18 14:36 1
Rosja nie jest żadnym zagrożeniem Aug 18 14:31 1
Borkowski, Berman Aug 16 21:23 20
Dziwne przypadki Radosława Sikorskiego Aug 16 01:42 4
Dla uzmysłowienia skali Aug 15 09:41 1
zabezpieczenie lipcowych protestów Aug 15 09:38 1
Raport: DZIAŁALNOŚĆ I POWIĄZANIA FUNDACJI OTWARTY DIALOG Aug 14 18:21 1
zaskakujące fakty dotyczące „Otwartego Dialogu”. Aug 14 18:21 1
Tak się bali Leppera i Samoobrony Aug 13 15:28 2
Niemcy wreszcie zapłacą za bombardowanie polskich miast Aug 13 10:08 3
Nauka wiązania hidżabu” – zajęcia dla dziewczyn Aug 13 10:04 2
niebywałe pokolenie Polski niepodległej Aug 13 09:56 7
Zielone ludziki wciąż aktywne Aug 13 09:33 2
Przyjdzie Petru z Balcerowiczem i zrobi wam Polskę Aug 13 08:36 2
Brutalna znarkotyzowana dzicz na Przystanku Woodstock Aug 13 07:50 4
Your privacy - VPN & Firefox (+ other Gecko browsers)* [Updated] Aug 11 10:18 1
Your privacy - VPN & Firefox (+ other Gecko browsers)* Aug 11 08:06 2
wzrosła luka podatkowa Aug 9 16:48 1
Takie rzeczy nie mają prawa się dziać w cywilizowanym, demokratycznym kraju Aug 9 16:47 1
Rządowi udało się nas zmanipulować i oszukać Aug 9 16:46 1
Niemcy znowu podpalają świat Aug 9 16:45 1
run na banki - start Aug 7 11:52 1
Prowokacja udaremniona Aug 6 16:15 1
ludność sprowadzono do roli niewolników Aug 6 11:27 3
II część nagrań z restauracji Sowa&Przyjaciele Aug 6 09:43 1
ocalić chrześcijaństwo i ludzkość przed lewactwem, homopropagandą i NWO Aug 5 18:23 1
BLACK DEATH Aug 5 17:11 1
impreza organizowana przez komunistow i konfidentow SB Aug 5 16:25 1
Polacy! Słyszycie? Aug 5 15:20 1
zdemoralizowane bydło Aug 5 10:09 1
Tomasz Lis przegrał proces Aug 5 10:09 1
liczba zamordowanych wzrosła Aug 5 10:09 1
Kaczyński był nie tylko zagrożeniem Aug 5 10:07 1
postkomunistyczne zapory w postaci gryfów tajności Aug 5 08:31 15
Lepper w PE o zniszczonym przemyśle i bezrobociu Aug 4 19:15 1
o zagrożeniu niezależności sędziowskiej Aug 4 17:54 1
człowiek z uprawnieniami na handel bronią Aug 4 16:49 1
"Uchodźcy" wnieśli zarazę do Grecji Aug 4 09:03 1
Macierewicz jest nacjonalistą i faszystą Aug 4 09:03 1
jesteśmy odpowiedzialni za wybuch II wojny Aug 3 13:39 2
http://dashboard.securingdemocracy.org/ Aug 3 11:32 1
Kacapy złapane za rękę - będą śledzeni Aug 3 08:42 1
Już wiadomo kto sponsoruje protesty "obywatelskie" Aug 3 08:39 1
zaostrzenie sankcji Aug 3 08:39 1
Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej Aug 3 08:36 1
Response from Bitmessage Dodo Server Aug 2 12:26 2
ładunek podłożony Aug 2 07:21 1
Powstanie Warszawskie miało dużo większy wymiar niż dotąd mówiono Aug 1 19:47 1
Skutecznie uszkodziłem "niezalezna.pl" Aug 1 16:48 3
Wszyscy tylko o sądach Aug 1 14:00 2
UWAGA! 25 lutego 2018 Aug 1 13:21 1
przejmowanie przez upadające banki środków finansowych swoich klientów Aug 1 12:54 1
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie Aug 1 12:38 1
Polską rządzą czubki Jul 31 13:53 2
kopali piłkę i słabszych kolegów Jul 31 12:18 1
Nawoływali do przewrotu Jul 31 11:16 1
cebulka - backup Jul 30 21:32 4
Your privacy - VPN & Firefox Jul 27 12:17 2